Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Vianočné trblietanie,
Mám rád, keď človek zo seba vydáva svetlo. Nezaujíma ma šírka tejto sviečky. Jej hodnotu meriam iba podľa jej plameňa. (Antoine de Saint - Exupéry)

Rok sa dal s rokom, prežívame čas vianočný a Vianoce sú časom kedy sa zamýšľame alebo by sme sa mali zamýšľať nad práve sa končiacim rokom. Dávame si predsavzatia pre rok nasledujúci. Hodnotíme seba, hodnotíme svoje okolie. Zamýšľame sa čím sme prispeli do spoločného a ako nám okolie pomáhalo sa formovať. Lebo nikto nie je sám, aj naša sloboda je určovaná naším okolím. Je to neustály boj, i keď toto slovíčko nemám rád, skôr hra, lebo boj ma vždy víťaza a porazeného, ale v hre nemôžeme nikdy prehrať aj keď v živote nie vždy je to podľa našich predstáv. Na tejto ceste poznania hráme svoju rolu života, ktorá si vyžaduje, aby sme si uvedomovali a následne riešili naše problémy, ale čo je podstatné, aby toto naše úsilie bolo popreplietané mravnosťou. Nie je to jednoduché. Vyžaduje si to, aby náš charakter v nás bol podporený našou trpezlivosťou, rozvahou, súcitom, ale aj našou múdrosťou, mať silu v odvahe a v pravde. Lebo výsledok nášho úsilia nie je v hojnosti príjemnosti, ale skôr na tom, aby sme vedeli znášať ťažkosti a problémy. Ak sme my pripravený pracovať na sebe, tak prinajmenšom rovnakú úlohu by malo mať naše okolie. Nikdy nesmieme alebo nemali by sme zabúdať, že k víťazstvu zla stačí, keď slušní ľudia nebudú robiť pre všeobecné blaho vôbec nič.Nezabúdajme, že človek keď na sebe pracuje, nikdy nie je na konci.

Prajem Vám pokoj v duši, aby naša dôvera k tomu druhému bola popreplietaná v dôvere s našim charakterom pri každom vyslovenom slove, aby táto dôvera úcty nás sprevádzalo celým rokom 2007.

S úctou

Ing.Peter Glasnák

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.