Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Amerika vždy na prvom mieste

(úvaha o procese globalizácie)         

Komuniké skupiny G7 v Kanade je náznakom, že Západ i keď ešte neumiera, slabne ekonomicky ale aj geopoliticky. Do pohybu ho dal D.Trump, ktorý najprv dal súhlas a následne z paluby Air Force One na ceste do Singapuru odmietol podpísať už tak chabé komunik. 

Svetová finančná kríza 2008

Západ už nebude to čo bol. Pred rokom 2008 zaznieval názor, že Čína všetko odrie, vyrobí a za halier či cent dodá. Ukázalo sa, že Západ ťahá v procese globalizácie za kratší koniec. Ukázalo sa, že okrem nadnárodných korporácii na prekvapenie Čína je silný globálny hráč. Západ z desením sleduje ako upadá, aj keď pravidlá globálnej ekonomiky písal sám, dnes je v pozícii spejúceho k porážke.

Tarify - príčiny roztržky G7

Tarify sú klinom medzi G7. Tarifa je vlastne zdanenie dovážaného tovaru, dnes železo a hliník, ... Problém taríf treba hľadať v pozadí personálnej „vojny“ v Bielom dome. Tu prehralo krídlo stotožňujúce sa s nápravou dôsledkov globalizácie ako umiernené - G.Cohn ekonomicky poradca a R.Tillerson minister zahraničných vecí, obaja úspešní v korporáciách. Prvý pôsobil v banke Gold Sachs a bol „tvárou“ Wall Street. Druhý prišiel do vlády D.Trumpa ako najvyšší riaditeľ ropnej spoločnosti Exxon Mobil. Obaja vďaka globalizácii sa dostali ta, kde by sa nikdy nedosiahli. „Čistič“ P.Navarro, akademik z Kalifornskej univerzity v Irvine ekonomickými názormi v menšine presadil sa ako „nenahraditeľný“ pre prezidenta práve pri presadzovaní taríf.

Nízke tarify ale ...

P.Navarro je zástancom, že USA aplikuje najnižšie dovozné tarify na svete, čo v praxi znamená, že všetky ostatné krajiny zneužívajú USA, čím sa prehlbuje americký schodok zahraničného obchodu. Pre úplnosť treba povedať, že USA nemajú najnižší priemerný taríf, ale jeden z najnižších.

Pre pochopenie, čo je vážený taríf - daná krajina uplatňuje taríf 5% na dovoz uhlia, 10% na obuv a 15% na auta. V priemere krajina si uplatňuje 10% taríf. To je taríf nevážený. Dôležite zostáva, koľko dováža jednotlivých komodít. Ak dováža uhlie, málo obuvi ale žiadne auta, potom je to priemerný vážený taríf cca 5%. V súčasnosti priemerný vážený taríf majú USA 2,7%, iba 14 krajín ho ma menší ako USA, z krajín G7 sú to Japonsko a Kanada.

Američania plánuje uvaliť v 1.etape na čínsky dovoz clo v hodnote 150 mld $. USA ročne dováža z Číny tovary a služby v sume cca 400 mld viac ako do Číny vyvezú. D.Trump prízvukuje, že táto produkcia by mala byť zabezpečovaná americkými firmami. Preto volebné heslo „Amerika vždy na prvom mieste“ v praxi bude znamenať, že každé rozhodnutie o obchode, daniach, imigrácii, zahraničnej politike bude také, aby z neho dokázali ťažiť americkí zamestnanci, americké rodiny. Ináč povedané, Amerika sa zmení z globálneho lídra na zodpovedného gazdu ... aj na úkor EÚ.

Pokrytecká Čína

Krajiny EÚ majú vyššiu daň na dovoz ako v USA, kde ich priemerný vážený taríf je 2,8%. Omnoho vyššie zdanenie ma Čína, kde je 4,3%. 55 krajín vykazuje nižší vážený taríf  ako má Čína. Preto je na počudovanie, keď Čína hlása čo možno najvoľnejší svetový obchod.

Pýcha a naivita

Čína diplomaticky zakrýva, že globalizácia z nej urobila svetovú ekonomickú veľmoc a obohatila jej elity (!!!)  v rozsahu zrovnateľnou s tými, z ktorých ťažili snáď len vrcholové manažmenty západných korporácii, ľudia typu Cohna a Tillersona, nikto iný.

