Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Folklór - duša Slovenska

Folklór vďaka iniciatíve premiéra dostáva miesto, ktorému mu v minulosti patril. Treba si neustále pripomínať, že vo folklóre je zakódované národné bohatstvo. Projekt „Folklór - duša Slovenska“ prináša podporu aktivitám v oblasti tradičnej slovenskej kultúry. V prvej etape sa do Fondu na podporu umenia vyčlenilo 1,5 mio €.

V posledných rokoch folklór žil na okraji vysokej kultúra ale aj politiky. Do verejného života projekt vstúpil v pravý čas. Folklór v sebe nesie posolstvo národných tradícii, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Cenným kapitálom je, že ju šíria skutoční nadšenci bez nároku na honorár či spoločenské uznanie, mnohokrát bez vonkajšej podpory.  

Bol to folklór, ktorý vnášal ľuďom pokoj do ich príbytkov v čase poroby. Folklór odzrkadľoval a odzrkadľuje dušu národa. Aj dnes folklór produkuje kultúrne endorfíny, ktoré dávajú ľuďom nespočet radosti, ktoré obohacujú naše životy. Nech Východná či Detva a im podobné podujatia sú pochodňou vnášania pozitívnej energie pre ľudí práce. Kto neverí, nech ide na Kysuce či Podpoľanie, presvedčí sa, ako ľudia tam vnímajú folklór.

Projekt „Folklór - duša Slovenska“ neprišiel nepripravený. Vznikol u ľudí, ktorí sú zanietení a pozitívne „zaťažení“ folklórom z mladosti, kde rodičia vytvárali im podmienky, aby ich deti chodili do folklórnych súborov a tam spievali, tancovali alebo hrali. Preto nie je prekvapením, že jeden z mála dnešných politikov nezabudol na svoju mladosť. Vo vhodný čas premiér P.Pellegrini, zanietený folklorista spolu s ministerkou kultúry dali dôraz na regionálnu kultúru a stáli pri zrode projektu.

Preto neprekvapujú jeho slová, ktoré povedal pri uvedený projektu do života „Hádam niet na svete inej krajiny ako Slovensko, kde na takomto malom kúsku zeme môžeme vidieť takú rôznorodosť, ktorý je tu najkrajší na svete. Preto sme na podporu folklóru ako autentického zdroja tradičnej slovenskej ľudovej kultúry vyčlenili doteraz nevídanú sumu, ktorá bude odrážať potreby slovenských folkloristov. A už dnes vravím, že ak to bude potrebné, na budúci rok túto sumu znásobíme“.

Podobne sa vyjadrila aj ministerka kultúry Ľ.Lašáková „Tradičná ľudová kultúra vo svojich rôznych formách plní tu istú úlohu, ktorú zastávala po stáročiach - pomáha ľuďom prežívať ich skutočné problémy, prináša im nádej a dáva pocit, že sa aj pomocou tradícia vedia vyrovnať vyrovnávať so svojimi každodennými údelmi. Prístup k autentickej kultúre musia mať ľudia na celom Slovensku a počas celého roka. Naším spoločným cieľom by malo byť udržať si túto jedinečnú formu kultúrneho  dedičstva a vytvárať podmienky na to, aby bola ľuďom čo najprístupnejšia. Ak raz máme zapálených ľudí, pre folklór, ak máme talenty, ktoré vedia tento jedinečný  zdroj tradícii obohatiť o súčasné inšpirácie, podajme im ruku a pomôžme šíriť  toto pozitívne kultúrne posolstvo. Verím, že prostredníctvom výzvy umožníme slovenskému folklóru, aby ľahšie napĺňal dlhoročné očakávania starších generácii a pomáhal formovať tie mladé“.

Toto sa mohlo stať iba vďaka rodičom dnešného premiéra či ministerky kultúry a vlastne vďaka všetkým národne cítiacim rodičom, ktorí svoje deti vychovávali k hudbe, ku folklóru. Vedeli, že čo získajú v mladosti, v zrelom veku ako keby našli.

Treba si priať, že tak ako folklór dostal významný impulz, malo by byť podobne prehodnotená osveta v živote miest a obcí.  Spomeňme si, ako potichu boli Okresné osvetové strediska premenované na Regionálne kultúrne strediska. Dôvody nikdy verejne neboli povedané. Povráva sa, že za „zánikom“ osvety bola globálna politika, ktorá nenávidí všetko, čo súvisí s národom a národnými štátmi a ich tradíciami.   

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.