Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Komunálne voľby 2010 - výsledky

V sobotu 27.11.2010 sa v Čadci uskutočnili od roku 1990 siedme voľby do orgánov samosprávy obcí. Zapísaných osôb s právom voliť v meste bolo 20.289 voličov. Volieb sa zúčastnilo 9.657 voličov, čo predstavuje 47,59 %, v okrese Čadca 53,89 % a na Slovensku priemer bol 49,69 %.

 Na poslancov vo všetkých volebných obvodoch kandidovalo 142 kandidátov čo v prepočte znamená, že každý 6 sa stal poslancom. Podľa toho za koho kandidovali je zloženie nasledovné:

•    8 nezávislí poslanci
•    4 poslanci za KDH a SDKÚDS - SaS
•    3 poslanci za SNS
•    2 poslanci za SZS
•    1 poslanec za ĽS-HZDS, OKS, SMER-SD, S.O.S.

Postrehy z volieb

V komunálnych voľbách mať za sebou aktívne podporujúcich politikov z veľkej politiky už nie je dominujúce. Ak Pavol Holeštiak mal od počiatku viditeľných predsedov SMER-SD, HZD, SZ, ND, SNS, tak dosluhujúci primátor Jozef Vražel (ĽS-HZDS) po zrušení uznesenia SNS, ktoré zrušilo jeho podporu zo strany SNS narýchlo sa kandidoval ako nezávislý. Milan Gura vystupoval a prezentoval sa ako osoba, ako Milan Gura, aj keď  ho nominovalo KDH, SDKÚ-DS, SaS.

V meste bolo zvolených 25 poslancov, z toho 10 sú noví poslanci a bolo zvolených 5 žien.

Najviac voličov sa zúčastnilo vo volebnom okrsku č. 1 Horelica 671, najmenej v okrsku č. 17 Rázusová 329 voličov.
V rámci Slovenska najviac kandidátov bolo zvolených nezávislých, ktorí získali 979 kandidátov (33,67 %) a za politické strany to bola strana SMER-SD s 599 kandidátmi (20,60 %).

Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, dokiaľ sa krčah nerozbije

Prekvapením týchto volieb bolo, že miestna volebná  komisia v Čadci svojim oznámením odvolala z kandidátky troch kandidátov iba preto, že sa dopustili fatálnej chyby. Ako kandidáti zaradení na kandidátku politickej strany verejne podporovali iného ako straníckeho kandidáta, ktorým bol nezávislý kandidát, člen ĽS-HZDS Jozef Vražel.  

Odvolaní boli Mgr. Pavol Pánis a Mgr. Viliam Kocúrek, obaja z kandidátky SMER-SD a  RNDr. Anna Belousovovú zo SNS.

Pre pozorného pozorovateľa verejného života bolo, že tam chýbali iné mená, ktoré prinajmenšom tak, ako títo traja kandidáti porušili vnútrostranícke predpisy a  mali byť odvolaní. Nestalo sa tak. Nech toto je mementom, že aj na politickej scéne sa začína „čistiť“. Byť straníkom je ľahké, ale už ťažšie je v strane ctiť stranícku disciplínu. Lebo bez nej by strany stratili zmysel.

Nebolo naplnením politickej anomálie, že obyvatelia na Kýčerke dostávali lístky, kde bolo odporúčanie voliť za primátora terajšieho primátora a čísla tých poslancov jemu blízkych, ktorí kandidovali za SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, alebo boli nezávislí? Nebolo prinajmenšom porovnateľné ich konanie s troma odvolanými kandidátmi?

Zaujalo nás

•    že dosluhujúci primátor kandidoval znovu na funkciu primátora, ale ako nezávislý, ale  na poslanca za ĽS HZDS
•    že súčasný zástupca primátora, člen SDKÚ-DS  M.Fúrik kandiduje ako nezávislý
•    že SMER-SD ako najsilnejšia politiká strana v okrese nemala svojho kandidáta na funkciu primátora. Vo voľbách v roku 2006 podporoval terajšieho primátora J.Vražela, a v tohoročných voľbách podporoval člena SNS P.Holeštiaka.
•    že do zastupiteľstva sa nedostali doterajší poslanci J.Beleš (1.náhradník), S.Drexler (9.), D.Jašurková (2.), V.Hruška (2.), J.Klučka (3.),  Š.Holeščák (7.),  P.Krkoška (5.), T.Urbaník (1.). A.Belousovová bola odvolaná z kandidátky a P.Holeštiak nekandidoval.

Prieskumy preferencii pred voľbami

V Čadci sa na webových stránkach kysuce.sk, e-kysuce.sk,  mamradcadcu.sk a volbycadca.sk potvrdilo, že v podmienkach mesta každá webová stránka mala svojich ctiteľov a títo využívali možnosť každých 24 hodín odovzdať svoj hlas. Preto výsledky nezodpovedajú skutočnosti. Charakter a zameranie stránky predurčoval, ktorý kandidát má najvyššie preferencie.