Pri týchto dopadoch treba otvorene povedať, že pracovné modré goliere na západe globalizácia poškodila. Oceliarom z Pensylvánie vzal prácu Číňan, Španielom alebo Talianom zase Čech, Slovák alebo Rumun. Pritom treba povedať, že zavedením eura najviac na to doplatili štáty južného krídla eurozóny. Euro im vzalo konkurencia schopnosť. 

Euro ako dieťa globalizácie v začiatkoch bol úsmev ako sa všetko darí, teraz jej globalizácia koleduje pád. Príčiny pádu EÚ sú

• naivné otvorenie sa svetu v rámci globalizácie, hnané korporáciami

• bravúrna pozičná hra Číny pri využití naivity Číny

• súčasne uprednostňovanie ideológie európskej jednoty pred ekonomickým pragmatizmom, zhmotnené vznikom eura

• naivita vo viere, ak sa otvorí EÚ, to isté urobí Čína

• naivita, že jedna mena ako kazajka zovrie rozdielne európske ekonomiky a bude to fungovať  

Blížiaci sa ekonomický úpadok, zvlášť  južného krídla EÚ dodáva guráž Rusku, Turecku  a Číne. Títo v duchu rodiaceho sa tkv. nového nacionalizmu so slabnúcou EÚ si ľahšie upevnia svoju moc a ľahšie presvedčia vlastný ľud, že západné hodnoty v čele s pluralitnými demokraciami im lepšiu životnú úroveň nezaistia.  

Globalizácia najviac postihla modré goliere a im podobné spoločenské vrstvy. Globalizácia ich pripravuje o ich postavenie, prirodzene sa s tým nevedia vyrovnať, čím sa nevedia vyrovnať s prisťahovalectvom úmerne tomuto poznaniu.

Opakom sú vrstvy, ktoré z globalizácie profitujú, ťažia z migrácie, ktorá im zabezpečuje nové zamestnania. Títo budú migráciu tolerovať ako nutnú daň otváraniu sa svetu, ktorú dokážu pre seba speňažiť.

Koniec eura?

Rok 2016 vygeneroval poznanie, že globalizačné elity nemusia byť vždy vo väčšine. Brexit a nástup D.Trumpa  potvrdili zákonitosť globalizácie, že z prehlbovania stále viac budú profitovať užšie časti západnej spoločnosti.

Spoločenské vrstvy, ktoré z globalizácie nebudú mať nič, budú voličsky stále početnejšie. Takto sa budú zosilňovať tendencie k vytváraniu nového nacionalizmu. Koniec eura v súčasnej podobe v tomto kontexte nie je ničím nepredstaviteľným, ako sa to javí dnes.

Trumpovo zvolenie s podporou ľudí typu P.Navarru sú najvážnejšími ohrozeniami starých poriadkov, ohrozením celej spoločenskej hierarchie Západu, ktorá v posledných desaťročiach významne  pomohla utvárať  globalizáciu.

Roztržka na samite G7 je zatiaľ iba povrchným, ale dobre viditeľným prejavom hlbokého rozkolu Západu. Výrazne sa zviditeľňuje pôsobenie D.Trumpa, ktorý zastupuje tých, ktorých globalizácia zrazila na kolena. Ostatní aktéri roztržky sú zatiaľ tí, ktorí životná úroveň  a bohatstvo vďaka globalizácii zatiaľ stúpa.

Aké sú východiska?

Ak prehlbovanie bude napredovať, hrozí rozkol Západu. Omnoho  závažnejšie je, že ani jedná strana nemá riešenie, oba tábory mobilizujú. Zástanci starých čias  chcú zachovať status quo. Je to možné, ale tlak druhej strany ich zmetie. 

Naopak Trump, vlastne Navarro prídu k poznatku, že narazil na iné ekonomické zákonnosti. Zavedenie taríf na oceľ a hliník ... zachráni v USA jedno pracovné miesto, za cenu piatich iných pracovných miest. 

Koniec starých poriadkov, následne koniec Trumpa môže dláždiť cesta temným mesiášom. Takých, o ktorých si myslíme, že už na vždy zostali uväznení v učebniciach dejepisu XX.storočia.

Až s odstupom času pochopíme, čo a ako robí D.Trump. On nie je demokrat, on je majiteľ podnikateľ, ktorí sa môže radiť, ale na koniec on rozhodne aj vtedy, ak s nim nikto nebude súhlasiť. On dokázal, že to vie a ak mení politiku, vie čo robí dobré ... „Amerika vždy na prvom mieste“.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.