Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Maďarsko chráni seba a Európu a EÚ ho žaluje

Maďarsko chce chrániť seba i Európu pred ilegálnymi imigrantmi. Prozápadná EK podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Maďarsko pre prijatý migračný zákon.

EK nepovažuje reakciu maďarských orgánov na obavy Bruselu za dostatočnú. Podľa EK právne nariadenia maďarského zákona, týkajúce sa trestania činností podporujúcich získanie utečeneckého štatútu či povolenia na pobyt, sú v rozpore s právom EÚ.

Poznámka: Prípad Maďarska nabáda na analógiu z rokom 1968. V auguste 1968 boli na cestách vápnom napísane protestné heslo „Lenin zobuď sa, Brežnev sa zbláznil“. Čo bolo v roku 1968 zvrátené, nie je obdobné aj v roku 2019, len na miesto „Lenin“ prepísať „Schuman“ a „Brežnev“ na „EÚ“?

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.