Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Napísali nám ...
Na webovej stránke mesta Čadca som sa dočítala /uznesenia z MZ/, že Mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom zasadnutí schválilo priamym predajom odpredaj pozemku o výmere 84 m2 Ing. Jozefovi Vraželovi, bytom Dukelských hrdinov 2660, Čadca za cenu 1 409,52 €.
Celý článok...
 
Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná ...
Kalkatu nájdeš na celom svete.
Potrebuješ na to len oči

(Matka Tereza 1910 – 1997)

V minulých dňoch sme si pripomenuli 20. výročie návštevy misionárky lásky blahoslavenej Matky Terézie z Kalkaty v Čadci, ktorá poctila mesto svojou návštevou 14. mája 1990. Založila tu prvý rehoľný Dom misionárok Lásky na Slovensku. V rámci spomienky pre mesto na túto dejinnú udalosť bolo  na budove Domu Charity sv. Gianny slávnostne odhalená pamätná tabuľa.
Celý článok...
 
Úvaha o sile v nás a o primeranosti vo vlastnú zrelosť
V pondelok 24.5.2010 pozýval primátor mesta na akciu - položenie základného kameňa stavby rekonštrukcie Krytej plavárne. Nie celkom som pochopil zmysel pozvania, lebo sa to vymyká zvykovej etikete. Ak sa jedná sa o rekonštrukciu, tak to vylučuje položenie základného kameňa a opačne?  Jediné vysvetlenie sa ponúka. Je to osobná iniciatíva primátora byť videný alebo jeho hodnotové videnie je iné ako ostatných?
Celý článok...
 
Vláda plní svoj sľub
Vláda plní svoj sľub obciam a mestám a z celkovej vyčlenenej čiastky mesto Čadca dostalo cca 652 tisíc € (19.655 tisíc Sk).
Celý článok...
 
Štatistikou možno dokázať čokoľvek, dokonca aj pravdu.
(O jednom spore Rady Združenia miest a obcí Kysúc s ministrom financií SR)

V týždenníku KYSUCE (č.18 5.5.52010) bola zverejnená správa z jednania Rady Združenia miest a obcí KYSÚC zo dňa 29.4.2010.

V časti o finančnej kríze členovia Rady ZMOK citujem „ .. ostro odsúdili vyjadrenie ministra financií Jána Počiatka v Slovenskej televízii o tom, že za zlú finančnú situáciu štátu a za štátny dlh sú zodpovedné samosprávy miest a obcí“. 

Zaujala ma informácia, ktorá spochybňovala mesta a obce, že oni môžu za vzniknutú situáciu. Podujal som sa dopátrať sa, na ktorej strane je pravda. Zistil som prekvapivý záver. Odsúdenie Rady  ZMOK-u je v rozpore so stanoviskom ministra financií SR.
Celý článok...
 
Takýchto úspešných akcii v meste nikdy nebude dosť

V dňoch 30.4. - 1.5.2010 sa na krytej plavárni uskutočnil 24 hodinový plavecký maratón. Každá pohybová aktivita, ktorá zapája do akcie čo najviac ľudí si zaslúži verejné poďakovanie organizátorom a sponzorom.

Účasť 701 plavcov, ktorí zaplávali celkom 221 km  je povzbudením pre organizátorov, že tohoročný plavecký maratón bolo úspešný a nebol posledný.

Ak niekto si myslí, že mládež a dospelý nechcú športovať, opak je pravdou. Chce to zanietených organizátorov, mať myšlienku a všetko sa dá.

Spomínam si, ako vtedajší Klub rekreačných bežcov v Čadci zorganizoval masovú akciu - maratónske štafety, kde družstvo sa skladalo zo 42 bežcov a každý bežec ubehol kilometer. Celkom sa zúčastnilo akcie 26 družstiev, čo prezentuje neuveriteľných 1092 bežcov.

Celý článok...
 
Deň matiek 2010
Rozlomila chlieb na dve časti a dala ich deťom, ktoré ich žiadostivo zjedli.
„ Pre seba si nenechala nič, " zašomral seržant.
„ Pretože nie je hladná, “ povedal vojak.
„ Pretože je matkou, “ opravil ho seržant.

(Victor Hugo)
 
Európan Ján Palárik
 Národ, vlasť a osveta
(Ján Palárik)

Palárikova Raková prináša každoročne nové prekvapenia. Do programu 43. Palárikovej Rakovej od 27.4. do 2.5.2010 bol zaradený seminár Európan Ján Palárik. Vo vystúpení Doc.PhDr. Miša Kováča poukázal na nadčasové myšlienky, o ktorých J.Palárik snil, že Slovensko sa nimi dostane do povedomia Európy.
Celý článok...
 
