Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Je to umenie alebo ľudsky neakceptovateľné rúhanie?

V máji Brno elektrizovalo divadelnú a od nej aj nedivadelnú verejnosť. Dávali tam predstavenie, v ktorom herci  behali po javisku v intenciách dramaturgie nahí. Aby tomu nebolo konca, predstavenie Olivera Frljiče NAŠE NÁSILÍ A VAŠE  NÁSILÍ v rámci festivalu Divadelný svet Brno 2018 obsahuje scénu, kedy Ježíš znásilňuje moslimskú ženu, čo je z kresťanského hľadiska rúhanie a ľudsky neakceptovateľné.

Téma nanajvýš citlivá. Keď sa napíše, Ježiš znásilnil ženu moslimku, jedná sa o umenie, a pre toho komu sa to nepáči je cenzor alebo normalizátor. Ten kto sa na dej hry díva z nadhľadu minulosti, že Ježiš nemohol z historicky - časových dôvodov akúkoľvek moslimku znásilniť, je xenofób a rasista. A ten kto je pobúrený, keď si herečka z vagíny vytiahne štátnu vlajku vlastnej krajiny, jeho oslovenie je hanblivé. Keď v jednej redakcii nakreslili proroka Mohameda, ktorý bol zverejnený, moslimovia vystrieľali redakciu. Toto  nie je o umenie, ale je to urážka viery - islamu. Nie sú takéto a podobné predstavenia „zakrývané “ umeleckou vitalitou a v skutočnosti sú nástrojom síl v pozadí?

Na predstavenie reagovali aj biskupi českých a moravských rímskokatolíckych diecéz ešte pred uvedením hry. Dištancovali sa od hry. V liste primátorovi Brna oznámili, že vzhľadom k mestskej podpore festivalu nemôžu prevziať záštitu nad projektom Re:publika, ktorý je  podporený brnenským magistrátom. Mimo neudelenia záštity sa tiež nemôžu zúčastniť akcie, ktorá si pripomínala 100 rokov od vzniku samostatného česko - slovenského štátu. (V Čechách sa užíva pomenovanie aj ako Československé spojenie).

V liste českí a moravskí  biskupi zdôrazňujú, že chápu festivalom deklarovanú slobodu ako pojem nepochybne spojený so zodpovednosťou i úctou. Uvedenie hry označili za „výpredaj kresťanstva a jeho ideálov“. Taktiež uviedli, že „takto poňaté divadelné predstavenie je urážkou nie iba českých občanov - kresťanov, ale tiež moslimov a v neposlednej rade všetkých občanov našej krajiny“.

Poľutovaniahodná akcia pripomína obdobné predstavenie, ktoré sa odohralo v Banskej Bystrici. BBSK nedal v roku 2015 dotáciu na jedno prestavenie divadla v jeho zriaďovacej pôsobnosti, ktoré malo rysy podobné ako v Brne. Bolo by dobre, keby s odstupom času, keď hlavy schladli sa vysvetlilo, či to čo sa šuškalo v Banskej Bystrici a okolí bolo pravda alebo hoax?

Podľa informácie ku spornému predstaveniu v Brne malo byť podaných 12 trestných podaní za hanobenie a podnet k nenávisti. 

http://www.glasnak.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1042

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.