Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Názor z ulice ... (č.1)
Jarné slnko odhalilo Čadcu, ktorú mestské zastupiteľstvo, posledné roky neustále zveľaďuje do krásy, ako špinavú, šedivú, nepriťažlivú a ničím  nelákajúcu.

Už ani našou  pešou zónou  sa nemôžeme hrdiť, hyzdí ju totiž otrasná fasáda budovy bývalého Okresného  úradu, ktorá dnes dominuje Palárikovej  ulici ako "Disneyland", zbúranisko Palárikoveho domu "hroby" s kríkovou zeleňou, ktoré slúžia len na  odhadzovanie odpadkov. Lavičky pri nich situáciu nezachránia, pretože v zime  je na nich sneh a v letnom, páliacom  slnku sa nedajú využiť.
Celý článok...
 
Deň učiteľov 2010 v súvislostiach
Po druhý krát mesto zorganizovalo stretnutie pri príležitosti osláv Dňa učiteľov. Stretnutie malo cieľ, prejaviť úctu učiteľom za ich prácu, poďakovať im a oceniť ich za ich morálny a spoločenský prínos podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov.  

Je príjemné konštatovať, že koncert nebol prejavom osobných ambícii a zbytočných nič hovoriacich prejavov, ako to bolo napríklad na tohoročnom Novoročnom Trojkráľovom koncerte.
Celý článok...
 
Očami šéfredaktora
Taký stav mestskej pokladne, ako má Čadca, je na Slovensku asi v málo ktorom meste, obci. Každý primátor, starosta sa sťažuje na nedostatok peňazí a u nás je to naopak. Hovorí sa o prebytku v mestskej pokladni, a to skoro 2 milióny eur. Je to ale naozaj tak?

Vedenie mesta to tak prezentuje, tak asi áno? Veľkou škodou ostáva, že bežný občan to zatiaľ nepociťuje a nikde ani nevidí. Na druhej strane to začne byť bádateľné asi až teraz.
Celý článok...
 
Fandím FC Liverpool
Nedávno sme čítali, a to hneď dvakrát, dupľovane, ako sa jeden absolútne nezávislý poslanec exaktne "povyjadroval" z duše svojej poetickej ako nikdy, ale už naozaj nikdy v živote nepodporí čadčiansky futbal a, zástupca náš verný, nostalgicky dodal, že už bude fandiť len FC Liverpool. Aká to škoda, aká to škoda pre šport...

Onen odborník volil ťažký kaliber. Nevedome "zrušil" nezávislého audítora a tiež, okrem iného, "zhovädil" nejedno oddelenie úradu, ktoré má na starosti zákonnosť vynakladania mestských koruniek.
Celý článok...
 
Pripomíname si 3. výročie zrušenia školy na ulici A.Hlinku
Pripomíname si výročie, kedy sa v našom meste zrušila najstaršia základná škola a mocenskou noblesou sa zabránilo vzniku školy cirkevnej.   

Základná škola na Ulici Andreja Hlinku je minulosťou. Prachom však nesmie zapadnúť spôsobom, akým sa pred troma rokmi zrušila. Tobôž v dňoch, keď skladáme úctu našim učiteľom.
Celý článok...
 
Otvorený list poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca
Vážený pán primátor,

dovoľujeme si Vás osloviť týmto listom ako volení zástupcovia občanov Mesta Čadca, vo veci súdneho sporu o náhradu škody, vedeného medzi Milošom M. – BISTRO SATELIT a Mestom Čadca. Oslovujeme Vás so zámerom ochrániť záujem mesta v tomto spore, pretože sme nadobudli presvedčenie, že mesto pod Vaším vedením, tento záujem na zreteli nemá a nechráni.

Zároveň Vás oslovujeme ako osoby, ktoré v označenej právnej veci podali podnety na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky. Prokuratúra z podnetov získala informácie o kauze a podala mimoriadne dovolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Je nám známe, že konanie pred Najvyšším súdom bolo ukončené s pozitívnym výsledkom pre mesto, zrušením rozsudkov Okresného súdu v Čadci a Krajského súdu v Žiline, v častiach priznávajúcich náhradu škody (29.160.000,- Sk) a trov konania (534.231,- Sk trovy právneho zastúpenia a 200.000,- Sk súdny poplatok), a vrátením veci v rozsahu zrušenia Okresnému súdu v Čadci na ďalšie konanie.
Celý článok...
 
