Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Úvaha na tému o stromoch
...... trvalosť života krajiny je v našom konaní, v našej morálke Na zastupiteľstve 27.4.2006 v bode rôzne si vyžiadala slovo obyvateľka mesta pani Mravcová, ktorá na základe osobnej skúsenosti dojímavo sa rozhovorila o význame stromov pre mesto. Býva na Hviezdoslavovej ulici a stromy popri Kysuci patrí medzi tie najkrajšie časti mesta. Aké bolo jej sklamanie, keď v jeden deň sa „zrútil“ jej svet, keď bezmocne sa prizerala ako rúcajú „jej“ stromy, s ktorými sa každý deň stretávala. Mesto vydalo povolenie na výrub, lebo po obhliadke boli splnené všetky podmienky a pracovníci začali stínať. Nikto nič neporušil, ale predsa šrám prinajmenšom tejto pani zostane v jej duši veľmi, veľmi dlho. Ak ľudia sa môžu brániť, stromy nie. Život v meste bez stromov, by bol neživým šedivým mestom iba so svojimi asfaltovými chodníkmi, cestami, plné prachu ..... „Narodila som sa tu, žijem tu, máme tu hroby svojich najbližších a teraz aj svoje pne“ povedala na záver svojho emotívneho vystúpenia. Aspoň pre mňa to bol dôvod sa zamyslieť v širších súvislostiach na naše napredovanie, aby som pri dôležitých rozhodnutiach a konaniach dvakrát merali a raz rezali. Tak ma napadlo, že mesto v prípadoch, kde je to možno, by postupovalo nad štandartne, a každé rozhodnutie o výrube by zverejňovalo, aby sa to dozvedelo čo najviac jej obyvateľov. Pre mesto to bude práca naviac, ale ak sa takto zachráni čo iba jeden strom, a nespôsobí sa ďalší šrám niekomu na srdci. Z vystúpenia tejto životom skúsenej ženy som si zobral ponaučenie, že trvalosť života krajiny je v našom konaní, v našej morálke.
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.