Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Petr Lukeš cituje Viktora Timuru

Český autor Petr Lukeš uverejnil príspevok pod názvom - Méněcennost  Slovanů z hlediska anglosaské a pangermánske nadřazenosti . Autor vychádza z poznania ľudí, ktorí pracovali v západnej Európe. Tvrdí, že je tam citeľná nadradenosť ku všetkým Slovanom. Opiera sa pritom (o.i) pomerne širokú citáciu publikácie V.Timuru - Zamlčané dejiny.

„Pre Západ sú Slovania stále čosi menejcenné, čo mu má slúžiť. Západ vždy bol  a stále je voči Slovanom neprajný a nevraživý. Mali by sme si preto konečne uvedomiť, že náš charakter a naše záujmy nie sú totožné so západnými, a pochopiť , kde je naše miesto. Slovanom boli vždy cudzie západné princípy života a bytia. Slovanský  princíp života a bytia totiž nie je založený na expanzii, výbojoch a parazitovaní na materiálnych zdrojoch a prírodnom bohatstve podmanených, ale na vlastnej práci a vlastnom ume.“

P.Lukeš ďalej uvádza „Pán Timura zaoberá sa dávnou históriou Slovanov ďalej píše, že naše histórie tak, ako sa o nej učia deti v školách, je len účelovo zmanipulovaná pangermánskym obrazom skutočných dejín. Je vytvorená na objednávku, aby dokonale vyhovovala mocenským politickým cieľom a záujmom Západu. Média ako rozhodujúci činiteľ vo formovaní názorov spoločnosti sú v rukách západných majiteľov. Preto poslušne šíria ich propagandu dávajúc priestor ľuďom, ktorý znevažujú a relativizujú to naše vlastné a národné a vyzdvihujú skôr to európske, a teda západné.“

Poznámka

Či to čo je v článku je pravdivé alebo niekto o tom pochybuje, nech si vyhľadá článok - Petr Lukeš: Méněcennost  Slovanů z hlediska anglosaské  a pangermánske nadřazenosti bez zaujatosti nech si ho prečíta a urobí si svoj názor. 

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.