... na záver o slušnosti

Slušnosť rozdeľuje ľudí na slušných a neslušných (asi lepšie by sa hodilo neohrabaných). Slušnosť voči druhému človeku sa v spoločnosti stráca. Je prejavom výchovy, ale aj charakteru človeka, ktorý pod vplyvom novodobého trendu vulgarizovať verejný život  presadzuje svoj liberálny new age. Komunálne voľby prehĺbili ešte viac spoločenský deficit slušnosti. Tak ako kultúrnosť veľa stojí, tak aj slušnosť je z pomedzi neresti najdrahšia.

K elementárnej slušnosti patrí, aby muž pozdravil ženu, aby mladší staršieho, ale aj  porazený zagratuloval víťazovi. V športe je to normálne, ale pre porazeného kandidáta zagratulovať zvolenému primátorovi je asi v našich končinách pre niekoho neriešiteľný problém.

Čo sa to stalo? Víťaz Milan Gura hneď po voľbách verejne poďakoval voličom, Pavol Holeštiak, tak isto hneď po voľbách verejne, a ešte naviac uznal svoju prehru a pogratuloval víťazovi. Nikde nebolo zverejnené, aby dosluhujúci primátor v prvých dňoch po voľbách verejne poďakoval svojim voličom a neuznal svoju prehru a nepogratuloval víťazovi. Nebolo to preto, že zvažoval podať podnet na Ústavný súd na výsledky volieb, tak ako to urobili ďalšie 4 kysucké obce?

Voľby primátora    

Primátorom mesta bol zvolený Milan Gura, ktorý je po P.Glasnákovi. J.Pohančeníkovi, A.Belousovovej a J.Vraželovi v poradí piaty primátor, ktorý bol zvolený po 17.11.1989.

Milan Gura, Ing. 3549 hlasov, kandidoval za KDH, SDKÚ-DS, SaS, Jozef Vražel, Bc. Ing. 3359 NEKA (ĽS-HZDS), Pavol Holeštiak, PhDr. 2254 SMER-SD, HZD, SZ, ND, SNS, Ivan Čavajda 170 NEKA, Jozef Mrenka, Ing. 107 NEKA, Michal Truchlík, Mgr. (39) NEKA

Voľby poslancov

Volebný obvod č.1 Horelica

Zvolení: Ján Macura, JUDr. 275 hlasov (NEKA), Eduard Gábriš, Mgr. 173 (OKS) 

Náhradníci: Jozef Beleš 138 (KDH) ... ďaľších 9 náhradníkov

Volebný obvod č.2 Podzávoz, Milošová, Čadečka

Zvolení:

Jozef Pajer, Mgr. 653 hlasov (SDKÚ-DS, SaS), Pavol Štrba 456 (SZS), František Prívara, Ing. 349 (KDH), Peter Laš, Ing 298 (SDKÚ-DS, SaS)

Náhradníci:

Tomáš Urbaník, Mgr. 289 (NEKA), Peter Lariš, Ing. 282 (NEKA) ... ďalších 13 náhradníkov

Volebný obvod č.3 Žarec a mesto

Zvolení:

Milan Gura, Ing. 1187 hlasov (KDH). Nakoľko bol M.Gura zvolený za primátora, na uvoľnené miesto nastúpi prvý náhradník Milan Liščák, Ing. 466 (SMER-SD). František Kučák 693 (NEKA), Peter Glasnák, Ing. 544 (NEKA), Anna Korduliaková, MUDr. 541 (S.O.S.),  Mária Blendovská, PaedDr. 531 (KDH), Ján Kožák, MUDr. 513 (SDKÚ-DS, SaS),  Martin Klimek, Mgr. 503 (KDH)

Náhradníci:

Danka Jašúrková, PaedDr. 453 (SDKÚ-DS, SaS),  Ján Klučka, Ing. 381 (NEKA), Peter Kubica, Mgr. 348 (SMER-SD) ... ďaľších 33 náhradníkov

Volebný obvod č.4 Kýčerka

Zvolení:

Jozef Vražel, Bc. Ing. 1017 hlasov (ĽS-HZDS), Jozef Marec, MUDr.698 (SNS), Jozef Kanaba, MUDr. 663 (SMER-SD), Michal Duraj, Mgr. 581 (SDKÚ-DS, SaS), Jana Krkošková, Mgr. 572 (NEKA), Rudolf Cyprich, Ing. 566 (NEKA), Marián Fúrik, Mgr. 541 (NEKA), Jaroslav Velička, PaedDr. 538 (SZS), Vladimír Malík 522 (SNS), Viera Strýčková, Mgr 516 (NEKA), Oľga Kostková 497 (SNS), Rastislav Kaličák, Mgr. 490 (NEKA)

Náhradníci:

Silvia Cisáriková, Mgr. 473 hlasov (NEZA), Vladimír Hruška, Ing. 434 (SMER-SD), Ján Drobil, Ing. 427 (SMER-SD) ... ďalších 52 náhradníkov

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.