Ako ďalej v cestovnom ruchu na Kysuciach (2.časť)

 ( O jednom zázraku na malej kysuckej zemi) 

V prvej časti „Ako ďalej v cestovnom ruchu na Kysuciach“ som končil slovami „...A ešte je tu niečo, čo by si mal každý sám pre seba urobiť. Máme zákon, máme odhodlanie, ale nesmieme zabudnúť, že bez inventúry v našich hlavách zostanú v nás staré stereotypy. S nimi môžeme leda iba sniť svoj sen o svojom „Švajčiarsku“ ....... a nepohneme sa z miesta.“

 Kto sa chce presvedčiť, že aj na Kysuciach sa darí potláčať stereotypy, nech beží ta, kde to vedia ako sa to robí. Nie reči, ale slová ktoré sa premieňajú na činy sú cestou vydláždenú skutkami. Takto vznikol jeden zázrak na malej kysuckej zemi. Ako dôkaz nech poslúži link článku, ktorý bol zverejnený v najčítanejšom denníku v Česku v Mladej fronte dnes (26.4.2010).  

Nech je to inšpirácia aj pre tých, ktorí si myslia, že úver je samospasiteľný. Peniaze sami o sebe sú potrebné, ale bez myšlienky nevidieť cestu vedúcu k cieľu, nemať okolo seba ľudí zapálených pre vec, potom peniaze sú zbytočné a rozplynú sa nám ako voda medzi prstami a zostanú iba sľuby, sľuby, a zase iba sľuby.

A kde je ten zázrak? Kto ho chce na vlastné oči vidieť, nech beží tam, kde sa súradnice 49° 20´52.47” N  a  18°56´18.1” E pretínajú.

Celý článok...
 
Pavol Šadlák už nie je medzi nami
( 15.1.1949  -  21.4.2010)

V stredu 21.4.2010 Biskupský úrad v Žiline oznámil, že zomrel kňaz Pavol Šadlák, duchovný správca pútnického miesta Rajecká Lesná, titulárny kanonik Nitrianskej kapituly, honorárny dekan, rodák z Krásna nad Kysucou vo svojom 62. roku života a v 35. roku kňazstva zomrel.
Celý článok...
 
V núdzi poznáš priateľa

Aj takto sa dá chápať riešenie sporu Mesto Čadca v.s. Miloš M. V článku v novinách Kysuce zo dňa 31.3.2010 sa Mesto Čadca ako autor článku odvoláva na priateľstvo medzi primátorom Čadce a pánom M. Podľa Mesta Čadca (autora článku) zachraňuje Mesto Čadca pred kolapsom, spôsobený možnou exekúciou pri urovnaní dlhu 30 miliónov, práve priateľstvo primátora Čadce a pána M.

Celý článok...
 
Keď rétorika prehluší fakta
Na prvom zastupiteľstve po vydaní rozhodnutia Najvyššieho súdu SR 12. februára 2010 nedostali poslanci oficiálnu informáciu o tomto rozhodnutí. Rozhodnutie sa týkalo vo verejnosti známej ako kauza 30 o náhrade škody.

Až po dvoch mesiacoch na zastupiteľstve 9. apríla 2010 primátor zaradil samostatný bod.  Zaujalo vystúpenie poslankyne RNDr.A.Malíkovej. Jej emotívne vystúpenie bolo v niečom aj podnetné. Prítomní na zastupiteľstve sa dozvedeli to čo nevedeli, kedy vznikla kauza.
Celý článok...
 
Cześć jego pamiéci !
Bolesť nás vedie za ruku,
až po prah večného života.
Tam nás opustí,
pretože tento prah je pre ňu zakázaný.

León Bloy


V sobotu 10. apríla 2010 o 8:56 sa pre Poľsko zastavil čas. Nikto neveril, že to čo sa stalo, je pravdou. Po 70 rokoch Poľsko dostalo znova ranu, ktorú nečakalo. Znovu rozjatralo ranu, ktorá ani po 70 rokov sa nezahojila.  

Celý článok...
 
V Čadci ožil súdny spor s podnikateľom o státisíce eur
Podnikateľ Jozef  Majchrák vysúdil od Čadce milióny korún, rozsudok však Najvyšší súd zrušil. Mestskí poslanci sa však nevedia zhodnúť, či ich chcú. V uplynulý piatok sa dokázali dohodnúť len na tom, že si dajú vypracovať viacero právnych analýz o ďalších krokoch mesta.

Rozsudky, na základe ktorých mesto zaplatilo státisíce eur súkromnému podnikateľovi ako odškodné, zrušil Najvyšší súd. Poslanec Milan Gura (KDH) to považuje za správne. "Podľa mňa by sme mali okamžite podať návrh na vrátenie pozemkov a sumy, ktorú sme vyplatili. Mesto má možnosť bojovať o svoj majetok."
Celý článok...
 
