Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Zloženie mestskej rady odporuje zákonu ?

" V niektorých prípadoch sa víťaz musí hanbiť pred porazeným práve za to, že nad ním zvíťazil. " (F.M.Dostojevskij) 

V piatok 12.januára 2007 sa konalo v poradí druhé zasadanie mestského zastupiteľstva (ďalej MZ). Na programe bolo okrem iného konštituovanie komisii MZ a ich zloženie, zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, schválenie odmien a platu primátora, poslancov a ďalších členov komisii a delegovanie poslancov do rád škôl a školských zariadení. Na prvé pracovné zasadanie som išiel s pocitom, že povolebné predsavzatiach všetko v prospech obyvateľov sa bude uberať cestou spájania sa, že bude transparentné pri rešpektovaní zákonov, že bude cit pre spravodlivosť a slušnosť. Šanca nádeje mohla byť pretavená do skutkov už na tomto zasadaní, ale nebola.

 Najdôležitejším bodom rokovania bolo konštituovanie mestskej rady. Poslanci zriadili zo zákona 8 člennú mestskú radu. Potiaľ by to bolo v poriadku. Ale spôsob ako sa to uskutočnilo, bolo pre mňa nepochopiteľné a pre zastupiteľstvo nedôstojné. Prečo? Mestská rada je zložená z poslancov MZ, ktorých volí na celú funkčné obdobie. Zákon výslovne uvádza, že v zložení rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v MZ. V komunálnych voľbách konaných 2.decembra 2006 obyvatelia zvolili 9 nezávislých poslancov, 4 z KDH, po troch SDKÚ-DS, SNS a SZS a po jednom poslancovi za HZDS-ĽS, SMERU-SD a SOS. Matematika nepustí !!!!!! V rade mali mať zastúpenie 3 nezávislí poslanci, po jednom poslancovi malo mať KDH, SDKÚ-DS, SNS a SZS a zbývajúce strany, ktoré získali po jednom poslancovi si mali navrhnúť jedného, spolu to je 8 poslancov. A tu sa stal zádrheľ ! Podľa môjho náhľadu výsledky volieb neboli rešpektované !!! Skupina 11 poslancov podporená ďalšími 4 si vytvorila väčšinu v zastupiteľstve začala rozhodovať za ostatných o všetkom. Je to po prvý krát od roku 1990 kedy sa hlasovalo účelovo za každú cenu.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.