Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Perpetuum mobile v praxi

Pripravuje sa výzva na budovanie a rekonštrukciu jaslí. Prepravených je 13,5 mio € z Integrovaného regionálneho operačného programu. Výzva podľa gestora MPaRV SR reaguje na akútny nedostatok miest a tiež zvyšujúce sa nároky na kvalitu zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov v novootvorených alebo obnovených jasliach.

Rozhodnutie dáva výpoveď  o kolotoči rušenia (1990-1994) a obnove jasieľ (2018). Je pravda, že v tom období klesal počet deti v jaslách. Odborníci vedeli, že pokles je dočasný, ale presila „ekonomických“ horlivcov si vtedy presadila svoje. Je to náznak kocurskovkej ideológii alebo premyslené konanie? Dopady nedali na seba čakať.

Prvý bol zásadný odstup a nie prístup pomáhať rodine. Každý odborník nie odborník - straník vedel, že do troch rokov dieťaťa je vek najoptimalnejší pre jeho zdravý vývoj ak je vychovávané pri matke v rodinnom prostredí.

Druhý trauma je zo špekulácie štátu. Po roku 1990 sa štát chcel zbaviť investičného deficitu zariadení slúžiace ako jasle. Mesta museli v rokoch 1990-1994 (prvé funkčné obdobie po komunálnych voľbách roku v roku 1990) prevziať jasle včítane investičného dlhu z budov ako aj zdravotnícky a prevádzkový personál bez mzdových prostriedkov. Pre mesto to znamenala nárast 420 tisíc Sk ročne.

Tretí bol najdramatickejší. Nakoľko vtedy mesta prežívali zložité rozpočtovanie, ktoré nedávalo rozvojové impulzy. Najviac boli postihnuté ženy, ktoré pracovali v jasliach. Oni rýchlo pocítili dopady trhu (z dočasného poklesu), boli prepustené. Vtedy sa férovo zachovala Nemocnica v Čadci. Vtedajší riaditeľ V.Chudej vzal väčšinu prepustených žien späť do pracovného pomeru, čím znížil „metlu“ trhu.        

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.