Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Najvhodnejšie pre falšovateľov je víno a pravda

( dôvetok k nenávistnej kampani proti Ozvenám )

Na facebooku som bol mojou „ctiteľkou“ * napadnutý, že na svojej webovej stránke propagujem OZVENA ČADCE.

„Ctiteľka“ si asi nevšimla, že okrem Ozvien mám tam odvolávku okrem iného aj na oficiálnu webovú stránku mesta. Je to práve tá stránka, ktorú ona považuje za jedinú pravdu v meste. Ja jej to neberiem. Pripomínam, že pre obyvateľov mesta v rámci svojich možnosti snažím sa vytvárať prostredie plurality názorov, ktoré sú podmienkou, aby v meste sa vytvárali zárodky občianskej spoločnosti.  

Možno „ctiteľka“ pozabudla, alebo si neuvedomila, že podľahla pretlaku myšlienok a idei na facebooku a nie je schopná oddeliť od seba pšenicu od kúkoľu. Lebo Ozveny poskytujú obyvateľom mesta  alternatívu o tom, o čom radnica mlčí. Toto je šanca pre slušných ľudí v meste.

Nechcem, aby ďakoval Ozvenám, nechcem aby ďakoval webovej stránke www.glasnak.sk. Prajem si, aby to vedela a možno po voľbách keď utíchne zbesila kampaň proti pravde, proti Ozvenám, proti Milanovi Gurovi, proti Petrovi Glasnákovi a vôbec proti slušnej mlčiacej väčšine občanov, potlači v sebe svoju vzpurnosť voči aj inej pravde. Lebo povedať NIE, hájiť svoju pravdu s tými s ktorými nezdieľa ich pravdu neznamená byť PROTI.  

Nemôžem sa ubrániť, že svojou pravdou, ktorú hlása na facebooku dáva výpoveď o sebe, že žije životom laxným. Keby vedela, že pravdu v sebe treba hĺbiť, tak ako studňu, potom by sa vydala na cestu pokory vyslovovať svoj názor ako príspevok do diskusie. Alebo že by práve anonymita na facebooku jej dávala odvahu dokázať, že sloboda bez zodpovednosti je jej životným postojom?

Asi tu väčšmi ako inokedy platí overená pravda, že najvhodnejšie pre falšovateľov je víno a pravda.  

* Petra J. je anonymná osoba bez fotografie na Facebooku

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.