Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Konečne rovnaký meter na všetkých (aspoň do volieb)

Niekedy si človek myslí, že my Slováci sme pokusné objekty, čo sa týka testovania demokracie. Mali sme Masarykovú funkčnú a ľudovú, v rokoch 1948-1989 „zabetónovanú“ demokraciu a po roku 1989 sa na u nás „objavila“ liberálna demokracia.

Ani jedna „demokracia“ nás nezničila, uchovali sme si jazyk, kultúru iba preto, že sme mali oporu vo viere. 

Po roku 1989 prichádzali zo západu „originálne“ vychytračele mimovládne organizácie či thin-thanky financované úplne alebo čiastočne zahraničnými zdrojmi, vyznačujúce sa účelovou neochotou, aby sa v ich príjmoch „špáral“ štát. 

Bolo by dobre vedieť, aké finančné toky prúdia od koho a komu ako príjmy do účtovníctva neziskových organizácii. Potom možno by sa nám otvorili oči, čo všetko sa z týchto peňazí financovalo .... na Slovensku !!! 

Demokracia je alebo nie je. Nemôže o politických otázkach rozhodovať mimovládne organizácie resp. tretí sektor bez získaného mandátu. Verejnosť nevie, za koho neziskovky „kopú“. Pravidla politickej hry musia byť určované zákonom schváleným v NR SR a nie lobingom (niektorými) členmi tretieho sektoru. 

Vo väčšine štátov kontroluje tretí sektor štát, napríklad v Rusku, Izraeli, Taliansku či USA. V USA na základe zákona známeho ako FARA požaduje od mimovládnych  organizácii, aby vyhlásili, že sú závislé od zahraničného financovania a od všetkých kontaktov s úradníkmi, TV, novinami a reklamnými agentúrami.

V Maďarsku majú zákon Stop Sőrősovi, ktoré je ako červené súkno pre niektorých úradníkov v Bruseli. Treba pripomenúť, že zákon je schválený v maďarskom parlamente väčšinou. Zaväzuje každú mimovládnu organizáciu zverejňovať zahraničných sponzorov spolu so zdrojmi svojich príjmov a registrovať sa v zozname agentov.

V Taliansku je zákon namierený proti organizáciám, ktoré vyvíjajú spoluprácu pri procese migrácie.

V NR SR bol schválený zákon o mimovládnych organizáciách. V zákone okrem iného je podmienka, aby pri každej organizácii tretieho sektora bola informácia, kto ju financuje. Verme a dúfajme ...

Zuzana Wienk z vplyvnej mimovládnej Aliancie  Fair-play „nechápe“ prečo sa odsudzuje financovanie mimovládnych organizácii zo zahraničia. Nepáči sa jej, že sa podsúva niečo o škodlivosti financovania zo zahraničia. Prečo ? Lebo financovanie je netransparentné !!! 

Konečne výsledkom bude narovnanie nerovnováhy u všetkých, lebo sloboda nemôže stáť iba na svojvôli bez pravidiel.          

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.