Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo august 2018

Mesto v jarných mesiacoch doručovalo do vlastných rúk rozhodnutia, ktoré vyrubujú daň z nehnuteľnosti za zdaňované obdobie 2018. Sadzby dane, podmienky pre úľavy a oslobodenia od dane stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktoré je možné si vyhľadať na www.mestocadca.sk v sekcii samospráva mesta. V časti verejnosti pretrváva názor, ak si platím dane, chcem za to protihodnotu. Tu treba pripomenúť, že príjem mesta 2018 z dane z pozemkov, stavieb a bytov je plánovaný vo výške 893.900 € pri celkových príjmoch mesta vo výške 20.802.265 €.

Mesta žiadajú obnoviť  protialkoholické izby. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií naliehavo žiada zo zákona o ich znovu sprevádzkovanie. Úlohou je zabezpečiť verejný poriadok a predchádzať výčinom, ktoré páchajú ľudia pod vplyvom alkoholu včítane domáceho násilia. V minulosti na záchytke nechali vytriezvieť „postihnuté“ osoby. V súčasnosti záťaž je prenášaná na nemocnice. 

V Čadci horel lesný porast - rúbanisko na Horelici, na ktorom sa pred časom spaľovala haluzovina. Veterné počasie rozšírilo oheň na viaceré miesta na rúbanisku. Hasiči z OR HaZZ v Čadci pre silné zadymenie museli použiť  dýchacie prístroje. Príčina požiaru sa vyšetruje. Za prvý polrok 2018 vzniklo na Slovensku 4602 požiarov, ktoré spôsobili škodu za 24,9 mio €.

Mesto buduje hokejbalové ihrisko, ktoré bude spĺňať normu pre konanie vrcholových stretnutí. Pre stúpajúci záujem o hokejbal medzi mládežou, mesto pristúpilo na výstavbu moderného ihriska, ktoré bude financované z rozpočtu mesta. V prvej etape bude výstavba stáť 167 tisíc €. Takto sa rozšíri možnosť športovať so všetkými pozitívnymi dopadmi na mesto.

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 10.11.2018. Lehota na utvorenie miestnych volebných komisií je stanovený do 11.9.2018.

Poslanci určili pre voľby poslancov zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 rozdelenie mesta Čadca na 4 volebné obvody s celkovým počtom 25 poslancov v členení VO1 - 2 poslanci, VO2 - 4 poslanci, VO3 - 7 poslancov  a VO4 - 12 poslancov.

Najdlhšie zatmenie Mesiaca v tomto storočí aj v meste. Zdalo sa, že obloha nad mestom neumožní pozorovať zatmenie. Nakoniec sa vyčasilo a záujemci mohli sledovať po 21:30 úplne zatmenie Mesiaca, ktoré tak skoro neuvidíme. Pri úplnom zatmení vynikol Mars, ktorý bol najjasnejší za posledných 15 rokov.

Chválime radnica že v týchto dňoch rozmiestňuje v mesta 50 nových košov na psie exkrementy. Ich rozmiestnenie je určené aj na základe tipov samotných psičkárov v meste. Počas novembrového zastupiteľstva poslanci schválili návrh zmeny dane za psa. Po novom vlastníci psa platia menej. Sadzba za psa v byte sa znížila zo 60 na 50 €. Daň za psa v rodinnom dome ostáva nezmenená a to 5 €.

Bartolomejský hodový jarmok a 14. ročník Drôtománie Čadca 2018 sa bude konať 25.-26.8. Jarmok dlhodobo patrí k najvýznamnejší, a najnavštevovanejším podujatím v Čadci a na Kysuciach.

Beskyd rallye 2018 znova v meste je každoročne atraktívnou prehliadkou historických vozidiel. Podujatie je najväčším stretnutím majiteľov starých automobilov v strednej Európe. Rallye začínala prológom vo Frýdlante nad Ostravicou, pokračovala moravskou a slovenskou etapou. Súčasťou slovenskej etapy pravidelnou zástavkou je aj mesto Čadca.

Pozemky na štadióne mesto vysporiadalo. Poslanci schválili prijatie majetku formou darovacej zmluvy od FK Čadca. Jedná sa o nehnuteľný majetok, ktorý sa nachádza na pozemku vo vlastníctve Mesta Čadca a ktorý bude slúžiť pre verejno-prospešný účel, na podporu a rozvoj športových aktivít v meste. Jedná sa pozemky, kde sa nachádza futbalové ihrisko, atletická dráha a ochozy pre divákov mimo tribúny, ktorá bola majetkovo a právne vysporiadaná v minulom roku. Takto mesto vyriešilo zjednotenie parciel na štadióne, čím sa zabezpečilo efektívne spravovanie majetku.

