Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo v septembri 2018

Mesiac september bol investičnou ofenzívou. Dokončila sa pravidelná prevencia detských ihrísk, dokončilo sa asfaltovanie komunikácii na sídlisku Žarec a práce pokračujú na Kýčerke, finišujú práce na hokejbalovom ihrisku, prebieha rekonštrukcia materských škôlok na Hurbanovej a SNP ulici ako aj na Horelici a Podzávoze, pokračujú práce na dostavbe nových bytov na sídlisku Žarec, boli dokončené schody pri „čínskom múre“, estetizoval sa pochmúrny podchod na zástavke Čadca mesto, stavia sa pastoračné centrum a  mesto zahájilo zber objemových odpadov.

Mesto Čadca so smútkom prijalo správu, že 26.8.2018 vo veku 77 rokov zomrel vo Varšave dlhoročný priateľ a čestný občan nášho mesta – Michal Staskiewicz. Stál pri zrode a dlhodobo rozvíjal vzájomné priateľstvo a spoluprácu Čadce s poľským mestom Toruń. Primátor Ing. Milan Gura vyjadril v mene svojom i v mene občanov mesta hlbokú sústrasť rodine zosnulého Michala Staskiewcicza. Česť jeho pamiatke!

Chválime mesto ktoré dokončilo ročnú pravidelnú prevenciu detských ihrísk, ktoré spravuje mesto. Celkom MPS spravuje včítane nového ihriska pri OD Lídl 12 ihrísk. Podľa plánu, okrem ročnej údržby na mnohých pribudli nové hracie prvky. Za pomoci študentov sa obnovili v meste nátery na poškodených zábradliach a reťaziach v meste.

Mesto rozšírilo komunikáciu s obyvateľmi zavedením nového čísla, na ktoré možno volať poruchy na verejnom osvetlení – 0800 888 255.

Stále platí, že na sídlisku Žarec a Kýčerka budú dopravné obmedzenia. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia miestnych ciest na oboch sídliskách. Práce si vyžadujú dopravné obmedzenia, o ktorých mesto informuje prostredníctvom SMS systému mesta na čísle 0911 990 271. Mesto sa obracia na obyvateľov ale aj vodičov o trpezlivosť počas prác.

Neuniklo nám, že dážď preveril novostavbu nového hokejbalového ihriska, čím sa neodohral hokejbalový turnaj. „Chcel som byť ústretový, aby zápasy sa mohli uskutočniť, aj keď stavba ešte nie je riadnym športoviskom. Prikývol som aj napriek tomu, že sám som mal pochybnosti. Kvôli počasiu sa však nehralo a ja dnes poviem vďaka Bohu, že prívaly vody zatopili plochu, čím dážď preveril stavbu. Verím, že v priebehu septembra dodávateľ všetky nedostatky odstráni k našej spokojnosti, aby sme mohli plochu skolaudovať a športovcom ju dôstojne odovzdať,“ dodal primátor.

Rekonštrukcia škôlok pokračuje, radnica prosí o trpezlivosť. Škôlky na Hurbanovej ulici a SNP prechádzajú kompletnou rekonštrukciou. Po skončení prác, najneskôr na konci októbra,  bude na deti  čakať  nové  vynovené prostredie. Okrem týchto dvoch škôlok prešli čiastočnou rekonštrukciou aj škôlky na Horelici a Podzávoze.

Rekonštrukcia na MŠ Hurbanovej a MŠ SNP obnáša nový interiér, okná, sociálne zariadenia, nové ihriská. Projekty sa podarilo vysúťažiť podľa zákona, stavať sa mohlo začať preto až v júli.

Primátor Milan Gura:  „Našou úlohou je, aby sa nám podarilo obnoviť, čo najväčší počet  škôlok v meste. Som si vedomý, že súčasné rekonštrukcie nám zasiahli do režimu riadneho školského roka. A je to nepríjemné pre deti, rodičov i pani učiteľky. Prosím všetkých o trpezlivosť. Veci sa neraz nedajú robiť bez toho, aby sme pre ne nemuseli niečo obetovať.  Preto ešte raz prosím o väčšiu mieru pochopenia a trpezlivosti. Rekonštrukcie zabezpečia, že najbližších niekoľko rokov budú deti tráviť čas v komfortnom a príjemnom prostredí, a to je cieľ našej námahy.“

