Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Mestská polícia stále aktívna
 Mestská polícia v Čadci buduje kamerový systém na jednej z najproblemovejších ulíc v meste, ktorý bude súčasťou miestnych kablových rozvodov. Ak sa projekt uvedie do praxe, tak mesto Čadca bude prvým mestom, kde bude takto koncipovaná nová kvalita ochrany bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora obce. V súčasnosti je vo výkonnej službe Mestskej polícii v Čadci 21 policajtov (do plného počtu jej chýba 6 policajtov). Rozpočet Mestskej polície predstavuje 9,8 mio Sk, ktorý nedovoľuje v plnom rozsahu vykryť všetky kladené požiadavky súvisiace s jej činnosťou. Aj napriek tomu vedenie polície vytvára predpoklady, aby mimo rozpočtové zdroje významne prispievali k budovaniu tak potrebnej materiálnej základne. Ak v roku 2003 to bolo 400 tisíc Sk, tak o rok neskoršie 650 tisíc Sk a pre tento rok ku 30.6. to činí už 1,2 mio Sk, čo v porovnaní s ostatnými zložkami mesta je ďaleko najviac. Kamerový systém včera ešte prijímaný s nedôverou, dnes plní významnú funkciu vo vyhľadávaní a odhaľovaní trestnej činnosti. Od jeho uvedenia do činnosti 15.10.2003 prispel a prispieva k šetreniu ľudských zdrojov, k okamžitému zásahu a významne pomáha nie iba Mestskej polícii k dokazovaniu kriminálnych činov. V súčasnosti vďaka grandu v hodnote 200 tisíc Sk sa započalo s montážnymi prácami a predpokladá sa, že od augusta 2006 bude uvedený do prevádzky kamerový systém na jednej z problémových ulíc v meste, na Chalupkovej ulici. Zvýši sa ostraha a bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku. Čo je ale významné, kamerový systém bude súčasťou kábelovej TV. V praxi to znamená, že každý si bude môcť prepnúť na príslušný televízny kanál na obrazovke vo svojej obývačke a ulicu bude mať „ako na dlani“ a tiež bude mať pod dohľadom aj svoje zaparkované auto. Ak sa projekt podarí realizovať, mesto Čadca sa stane prvým mestom, ktorý bude mať takto koncipovanú ochranu a dohľad. Mestská polícia ďalej pripravuje rozšírenie kamerového systému o monitorovanie Matičného námestia. S kamerovým systémom úzko súvisí aj 900 tisícový grand pre vytvorenie chránenej dielne v počte 4 zdravotne postihnutých občanov na plný úväzok. Počas 24 hodín budú sledovať a vyhodnocovať kamerový systém a v úzkom prepojení na na operačného dôstojníka sa zefektívni práca Mestskej polície v meste. Pre zefektívnenie práce Mestskej polície na odľahlejších a prímestských častiach mesta sa pripravuje uvedenie do činnosti cyklistická hliadka. Pre úplnosť treba dodať, že v týchto dňoch bol pre Mestskú políciu odsúhlasený grand z európskych fondov na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín, ktorého cieľom je hrou a zábavou priblížiť prácu polície v každodennom živote a zvýšiť u nich právne povedomie o samospráve. Aj napriek neustálemu skvalitňovanie bezpečnosti v meste, Mestská polícia bez aktívnej pomoci obyvateľov mesta nemôže rýchlo a efektívne zabezpečovať verejný poriadok. Preto telefónna linka číslo 159 je stála „horúca“ linka obyvateľov, ktorí každým podnetom sa zúčastňujú na skvalitňovaní bezpečnosti všetkých nás žijúcich v meste.
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.