Zápas o prežitie pokračuje
„ FK Čadca by mal v sobotu 20.3. 2010 vstúpiť v Humennom do odvetnej časti II. ligy východ 2009/2010. Ešte v lete klub upozorňoval, že bez jasnej podpory Mesta Čadca môžu vzniknúť vážne problémy s odohraním celého ročníka. Po dohode s predstaviteľmi mesta, a napriek návrhu členov klubu hrať nižšiu súťaž, klub, teda A mužstvo, vstúpilo do republikovej súťaže. Dnes sa však nachádza na pokraji odhlásenia z nej a ak ju predsa len dohrá, nebude to boj o záchranu, ale boj o zotrvanie a dohranie, pretože to zaručí aspoň pôsobenie v III. lige. Ak sa súťaž nedohrá, FK Čadca sa prepadne na základe súťažného poriadku až do IV. ligy !
Celý článok...
 
Odvrhnuté dieťa sa vrátilo v plnej sile a kráse
(Úvaha o udeľovaní ocenení OSOBNOSŤ KYSÚC 2010, sobota 6.2.2010)

Každoročne verejnosťou v meste je očakávaná udalosť roka, slávnostné oceňovanie OSOBNOSŤ KYSÚC. Od svojho počiatku od roku 1998 ju organizuje Kysucká kultúrna nadácia (KKN) a bolo súčasťou Novoročnom Trojkráľovom koncerte s prívlastkami primátorsky alebo koncert roka.  Zdôrazňujem, že bolo, ale už nie !!!
Celý článok...
 
Poplatky za zber odpadu sú u ľudí stále citlivým problémom
Poplatok za odpad je jeden z najcitlivejších poplatkov, ktoré mesto vyrubuje obyvateľom. V roku 2009 platenie za komunálny odpad tak drastické, ako to bolo v roku 2008.
Celý článok...
 
Mesto má 60 miliónov !!!
O čo ide? V komuniké zo zasadanie mestskej rady  29.1.2010 prednosta MsÚ Ing. J.Husár informoval, že zostatok finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2009 sú takmer 60 mil. Sk  (2 mil .€). Podľa prednostu ide o najväčšie zdroje, aké kedy mesto vytvorilo a to v čase hospodárskej krízy.
Celý článok...
 
Majitelia psov sú šetrnejší k prostrediu ako mesto

Mesto v minulom volebnom období v rámci udržiavania čistoty verejných priestranstiev inštalovalo špecializované odpadové koše na psie exkrementy.  Každá novinka si vyžaduje čas, aby sa vžila. Psičkári tento počin mesta privítali pozitívne.

Mesto vyčlenilo nemalú čiastku na montáž špecializovaných kontejnerov. Zdravý rozum káže, aby mesto okrem vysvetľovacej kampane pravidelne vyprázdňovalo plné nádoby.

Pre pozorného obyvateľa, ktorý má záujem o čisté verejné priestranstva neuniklo správanie sa mesta.

Celý článok...
 
Rozpočet mesta Čadca na rok 2010 schválený
Rozpočet je základný schválený dokument pre finančné hospodárenia mesta v roku 2010. Manuál zahŕňa 87 strán popisu, tabuliek, zdôvodnení. Obsahuje celkom 733 položiek ekonomickej klasifikácie, z toho 636 výdajových. Už iba tieto čísla hovoria, že naštudovať rozpočet nie je jednoduché. Navrhnutý rozpočet je miestami neprehľadný. Názvy mnohých položiek sú  všeobecné, z ktorých sa nedá presne identifikovať konkrétny obsah položky. V dôvodovej správe k výdajom v ekonomickej klasifikácii je mnohokrát kumulovaná jedna suma pre viac od seba odlíšených položiek, čím sa dôvodová správa vyhýba presnosti. Celý rozpočet si možné prezrieť na webovej stránke mesta.
Celý článok...
 