Nové byty pribudnú na sídlisku Žarec.  Slovensko počtom nájomných bytov je so 6% z celkového bytového fondu na konci štátov EÚ. Mesto má momentálne k dispozícií 319 bytov, všetky sú obsadené. V súčasnosti mesto eviduje 434 žiadosti o bývanie. Mesto tieto byty realizuje spoločne so súkromným investorom, ktorý byty stavia za svoje peniaze. Radnica bytové domy po skolaudovaní kúpi, pričom ich splatí z príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Ing. Milan Gura: „Starosta či primátor  uzavrie so súkromným investorom zmluvu o budúcej zmluve na kúpu bytového domu. Firma nakreslí projekt, vybaví všetky povolenia a postaví dom. Radnica sa medzitým snaží získať financie na odkúpenie cez Štátny fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotáciu od ministerstva dopravy a hotovú stavbu odkúpi. Ak by sa nám to nepodarilo nekupujeme. Takúto cestu si volí čoraz viac miest aj obcí v snahe zastaviť pokles počtu obyvateľov a udržať si najmä mladé rodiny ponukou dostupného bývania.“

Pocta Karola Guleju 2018 bola po dvanásty krát udelená Kysuckou kultúrnou nadáciou v čase konania Bartolomejského hodového jarmoku. Pocta sa udeľuje od roku 2007 osobnostiam, ktoré sa významnou mierou pričinili o šírenie dobrého mena drotárstva. V tomto roku poctu bola odovzdaná Jozefovi Michtalíkovi zo Žiliny.

Upozorňujeme  že od septembra bude zviera zo zákona definované ako živý tvor, cítiaca bytosť. Zákon sprístupňuje ochranu zvierat  pred týraním tým, že posilňuje právomoc veterinárnych inšpektorov. Novinkou bude, že majitelia zvierat budú niesť trestnú zodpovednosť v prípade, že zviera napadne človeka. Novela sa venuje aj zneužívaniu divo žijúcich zvierat v cirkusoch. 

Schody pri "čínskom múre" prešli kompletnou rekonštrukciou. Doterajšie opravy riešili  nevyhovujúci stav dočasne na rok, dva. Primátor mesta M.Gura rozhodol o kompletnej rekonštrukcii. Po vyhodnotení sa rozhodlo rekonštruovať aj krajné schodištia. Súčasťou obnovy budú namontované nájazdové plechy pre kočíky, povedal P.Lariš riaditeľ MPS Čadca.

Mesto dokončilo projekt asfaltovanie mestských ciest na sídlisku Žarec, práce budú pokračovať na sídlisku Kýčerka. Celková asfaltová plocha na oboch sídlisk predstavuje 50 tisíc m2. MPS ďakuje vodičom, ktorí disciplinovane opúšťali miesta, na ktorých parkujú tak, aby nebola narušená plynulosť prác.

Rekonštrukcia škôlok pokračuje, radnica prosí o trpezlivosť. Škôlky na Hurbanovej ulici a SNP prechádzajú kompletnou rekonštrukciou. Po skončení prác, najneskôr na konci októbra, budú na deti čakať nové vynovené prostredie. Okrem týchto dvoch škôlok prešli čiastočnou rekonštrukciou aj škôlky na Horelici a Podzávoze. Primátor M.Gura: „Našou úlohou je, aby sa nám podarilo obnoviť, čo najväčší počet škôlok v meste. Som si vedomý, že súčasné rekonštrukcie nám zasiahli do režimu riadneho školského roka. A je to nepríjemné pre deti, rodičov i pani učiteľky. Prosím všetkých o trpezlivosť. Veci sa neraz nedajú robiť bez toho, aby sme pre ne nemuseli niečo obetovať. Preto ešte raz prosím o väčšiu mieru pochopenia a trpezlivosti. Rekonštrukcie zabezpečia, že najbližších niekoľko rokov budú deti tráviť čas v komfortnom a príjemnom prostredí, a to je cieľ našej námahy.“

Oceňujeme  že vo farskom kostole sv.Bartolomeja bola dokončená generálna oprava organu. Píšťaly sú pôvodné z roku 1914 a sú z kvalitnej zliatiny. Zaujímavosťou je, že boli uchránené počas Prvej svetovej vojny, kedy sa brali zvony a píšťaly na výrobu kanónov a delových gúľ.

