Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Akí sme a akí chceme byť?

„ Vážení spolubývajúci, je v záujme všetkých nás, aby sme si spolubývanie spríjemňovali a nie aby sme ho znečisťovali vyhadzovaním  ohorkov z cigariet z okien resp. balkónov. Priestor pred panelákmi neslúži ako popolník. Ďakujeme “

Tento text sa objavil v minulých dňoch na vchodoch do bytoviek na Žarci. Súdny človek po prečítaní textu zostane zahanbený z konania niektorých tiež susedov. Osoby tohto poľutovaniahodného konania si neuvedomujú, že svojim konaním sa stávajú zajatcami svojho osudu už iba tým, že vedome narušujú medziľudské vzťahy. Oni žijú vo svojej slobode. Zabúdajú, že sloboda bez zodpovednosti je cesta ku verejnému chaosu.

Bezohľadnosť, ľahostajnosť, netolerancia necitlivo vrážajú klin medzi susedov v paneláku. Dotyční svojim konaním zoslabujú už tak krehké susedské vzťahy. Nespájajú ale odpudzujú a svojim konaním sa vyčleňujú z neformálneho spoločenstva, z čoho vznikajú sociálne pnutia.

Seneca týmto nešťastníkom odkazuje, že oni sa neodvážia konať dobro nie preto, lebo odnaučiť sa konať zlo je ťažké, ale ťažké je to preto, lebo sa neodvážia. Čím viac sa budú takéto a podobné neprístojnosti zmnožovať, tým rýchlejšie sa budeme samospádom približovať do morálneho chaosu a neporiadku, ktorý sa negatívne podpíše na vzťahoch vo vchode, ulici, meste. 

Nech ostane poučenie, že občianske uvedomenie sa nevychováva z toho, že nám do poštovej schránky doručia voličský preukaz. Je to výsledok vplyvu rodiny, školy a prostredia, je to plodom mnohých rokov výchovy.

Čím nás bude viac otvorenejších a kritických k nešvárom vo svojom okolí, tým budeme väčšmi kultivovať svoje prostredie a zároveň prostredie bude kultivovať nás. Lebo kultivovanosť mesta vytvárajú všetci jej obyvatelia. Predsa všetci chceme, aby naše mesto bolo čisté, aby sme si sami sebe nerobili popolník pred našimi vchodmi.

 
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.