Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
O politike o ktorej sa (ne)hovorilo v január 2019

Sme vystavení záplave samochválnych rečí o nevídanej - neslýchanej slobode, zatiaľ čo európsky život je stále viac a viac kontrolovaný. Pravidlá a predpisy – často vypracovaná anonymnými byrokratmi v spojení s mocenskými záujmami – regulujú náš život na pracovisku, naše rozhodnutia, naše akademické kvalifikácie, naše spravodajstvo a naše médiá. Politickí aktivisti, ktorí poukazujú na nepríjemné pravdy o islame, o imigrácii sú ťahaní pred súdy. Politická korektnosť vnucuje tabuizovanie určitých skutočností, ktoré by mohli ohroziť existujúci status quo.

Veronika Terézia Racková bola ocenená Pribinovým krížom I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti prevencie zdravia a misionárskej činnosti Konečne Slovensko po 2,5 roku vyznamenalo ženu, ktorá nie je vojak. Táto skromná žena veľká duchom ako misionárka položila život za svoje presvedčenie konať dobro, ktoré jej diktuje jej viera pomáhať chudobným v Afrike.

O slovenských vojakoch, ktorí padli na zahraničných misiách vieme všetko. Média sa predbiehajú v zaručených informáciách o detailoch ich skonu, čo na to rodina, susedia. Politici sa predbiehajú v kondolenciách na ich jej tragicky skon. Padlým vojakom pár hodín po tragédii, „štrngajú“ vyznamenaniami. O tejto duchom silnej žene lekárke a misionárke sa dozvedáme iba v strohých správach. Hovoríme, že sme všetci rovní ale v súčasnosti ten kto je ideologicky a duchovne na správnej strane, je v centre „mienkotvorných“ médií. 

Slovenská misionárka Misijnej kongregácie Služobníc Ducha Svätého, lekárka Veronika T. Racková celý život pomáhala druhým ľuďom, nakoniec zomrela rukou vojaka, človeka a vraha 21.5.2016. Traja vojaci z armádnej jednotky Joint Operation Unit v Južnom Sudáne streľbou ukončili jej život. Česť jej pamiatke. 

Postreh E.Chmelára: „Písal som o svojvoľnom udeľovaní štátnych vyznamenaní a porušovaní zákona v tomto smere – nikoho nezaujíma, že štátne vyznamenania, ktoré sa majú podľa zákona udeľovať v štátny sviatok, sa udeľujú mirnix-dirnix, ako sa pán prezident vyspí zo silvestrovskej noci: raz siedmeho, raz prvého, raz trinásteho a tentoraz ôsmeho januára, uprostred pracovného týždňa a on má tú drzosť nazvať to ešte „dôstojnou“ slávnosťou.“

Počet porušovani ústavy sa zmnožuje.  Na J.Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja v decembri 2018 podala trestné oznámenie Asociácia  nezávislých médii (ANM). V trestnom oznámení upozorňuje  na skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu porušovania článku č.26 Ústava Slovenskej republiky, ako aj zneužitie právomoci verejného činiteľa. ANM poukazuje na Viskupičovo vyhlásenie, ktoré  publikoval na www.webnoviny.sk 4.12.2018 s odkazom na SITA. „Rozhodli sme o zrušení predplatného konšpiračného a propagandistického časopisu Zem&Vek v knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja“, informoval predseda TTSK pri hodnotení prvého roka vo funkcii.

Na požiadanie ANM vypracoval stanovisko sudcu Najvyššieho súdu SR Š.Harabina „Nie je možné, aby predstaviteľ samosprávneho orgánu nariaďoval cenzurovať ktorýkoľvek časopis, pretože je to v ostrom protiklade  s článkom 26 Ústavy SR o slobode slova a prejavu, ale aj s článkom 10 Európskeho  dohovoru o základných ľudských právach a slobodách. Mgr.J.Viskupič pácha trestnú činnosť, pretože samosprávny orgán nemá právo nariaďovať verejnej inštitúcii, akou je knižnica, čo sa v nej môže čítať a čo sa čítať nesmie“.                                   

