Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Neúmerný počet (jalových) tlačoviek znižuje záujem voliča o politiku

TA3 nám priehrštím sprostredkováva tlačovky politických strán. TA3 nám „na tácke“ predvádza súťažné prehliadky toho, čím v súčasnosti disponujú a čo nám ponúkajú politické strany. Je na nás, ako prijmeme ich nadštandardnú  „materskú“ starostlivosť niektorých strán o nás voličov. Až voľby ukážu, čo prinieslo intenzívne masírovanie? Problémom tlačoviek zostáva, že hlavne SaS a OĽaNO si neuvedomujú, že všetkého veľa škodí.

Pripomína to vtip spred roku 1989. Pán profesor na strednej škole sa obliekal ako z módneho salónu. Raz prišiel do školy, mal neožehlené nohavice, čo vyvolalo u jeho kolegov zdesenie. On to zdôvodnil, že zapol si rozhlas, a tam závery zjazdu strany a on počúval. Večer si pustil televíziu, a tam to isté, tak počúval. Jeho odpoveď bola úprimná a zároveň prekvapujúca. Nemal už odvahu zapnúť si žehličku. Bál sa, že aj zo žehličky sa ozvu závery zjazdu.

Skúsenosť, ktorá ma aj dnes svoje pokračovanie. Množstvo tlačoviek, kde s početnosťou vynikajú opozičné strany SaS a OĽaNO, ktoré rozpolťujú spoločnosť a vyvolávajú v nej negatívne odozvy. Už strana SME rodina je „ľudskejšia“ a tlačovky robí, ak to ma zmysel  a ma čo povedať, možno aj preto nie je obľúbená u oboch opozičných strán.

Keby tlačovka, ktorá ma zmysel, keby informovala a nie chrlila iba jalové slová a mnohokrát aj neúplne informácie bez vypovedacej hodnoty, stále platí, niekedy menej je viac.

Pri politických debatách by sa mali politici zamyslieť, či obraz politickej stoky je tým najsprávnejším, ako dávať príklad zjednocovať v rôznosti. Ak už sa zdvihla vlna slušnosti, potom nemali by začať pracovať na sebe politici ... a možno sa dáme na cestu slušnosti? Ak to takto pôjde, možno nastane čas, že politické debaty v TV dostanú hviezdičku ako nevhodné pre dospelých. 

Mnohokrát neoverené informácie aj s odstupom času zoslabujú potenciál tej alebo inej politickej strany. Proste opozícia hrá dobré marketingové theatro. Ak už opomenieme bezprecedentné tlačovky, ktoré obhajovali neobhájiteľné - porušenie bankového tajomstva, nech poslúži argumentačné obsahové zlyhanie tlačovky SaS na začiatku mája, keď navrhovala zrušenie trestného činu ohovárania. 

Zrušenie trestného činu ohovárania je nebezpečným pokusom lomcujúcimi osobnými právami ľudského jedinca. Rozvracia už tak slabý právny systém ochrany jednotlivca proti „intrigánom“ sledujúci zneváženie dôstojnosti, mena, povesti a vážnosti. Tu treba pripomenúť, že spoločnosť, ktorá chce zostať slobodná, musí v sebe mať potenciál, ako sa brániť voči nepravde.     

História nám zanechala myšlienkové podnety ako vnímať a európsky chápať slobodu prejavu. Jedným odkazom je Montesquieaova myšlienka, že nemožno ju trestať, lebo myšlienka nie je zločin. Protikladom je nemenej vážna Heglova námietka, že zločinom je aj urážka na cti a ohováraní. Každý svojim pričinením vytýčili mantinely európskej slobody prejavu a práva na ochranu osobnosti.

Sokrates, otec dialógu vyslovil tiež svoju pravdu, že ohováranie je nástrojom porazeného, ktorý nemá argumenty. Výstižne to povedal E.Chmelár, beztrestné ohováranie je cesta do pekiel !!!

Zhrnuté a podčiarknuté, sporná tlačovka ako aj im podobné majú spoločného menovateľa. Vychádzajú z poznania ľudovej pravdy, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.