Úvaha prečo mladí ľudia používajú toľko oplzlých výrazov ?
Každý skutok je následkom niečoho z minulosti a príčinou niečoho v budúcnosti. Mladý človek je bytosť na polceste medzi dieťaťom a dospelým. Do ktorej kategórie ho zaradiť. Už nie je dieťa. Ale dospelý ešte nie je. Nachádza sa na rázcestí života a rozhoduje sa, ktorou cestou sa vyberie. Či už človek svojimi skutkami zostupuje  do marasu špiny  a blata, alebo stúpa do sfér čistého ducha, v obidvoch prípadoch jeho cestu ovládajú zákonitosti, ktorými nemôže uniknúť.
Celý článok...
 
... aj " dobrého " veľa škodí

(úvaha ako si mesto samo sebe škodí svojou antireklamou)

Začiatok roku 2010 zastihol mesto v znamení „ťažkej“ informačnej ofenzívy proti tým, ktorí sa „mýlia“ a nezdieľajú rovnaké názory ako vedenie mesta. Čadčan obmieňajúce sa čo týždeň ako príloha oboch regionálnych novín, občasník Naša Čadca, Mestská televízia a webová stránka mesta sú hlavné informačné zdroje mesta.

Aby tomu nebolo dosť, vedenie mesta za účelom vytvoriť protiváhu OZVENE ČADCE nasadilo ťažký kaliber. Celostránkovú pravdepodobne platenú inzerciu v Kysuckom ECHU (celá inzertná strana stojí 820 €). Počin s Echom má jedno pozitívum. Vypovedá o nervozite vo vedení mesta, ktorá pramení z rozhodnutí, ktoré boli prijaté v tomto volebnom období. Najmarkantnejšie sa to prejavilo po rozhodnutí Najvyššieho súdu na mimoriadne dovolanie v 30 miliónovej kauze, ktoré museli podať poslanci, pretože primátor bol v tejto veci nečinný.

Celý článok...
 
Niekedy menej znamená viac
(úvaha o havarijnej situácie s dodávkou tepla a teplej vody na sídlisku Kýčerka)

Každá havária je krízová, ak dopady sú na nevinných, ako to bolo s obmedzením dodávky tepla a teplej úžitkovej vody v čase najväčších mrazov v závere januára 2010. Práve tí, ktorí sú v tom nevinne, najviac trpia. Zvlášť tam kde sú malé deti a starší ľudia.

Pochopiť, čo sa odohrávalo počas výpadku, možno  porovnávať s minuloročnou plynovou krízou. V takýchto prípadoch mesto nie že môže, ale musí byť iniciátorom všetkých aktivít, ktoré smerujú k jedinému cieľu, chrániť a minimalizovať dopady na obyvateľov. Vtedy opozícia nechcela nič viac nič menej len napomôcť zjednotiť sa pri riešení situácie, keď na Slovensku bol vyhlásený stav núdze.

V minulom roku primátor nezvládal situáciu, nebolo zvolané mimoriadne zastupiteľstvo iba preto, že ho navrhla zvolať opozícia. V tomto roku bolo badať, že je učenlivým žiakom a mesto začalo aktívne.  Zdalo sa, že nenastanú žiadne negatívne turbulencie, ale mýlil som sa.  
Celý článok...
 
Stretnutie čadčianskych rodákov si zaslúži viac ako iba 600 €

Medzi žiadosťami na príspevok mesta pre rok 2010 Komisia kultúry pri MZ prerokovala žiadosť na 3. Stretnutie čadčianskych rodákov. Organizátori žiadal 1000 €, ale dostali iba 600 €. Pri prerozdeľovaní príspevkov som namietal, že výška príspevku je nedôstojné tomuto podujatiu.

Čudujem sa, že sa šetrí tam kde sa nemá. Takto mesto sa dopúšťa odsúdeniahodného trochárenia, ktoré má oveľa väčšiu vypovedaciu hodnotu, ako tisíc slov.  

Hlavne, že mesto má plné ústa, ak sa jedná o kultúru. Asi sa zabúda, že  krásne vzletné reči pri prejavoch ešte nie sú kultúrou, ale iba snahou ukázať sa na verejnosti. Posledným príkladom nech je Novoročný trojkráľový koncert, kedy zodpovední z neho „vyhodili“ čestné oceňovanie  OSOBNOSŤ KYSÚC. Na miesto toho zaradili vzletné nič hovoriace nudné predslovy, ktoré potlačilo zmysel Novoročného trojkráľového koncertu a dokázali, že takto  nechtiac dali znať o svojom tiež nekultúrnom étose.

