Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Je to cenzúra alebo čo je to ... ?

Tlak na alternatívne média u nás vzrastá. Posledným atakom na území demokratického Slovenska je nechcené „dieťa“, geopolitický a kultúrny mesačník Zem a Vek. Mesačník bol vyradený z predaja OD Billa a Tesco. Trnavský samosprávny kraj zrušil zase predplatné pre knižnice v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a politická strana OĽaNO podporila TTSK v jej úsilí hľadať alternatívnu „čistotu“ v krajoch.

Pripomeňme si históriu. Reťazce Billa a Tesco pod nátlakom tretieho sektora vyradili z predaja časopis Zem a Vek tvrdiac, že dôvody sú výlučne obchodné. Na proti tomu Kaufland a Terno takýto postup naopak odmietli a označili ho za cenzúru. OD by urobili lepšie, keby sa venovali obchodu a nie politike. Ľudia v krčme majú na rozdiel od nich iné vysvetlenie, je ľahko cudzími rukami chytať hady. 

Otázkou je, či postupy neboli porušením článku 26 Ústavy Slovenskej republiky, ale o tom musí rozhodnúť súd.

„Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. Cenzúra sa zakazuje. Slobodu prejavu a právo vyhľadať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“

Od 4.12.2018 knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja -  Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Záhorská knižnica v Senici, Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede a Galantská knižnica v Galante už nekupujú a čitateľom neponúkajú časopis Zem a Vek.

„Rozhodli sme o zrušení predplatného konšpiračného a propagandistického časopisu Zem a Vek v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja“ informoval agentúru predseda TTSK J.Viskupič (OĽaNO) pri hodnotení prvého roka vo funkcii. A propo, kto rozhodne, že mesačník je konšpiračný a propagandistický, predseda alebo súd?

Pritom časopis  je riadne zaregistrovaným periodikom na Ministerstve kultúry SR a má plné právo podieľať sa na názorovej pluralite. Preto sa vynárajú rôzne otázky.

• Nevychádzajú výroky predsedu o nekupovaní časopisu zo subjektívneho  politického videnia sveta?

• Nepôsobí to ako novodobá mediálna „masáž“ na personál pracujúci v TTSK v oblasti kultúry deštruktívne? Predpokladá sa, že politické zmýšľanie zamestnancov v TTSK je rôznorodo, úmerne výsledkom volieb. Preto u názorovo „druhých“ môže vyvolať nevôľu a obavu. Ešte, že je tu jedna možnosť. Že by výsledkom „kvalitnej“ práce na TTSK sa podarilo ideovo zjednotiť zamestnancov knižníc do jedného ideového prúdu?

• Neuvedomuje si predseda, že nechtiac robí najlacnejšiu a najúčinnejšiu reklamu časopisu?  A propo, prečo predseda ako predstaviteľ pravice v politickej praxi odsudzuje regulácie a zákazy a v TTSK robí opak? Že by pod lampou bola tma?

• Nie je pre súdneho čitateľa domyslieť, ako by sa správal terajší predseda ako minister kultúry SR?

Po zákaze predsedu TTSK J.Viskupiča (OĽaNO) nakupovať do knižníc časopis Zem a Vek pritvrdila strana OĽaNO s posilnením rozhodnutia kraja. Vyzýva všetkých predsedov samosprávnych krajov, primátorov miest a starostov obcí na Slovensku, aby po vzore TTSK prestali do knižníc odoberať menovaný časopis

OĽaNO to zdôvodnilo, že považuje časopis Zem a Vek za propagandistické médium, ktoré svojimi konšpiráciami podsúva ľuďom zámerne nepravdivé informácie, hoaxy a účelové klamstvá, často krát pochádzajúce z mimoriadne pochybných zdrojov. Ďalej dôvodí, že okrem medicínskych nezmyslov, ktoré vážne ohrozujú zdravie ľudí, či nechutného antisemitizmu, šíri tiež nehorázne klamstvá spochybňujúce členstvo SR v EÚ a NATO. Aj tu je otázka, kto rozhodne  o tvrdeniach OĽaNO alebo súd?

Demokracia je predsa o tom, že toleruje iné názory a súťaží s nimi o voliča v slobodnej a otvorenej súťaži. V budúcnosti, keď sa dostanú k moci inak naladené politické strany, môžu kľudne podľa tohto vzoru zakázať predaj všetkých novín a vysielanie všetkých médií, ktoré im nebudú názorovo vyhovovať vrátane tých maistreamových.

Aspoň v zime prišiel závan politického alternatívneho „tepla“ k nám, aby sme premýšľali, pre koho je dobre mať iba verbálne zákazy a príkazy?

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.