Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Po komunálnych voľbách
Ďakujem každému, kto našiel v sebe odvahu a išiel voliť. Svojou účasťou ste sa prejavil ako uvedomelý občan, ktorému osud mesta nie je ľahostajný. Novozvolenému primátorovi a poslancov mestského zastupiteľstva prajem, aby rozhodovali podľa svojho svedomia a vedomia práve v čase, keď mesto stojí vo svojej histórii asi pred najdôležitejšou úlohou, prinavrátiť mu jeho dôveryhodnosť nie iba voči investorom, ale hlavne pre ľudí, ktorí v meste žijú a bývajú. S úctou Ing. Peter Glasnák
 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.