Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Sme bordelári alebo ľudia ?

(Komunálne voľby 2018 úvaha č.1)

Nejeden z nás v čase voľna si prejde trasu na Ochodnicku hoľu alebo časť turistickej magistrály hrebeňom Javorníkov či vystúpi na Veľkú Raču. Každému milovníkovi prírody či turistovi musí byť ľúto, keď vidí odpadky, ohorky alebo plastové fľaše okolo cesty v  prírody. Pri jednej z prechádzok som začal počítať počet odpadkov. Pri 100 som rezignoval a začal dumať, čo sú to za ľudia, ktorí nie iba sebe hyzdia prírodu.

Je nepochopiteľné že niektorí tiež „milovníci“ prírody nechajú plastovú fľašu iba tak odhodenú v prírode. Ak to urobí dieťa a rodič sa to dozvie, môže začať s prevenciou. Ale kto „pohne“ s dospelým?  Ak slušný človek nezdvihne odhodenú plastovú fľašu, tá si počká na našich vnukov či pravnukov.

Sme si rovní pred Pánom Bohom, ale v živote medzi ľuďmi rovnosť neplatí. Je málo „elitárov“ zvaných ČLOVEK, ktorí dostali do vienka intelekt a slobodnú vôľu, uvedomujúc si, že bez zodpovednosti sú obe schopnosti človeka jalové. Zvieratá v prírode túto výsadu nemajú, pritom sa správajú sa slušnejšie ako mnohé prasiatka, ktoré sa nazývajú ČLOVEK.

Tu niekde sa núka otázka s blížiacimi sa komunálnymi voľbami. Ak mnohí z nás nezvládajú slušnosť v prírode, akými hodnotami sa riadia keď pristúpia k urne?

Volič ma možnosť spočítať to svojim volebným „súperom“, ktorými sú štát, samospráva, poslanci, primátor či starosta za ich konanie, s ktorými nesúhlasili. Každý volič sa riadi svojim hodnotovým rebríčkom. Je presvedčený, že zakrúžkoval správneho kandidáta. Pritom nikto z voličov by nemal zabudnúť, že pri volebnej urne by mal stáť ako ČLOVEK s odfiltrovanými zlozvykmi a nenávisťou.

Dá sa usúdiť, že nejeden z voličov, ktorý „bordelizuje“ prírodu, nebude chcieť, aby jeho mesto alebo ulica bola „bordel“ ale k dobru aktívne  neprispeje. Ak takýchto v každom meste či obci bude dosť, potom slušné Slovensko nám bude vzďaľovať ... a v tomto boji divokom nepomôžu ulice plné mladých žhavých po „slušnosti“.

Jedno na svete je pravdivé. V každom začiatku tkvie čaro konca. Narodili sme sa, študovali sme, pracovali, vychovávali a využívali voľný čas, získavali sme skúsenosť, budovali si svoj hodnotový svet. Keď to všetko vykonáme, všetci sa stretneme u Pána Boha nahý, s nohami vpredu.

M.Kubík, kňaz z Martina napísal, že hlavnou myšlienkou v úvahách, aby sme mohli pomýšľať žiť na slušnom Slovensku by malo siahať ďalej, ako len k výmene vlády či predčasným voľbám. Slušné Slovensko musí ísť až pod Kristov kríž.

Ak MY ľudia budeme slušní, potom aj Slovensko môže byť slušné, potom budeme môžeme mať slušné orgány miest a obci, potom pred voľbami sa nestretneme s názorom, že kandidujúci nám bude nahovárať, že oni kandidáti sú konečne tí slušní ...  a po voľbách sľuby utečú.

Stále mi v mysli číha, či je súvis medzi odpadkami v prírode a voľbami? Pre slušných voličov áno a pre tých druhých .... ?

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.