Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
 


Ing. Peter Glasnák pôsobí v komunálnej politike ako poslanec od roku 1990, v rokoch 1990-1994 ako primátor mesta Čadca.
 
Čadca má rozpočet na nový rok. Oproti minulému roku bude objemnejší

Čadčiansky rozpočet pokračuje konsolidáciou verejných zdrojov, naplánované má však i rozvojové projekty, týmito slovami predstavila finančný plán mesta čadčianskym poslancom prednostka Anna Zbojanová.

Celý článok...
 
Chráňte deti pred novými Herodesmi

(Pápež František napísal biskupom)

Nedovoľme, aby im ukradli radosť

Pápež František napísal všetkým biskupom Katolíckej cirkvi o ťažkom utrpení detí v súčasnom svete a o povinnosti chrániť maloletých pred zneužívaním. Popri povzbudení nenechať sa obrať o radosť prežívanú uprostred Božieho ľudu, Svätý Otec pripomína, že Vianoce sprevádza nárek mnohých trpiacich dneška, osobitne detí. Biskupom píše o ich poslaní byť ochrancami detí v dobe, keď sa stávajú obeťami mnohých foriem vykorisťovania a pošliapavania ich práv. Vyzýva ich pripojiť sa k ľútosti Cirkvi za hriechy spáchané v jej vlastných radoch proti mladistvým a k odvahe zaujať postoj nulovej tolerancie voči zneužívaniu detí.

Celý článok...
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo v decembri 2016

Rubrika  „O čom sa v meste (ne)hovorilo“ dáva strohý prehľad o meste čo sa robí a koná v danom mesiaci. Až v celistvosti si čitateľ uvedomí aký pestrý je život mesta počas roku. V roku 2016 bolo glosovaných 228 udalosti, ktoré blahoželali, gratulovali, čudovali sa, ďakovali, chválili, informovali, kritizovali ale aj čo nám neuniklo pozornosti, nezabudlo sa, čo bolo ocenené, na čo sa poukazovalo a pripomínalo, z čoho bola radosť, alebo boli sme rozčarovaní, smutní, z čoho sme sa tešili, upozorňovali, privítali sme, všimli sme si, čo nás zarazilo alebo sme sa zamýšľali. Proste je to výpoveď o roku 2016 v ktorom sme žili.

Celý článok...
 
Novoročné prianie 2017

Otvorme bránu roku 2017 do nového života,

dostávame novú príležitosť

opraviť to čo sme pokazili alebo neurobili

 
Novoročné zamyslenie pre rok 2017

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Vravel mu: „Synu, tá bitka v každom v nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť neprimerané ego. Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera“.  Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal: „A ktorý vlk vyhral?“ Starý Indián odpovedal      

„Ten, ktorého kŕmiš“

 
Ceny mesta 2016 udelené

V nedeľu 18.12. sa konal v Dome kultúry v rámci 26.Kysuckých Vianoc Vianočný benefičný koncert OSOBNOSTI Čadce 2016. Súčasťou koncertu bolo udeľovanie Ceny mesta 2016 a prebehla charitatívna zbierka pre týrané ženy.

Celý článok...
 
Magnificat žije a košatie

Magnificat festival duchovnej piesne mládeže Kysúc si 3.12.2016 zaknihoval svoje 22. pokračovanie. Za roky svojho konania dorástol do veku zrelého sebavedomého mládenca. Magnificat je spontánne  podujatie pre tých, ktorí sa oddali viere, kde Ježiš Kristus je v strede a prostriedkom ich výpovede je hudba a spev.

Celý článok...
 
Vianoce 2016

Prajem Vám,

aby Váš život bol úmerný osobným pričineniam v neustálom pripomínaní kolobehu života

... čo silné sa muselo k svetlu predierať

a muselo vyrásť

a zrno zobrať

a v zrelosti plne žiť.

Príjemné a veselé Vianoce 2016.

peter.glasnák

 
Vianočná napoveda

Naši predkovia v kostoloch a chrámoch  spievali modlitbu Veno Sancte Spiritus (Príď, Duch Svätý), vzývali ho, aby ich obdaril láskou blížneho, čistou dušou a rýdzim srdcom.

Celý článok...
 
Aké máme pomenovanie vianočných sviatkov ?

Označovanie dní a mien v kalendároch a diároch ma svoje pravidlá, hoci je paradoxné, že mnohé majú pozostatok komunistického režimu.

Celý článok...
 
Vianoce 2016 v znamení lásky - lúbim Ťa

Vyvolať v niekom pocit krásy, pôsobiť na niekoho príjemným dojmom proste mať niekoho rád v čase vianočnom sa zmnožujú vyjadrenia slova ľúbim ťa. Nech zoznam je dôkazom, že  každý národ vo svojom jazyku vie vyjadriť svoje ľúbimŤa.

Celý článok...
 
Káva patrí medzi zdravú výživu

Každá spoločnosť vykazuje každodenne nespočet stretnutí pracovných, obchodných alebo priateľských. Nezáleží či sa konajú doma, na pracovisku alebo v kaviarni. Všetky majú spoločného menovateľa, stretnutia sa konajú pri šálke kávy.

Celý článok...
 
Štát určil pravidlá pre platby za odpad

Čadčania musia od nového roka hradiť reálne náklady za smeti Mestá a obce už nesmú viac od nového roka doplácať na likvidáciu odpadu. Prikazuje im to zákon. Znamená to, že všetky náklady musia hradiť  pôvodcovia smetí, teda, domácnosti, fyzické osoby, firmy. Ak  kontrola zistí, že mesto či obec hradilo z vlastného rozpočtu náklady na likvidáciu odpadu, radnica bude mať problém so zákonom.