Genéza sporu kauzy o 30 miliónov

Pre pochopenie vývoja kauzy o 30 miliónov nech poslúži genéza ako sa vyvíjala:

Celý článok...
 
Zahmlievanie ako predobraz don quichotskej pýchy?

Nájomná zmluva na parkovné plochy za bývalou Devín bankou podpísaná vtedajším zastupujúcim primátorom na 30 rokov je pre mesto nevýhodná. Ak Okresný súd potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy v častiach priznávajúcich  náhradu škody a trov z konania právnemu zástupcovi, ten istý súd o pár mesiacov neskôr rozhodol, že žalobcovi a zároveň prenajímateľovi parkoviska prináleží náhrada škody spôsobená neplatnosťou nájomnej zmluvy.

Jeden súd a dve rozhodnutia. Už iba to potvrdzuje, že mesto malo pri výbere právneho zástupcu postupovať zodpovednejšie.

Celý článok...
 
Nekrológ pri rozlúčke so zdravým rozumom

Žijeme v dobe, kedy peniaze sa vymykajú našej kontrole, kedy sa stávajú diktátorom nášho snaženia a zároveň oni nás menia na svoj obraz byť bezbreho závislý na nich.  

Strata súdnosti zostať na zemi z nás robí ľudí, ktorí si neuvedomujú, že čím viac smerujeme vyššie, tým väčšmi bolí pád.

Čím viac strácame súdnosť, tým viac strácame zdravý rozum, a tým strácame schopnosť  vychovávať naše deti a vnúčatá zásadami zdravého rozumu.

Nech list na rozlúčku je mementom pre každého, aký charakter bude mať jeho napredovanie svojim životom. Zdravý rozum velí konať tak, aby sme niekedy nedostali list, ktorý nás bude pozývať na rozlúčku so zdravým rozumom. Potom to bude prehra každého z nás.

Celý článok...
 
Potreba prehodnotenia a nové zaradenie niektorých osád do mestských častí
V rámci mestských časti sú z nedávnej minulosti historicky pretrvávajúce územné nedôslednosti v územnom začlenení, ktoré v praktickom živote prinášajú pre miestnych mnohé problémy. Najmarkantnejším sa to javí v prípade Bukova, ktorý je priradený Drahošanke, čo nemá logiku. Podobných prípadov v meste je viac.

V nedávnej minulosti sa na podnet obyvateľov Bukova a z ich súhlasom vykonala sa petícia. Vtedajší vedúci výstavby Ing.F.Ščury zvolal niekoľko jednaní a výsledkom bolo zaslanie požadovanej dokumentácie na MV SR. Zatiaľ bez požadovaného výsledku.
Celý článok...
 
Státisíce eur Čadca od podnikateľa nepýta, hoci má na ne nárok

Takmer desaťročný príbeh prenájmu mestskej tržnice v Čadci dostal nečakanú koncovku. Radnica má na dosah nemalé peniaze, ktoré považovala za stratené. Zatiaľ ich nechce.

Podnikateľ Miloš Majchrák vysúdil v roku 2007 od Čadce 29 miliónov korún. Tá istá sudkyňa okresného súdu, ktorá dala najprv za pravdu mestu, sa neskôr priklonila na stranu podnikateľa. Vysoké odškodné potvrdil krajský súd. Najvyšší súd teraz rozsudky zrušil a spor vrátil na začiatok.

Celý článok...
 
Pravda sa ukázala

( Vyjadrenie J.Pohančeníka k Otvorenému listu primátorovi a Odpovedi mesta Čadca )

Už niekoľko týždňov rezonuje v meste spor o „30 mil. Sk“ medzi Mestom Čadca a Milošom M.- Bistro Satelit a Janou J. Mohli sme o tom veľmi objektívne čítať v periodiku Ozveny Čadce a v týždenníku Kysuce v  Otvorenom liste primátorovi. Myslel som, že sa nebudem vyjadrovať k tejto kauze, nakoľko ako poslanec som prezentoval jasne svoj názor, ale vyprovokoval ma k tomu článok v Kysuciach, kde podpísaný „ Mesto Čadca“ napísal niekoľko závažných neprávd.

Kto sa vyjadruje k tomuto problému pod hlavičkou „ Mesto Čadca“ ? Môže to byť snáď primátor, alebo niekto z vedúcich oddelení, alebo vodič, alebo snáď pani upratovačka? Alebo sa „niekto“ bojí podpísať?

Celý článok...
 
Názor z ulice ... (č.2)
Už sa obávam otvoriť noviny, aby z nich zas na mňa nevyskočili ďalšie kauzy, ktoré tak úspešne vyrábajú naši slovutní politici. A to sa blížia voľby do parlamentu, ale koho voliť, keď sú všetci, tak sa zdá, zaprplaní?!
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1101 - 1122 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.