Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Kto je Juraj Mesik?

Pre lepšie poznanie a pochopenie, kto je Juraj Mesík, dovolím si zverejniť jeho životopis, tak ako je dostupný bežne na internete. Potom možno jeho hodnotenie môže byť aj diametrálne odlišné od zaužívaného mediálneho stereotypu jeho prezentácie. Možno aj niekomu sa „otvoria“ oči ...a mnohé jeho prezentované myšlienky budú jasnejšie a transparentnejšie v súvislostiach.

MUDr. Juraj Mesík  aktivista v treťom sektore, Community Foundation Senior Specialist v Svetovej banke

V rokoch 1989 - 1990 bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR. Od 1990 do 1991 predsedal Strane zelených na Slovensku a bol podpredsedom Strany zelených (ČSFR). V 1990 - 1992 bol riaditeľom odboru sociálnych súvislostí na Federálnom Výbore pre Životné Prostredie v Prahe a poradca ministra. V rokoch 1993 - 2003 bol riaditeľom nadácie Ekopolis - Environmental Partnership for Central Europe - Slovakia (EPCE), jednej z troch najväčších grantových nadácií na Slovensku. V súčasnosti je členom Správnej rady. V 1998 bol zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Počas celej svojej kariéry aktívne pôsobil v treťom sektore. V rokoch 1982 - 1986 ako predseda základnej organizácie SZOPK (Slovenského zväzu ochrancov prírody) Ekotrend v Banskej Bystrici. Po rozpustení organizácie ŠTB sa stal členom známej ZO 6 a ZO 16 SZOPK v Bratislave a neskôr podpredsedom SZOPK (1990 - 1992). V roku 1986 spolu zakladal tábor Stromu života na Kláštorisku a dodnes sa aktívne podieľa na archeologických vykopávkach a konzervácii tamojšieho kartuziánskeho kláštora.

V období rokov 1994 - 1995 pôsobil v správnej rade Inštitútu pre štúdie Východ-Západ (Institute for East West Studies, IEWS) v Prahe a New Yorku. V 1994 sa stal zakladajúcim členom správnej rady Komunitnej nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica a neskôr jej predsedom. Od 1995 do 1998 bol členom Grémia tretieho sektora (G3S) a pracoval ako člen riadiaceho výboru kampane SOS pre tretí sektor (1996). Od 1996 do 1998 pôsobil v poradnom výbore Iniciatívy pre komunitnú filantropiu Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Fund, OSF) v Bratislave a súčasne v správnej rade Slovak Academic Information Agency (SAIA) v Bratislave. Od 1996 pracuje v Iniciatíve európskej komunitnej filantropie s Centrom európskej nadácie v Bruseli. V rokoch 1997 - 1998 bol členom rady Nadácie pre deti Slovenska (SlovakChildren Foundation) a bol facilitátorom a zástupcom G3S pri okrúhlych stoloch s predstaviteľmi vlády. V 1998 pracoval v riadiacom výbore pre volebnú kampaň OK 98, v roku 1999 bol členom petičného výboru za zvolenie Magdy Vášáryovej za prezidentku SR, v roku 2000 - 2001 členom petičného výboru Za skutočnú reformu verejnej správy. Od roku 1997 je členom Krajského grémia tretieho sektora Banskobystrického kraja, v rámci ktorého sa okrem iného angažoval v zápase za transparentné využívanie predvstupových fondov Európskej Únie a za efektívne trasovanie diaľnic Slovenskom.

V 1996 bola práca MUDr. Mesíka ocenená udelením Eisenhower Exchange Fellowship vo Philadelfii, USA, v roku 1996 získal Global Secutity Fellowship na University of Cambridge vo Veľkej Británii, v roku 1998 Salzburg Seminar Fellowship v Rakúsku a v r. 2000 Synergos Senior Fellowship in Global Philanthropy v New Yorku. Svoje názory publikuje v početných analytických článkoch a komentároch v denníku Sme, mesačníkoch Občianska spoločnosť (OS), Non-Profit a iných periodikách.

Od marca 2003 pracuje ako Community Foundation Senior Specialist v Svetovej banke, Washington, kde sa venuje rozvoju komunititných nadácií.

Jeho webové alebo iné stránky: Juraj Mesík: http://jmesik.szm.sk/, Nadácia EKOPOLIS: http://www.ekopolis.sk/index.html, Komunitná nadácia zdravé mesto: http://www.knzm.sk/

Zdroj: Vyhľadanie cez GOOGLE, www.osobnosti.sk
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.