Celý článok...
 
Dobré ráno Slovensko v roku 2063

(Sme poučiteľní?)   

A propo napríklad bulvár. Vieme, že je mravne zákerný, ale napriek tomu cca 200 tisíc ľudí v názorovej pomätenosti denne ho kupuje, pretože pre neho je najdôležitejšie vedieť, ktorá pseudo celebrita má zase nové „cecky“, ktorá kde a s kým nasadila parohy matke, ktorá sa stará o svoje deti a ona z jeho manželom si „užíva“ v mravnej stoke ľudskej falošnosti. Tu sa ukazuje, akí sme slabí a závislí na nepodstatných informáciách typu, ktoré dávajú falošnú nádej ľuďom práce, aj ty sa tak môžeš mať dobre, ak budeš žiť liberálnym životom ako my „vyvolení“ a budeš stáť v „správnom“ toku dejín. Takto protislovenské tendencie bulváru idú ruka v ruke s liberálnym spôsobom života. My (bez rozmýšľania) uveríme, že je ľahšie čítať a nerozmýšľať a oddávať sa neviazanej bezstarostnosti. Proste to čo je napísané je „pravdivé“. To iba malá odbočka pochopiť, čo sa to na Slovensku deje a je to proti väčšine Slovenska.

Celý článok...
 
O politike o ktorej sa verejne nehovorilo (november 2016)

Medzinárodná politika je rozladená. Všetci čakajú, čím nový americký prezident obohatí medzinárodné spolužitie, aké následky by mohlo mať negatívne referendum v Taliansku a prezidentské voľby v Rakúsku. Veľa neznámeho stojí  v protiklade proti nádejam Európy. Vstup do posledného mesiaca v roku nebude vôbec jednoduchý.

Celý článok...
 
O čom sa v meste (ne)hovorilo v novembri 2016

Tak ako jar nesie v sebe prebúdzajúcu prírodu, leto zdatného mládenca a zima mrazivú pohodu tak jeseň je čarovné obdobie plné farieb, ktorá v sebe nesie posolstvo estetického vnímania prírody. Básnik Ján Stach vyslovil myšlienku, že jeseň je definitívna, učí nás pokore. Jeseň je obdobím farieb a zberu úrody. Vážme si zmysel dožinkového venca a obyčaji s nimi spájané. Jeseň vytvára ľuďom istotu života.

Celý článok...
 
Pamäť je nebezpečná, lebo si pamätá

(o výstavbe D3 na Kysuciach)                                                      

Prísľuby na verejnosti sú medové keď sa sľubujú. S tým majú skúsenosť politici, ktorí nás  vidlami plných sľubov nás smrteľníkov zásobujú pred voľbami, po voľbách, ako keby neboli. Pritom verejný prísľub by mal byť záväzný a vyslovené slovo by malo mať medzi (slušnými) ľuďmi silu zákona. Ak je to v písomnej forme a verejne šírené, tak by to malo vypovedať o politickej stálosti charakteru sľubujúceho. Problémom je, že v demokracii žijeme iba 26 rokov, ktorá nesie v sebe účelovú politickú vychytralosť sprevádzanú neskúsenosťou a labilitou či politickú oddanosťou, čo nás predurčuje do politického praveku. Túto úvahu si treba dať do súvislosti s výstavbou diaľnice z Bratislava cez Žilinu na východ a taktiež výstavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.

Celý článok...
 
V Európe prebieha súboj civilizácií

Neomylnosť hlásania liberalizmu u nás bolo nedotknuteľné, pretože bolo ideovým zdrojom mienkotvorných zdrojov u nás. V poslednej dome aj na Slovensku sa začínajú zmnožovať kritiky na liberálnu demokraciu. Nech nasledujúci text vytvára pre každého priestor, aby si sám pre seba urobil svoj obraz o jeho prieniku do verejného života u nás.

Celý článok...
 
Zabúda, že je prezidentom Slovenskej republiky ...

Sú informácie, ktoré vyrážajú dych, ktoré nie sú žiaduce pre početné mediálne rozširovanie. Jednou z nich nasledujúci text, ktorý dáva príležitosť si urobiť každému svoj názor.

Celý článok...
 
Svätá Terézia z Kalkaty a jej slovenskí kritici

(Et eritis in odio omnibus propter nomen meum)

Dňa 4. septembra Katolícka cirkev udelila bl. Terézii z Kalkaty tú najvyššiu poctu, akú matka Cirkev môže svojim deťom udeliť: zaradila ju do zoznamu tých osôb, ktoré uctievame ako svätých. Od tejto chvíle až do skončenia sveta katolíci si budú v liturgickom kalendári každoročne dňa 5. septembra pripomínať jej pamiatku.

Celý článok...
 
Otvorený list predsedovi vlády SR a ministrovi dopravy SR

Publikované: 04. 11. 2016

Primátor mesta Čadca v spolupráci so starostami obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec zastupujúcich bezmála 40 tisíc obyvateľov sa obrátil na predsedu vlády SR a ministra dopravy SR so žiadosťou o urgentné riešenie neúnosnej dopravnej situácie v okresnom sídle Čadca a obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec. Odkladaním začatia výstavby úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a uvedením do prevádzky dokončovaného úseku D3 Svrčinovec – Skalité, hranica SR/PR sa súčasná situácia ešte výrazne zhorší.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 199 - 220 z 1251
Najnovšie články
Práve je online
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.