Mesto napráva chyby po vandaloch, ktorí esteticky znetvorili podchod na zástavke Čadca mesto. Mesto sa obrátila na odborníkov, aby zmenili svojimi dielami pochmúrny podchod na nepoznanie. Podchod je krajší a zároveň inšpirujúci pre ľudí používajúci podchod. Každé dielo je autorizované. Primátor M.Gura: „V rámci podujatia Mesto otvorené umelcom vznikla myšlienka dať podchodu novú tvár. V podstate nový podchod pôsobil posledné mesiace odstrašujúco. Steny popísané a pokreslené bez myšlienky. Premaľovanie by bolo riešením opäť len na krátky čas. Ponuka od mladých nadšencov tohto umenia ma oslovila a vytvorili sme podmienky, aby mohli nielen tvoriť, ale hlavne tvoriť legálne.“

Chválime Mestskú políciu, ktorá v spolupráci s  OZ Centrum prevencie mládeže  je zapojená do medzinárodného projektu pre vytváranie a inovácie nových metód a nástrojov v oblasti vzdelávania dospievajúcich s vylúčením rizikového správania s dôrazom na nebezpečenstvá kyber šikanovania a nezodpovedného využívania sociálnych sietí. Cieľovou skupinou v projekte sú najmä pracovníci s mládežou a pedagógovia, ktorí môžu využívať nové metódy, nástroje a inovácie v rámci vzdelávania a vyučovania mladých dospievajúcich.

Neuniklo nám konanie jesenného chrámového koncertu, ktorý sa uskutočnil 19.9. v kostole sv.Bartolomeja v Čadci. V rámci koncertu sa pod vedením dirigenta a huslistu E.Danela predstavil Slovenský komorný orchester.

Chválime  že po ôsmykrát 5.-9.9. sa v meste konalo rezbárske sympózium. Sochy zo sympózia budú postupne osádzané zväčša v areáloch základných škôl na území mesta. Najväčšej radosti a pozornosti sa teší Betlehem, ktorý je každý rok vystavený na námestí počas vianočných trhov. Svoju šikovnosť predviedli štyria umeleckí rezbári. Ani tento rok nechýbal majster Európy vo vyrezávaní motorovou pílou a viacnásobný víťaz Tatry Ice master Adam Bakoš.

Neuniklo nám že v priestoroch pri kostole sv.Bartolomeja sa stavia farské pastoračné centrum pre praktickú činnosť cirkevného spoločenstva v meste. Súčasťou bude konferenčná sála pre 120 osôb, klubovňa a farská kaviareň. Kto vidí zmysluplnosť farského pastoračného centra v meste, môže podporiť jeho výstavbu a v sakristii kostola si môže zakúpiť symbolickú tehličku.

Týždeň mobility na Slovensku mobilizuje ľudí, aby vyskúšali ísť do práce ináč ako autom. Príkladom sú ŽSR, ktoré akciou Hlavu hore, ideme vlakom chcú napomôcť preťaženej cestnej komunikácii I/11. Vytvárajú podmienky, aby ľudia začali využívať vlakové spojenie Čadca - Žilina, kde každú hodinu ide osobný vlak alebo rýchlik, v rannej špičke  2x za hodinu. 

Mesto upozorňuje že od 24.9. do 26.10. bude prevádzať zber objemových odpadov a oddelených vytriedených odpadov s obsahom škodlivín a jedlých olejov. Odpady musia byť vyložené pri jednotlivých blokoch pri zberných nádobách do 7 hodiny v deň zberu. Rozpis zvozu podľa ulíc je na webovej stránke mesta.

Chválime nadáciu SOV, ktorá ocenila mladé športové talenty. Celkom bolo ocenených 12 jednotlivcov a premiérovo 6 kolektívov. Medzi ocenenými bol kolektív dievčat Wild girls Čadca, ktoré boli podporené sumou 6 tisíc €. Úspešne pôsobia v mestskej florbalovej lige, boli účastníčkami Slovenského pohára vo florbale a zúčastnili sa turnajov s medzinárodnou účasťou Slovak florbal cup v Prahe a Bratislave.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.