Blokáda Leningradu bola jednou z najväčších tragédii 2.svetovej vojny. Bola zahájená 8.9.1941, trvala 900 dní. V nedeľu 27.1.2019 sa konala spomienka na 75.výročie prelomenia blokády v Petrohrade. Pre Rusko a jej obyvateľov je to bolestivým okamihom. Je na počudovanie, že nemecké Süddeutsche Zeitung skritizovali Rusko za oslavu hrdinov blokády Leningradu.

Treba mať porozumenie na Nemecko, že nie je „šťastné“ keď sa Nemecku pripomína ako fašistické so svojimi krutosťami voči východným krajinám a jej obyvateľom. Preto sa snaži zľahčovať vieru a duch Ruského národa na „jeden z najpríšernejších zločinov wehrmachtu“.  

V Číne nepotrebovali nič privatizovať, ani "reformovať.  Už 2 roky sú najsilnejšou ekonomikou sveta. • Do Číny si nepustili žiadnu Rotschildovu, Morganovu, Rockefellerovu či GoldenSachsovu banku a to ani cez biele kone, aj napriek výhodným podmienkam a výhodami • Za dva roky vyprodukovala Čína viac cementu ako USA za celé 20.storočie • dĺžka vybudovaných ciest 4 mio km, 300 tisíc mostov• v roku 2016 postavili most z Hongkongu do Macau. Pred tým cesta trvala 1 hodinu na rýchlostnom člne • za jeden rok sa počet áut sa zvätšil o 20 mio• každý rok sa v Číne postaví 100 nových letísk • postavil sa gigantický viadukt s dĺžkou 150 km a  tunel o dĺžke 28 km • vlak z Guangzhou do Guiyangu za jednu hodinu prejde 510 mostov a 236 tunelov rýchlosťou 250 km/hod • za 30 rokov sa zväčšila obytná plocha 8 krát a byty sa pridelili bezplatne • za 10 rokov bude v Číne 220 miest s počtom obyvateľov cez 1 mio •

Celá táto štatistika je reálna vďaka jednoduchému číslu. Od roku 2000 v Číne popravili za korupciu cez 10 tisíc politikov a úradníkov.

Pred sto rokmi sme prišli o časť Oravy a Spiša Začiatkom roka 1919 sa na severe mladej Československej republiky odohrali dramatické udalosti, ktoré sa označujú ako „Sedemdňová vojna“. Stalo sa to v závere januára 1919 a Poliaci nám vtedy chceli zobrať nielen ostravsko-karvínsky uhoľný revír s tamojším hutníckym priemyslom, ale aj Košicko-bohumínsku železničnú trať a obsadili územie severného Slovenska až po rieku Váh.

Územie Těšínska bolo napokon rozdelené medzi Poľsko a Československo, ale najcennejšie a hospodársky najvýznamnejšie časti ostravsko-karvínskeho revíru zostali v Československu. Zároveň si však Poliaci presadili získanie časti Oravy a Spiša, kde bolo slovenské obyvateľstvo vystavené násilnej polonizácii.

Po druhý krát to bolo po Mníchove, v najťažších chvíľach našich národov, kedy obsadilo naivné Poľsko celé Tešínsko a v Orlovej dokonca Poliaci odstránili aj pomník padlým Čechom a Slovákom ... (domnievalo sa, že ak vystúpi proti Československu, Hitler bude voči nemu zmierlivý a uznanlivý, ale už o necelý rok, v septembri 1939, pochopili, ako sa mýlili).

Ďalšia opozičná bublina spľasla ÚS SR rozhodol, že rokovací poriadok NR SR z roku 2016 nie je v rozpore  s ústavou. Cieľom zmeny malo byť zabezpečenie ochrany efektívneho  fungovania NR SR. Právna norma zaviedla časové limity pre vystúpenie  poslancov zakázala v rokovacej sále transparenty, ale aj materiály propagujúce politické strany. Predseda NR SR dostal právo iniciovať disciplinárne konanie voči poslancom, ktorí opakovane porušujú poriadok.                       

Domácnosti na Slovensku sa zadlžujú najprudším tempom v EÚ tak ako to uviedol Inštitút finančnej politiky. Dôvodom sú silné  demografické, makroekonomické ukazovatele, nárast tridsiatnikov a dynamika príjmov prevyšujúca rast HDP. V roku 2016 dosiahli záväzky domácnosti 40% HDP, čo je po Estónsku druhý najvyšší pomer v krajinách východnej a strednej Európy, no až 19. v rámci EÚ. Pred 10 rokmi bol pomer polovičný a najnižší v EÚ. Negatívnym dopadom môže byť nesplácania úverov v čaše kríz, čo oveľa viac zasiahne ekonomiky s vysokou úrovňou zadlženia.       

