Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo júl 2018

Budova ZŠ A.Hlinku je na odpredaj rozhodli poslanci na poslednom zastupiteľstve. Budova chátra a zaťažuje mesto od roku 2007. Vtedajšie vedenie pod vedením primátora J.Vražela vyradilo školu zo siete škôl. Nepomohla ani petícia na zachovanie školy, ktorú podpísalo vyše 6 tisíc občanov. Vtedajší poslanci nesúhlasili a neodhlasovali ani pre kvalifikovanie budovy na cirkevnú školu po vzore obcí Raková a Skalité.

Neuniklo nám že 20.7 sa uskutočnilo v poradí už tretie stretnutie tatrovákov, ktorí spomínali na dobu pre mesto slávnu. AVC poskytovalo v dobe najväčšej slávy vyše 3,5 tisíc pracovných miest. Spolu s Pratexom boli zárukou zamestnanosti na Kysuciach. Je paradoxom, že AVC zanikala v čase, keď Slovensko sa stávalo automobilovou veľmocou. Ľudia mali vtedy istotu práce a mali peniaze na spotrebu.      

Pripomíname že Mestský podnik služieb v Čadci je príspevková organizácia mesta. MPS ma nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní čistoty verejných priestranstiev. Zabezpečuje jarnú a zimnú údržbu včítane údržby chodníkov a schodov, činnosť plavárne, kúpaliska, tribúny, ihrisko Junior. V plnom rozsahu zabezpečuje chod zberného dvora na Podzávoze a triediacu linku separovaných komodít. Okrem toho sa stará o zvoz odpadu, kosenie, čistotu mesta, mestskú zeleň, správu detských ihrísk, športovísk, podieľa sa na organizovaní akcií organizovaných Mestom Čadca. Kolektív pracovníkov MPS počas celého roku mnohokrát na hranici možnosti, zvlášť v zimných mesiacoch pracuje tak, aby úlohy zverené MPS si plnil k spokojnosti obyvateľov mesta.  

Neuniklo nám  že na pôde Kysuckej knižnice sa uviedlo do literárneho života zborník Múzy literárnej Oázy. Zborník je zavŕšením projektu tvorivých literárnych dielni pre začínajúcich mladých literátov. Do zborníka boli uvedené práce 21 mladých autorov. Sponzormi bolo Mesto Čadca a Nadácia Tatra banky.

Mesto začalo s obnovou centrálnej zóny na sídlisku Kýčerka. Pribudne detské ihrisko, lavičky, zeleň, mobiliár, približne 100 nových parkovacích plôch čo je výrazom investičnej ofenzívy mesta v letných mesiacoch v celkovej hodnote 460 tisíc €. Takto mesto vytvorí predpoklady, aby v tomto priestore mali obyvatelia istotu, že žiadny investor nebude  zmenšovať medzi blokový a verejný priestor. Mesto plánuje plochu aktívne udržiavať, zriadi správcu, ktorý bude čistiť a dohliadať na udržiavanie jej kvality. Čadčianska radnica takto napomáha znižovať vandalské počiny.

Primátor Milan Gura povedal „Srdce pre Kýčerku je jedným z kľúčových projektov, na ktorý sme sa na radnici sústredili. Som si vedomý, že obyvatelia museli na revitalizáciu dlho čakať.  Na stole bolo viacero projektov. Dúfam a som presvedčený, že toto je to najlepšie, čo obyvatelia chceli a čo od vedenia mesta očakávali. Nevedieme spory, nechceme živiť konflikty, ale načúvame potrebám obyvateľov. Myslím si, že toto je jeden z dobrých výsledkov takejto snahy“.

Čadčianske kultúrne leto ponúka stále atraktívnu zábavu. Spanilou jazdou mestom trabantisti upozornili na konanie 11.celoslovenského Trabant zrazu v meste, kde sa predstavilo 90 funkčných na to dobu obľúbených áut. Zároveň sa konalo v meste stretnutie motorkárov. Súčasťou bolo atraktívne vystúpenie kaskadérov. Do 29.júla sa pre verejnosť koná obľúbená akcia Kino pod hviezdami so začiatkom o 20:30 hodine. 

Vandali v meste nevymreli  Je pravidelnosťou, že v meste hlavne po víkendoch nachádzame rozbité prvky detských ihrísk, rozkopané koše, poškodené dopravné značenia, autobusové zastávky, neporiadok na uliciach po „spoločenských podujatiach“ mladých, „umelecké diela“ po sprejeroch na cintorínskom múre a iných fasádach budov. Autori zabúdajú, že to niečo stojí a musí sa to opraviť. Jednou z posledných tvorivosti je poškodenie oplotenia mestského kúpaliska. Mesto a jej obyvatelia  na rozdiel od vandalov sú hrdí na dielo, ktoré sa podarilo postaviť - jediné vonkajšie kúpalisko na Kysuciach. 

Vítame aktivitu tých majiteľov rodinných domov, ktorí bez vyzvania udržujú poriadok na chodníkoch susediacich s ich záhradami. Bez vyzvania spadnuté ovocie alebo lístie pozbierajú, chodník vyčistia a uvedú do pôvodného stavu. Sú príkladom, že dobrovoľne bez vyzvania si splnia svoju povinnosť, čo v konečnom dôsledku prispievajú ku skrášleniu svojho okolia.

Mestu chýba záchytná izba príslušníci mestskej polície musia denne bojovať s opilcami na ulici, najmä z radov bezdomovcov, opilcami v domácnostiach pri páchaní domáceho násilia. Preto Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií žiada o obnovu záchytných izieb na Slovensku. Ich úlohou by bolo napomôcť zabezpečiť verejný poriadok a predchádzať výčinom, ktoré páchajú ľudia pod vplyvom alkoholu.

Chválime aktivitu Slávie Caissa Čadca, ktorá usporiadala medzinárodný šachový turnaj Kysucký pohár 2018. Za účasti 49 šachistom zvíťazil A.Teuber  z Nemecka. Najlepším domácim šachistom bol P.Adamko.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.