Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Viac ľudí preferuje život v socializme pred súčasnosťou

Výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v apríli 2018 realizovala agentúra FOCUS na vzorke 1 046 respondentov starších ako 15 rokov. Cieľom projektu bolo konfrontovať mýty o socializme a sociálnom štáte prežívajúce vo vedomí ľudí na Slovensku s realitou.

Výsledok prieskumu prekvapil. Pre obe strany, za aj proti sa poskytol priestor dokumentovať zmýšľanie po 17.11.1989. Odpovedať si čo je lepšie, čo bolo (nostalgia za životom pred novembrom 1989) alebo do čoho kráčame (zjednotenie Európy pod vlajkou SŠE ) aj napriek názorom hlásateľov západnej kultúry a nových trendov „vnucovania“. Ukázalo sa, že na minulosť sa nedá iba tak zabudnúť. Zatiaľ číselne je to v prospech života pred rokom 1989.

Ako sa žilo pred rokom 1989 alebo teraz?

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001

61,9

35,1

26,8

12,8

    2,5

10,3

16,0

9,3

2018

42,6

19,8

22,8

32,1

13,0

19,1

16,2

9,0

 

Výsledok je prekvapujúci, ešte stále 42,6 % ľudí preferuje stav pred rokom 1989 a 32,1 % je opačného názoru. Na Slovensku KSS vďaka sebe samej sa sama zlikvidovala. Preto poučme sa s vývoja KSČM. Strane po roku 1989 hrozil zánik. Strana bola trpezlivá, prežila pre ňu neľahké obdobie a dnes je zocelená. Bez nej nebolo by  možné zostaviť vládu. Ako hlboko sa mýlili analytici po roku 1989. Predpokladali, že jej zánik bude úmerný starnutiu členskej základne.

Nie je to predobraz, že učenie K.Marxa vstáva z popola. Pozor, treba oddeľovať učenie K.Marxa od téz marxizmu - leninizmu. Účasť  J.C.Junckera na odhalení sochy (dar z Číny) k 200. výročiu narodenia K.Marxa v meste Trevire asi nie je náhoda?

Podľa pohlavia

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muž

41,9

19,9

22,0

32,4

12,4

20,0

16,8

8,9

žena

43,3

19,7

23,6

32,0

13,7

18,3

15,6

9,2

 

U mužov aj žien výsledky sú skoro rovnaké. Preferencie života je v prospech pred rokom 1989. Pri hlbšom preskúmaní záverov prieskumu, nie je to až také prekvapenie. Žena matka má dve zamestnania, v práci a potom doma. Možno doma je to ešte zložitejšie nie iba preto, že doma robí „gratis“. Okrem domácnosti ma deti, úlohy, výchovu ... a vie posúdiť dopady sociálnej a rodinnej politiky pred a po roku 1989 - MŠ, jasle, materská, lacnejšie bývanie, výchova či životné istoty. Dnes musí matka byť v strehu proti módnej ideovej vlne idúce zo západu ... strate zamestnania, drahé  byty v porovnaní s príjmami, pre mnohé rodiny nemožné si kúpiť byt, nezamestnanosť, nové „trhové“ výdavky spojené so vzdelávaním a výchovou,

Nad všetkým sa vznáša mrak sociálnej neistoty a niečo nové do vtedy nepoznané - nezamestnanosť. Nevnucuje sa otázka, či pre matky kapitalizmus, ktorí sme si priali je tým správnym smerovaním? 

Preferencie ľudí podľa veku

 

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-24

15,8

3,8

12,0

38,8

24,0

14,8

15,3

30,0

25-34

21,7

9,0

12,7

46,4

20,9

25,5

18,1

13,8

35-44

36,1

12,7

23,4

38,2

15,9

22,3

17,9

7,9

45-54

46,2

16,1

30,1

34,7

12,0

22,7

16,5

2,5

55-64

61,7

28,6

33,1

20,7

2,4

18,3

15,7

1,9

65-

72,5

46,8

25,7

13,4

3,6

9,8

13,0

1,0

 

Osobitné posúdenie si zaslúžia dôchodcovia, ktorí sú najviac nespokojní a tým aj naviac postihnutí. Pred rokom 1989 kto nebol v KSČ, platovo nič moc, ale stačilo to. Ak peniaze nerozhajdákal, žil striedmo, mal na všetky výdavky. Po roku 1989 prišiel boom privatizácie, ľudia strácali prácu, čo odzrkadľovala na výške dôchodku. Časom odišli do dôchodku a teraz sa ukazuje, že oni sú „obeťou“ revolúcie, čo nevedia pochopiť  a nechcieť počuť mladí „revolucionári.  

