Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Galéria Čadca oslavuje svoje jubileum

Mesto už päť rokov žije umením. 10.mája 2013 začala obohacovať kultúrny život v meste GALÉRIA ČADCA. Cieľom je upriamovať pozornosť na tvorbu slovenských umelcov  s dôrazom na kysuckých výtvarníkov.

Galéria potvrdila  počas svojej existencie svoju opodstatnenosť. Výstavy obohacovali kultúrny život v meste a a regióne. Popri výstavách boli podujatia pre deti a mladých ľudí  i seniorov tematickými podujatiami, výtvarnými dielňami a s diskusiami s umelcami  o umení. Pedagógovia využívajú priestor galérie na netradičné hodiny výtvarnej výchovy. Súčasťou vernisáži  sú komorné koncerty či vystúpenia sólistov z Kysúc a Slovenska.

Garantmi a organizátormi  podujatí v galérii je Mesto Čadca a Dom kultúry.  Stálymi partnermi galérie a podporovateľmi sú Kysucká kultúrna nadácia Bratislava a ak.sochár J.Mundier. Doteraz vernisáže mali títo umelci a tematické výstavy:

• Ondrej Zimka • Gustáv Švábik • Vladimír Kompánek • Pavol Muška • Jozef Mundier • Miroslav Cipár • Ivan Kőhler • Ondrej 4.Zimka • Jozef Kollár • Pavol Krkoška • Michal Kliss a Adam Papke (spolupráca s partnerským mestom Žywiec) • Milan Pašteka • Barbora Harciníková,  Ján Bátorek, Lukáš Škorvánek - mladí začínajúci kysuckí umelci • Ján Zoričák (sklár žijúci vo Francúzsku) • Iwett Axamitová • V rodnom meste talentovaného Ondreja 4.ZimkuZem Slovensko XIII (tvorba umelcov stredného Slovenska) • Drotári 2015 (tvorba ôsmich maliarov a sochárov-členov výtvarnej skupiny Galandovcov) • Putovanie s ovečkou (v spolupráci s Medzinárodným domom umenia BIBIANA) • Krajina komiksuKysuce v písomných pamiatkach  (480. výročie založenia mesta) •

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.