Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Ako ďalej v cestovnom ruchu na Kysuciach (2.časť)

 ( O jednom zázraku na malej kysuckej zemi) 

V prvej časti „Ako ďalej v cestovnom ruchu na Kysuciach“ som končil slovami „...A ešte je tu niečo, čo by si mal každý sám pre seba urobiť. Máme zákon, máme odhodlanie, ale nesmieme zabudnúť, že bez inventúry v našich hlavách zostanú v nás staré stereotypy. S nimi môžeme leda iba sniť svoj sen o svojom „Švajčiarsku“ ....... a nepohneme sa z miesta.“

 Kto sa chce presvedčiť, že aj na Kysuciach sa darí potláčať stereotypy, nech beží ta, kde to vedia ako sa to robí. Nie reči, ale slová ktoré sa premieňajú na činy sú cestou vydláždenú skutkami. Takto vznikol jeden zázrak na malej kysuckej zemi. Ako dôkaz nech poslúži link článku, ktorý bol zverejnený v najčítanejšom denníku v Česku v Mladej fronte dnes (26.4.2010).  

Nech je to inšpirácia aj pre tých, ktorí si myslia, že úver je samospasiteľný. Peniaze sami o sebe sú potrebné, ale bez myšlienky nevidieť cestu vedúcu k cieľu, nemať okolo seba ľudí zapálených pre vec, potom peniaze sú zbytočné a rozplynú sa nám ako voda medzi prstami a zostanú iba sľuby, sľuby, a zase iba sľuby.

A kde je ten zázrak? Kto ho chce na vlastné oči vidieť, nech beží tam, kde sa súradnice 49° 20´52.47” N  a  18°56´18.1” E pretínajú.

Celý článok...
 
Pavol Šadlák už nie je medzi nami
( 15.1.1949  -  21.4.2010)

V stredu 21.4.2010 Biskupský úrad v Žiline oznámil, že zomrel kňaz Pavol Šadlák, duchovný správca pútnického miesta Rajecká Lesná, titulárny kanonik Nitrianskej kapituly, honorárny dekan, rodák z Krásna nad Kysucou vo svojom 62. roku života a v 35. roku kňazstva zomrel.
Celý článok...
 
V núdzi poznáš priateľa

Aj takto sa dá chápať riešenie sporu Mesto Čadca v.s. Miloš M. V článku v novinách Kysuce zo dňa 31.3.2010 sa Mesto Čadca ako autor článku odvoláva na priateľstvo medzi primátorom Čadce a pánom M. Podľa Mesta Čadca (autora článku) zachraňuje Mesto Čadca pred kolapsom, spôsobený možnou exekúciou pri urovnaní dlhu 30 miliónov, práve priateľstvo primátora Čadce a pána M.

Celý článok...
 
Keď rétorika prehluší fakta
Na prvom zastupiteľstve po vydaní rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 12. februára 2010 nedostali poslanci oficiálnu informáciu o tomto rozhodnutí. Rozhodnutie sa týkalo vo verejnosti známej ako kauza 30 o náhrade škody.

Až po dvoch mesiacoch na zastupiteľstve 9. apríla 2010 primátor zaradil samostatný bod.  Zaujalo vystúpenie poslankyne RNDr.A.Malíkovej. Jej emotívne vystúpenie bolo v niečom aj podnetné. Prítomní na zastupiteľstve sa dozvedeli to čo nevedeli, kedy vznikla kauza.
Celý článok...
 
Cześć jego pamiéci !
Bolesť nás vedie za ruku,
až po prah večného života.
Tam nás opustí,
pretože tento prah je pre ňu zakázaný.

León Bloy


V sobotu 10. apríla 2010 o 8:56 sa pre Poľsko zastavil čas. Nikto neveril, že to čo sa stalo, je pravdou. Po 70 rokoch Poľsko dostalo znova ranu, ktorú nečakalo. Znovu rozjatralo ranu, ktorá ani po 70 rokov sa nezahojila.  

Celý článok...
 
V Čadci ožil súdny spor s podnikateľom o státisíce eur
Podnikateľ Jozef  Majchrák vysúdil od Čadce milióny korún, rozsudok však Najvyšší súd zrušil. Mestskí poslanci sa však nevedia zhodnúť, či ich chcú. V uplynulý piatok sa dokázali dohodnúť len na tom, že si dajú vypracovať viacero právnych analýz o ďalších krokoch mesta.

Rozsudky, na základe ktorých mesto zaplatilo státisíce eur súkromnému podnikateľovi ako odškodné, zrušil Najvyšší súd. Poslanec Milan Gura (KDH) to považuje za správne. "Podľa mňa by sme mali okamžite podať návrh na vrátenie pozemkov a sumy, ktorú sme vyplatili. Mesto má možnosť bojovať o svoj majetok."
Celý článok...
 
Genéza sporu kauzy o 30 miliónov

Pre pochopenie vývoja kauzy o 30 miliónov nech poslúži genéza ako sa vyvíjala:

Celý článok...
 
Zahmlievanie ako predobraz don quichotskej pýchy?

