Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Slušnosť, férovosť a úcta nás posunú ďalej

Slušnosť, férovosť  a úcta nás posúva ďalej vychádza z poznania, že Čadca, tak ako Kysuce, bola v minulosti známa tým, že v nej žili skromní, poctiví a féroví ľudia, povedal Milan Gura, kandidát na funkciu primátora mesta Čadca, kandidujúci pod číslom č.2. 

Čo môžeme urobiť hneď a nebude nás to stáť ani cent?

Zmeniť prístup a postoj k obyvateľom nášho mesta, a to znamená:

•    Zabezpečiť a ZLEPŠIŤ bezproblémový chod mesta a NEVYDÁVAŤ to za dôkaz geniality vedenia mesta.
•    Pracovníkov úradu HODNOTIŤ NAJMÄ PODĽA PRÍSTUPU A ÚSTRETOVOSTI k ľuďom, zaviesť pre občanov otvorenú "knihu želaní, sťažností i poďakovaní".
•    Dvakrát za mesiac mať DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ k primátorovi, bez čakania, bez ohlásenia, mať možnosť komunikovať s primátorom. Teda záleží s ktorým :)
•    V pravidelných intervaloch INFORMOVAŤ O ZÁMEROCH mesta s finančným vyčíslením.
•    Zaviesť TRANSPARENTNÉ verejné obstarávanie.
•    V pravidelných intervaloch PREDKLADAŤ ODPOČET zrealizovaných projektov aj s výškou použitých prostriedkov, NIE JEDINÝ RAZ, skreslene a na konci volebného obdobia.
•    Neodkladne VYKONAŤ AUDITY predražených nielen stavebných projektov s právnou zodpovednosťou za ne.
•    VYBOJOVAŤ a pre naše mesto doviesť do úspešného konca kauzu 30.000.000 mil. Sk v spore s firmou Miloš Majchrák BISTRO SATELIT, získať tieto prostriedky a najvzácnejšie pozemky nášho mesta pre ROZVOJOVÝ PROJEKT, ktorý vzíde S NÁVRHOV A NÁPADOV OBČANOV ČADCE.
•    Zrealizovať projekt Stretnúť sa, komunikovať a vyriešiť. Stretnúť sa v každej mestskej časti, alebo ak chcete v každom volebnom obvode, a na základe VAŠICH návrhov vyriešiť najakútnejší problém určitej časti nášho mesta. Stretnutia do konca februára 2011, okamžitá realizácia našou spoločnou prioritou.
•    Neobjavovať objavené a bezodkladne zaviesť BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre všetkých občanov prostredníctvom zamestnancov mestského úradu.
•    Dať ľuďom ŠPORT, KULTÚRU a nie DROGY! Uviesť do života koncepciu financovania športu, kultúry, aktivít mládeže a podpory záujmových spolkov. Podstatou systému bude vyčlenenie 5% z každoročného mestského rozpočtu, nastavenie grantového programu a vytvorenie komisie, ktorej väčšinu budú tvoriť ZÁSTUPCOVIA VŠETKÝCH KLUBOV a SPOLKOV a TÍ budú rozhodovať, ktorý projekt, klub či aktivita bude podporená na základe do praxe zavedených SPRAVODLIVÝCH kritérií.
•    Prehodnotiť zbytočnú mediálnu propagáciu činnosti mesta, činnosti, ktorú má POVINNOSŤ VYKONÁVAŤ a za ktorú netreba byť nikomu vďačný - ušetriť státisíce eur a investovať ich do dobudovania základnej infraštruktúry pre obyvateľov prímestských časti.

Čadca nepotrebuje sľubované a nerealizované EU projekty, Čadca nepotrebuje pánske huncútstva a veľké politické podpory, Čadca nutne potrebuje CHARAKTER, ČESŤ  A KOREKTNÉ VZŤAHY - pokojný a dôstojný život príde s nimi.

Čo môžeme urobiť postupne a náklady budú minimalizované?

V prvom rade dať obyvateľom Čadce pocit spolupatričnosti a úcty, dať im slobodu na realizáciu a podporiť ich. Ten v niektorých prípadoch bude niečo stáť, pretože na jeho realizáciu sa musí napraviť zničené alebo skromne vybudovať nové.