Ničivá búrka v dôsledku prívalových dažďov napáchala škody aj v našom meste. V mestskej časti Rieka intenzívna búrka (5.8.2018) trvajúca sotva dve hodiny strhla malé mosty, odtrhla časti cesty a napáchala na majetkoch mnoho škôd. Celkovo pri udalostiach v okrese  zasahovalo 115 hasičov a bolo nasadených 24 kusov hasičskej techniky. Primátor M.Gura: „Obrovská povodeň brala cesty, mosty a ničila všetko, čo jej prišlo do cesty. V časti Kravarky dokonca voda vzala premostenie. 4 rodinné domy ostali úplne odrezané, lávku mali obyvatelia postavenú k svojim domom cez potok. Som povďačný občanom tejto časti, že podali pomocnú ruku a spoločne sme zabezpečili provizórne premostenie. Dnes sme monitorovali v teréne dom po dome, spisovali škody na majetku ľudí, ako aj mesta. Škody sú obrovské. Máme aktuálne druhý stupeň povodňovej aktivity.“          

Neuniklo nám že tunel Horelica bude od 10.8. do 20.8.2018 do 04:00 hodiny uzatvorený a v meste nastane dopravné pnutie. Príslušný odbor Okresného úradu v Žiline vydal povolenie na úplnú uzávierku. Dôvodom uzávierky bude úprava tunelového rozhlasu, modernizácia núdzového osvetlenia, doplnenie bezpečnostných zariadení a plánovaná oprava cesty 1/11A.

Bavíme sa letom je mottom kultúrneho leta v meste. V piatok 17.8. v Galérii Čadca bola prezentácia malieb, kresieb a grafik, ktoré obohatia kultúrnu ponuku v meste. Na vernisáži výstavy bola prezentovaná tvorba poľskej umeleckej rodiny manželov Agnieszky a Miroslawa a ich syna Filipa Číslakovcov pri príležitosti 20.výročia  partnerstva medzi mestami Čadca a Žywiec.  

Chválime  pracovníkov MPS, ktorí namontovali v meste 50 odpadových košov pre psie exkrementy.

Komunálne voľby sú vyhlásené na 10.novembra 2018. Za poslanca zastupiteľstva môže kandidovať každý kto v deň volieb ma 18 rokov. Na kandidátsku listinu sa kandidát  dostane, ak ho nominuje politická strana. Nezávislý kandidát musí doloží 500 podpisov voličov, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v Čadci. Podmienkou je, aby 60 dní predo dňom konania volieb (do 11.9.2018) bola listina odovzdaná zapisovateľovi mestskej volebnej komisie.

Poukazujeme na ničenie mestského majetku, ako to bolo na cintoríne alebo na Žarci či novo otvorenom detskom ihrisku na Kýčerke. Mestská polícia nemôže byť všade, ale čo môžeme urobiť my občania, ak vidíme takéto konanie, treba zavolať na dispečing MP, na linku tiesňového volania 159, a MP bude konať. Iné dôležité správy je možné poslať milom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Bartolomejský hodový jarmok 2018 bude v znamení významného výročia v meste. Uskutoční sa 25.-26.8. Program jarmoku obsahuje vystúpenia 20 súborov a akcii. V roku 2018 uplynulo 240 rokov odo dňa, kedy jedna z najmocnejších a najosvietenejších európskych panovníčok, cisárovná Mária Terézia, podpísala výsadnú listinu, ktorou povýšila Čadcu na mestečko s právom usporadúvania 4 výročných jarmokov. Čadca tak získala mestské výsady, ktoré podporili jej ďalší hospodársky rozmach a osídľovanie. Stala sa administratívno-správnym, obchodným a remeselným centrom horných Kysúc. Nech jarmok je pripomenutím tejto dejinnej udalosti na rozvoj mesta.

Všimli sme si 2.8. sa konalo v úradovni Mestského úradu stretnutie s kysuckým výtvarníkom Milanom Pavlíkom. Stretnutie bola spojená s predstavením jeho magického videnia sveta prostredníctvom jeho diel.

Pripomíname a pozývame na 14.ročník rodinného turistického pochodu Drotárskymi chodníkmi v sobotu 26.8. Odchod autobusom od Domu kultúry v Čadci o 8.00 h. Trasa: Vojty - Vojtovské pramene - Vojtov vrch - Kaplnka u Vojtov - Blašková - Zákopčie u Holých - Grečovci - Husárik – Čadca, 11 km, 605 m prevýšenie.

... a na záver v predstihu upozornenie vodičom, aby boli ostražití, že školský rok sa blíži. Počas prázdnin žiaci pozabudli byť pozorní na priechodoch v meste. Za týmto účelom budú na začiatku septembra usmerňovať príslušníci Mestskej polície dopravu, tak aby každý žiak sa bezpečne dostal do školy, ale aj zo školy domov. Je lepšie zastaviť, stratiť pár sekúnd, čím každý vodič preukáže svoju zodpovednosť k sebe ale aj k žiakom idúcich do školy.  
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.