Nájomná zmluva na parkovné plochy za bývalou Devín bankou podpísaná vtedajším zastupujúcim primátorom na 30 rokov je pre mesto nevýhodná. Ak Okresný súd potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy v častiach priznávajúcich  náhradu škody a trov z konania právnemu zástupcovi, ten istý súd o pár mesiacov neskôr rozhodol, že žalobcovi a zároveň prenajímateľovi parkoviska prináleží náhrada škody spôsobená neplatnosťou nájomnej zmluvy.

Jeden súd a dve rozhodnutia. Už iba to potvrdzuje, že mesto malo pri výbere právneho zástupcu postupovať zodpovednejšie.

Celý článok...
 
Nekrológ pri rozlúčke so zdravým rozumom

Žijeme v dobe, kedy peniaze sa vymykajú našej kontrole, kedy sa stávajú diktátorom nášho snaženia a zároveň oni nás menia na svoj obraz byť bezbreho závislý na nich.  

Strata súdnosti zostať na zemi z nás robí ľudí, ktorí si neuvedomujú, že čím viac smerujeme vyššie, tým väčšmi bolí pád.

Čím viac strácame súdnosť, tým viac strácame zdravý rozum, a tým strácame schopnosť  vychovávať naše deti a vnúčatá zásadami zdravého rozumu.

Nech list na rozlúčku je mementom pre každého, aký charakter bude mať jeho napredovanie svojim životom. Zdravý rozum velí konať tak, aby sme niekedy nedostali list, ktorý nás bude pozývať na rozlúčku so zdravým rozumom. Potom to bude prehra každého z nás.

Celý článok...
 
Potreba prehodnotenia a nové zaradenie niektorých osád do mestských častí
V rámci mestských časti sú z nedávnej minulosti historicky pretrvávajúce územné nedôslednosti v územnom začlenení, ktoré v praktickom živote prinášajú pre miestnych mnohé problémy. Najmarkantnejším sa to javí v prípade Bukova, ktorý je priradený Drahošanke, čo nemá logiku. Podobných prípadov v meste je viac.

V nedávnej minulosti sa na podnet obyvateľov Bukova a z ich súhlasom vykonala sa petícia. Vtedajší vedúci výstavby Ing.F.Ščury zvolal niekoľko jednaní a výsledkom bolo zaslanie požadovanej dokumentácie na MV SR. Zatiaľ bez požadovaného výsledku.
Celý článok...
 
Státisíce eur Čadca od podnikateľa nepýta, hoci má na ne nárok

Takmer desaťročný príbeh prenájmu mestskej tržnice v Čadci dostal nečakanú koncovku. Radnica má na dosah nemalé peniaze, ktoré považovala za stratené. Zatiaľ ich nechce.

Podnikateľ Miloš Majchrák vysúdil v roku 2007 od Čadce 29 miliónov korún. Tá istá sudkyňa okresného súdu, ktorá dala najprv za pravdu mestu, sa neskôr priklonila na stranu podnikateľa. Vysoké odškodné potvrdil krajský súd. Najvyšší súd teraz rozsudky zrušil a spor vrátil na začiatok.

Celý článok...
 
Pravda sa ukázala

( Vyjadrenie J.Pohančeníka k Otvorenému listu primátorovi a Odpovedi mesta Čadca )

Už niekoľko týždňov rezonuje v meste spor o „30 mil. Sk“ medzi Mestom Čadca a Milošom M.- Bistro Satelit a Janou J. Mohli sme o tom veľmi objektívne čítať v periodiku Ozveny Čadce a v týždenníku Kysuce v  Otvorenom liste primátorovi. Myslel som, že sa nebudem vyjadrovať k tejto kauze, nakoľko ako poslanec som prezentoval jasne svoj názor, ale vyprovokoval ma k tomu článok v Kysuciach, kde podpísaný „ Mesto Čadca“ napísal niekoľko závažných neprávd.

Kto sa vyjadruje k tomuto problému pod hlavičkou „ Mesto Čadca“ ? Môže to byť snáď primátor, alebo niekto z vedúcich oddelení, alebo vodič, alebo snáď pani upratovačka? Alebo sa „niekto“ bojí podpísať?

Celý článok...
 
Názor z ulice ... (č.2)
Už sa obávam otvoriť noviny, aby z nich zas na mňa nevyskočili ďalšie kauzy, ktoré tak úspešne vyrábajú naši slovutní politici. A to sa blížia voľby do parlamentu, ale koho voliť, keď sú všetci, tak sa zdá, zaprplaní?!
Celý článok...
 
Ako ďalej v cestovnom ruchu na Kysuciach (1.časť)

(Úvaha o konferencii o cestovnom ruchu, Čadca 25.3.2010)

Konferencia sa konala tesne po schválení  zákona o podpore cestovného ruchu (CR), čím obohatila rokovanie o nové podnety (zk.č.91/2010 Z.z.).

Zákon dúfajme, že je pre Slovensko prelomový. Vytvára právne podmienky pre spoluprácu na úrovni regiónov.

Celý článok...
 
