Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa meste (ne)hovorilo v júni 2018

Posledný mesiac pred prázdninami boli v meste akcie a podujatia, ktoré si zaslúžia pozornosť tých, ktorým sú venované - obyvateľom mesta.

Neuniklo nám že 17.5. sa na zámku Žerotín vo Valašskom Meziříčí, v partnerskom meste, uskutočnila za prítomnosti zástupcov nášho mesta medzinárodná vedecká konferencia s názvom Osudy T.G.Masaryka, M.R.Štefánika a J.B.Kraicze pred prvou svetovou vojnou. Záštitu nad podujatím prebral veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike P.Weiss, prezident Českého červeného kríža M.Jukl a hajtman Zlínského kraja J.Čunek.

Blahoželáme DFS KELČOVAN, ktorý 45 rokov robí dobre meno Kysuciam doma i v zahraničí.  Vyjadrujeme  veľkú vďaku zakladateľom súboru a choreografovi Pavlovi Kužmovi a jeho manželke Amálii Kužmovej, za ich obrovský prínos pre kysucký folklór a kultúru.  Slávnostný koncert sa uskutočnil 16.júna 2018 v Dome kultúry v Čadci.

Neuniklo nám že po oprave výtlkov a sieťových rozpadov mestských komunikácii, na rad prichádza rekonštrukcia ďalších ciest. Začala to 600 m dlhým úsekom Hviezdoslavovej ulice včítane chodníkov, ktorá bola miestnymi nazývaná ako tankodrom - už neplatí. Mesto ma pre  obyvateľov ďalšiu dobrú správu.  Vedenie radnice uspelo v súťaži o európske zdroje a budú sa rekonštruovať ďalšie dôležité komunikácie.

Primátor M.Gura k obnove miestnych komunikácii povedal „Našou úlohou je zveľaďovať mesto a podmienky na život v ňom. Želám si, aby obyvatelia mohli pokojne žiť, bez obrazu konfliktných politikov a primátora a podľa toho aj konám. Koncentrujeme sa na rozvoj mesta a poteší ma, ak to aj reálne obyvatelia pocítia. Rekonštrukcia ciest je jeden z mnohých našich príspevkov k skvalitneniu komfortu bývania v meste."

Na okresnom súde v Čadci bola v pondelok 11.6.2018 nahlásená bomba. OS prehľadávali policajti. Dôvodom bol anonym, ktorý nahlásil umiestnenie nástražného výbušného systému.     

Blahoželáme  Ľudovítovi Hajdukovi, ktorý 22.5. prevzal od prezidenta menovací dekrét profesora. Prof. Ľudovít Hajduk sa narodil 28.2.1971 v Čadci. Je absolventom Gymnázia J.M Hurbana. V roku 2001 získal titul PhDr v odbore etika a v roku 2005 titul PhD v odbore systematická filozofia. V súčasnosti pôsobí ako prorektor pre vedu a výskum na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Vydal monografiu – Liberalizmus a monografiu Filozofia spravodlivosti. Ľ.Hajduk bol dlhoročným členom MSZ KYSUCA. 

Pripomenuli sme si Svetový deň bez tabaku 31.mája. Cieľom bolo poukázať na zdravotné riziká spojené s užívaním tabaku a povzbudiť vlády aby prijímali účinné opatrenia na zníženie užívania tabaku. Samosprávy vedia svoje, fajčenie ma pre ne aj odvrátenú stránku fajčenia. Pre mesto problémom je „závratné“ množstvo ohorkov na dlažbe mesta. Každá smetná nádoba „kričí“, sme tu aj pre vás fajčiari, ktorí hyzdite  životné prostredie, ktoré patrí nám všetkým. Takto väčšina nefajčiarov je rukojemníkmi v rukách menšiny fajčiarov. Mesto musí vynakladať veľké peniaze, aby udržiavalo poriadok. Nech fajčiari fajčia, ale nech ohorky dávajú tam kde patria - do smetných nádob.

Neuniklo nám že Čadčianske kultúrne leto otvoril koncert v rámci premiérového hudobného festivalu PRO MUSICA NOSTRA. Takto mesto vďaka dlhodobej starostlivosti o vážnu hudbu spoločne z ďalšími 7 mestami a obcami obohatilo letnú sezónu v Žilinskom kraji. Festival je výnimočný nie iba tým, že prináša interpretačné umenie na špičkovej úrovni ale aj tým, že je realizovaný v priestoroch významným historických pamiatok. Festival s mestami a obcami zorganizovalo Slovenské hudobné centrum spoločne so združením Naša kultúra. V Čadci 20.6. v kostole sv.Batolomeja  zaznelo sláčikové kvinteto č.2 G dur od A.Dvořáka a sláčikové kvarteto e mol od slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu v podaní Muchovho quarteta.

Neuniklo nám  že ŽSR majú záujem napomáhať riešiť stále viac zahltené ranné dopravné špičky v regiónoch. Ponúkajú riešenie, dostať do prímestských vlakov čo najviac ľudí. Preto ŽSR spolu s Ministerstvom dopravy pridávajú od 1.júla  dve nové vlakové spojenia smerom do Žiliny.

Zaznamenali sme  že 9.6. sa konal v priestore hotela Husárik druhý ročník Vínneho festivalu GORAL WINE FEST 2018 - GORAL GASTRO FEST 2018, ktorého organizátorom boli Husárik o.z. a Mesto Čadca.

Primátor čítal deťom v rámci celoslovenského čitateľského maratónu v Kysuckej knižnici - CELÉ SLOVENSKO ČÍTA. Do 6-hodinového čitateľského maratónu sa na Slovensku zapojilo 39 tisíc čitateľov, v Čadci čítalo 443 žiakov základných škôl

 “Každoročne rád prijímam pozvanie medzi deti do Kysuckej knižnici. Je dôležité deťom ukázať čaro knihy. Kniha dáva pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Stretol som mladých, ktorí majú pozitívny vzťah ku knihám. Zaujala ma aktivita samotných učiteľov, ktoré s deťmi dnes zavítali do knižnice“ povedal o svojich pocitoch z účasti na čitateľskom maratóne.   

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.