Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Mestu sa darilo v čerpaní eurofondov, za posledných osem rokov išlo na rozvoj Čadce milióny eur

Dotácie zo zdrojov Európske únie sú prostriedky, ktoré každá obec, či mesto víta. Občania z nich môžu v mnohom a výrazne  profitovať či už v oblasti zvýšenia komfortu, kvality služieb, kvality ciest, bývania, v obnove škôl.  Získanie zdrojov z EÚ ale nie je ľahkých procesom, rovnako ako i realizácia projektu. Trápením sú neraz dlhé lehoty schválenia projektu, výberu dodávateľa prostredníctvom výberového konania i samotná realizácia. To všetko dá mestu zabrať. Čadci sa ale za posledné roky darilo.

Eurofondy pomohli seniorom

Podaril sa projekt zabezpečenia opatrovateliek.  Vďaka dotácii mesto uhradilo mzdy pre 40 opatrovateliek vo výške takmer 550 tisíc eur. Tie sa mohli venovať starým ľudom v Čadci, odkázaných na pomoc. Mesto výrazne ušetrilo na vlastných zdrojoch a pritom pomohlo svojim seniorom.

Domov sociálnych služieb pre seniorov (1,5 mil eur). Radnica postavila vlastné zariadenie pre seniorov v budove bývalej základnej školy na ulici A. Hlinku v Čadci, kde našlo druhý domov 55 klientov. V budove je veľkokapacitná jedáleň. Služby ponúka nielen vlastným ľuďom, ale aj dôchodcom v rámci mesta a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

Vzdelávanie pre našich seniorov v meste Čadca. Do najstaršej generácie mesto investovalo takmer 191 tisíc eur. 130 seniorov sa učilo na počítači, jazyky, zdravovedu, záhradkárstvo, nasávali  vedomosti aj z oblasti kultúry.

Eurofondy mierili aj do škôl

Zvýšila sa  nielen ich kapacita, budovy majú moderný šat a vyššiu energetickú efektívnosť. Modernizáciou prešli aj učebne. Obnovené školy: MŠ Janka Kráľa, MŠ SNP, ZŠ na Rázusovej ul., ZŠ Jána Amosa Komenského, ZŠ s MŠ na Podzávoze, ZŠ na ul. M. R. Štefánika, MŠ pri ZŠ Horelica, MŠ Hurbanova, ZUŠ Jozefa Potočára.

Na nové cesty v meste i na sídliskách smerovala najväčšia čiastka v histórii mesta

Radnica v týchto dňoch realizuje obnovu komunikácií  meste. Úspešný europrojekt priniesol do mestskej kasy 1 milión 200 tisíc eur na obnovu ciest. Práce sa nakoniec podarili vysúťažiť za nižšiu sumu.Za naozaj slušný balík financií, mesto dokázalo obnoviť ulicu Okružnú, J. Kollára, SNP, Gočárovú, A. Bernoláka, J. Kráľa, Jášikovú ulicu ako aj iné ulice.

Vďaka eurodotáciám sa dostanú Čadčania po novej cyklotrase až k Megoňkám

Geolokalita Megoňky bude mať novú tvár, bude atraktívnejším turistickým miestom. Vznikne viac ako osem kilometrová náučná cyklotrasa cez dva kraje, múzeum v prírode s prístreškom, multifunkčné pódium. V Milošovej budú mať obyvatelia novú cestu, projekt počíta aj s obnovou 260-tich metrov dlhej cesty z otočne pre autobusy do kameňolomu Megoňky.

Srdce pre Kýčerku

Najmladšie, a zároveň najväčšie čadčianske sídlisko Kýčerka sa mení. Mesto ukončuje stavebné práce na dlho očakávanej obnove centrálnej zóny a budovaní nových parkovacích plôch. Výstavba oddychovej zóny „Srdce pre Kýčerku“ prináša na sídlisko nové detské ihrisko, lavičky, zeleň, mobiliár a radnica dobudovala približne 100 nových parkovacích plôch.

Nové bývanie pre ďalšie desiatky rodín

Po úspešnom projekte 99-nájomných bytov na sídlisku Kýčerka sa radnica pustila do vybudovania troch bytových domov so 138 nájomnými sociálnymi bytmi za takmer 7 miliónov eur. Radnica bytové domy po skolaudovaní kúpi, pričom ich splatí z príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

www.mestocadca.sk 16. 10. 2018

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.