•    Zefektívniť separovaný zber a zber komunálneho odpadu, zlikvidovať, čierne skládky - UROBIŤ NAŠE MESTO ČISTÝM a nechváliť sa tým, pretože čisté mesto musí byť samozrejmosťou.
•    Zapojiť do diania v našom meste ZDRUŽENIA, SPOLKY, MLADÝCH ľudí, úprimne a systémovo ich podporiť a znovu sa pustiť do úžasného projektu ostrova mládeže, ktorý pripravila čadčianska medzinárodná mládežnícka organizácia KERIC.
•    Skultúrniť zhorenisko Palárikovho domu, vytvoriť PRÍJEMNÉ ZÁKUTIE priamo v srdci nášho mesta, vytvoriť útulné Palárikovo námestie - ZNOVUZRODENIE symbolu, ktorý odkazuje na históriu a prejavuje ÚCTU našim predkom.
•    Cyklotrasy, skateboardový park, alternatívne športy a turistika? JEDNODUCHÉ! Dať možnosť na realizáciu nadšencom, ponúknuť im priestor, podporu, pripraviť pozemky a efekt sa dostaví, ĽUĎOM treba dať SLOBODU, nebrániť im, naopak, nezištne ich PODPORIŤ.
•    Umožniť obyvateľom, ktorí platia parkovacie miesto pri svojom bydlisku, parkovať v centre mesta BEZPLATNE.
•    Čadca je špecifická svojimi okrajovými časťami, doteraz bola aj špecifická tým, že sa na ne zabúdalo. Vypočuť hlas všetkých a vyriešiť ich základné a opodstatnené požiadavky je našou základnou povinnosťou.
•    HORELICA, ČADEČKA, MILOŠOVÁ, RIEKA, DRAHOŠANKA, BUKOV, U BUTY, U KYZKA,... jednoduchou všetky prímestské časti dostanú to, čo im patrí. Funkčné cesty a osvetlenie, vyhovujúce chodníky, detské ihriská a pri KAŽDEJ základnej škole riadne multifunkčné športové ihrisko pre deti, mládež a voľný čas pre všetkých.
•    Venovať sa a prejavovať úctu našim starším spoluobčanom počas celého roka. V spolupráci s vyšším územný celkom a vládnymi organizáciami vytvoriť vhodné priestorové možnosti pre ich realizáciu.
•    Oživiť štyri roky trestuhodne chátrajúci areál bývalej školy na Ulici A. Hlinku, ktorá sa zrušila za nevôle tisícok Čadčanov. Je to realita, a tak by tam konečne mali nájsť dôstojný priestor a možnosti dôchodcovia, rodiny s deťmi, mládež a mnohé záujmové organizácie.
•    Urýchlene dokončiť cestný obchvat nášho mesta. Využiť štátne investície a programy. Na krízových komunikáciách a križovatkách, najmä pri školských zariadeniach, bezodkladne zvýšiť bezpečnosť. Úzko a systémovo spolupracovať s políciu a štátnymi orgánmi v prospech bezpečnosti a zdravia obyvateľov Čadce.
•    Zefektívniť činnosť mestskej polície, pomôcť jej, zapojiť do projektu BEZPEČNÉ  MESTO základné a stredné školy, vytvoriť zóny, o ktoré sa budú v určitý čas starať a dohliadať na ich bezpečnosť motivované skupiny mládeže i dospelých v spolupráci s mestom Čadca.
•    Bezodkladne, pretože Čadca je jedným z posledných miest, ktoré túto službu neponúka, vytvoriť WI FI zónu na centrálnej Palárikovej ulici a na Matičnom a Námestí slobody.
•    Chodníky, osvetlenie, cesty? Samozrejmosti, ktoré sú našou povinnosťou. Ak nebudú chodníky, cesty a svetlá, bude to chybou. Ak konečne základné veci budú samozrejmosťou, verte, nik nebude očakávať chválu, nik sa tým nebude pýšiť. JE TO NAŠA POVINNOSŤ!
•    Spoločnostiam, ktoré dokážu vytvoriť pracovné miesta, konečne umožniť vstup do priemyselného parku. Ponúknu prácu našim obyvateľom, vytvoria pracovné miesta a vtedy sa radi budú podieľať kultúrno-spoločenskom živote a podporovať ho.
•    Dobudovať a pre všetky športy otvoriť športový areál.
•    Chceme ponúkať ZDRAVÝ ŽIVOT a NIE drogy. To, čo dnes mesto ponúka športu a mládeži, je hanbou, premenenou v mnohých prípadoch na DROGY! Za pomoci športových zväzov projektov a súkromných investícii konečne využiť areál na to, na čo je predurčený!
•    Vybudovať BYTY pre sociálne slabších občanov, ponúknuť obyvateľom priestory na individuálnu výstavbu. Využiť na bytovú zástavbu PRÍMESTSKÉ ČASTI, ktoré tým dostanú nový impulz rozvíjania sa.

Čadca už nemôže byť na smiech okolitým obciam a mestám, z Čadce už nemôžu odchádzať obyvatelia žiť inam či tráviť tam voľný čas a športovať. Čadca je centrom Kysúc, ale v mnohom zaostáva za svojím okolím. Čadca potrebuje ZMENU. Zmena je česť, charakter, úcta k tradíciám a úprimná, nie politická či médiami vytvorená spätosť s naším krásnym mestom. Čadca je vďaka bohom darovanej prírode a okoliu jedno z najkrajších miest na Slovensku, ktoré potrebuje konečne prinavrátiť svoju hrdosť!

Článok je zverejnený so súhlasom redakcie Ozvena Čadce (č.11/2010)

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.