Preferencie podľa vzdelania

 

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,3

26,8

24,5

22,8

12,1

10,7

11,6

14,3

SŠ bez M

50,9

26,4

24,5

22,7

8,3

14,4

19,2

7,2

     s M

38,2

15,3

22,9

35,1

14,8

20,3

17,2

9,5

32,4

13,1

19,3

47,3

17,0

30,3

14,2

6,2

 

Život po roku 1989 preferujú ľudia s vysokoškolským vzdelaní (47,3:32,4). Naproti tomu ľudia so základným vzdelaním a strednou školou bez rozdielu či majú alebo nemajú maturitu preferujú, že pred rokom 1989 bolo lepšie.

Preferencie podľa zamestnania

 

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

61,6

36,2

25,4

12,1

2,5

9,6

15,2

11,1

2

43,7

17,8

25,9

27,8

9,4

18,4

20,6

7,8

3

34,8

11,3

23,5

42,2

16,4

25,8

16,3

6,6

4

30,1

10,9

19,2

48,7

22,2

26,5

15,8

5,3

5

18,8

6,3

12,5

52,9

26,0

26,9

14,7

13,5

6

71,0

40,4

30,6

12,9

2,8

10,1

14,0

2,1

7

15,4

4,1

11,3

43,6

25,9

15,7

8,6

34,5

8

18,9

6,8

12,1

50,3

19,8

30,5

22,9

7,8

9

39,1

28,7

10,4

26,1

8,1

18,0

19,9

15,7

 

1-nekvalifikovaný manuálny pracovník 2-kvalifikovaný/manuálny pracovník 3-výkonný odborný pracovník, úradník 4-tvorivý odborný pracovník 5-podnikateľ, živnostník 6-dôchodca 7-študent 8-v domácnosti, RD 9-nezamestnný

Preferencie podľa príslušnosti k politickým stranám

 

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

2+3

2

3

5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OĽANO NOVA

33,2

14,3

18,9

40,8

18,6

22,2

14,6

11,4

SMER R

40,6

13,8

26,8

31,6

10,2

21,4

17,8

10,1

MOST HÍD

44,1

19,5

24,6

36,7

18,0

18,7

9,5

9,8

SNS

56,7

24,6

32,1

20,5

9,9

10,6

21,8

1,2

SMER SD

61,7

32,6

29,1

17,8

6,1

11,7

13,7

6,8

KDH

49,9

25,4

24,5

29,6

14,1

15,5

17,5

3,0

ĽS NS

41,5

19,6

21,9

31,7

14,2

17,5

18,4

8,4

SaS

29,2

11,9

17,3

54,4

22,7

31,7

11,5

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iná strana

40,3

19,6

20,7

39,3

18,9

20,4

14,7

5,6

*1

39,0

20,7

18,3

38,5

10,8

17,7

18,0

14,5

*2

33,3

10,9

22,4

32,5

9,7

23,8

18,4

14,8

 

Jedine SaS a OĽANO NOVA profitujú na politickej klíme po roku 1989. Pre ostatné strany bolo výhodnejšie pomery pred rokom 1989. Prekvapením je, že 50% respondentov hlásiacim sa ku KDH boli tí, ktorí sú v presvedčení, že pred rokom 1989 bolo lepšie.

*1 nezúčastnil som sa volieb, *2 nie je rozhodnutý

Účasť na bohoslužbách

 

 

pred 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

po 1989

výrazne lepšie

o niečo lepšie

pred a po 1989 rovnako

neviem

 

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

59,0

34,1

24,9

19,0

2,1

16,9

14,7

7,4

2

50,4

25,9

24,5

25,2

6,8

18,4

19,3

5,0

3

45,7

15,5

30,2

29,7

13,8

15,9

14,4

10,3

4

41,8

18,6

23,2

33,8

14,3

19,5

13,8

10,7

5

40,8

17,6

23,2

33,8

15,3

18,5

17,7

7,6

6

33,1

17,6

15,5

39,3

16,8

22,5

16,0

11,6

1-niekoľkokrát do týždňa 2-raz za týždeň 3-niekoľko krát za mesiac 4-niekoľkokrát za rok 5-menej často 6-nikdy, neviem

Účasť na bohoslužbách ukazuje, že veriaci aj napriek ateistickej svoj vôli systému pred 1989 bolo pre nich lepšie. S nad sádzkou možno povedať, že kapitalistická spoločnosť utŕžila od kresťanov debakel.

O projekte

Čísla z roku 2001 pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra FOCUS v septembri 2001 realizovala pre Inštitút pre verejné otázky na vzorke 1818 respondentov starších ako 17 rokov. Podiel respondentov, ktorí si myslia, že pred rokom 1989 sa žilo asi rovnako ako teraz, ako aj tých, ktorí sa nevedeli vyjadriť, bol v oboch prieskumoch približne rovnaký.

http://www.konzervativizmus.sk/article.php?6185

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.