Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Keď odchod je posilou

Každé vyznanie lásky má v sebe rys vznešenosti.

Zahrňuje v sebe úctu.

Každé poláskanie, či telesné, či slovom je posvätné

(Paul Éluard)

Nech vyznanie odstupujúcej poslankyne X.Šurhaňakovej z poslaneckého klubu  je prejavom jej citlivosti vnímať život okolo seba v pozitívnej tónine. U nej mocné slova „nasilu“ vydolovali v jej srdci poetiku pravdy a lásky.

K svojmu odchodu napísala na sociálnu sieť slova, ktoré objasňujú jej dôvody na odchod z poslaneckého klubu Nová Čadca.

• „O odchode z poslaneckého klubu Nová Čadca som rozmýšľala tri mesiace. Do politiky som išla s úplne inými víziami, ako sa nakoniec ukázala realita. Chcem ostať nezávislou poslankyňou. V iniciatíve  boli isté veci, s ktorými som nesúhlasila a nešli prekonať inak, ako rozhodnutím, že pôjdem vlastnou cestou.“ (Xénia Šurhaňaková)

• „Život je krásny, no zároveň strašný v tom, že nikdy nevieme čo nám prinesie. To krásne Forrestovské „ život je ako bomboniéra - nikdy nevieš, čo dostaneš“ je niekedy požehnaním, niekedy skúškou a niekedy trestom. Vždy ale platí, že si tu bonboniéru, keď už raz darovanú, treba vychutnať . Ak však nemáme radi čokoládu či sladké všeobecne, či sme sa bonbónov prejedli, bonboniéru si nevychutnáme.

Preto chcem oficiálne ja i Danka Jašúrková oznámiť výstup i z iniciatívy Dajme Čadci Zelenú i z poslaneckého klubu Nová Čadca. Ďakujem zo srdca všetkým za všetko.

Ja osobne ďakujem za nové priateľstvá, nájdenie sily, krásne zážitky, vynikajúce skúsenosti, smiech i plač, no najmä za ukázanie cesty v živote i politike a znovu nájdenie seba samej. Vedzte, že vás mám všetkých rada a vo svojom srdci.“ (Xénia Šurhaňaková)

Jej vyznanie pre väčšinu je nečakane, odvážne. Bodaj by jej miera ochoty podeliť sa o svoje pocity a emócie nezostali osamotené, aby obohatili vzťahy v samospráve mesta, aby vychádzali z rešpektovania základných etických, morálnych a spoločenských princípov správania sa, z etiky stavovskej príslušnosti a vzájomnej kolegiálnej úcty.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.