Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O čom sa v meste (ne)hovorilo november 2018

Čadca sa stala celoslovenským centrom folklóru. V sobotu 3.11.2018 sa zišli sa znalci a vyznávači ľudovej kultúry. Spolok hudobného folklóru v Bratislave v spolupráci s Mestom Čadca, Domom kultúry v Čadci. Kysuckou knižnicou, Kysuckým múzeom, Kysuckým kultúrnym strediskom a ďalšími partnermi zorganizoval už po 15. raz celoslovenský Seminár o ľudovej piesni. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že systematicky mapuje jednotlivé regióny, vyhľadáva odborníkov i zberateľov folklórnych tradícií a podporuje ich činnosť. Kysucké ľudové piesne ako súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska zasluhujú náležitú pozornosť. Sú klenotmi v pokladnici slovenskej kultúry. Odbornými garantmi seminára boli Pavol Kužma a redaktor Slovenského rozhlasu Marian Minárik.

Mesto oceňovalo osobnosti Čadce za rok 2018. Za svoju aktívnu a záslužnú prácu pre naše mesto a región Kysúc si prevzali Ing. E.Kováčová, Ing. A.Zbojanová, Ing. J.Drobil, MUDr. V.Nehaj, Dpt. M.Kubjatko a Mgr. P.Sedláček. Ocenenie pre Mgr. A. Strakovú in memoriam prevzala jej dcéra Eva Huslicová. Pri príležitosti 20. výročia spolupráce a priateľstva medzi mestami Čadca a Źywiec bolo udelené Čestné občianstvo mesta Čadca burmistrovi Źywca Mgr. Ing. Antonimu Szlagorovi. Súčasťou galaprogramu bolo vystúpenie MSZ Kysuca, KKO pod vedením K.Kevického a umelecké zoskupenie zo Źywca – Beskid SoundProject TRIO.

Mesto hostilo účastníkov 20.ročníka Medzinárodného filmového festivalu o etnológii, sociálnej a kultúrnej antropológie ETNOFILM Čadca 2018 v dňoch 20.–23.11.2018. Festival je najstarší filmový festival na Slovensku. Hlavnými organizátormi festivalu boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Mesto Čadca.

Celkom je prihlásených rekordných 173 filmov zo 47 krajín sveta z ktorých výberová komisia festivalu po ich posúdení rozhodla, že do hlavnej súťaže postupuje 46 filmov z 27 krajín. Zlatý Turoň - Grand prix za detailné a obrazovo silné spracovanie života etnickej skupiny Fulani v africkom štáte Burkina Faso získal film BOLI BANA v réžii S.C.Gillard z Belgicka. Ďalšie informácie na plagátoch v meste a www.etnofilm.sk

Zimná pohotovosť sa oficiálne začína 15.11.2018. Jej skutočný začiatok však závisí od počasia. V zimnom období 2018/2019 sa bude vykonávať zimná údržba na miestnych komunikáciách (131 km), chodníkoch (23 km) a priľahlých odstavných plochách a parkoviskách. Ručná zimná údržba sa bude vykonávať na schodoch a lávkach. Mestský operačný plán pre ZÚ MK a mapa zimnej údržby je na web stránke mesta. Informácie na dispečingu 041/4323064, 0907819682.

Niekoľko dní po voľbách mesto sprístupňuje možnosť jednoducho a rýchlo posielať z web stránky mesta alebo z mobilu odkaz pri primátora. Pri každom oznámení je potrebné uviesť krátky názov a popis problému, zvoliť príslušnú kategóriu, napr. ŽP, parkovanie,  určiť ulicu a fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje. S portálom www.odkazprestarostu.sk spolupracuje už viac ako sto samospráv.

 „S mobilnou aplikáciou nosíte samosprávu vo vrecku. Stačí nafotiť čo vás trápi na ulici a hneď to odoslať. Samospráva tak získava rýchlu informáciu o akútnych problémoch, ktoré treba riešiť. Okrem riešenia aktuálnych problémov, portál zvyšuje transparentnosť, každý môže sledovať komunikáciu medzi samosprávou a občanmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do riešenia problémov vstupujú. Rovnako pomáha občanom zorientovať sa v kompetenciách samosprávy. Obyvatelia neraz nemajú vedomosť o tom, kto je kompetentný ich problém riešiť, kedy ešte môže zasiahnuť samospráva a kedy už túto možnosť nemá.“ povedal primátor M.Gura

Do mesta zavítalo moderné, protidrogové a multimediálne divadlo „ The Dark Trip“ – „Drogy sú cesta do tmy“ pod záštitou primátora M.Guru. Hlavnou myšlienkou multimediálnej  divadelnej inscenácie boli drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom, ktorý okrem prevencie dodáva nádej na lepší život. Projekt sa  úspešne realizoval po celom Slovensku pre viac ako 36.000 mladých ľudí  s úžasnou odozvou. Súčasťou bol už 7. ročník  kreatívnej  súťaže Plagát roka 2018  na tému  „Drogy sú cesta do tmy“ a  živé knižnice s mladými narkomanmi z resocializačného zariadenia Provital z Nitrianskeho Pravna, kde bol priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi,  s ktorými sa v bežnej realite nemáme príležitosť stretnúť a porozprávať.

Do mesta zavítal olympijský víťaz a majster sveta v atletike M. Tóth pri príležitosti uvedenia svojho projektu  pre deti predškolského a mladšieho školského veku – Športovú akadémiu Mateja Tótha. Cieľom je budovať prirodzený vzťah detí ku športu od malička a zároveň zabezpečiť, aby sa hýbali správne. Ing. Milan Gura: „Prvoradým zámerom vzniku akadémie v Čadci bolo pritiahnuť deti k športu. Tréningový program je vystavaný tak, že dáva šancu každému dieťaťu športovať a možno sa stať aj vrcholovým športovcom. Najdôležitejší je pozitívny príklad a podpora k športovaniu. To Matej dnes medzi detí priniesol. “

Neuniklo nám konanie 12.ročníka Behu na Husárik o pohár primátora mesta Čadca na počesť Dňa študentstva. Organizátorom bol KKM. Najrýchlejší u mužov bol A.Paulen 15:00 a u žien N.Ondrišková 19:49. Najrýchlejší Čadčan bol TIBOR Ponek 16:42.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.