Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Nie všetko čo sa blyští je správne a dobre

(o ostrých balónikoch)

Pripomeňme si, že poslanci EP v septembri 2018 vyzvali členské štáty EÚ, aby voči Budapešti začali postupovať podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ. Vtedy skvelý Orbánov  prejav v EP kde bránil svoje rodné Maďarsko. „Stojím tu teraz a obhajujem svoju vlasť, pretože pre Maďarov je sloboda, demokracia, nezávislosť a Európa vecou cti.“ Tento prejav vzbudil v časti slovenskej verejnosti obdiv.

Pritom akoby sa zabudlo na vyhlásenia V.Orbána o autonómii pre zahraničných Maďarov. Veľmi rýchlo sme mu odpustili alebo zabudli na jeho provokácie v záujme „riešiť maďarskú záležitosť“ Vyvrcholilo to, keď začal platiť Zákon o zahraničných Maďaroch.

Jedni z nevôľou (ktorí nezabúdajú) a druhí informačne žijúci zo dňa deň (ktorí zabúdajú) hodnotia súčasného predsedu vlády Maďarska - Viktora Orbána. Pochopiť ho treba v súvislostiach a dať si nedávne udalosti do súvislosti s prítomnosťou. Pavol Ičo v článku „Neverte Orbánovi“ (SNN č.21-52/2018) pripomína nedávne výroky vo vzťahu ku Slovensku.

• Pred deviatimi rokmi rozprával V.Orbána o práve na autonómiu pre národnostné spoločenstvá, ktorú R.Fico označil za hrozbu pre Slovensko.

• V máji 2010 bol schválený zákon o dvojitom občianstve zahraničných Maďarov.

• V máji 2014 po inaugurácii určil jednu z priorít svojej vlády zaistenie autonómie pre maďarské menšiny žijúce v krajinách strednej Európy. V nasledujúcom prejave  opäť zopakoval, že „maďarská záležitosť je od druhej svetovej vojny nevyriešená“, čím spochybnil platnosť Parížskej mierovej  zmluvy z roku 1947, ktorá až na zmenu týkajúcu sa slovensko-maďarskej u hranice pod Bratislavou obnovila hranice v súlade s Trianonskou dohodou z roku 1920.

• V roku 2015 na stretnutí s veľvyslancami označil úsilie o autonómne postavenie Maďarov v okolitých štátoch za kľúčovú udalosť v maďarskej zahraničnej politike.

• V novembri 2017 povedal „budúcnosť v Karpatskej kotline sa píše po maďarsky“, ak uvážime, že termín „Karpatská kotlina“ je z geografického hľadiska zhodný s pojmom „Panónska kotlina“, ktorá okrem Maďarska zasahuje  územie Slovenska, Česka, Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a ďalších krajín.

Pri pochvalách za Dunaj nemali by sme zabúdať ani na slová priameho účastníka revolúcie 1848 a prvého historika slovenského povstania 1848-1849 Mikuláša Dohnányho, autora spisu - Historia povstaňja slovenskjeho, napísal „Slováci nie len že o „bratstve“, ale ani len o spravodlivosti maďarskej nič nevadia povedať.“

V.Orbán, ktorý svojou proti migračnou politikou naoko bojuje aj za naše záujmy, ale pritom nezabúda na posilnenie postavenia maďarskej menšiny aj u nás, v čom ho podporujú strany MOST-HÍD a SMK-MKP otvorene hovoriace napríklad o potrebe zavedenia maďarčiny ako regionálneho jazyka na území južného Slovenska.

Slovné výpady zo strany V.Orbána sú nebezpečnou provokáciou pod zámienkou obhajovania menšinových práv. Opakovane vyvoláva politické pnutie a atakuje zvrchovanosť susedných štátov.                 

Tu si treba pripomenúť, že slušnosťou aj v diplomacii platí reciprocita.  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.