Celý článok...
 
Príspevky športovým klubom v meste pre rok 2010
Situácia vo športových klubov je z roka na rok komplikovaná, a každé euro aspoň trochu môže oddialiť krach. Pre rok 2010 zastupiteľstvo schválilo pre športové kluby v Čadci 61.957 €, z toho ako rezerva pre primátora sa vyčlenilo 3.300 €.
Celý článok...
 
Príspevky pre obč. združenia, nadácie a nezisk.org. pre rok 2010

Pre rok 2010 bolo občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám, ktoré si riadne podali žiadosť o príspevok v rámci rozpočtu mesta schválené 27 tisíc €. Zastupiteľstvo schválilo príspevky vo výške 25.670 €. Zostala rezerva 1330 €.

Celý článok...
 
New vitae town ?
( Úvaha o 12. januári 2007, kedy bola pošliapaná slušnosť )

Keď ideš po schodoch hore,
všímaj si ľudí, ktorí stoja okolo,
aby raz, keď pôjdeš dole,
si sa im mohol pozrieť priamo do očí.


Každé vládnutie má svoje zákonitosti, ktoré sú podmienené osobnosťou toho, ktorý má moc. Práve moc, narábanie s ňou, jej zvládnutie a využívanie v prospech dobra charakterizuje vládnutie.

V meste zásadnou výpoveďou, aký bude štýl práce s mocou bol piatok 12.januára 2007. Na zasadaní zastupiteľstva prebehla voľba mestskej rady, komisii zastupiteľstva a delegovanie do školských rád. Pri voľbe boli pošliapané elementárne zásady slušnosti. Spôsob ako prebehla voľby sa dá nazvať „Dňom meča“, kedy noblesná arogancia pošliapala možnosť nádeje spolupráce.

A výsledok? Mestská rada nezodpovedá výsledkom volieb. Na miesto troch miest v Mestskej rade iba jediný opozičný poslanec Ing.M.Gura, ktorý po čase na návrh poslanca JUDr.J.Macura bol z nej „vyhodený“ a tým rada sa stalo „jednofarebná“.

 

Celý článok...
 
Povie poslanec Štefan Holeščák pravdu o futbale ?

Na zastupiteľstve  18.12.2009 poslanec Štefan Holeščák informoval poslancov, že sa vzdal funkcie viceprezidenta a jediného štatutára FK Čadca bez udania dôvodu. O svojom kroku informoval len úzky okruh ľudí v klube. Takto po primátorovi (odišiel z funkcie, do ktorej sa v podstate sám dosadil, ako prvý), poslancovi Rastislavovi Kaličákovi, predsedovi predstavenstva Vladimírovi Malíkovi, je to ďalší muž s priamym prepojením na mesto Čadca, ktorý odišiel z vedenia FK.
 
Ozrejmenie skutočných dôvodov nechutných intríg okolo FK Čadca by verejnosť prijala práve od neho, vysokopostaveného funkcionára, ktorého delegovala do výboru FK zastupiteľstvo. A to aj z toho dôvodu, že okrem funkcie v klube je aj členom Mestskej rady a je predsedom Komisie výstavby a  ÚP, a Komisie dopravy a správy MK.

Práve on by mohol povedať, keďže je už v postavení "mimo hry" ako sa futbal v Čadci postupne dostával na dno.

Celý článok...
 
Údiv, ako sa dá všetko urobiť v záujme občana proti občanovi
Telefónne číslo 159 mestských polícii bolo do teraz zaradené  medzi tiesňové volania, tak ako linky záchranného integrovaného systému 112 a štátnej polície 158 To znamenalo, že boli bezplatné.

Na základe rozhodnutia  Telekomunikačného úradu SR číslo mestskej polície bolo vyňaté zo zoznamu tiesňových volaní pre pevné linky. V praxi to bude znamenať, že za každú pre volanú minútu si Slovak Telekom bude účtovať 0,075 € (2,26 Sk s DPH) !!!  Mobilný operátori zatiaľ budú volanie na 159 poskytovať zadarmo.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1123 - 1144 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.