Názor z ulice ... (č.1)
Jarné slnko odhalilo Čadcu, ktorú mestské zastupiteľstvo, posledné roky neustále zveľaďuje do krásy, ako špinavú, šedivú, nepriťažlivú a ničím  nelákajúcu.

Už ani našou  pešou zónou  sa nemôžeme hrdiť, hyzdí ju totiž otrasná fasáda budovy bývalého Okresného  úradu, ktorá dnes dominuje Palárikovej  ulici ako "Disneyland", zbúranisko Palárikoveho domu "hroby" s kríkovou zeleňou, ktoré slúžia len na  odhadzovanie odpadkov. Lavičky pri nich situáciu nezachránia, pretože v zime  je na nich sneh a v letnom, páliacom  slnku sa nedajú využiť.
Celý článok...
 
Deň učiteľov 2010 v súvislostiach
Po druhý krát mesto zorganizovalo stretnutie pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Stretnutie malo cieľ, prejaviť úctu učiteľom za ich prácu, poďakovať im a oceniť ich za ich morálny a spoločenský prínos podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov.  

Je príjemné konštatovať, že koncert nebol prejavom osobných ambícii a zbytočných nič hovoriacich prejavov, ako to bolo napríklad na tohoročnom Novoročnom Trojkráľovom koncerte.
Celý článok...
 
Očami šéfredaktora
Taký stav mestskej pokladne, ako má Čadca, je na Slovensku asi v málo ktorom meste, obci. Každý primátor, starosta sa sťažuje na nedostatok peňazí a u nás je to naopak. Hovorí sa o prebytku v mestskej pokladni, a to skoro 2 milióny eur. Je to ale naozaj tak?

Vedenie mesta to tak prezentuje, tak asi áno? Veľkou škodou ostáva, že bežný občan to zatiaľ nepociťuje a nikde ani nevidí. Na druhej strane to začne byť bádateľné asi až teraz.
Celý článok...
 
Fandím FC Liverpool
Nedávno sme čítali, a to hneď dvakrát, dupľovane, ako sa jeden absolútne nezávislý poslanec exaktne "povyjadroval" z duše svojej poetickej ako nikdy, ale už naozaj nikdy v živote nepodporí čadčiansky futbal a, zástupca náš verný, nostalgicky dodal, že už bude fandiť len FC Liverpool. Aká to škoda, aká to škoda pre šport...

Onen odborník volil ťažký kaliber. Nevedome "zrušil" nezávislého audítora a tiež, okrem iného, "zhovädil" nejedno oddelenie úradu, ktoré má na starosti zákonnosť vynakladania mestských koruniek.
Celý článok...
 
Pripomíname si 3. výročie zrušenia školy na ulici A.Hlinku
Pripomíname si výročie, kedy sa v našom meste zrušila najstaršia základná škola a mocenskou noblesou sa zabránilo vzniku školy cirkevnej.   

Základná škola na Ulici Andreja Hlinku je minulosťou. Prachom však nesmie zapadnúť spôsobom, akým sa pred troma rokmi zrušila. Tobôž v dňoch, keď skladáme úctu našim učiteľom.
Celý článok...
 
Otvorený list poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca
Vážený pán primátor,

dovoľujeme si Vás osloviť týmto listom ako volení zástupcovia občanov Mesta Čadca, vo veci súdneho sporu o náhradu škody, vedeného medzi Milošom M. – BISTRO SATELIT a Mestom Čadca. Oslovujeme Vás so zámerom ochrániť záujem mesta v tomto spore, pretože sme nadobudli presvedčenie, že mesto pod Vaším vedením, tento záujem na zreteli nemá a nechráni.

Zároveň Vás oslovujeme ako osoby, ktoré v označenej právnej veci podali podnety na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Prokuratúra z podnetov získala informácie o kauze a podala mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Je nám známe, že konanie pred Najvyšším súdom bolo ukončené s pozitívnym výsledkom pre mesto, zrušením rozsudkov Okresného súdu v Čadci a Krajského súdu v Žiline, v častiach priznávajúcich náhradu škody (29.160.000,- Sk) a trov konania (534.231,- Sk trovy právneho zastúpenia a 200.000,- Sk súdny poplatok), a vrátením veci v rozsahu zrušenia Okresnému súdu v Čadci na ďalšie konanie.
Celý článok...
 
Zápas o prežitie pokračuje
„ FK Čadca by mal v sobotu 20.3. 2010 vstúpiť v Humennom do odvetnej časti II. ligy východ 2009/2010. Ešte v lete klub upozorňoval, že bez jasnej podpory Mesta Čadca môžu vzniknúť vážne problémy s odohraním celého ročníka. Po dohode s predstaviteľmi mesta, a napriek návrhu členov klubu hrať nižšiu súťaž, klub, teda A mužstvo, vstúpilo do republikovej súťaže. Dnes sa však nachádza na pokraji odhlásenia z nej a ak ju predsa len dohrá, nebude to boj o záchranu, ale boj o zotrvanie a dohranie, pretože to zaručí aspoň pôsobenie v III. lige. Ak sa súťaž nedohrá, FK Čadca sa prepadne na základe súťažného poriadku až do IV. ligy !
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1101 - 1122 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.