Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Parlament žiada vládu

NR SR po rokoch diskusii v piatok 29.3.2019 vyjadrila sa k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou vo verejnosti známy ako Istanbulský dohovor.

NR SR schválil uznesenie, ktorým žiada vládu, aby Slovenská republika nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu - číslo hlasovania 105.

Vláda má vykonať všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru. Vládu má o prijatí uznesenia informovať predseda NR SR. Za schválenie uznesenia hlasovalo 101 poslancov zo 133 prítomných ústavnou väčšinou.

S návrhom uznesenia prišla SNS. “Vidíme, že sú problémy medzi terminológiou Istanbulského dohovoru a Ústavou SR, ktorá nepripúšťa také definície partnerských vzťahov, ako sú v Istanbulskom dohovore,” uviedol podpredseda SNS Jaroslav Paška. Podľa neho jedným z rozporov je, že v SR máme definovanú rodinu ako partnerský vzťah muža a ženy, čo je základnou bunkou systému SR. V rámci rodovej terminológie Istanbulský dohovor umožňuje partnerstvo, kde sa používa terminológia rodič číslo jedna a rodič číslo dva.

Istanbulský dohovor prijala Rada Európy v roku 2011. Ide o najkomplexnejšiu medzinárodnú zmluvu, ktorá bojuje proti násiliu páchanému na ženách. Pri definovaní pojmu „rod“ vysvetlenie bolo proti biologickej ľudskej prirodzenosti muža a ženy.

Vyhlásenie predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru sa pričinilo k odmietnutiu dohovoru. Vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“.

Nebezpečná „metla“ šírená vo svete bez viery je nástrojom šírenia genderovej ideológie a proti rodinnej agendy

Každý súdny človek je za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.

V tejto zložitej dobe rôzne subjektívne ideologické smery s podporou kapitálu narúšajú prirodzenosť. Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož.

Proti hlasovalo (28)   Baránik Alojz (SaS) Beblavý Miroslav Blahová Natália (SaS) Budaj Ján (OĽaNO) Cigániková Jana (SaS) Cséfalvayová Katarína (MOST HÍD) Dostál Ondrej (SaS) Dubačová Viera (NEPO) Ďuriš Nicholsonová Lucia (SaS) Galko Ľubomír (SaS) Gröhling Branislav (SaS) Ivan Miroslav (SaS) Jurzyca Eugen (SaS) Kaščáková Renáta (SaS) Kiššová Jana (SaS) Kresák Peter (MOST HÍD) Laurenčík Milan (SaS) Milanová Natália (OĽaNO) Pavelka Radoslav (SaS) Petrík Simona (NEPO) Poliačik Martin (NEPO) Rajtár Jozef (SaS) Shahzad Silvia (OĽaNO)  Sloboda Vladimír (SaS) Zemanová Anna (SaS) Zimenová Zuzana (SaS) Žarnay Oto (NEPO) Žitňanská Lucia (NEPO)

Zdržali sa (3)  Fedor Martin (MOST HÍD) Maďarič Marek (NEPO) Sárközy Irén (MOST HÍD)

Nehlasovali (1)  Grendel Gábor (OĽaNO)

Neprítomní (17)  Antal  Peter (MOST HÍD) Bugár Béla (MOST HÍD) Červeňáková Elena (OĽaNO) Ďurovčík Emil (SMER SD) Faič Vladimír (SMER SD) Fecko Martin (OĽaNO)  Galek Karol (SaS) Klus Martin (SaS) Macháčková Katarína (NEPO) Marosz Ján (OĽaNO) Mihál Jozef (NEPO) Osuský Peter (SaS) Podmanický Ján (SMER SD) Remišova Veronika (OĽaNO)  Simon Zsolt  (NEPO)  Sopko Miroslav (OĽaNO) Suchánek Alan (OĽaNO)

Za hlasovalo  zbývajúcich 101 poslancov  

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.