Za návrh poslanca NR SR A.Danku na prijatie uznesenia NR SR k pracovnej definícií antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej 31 účastníkmi (vrátane SR) dňa 26.5.2016 v Bukurešti zo 129 hlasujúcich v NR SR za bolo 112. Zdržali sa 3 poslanci (P.Pčolinský, Z.Šebová,M.Šimkovičová).  Proti hlasovali 14 poslanci (Klub ĽS Naše Slovensko 13 a nezaradený J.Kolesár).

Trump odmietol návrh obetovať nenarodené deti, ktorá by umožnila financovanie federálnej vlády za výmenu zmeny zahraničnej politiky. Poskkytol podporu organizáciám vykonávajúcim a podporujúcim potraty vo svete. Demokrati od Trumpa za výmenu požadovali, aby súhlasil s obnovením financovania organizácií propagujúcich a vykonávajúcich potraty, ktoré v rámci politiky Protecting Life in Global Health Assistance, ktorú Trump zrušil hneď po nástupe do úradu. Druhou položkou, ktorú Demokrati požadovali, bolo uvoľnenie 37,5 milióna USD na Populačný fond OSN, z ktorého USA vystúpili v roku 2017 potom, čo podporoval politiku nútených potratov v Číne.

Rakúsko umožňuje pracujúcim kresťanom počas Veľkého piatka vyznávať svoje náboženstvo. Súdny dvor EÚ upozornil v utorok rakúsku vládu, že musí upraviť svoje právne predpisy s cieľom obnoviť rovnosť zaobchádzania so všetkými zamestnancami počas cirkevných sviatkov. Podľa súdneho dvora je to diskriminácia. Súd skonštatoval, že priznanie plateného sviatku na Veľký piatok v Rakúsku len tým pracovníkom, ktorí sú príslušníkmi niektorých cirkví, predstavuje diskrimináciu na základe náboženstva, čo právo Európskej únie zakazuje. V Rakúsku, kde sa väčšina obyvateľstva hlási k rímskokatolíckej cirkvi, pre nich je Veľký piatok plateným sviatkom tak ako pre členov evanjelickej cirkvi augsburského a helvétskeho vyznania, starokatolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi metodistickej. Podľa súdnej inštitúcie z Luxemburgu takúto právnu úpravu nemožno odôvodniť ani na základe opatrení nevyhnutných na ochranu práv a slobôd iných, ani na základe osobitných opatrení na kompenzáciu nevýhod súvisiacich s náboženstvom.

Poľský konzul bol vyzvaný, aby opustil Nórsko. Konzul S.Kowalski je niekoľkokrát spomenutý nórskymi médiami v súvislosti s prípadmi týkajúcimi sa starostlivosti o deti v Nórsku. Podľa nórskych médií sa konzul angažoval v prospech detí a rodičov, ktorí sa dostali do konfliktu s úradom Barnevernet pri odoberaní detí.  Poľský hovorca ministerstva trval na tom, že kritika konzula smeruje výhradne k jeho spôsobu správania, nie k predmetu činnosti.

Táto inštitúcia je častým terčom domácej i medzinárodnej kritiky za svoj nekompromisný prístup k rodičom, najmä z radov imigrantov, poznamenala AFP. Okrem iného aktívne pomáhal poľským rodinám, ktoré boli v spore s nórskou službou starostlivosti o deti.

Dopravník raketoplánov v Kennedyho vesmírnom stredisku preváža na štart nosiče na Floride na trase dlhej iba 7 km. Dopravníky sú dva, každý váži 3 tisíc ton, je 35 m široký a 40 m dlhý. Vyrobené boli v roku 1965. Prázdny vyvinie rýchlosť 3,2 km/h, s náložou 8 tisíc ton je to polovica. 16 elektromotorov o 6.000 koní si berie prúd z generátora roztáčaného 6 dieselovými agregátmi. Jeho spotreba  je do 570 litrov nafty na míľu.    

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.