Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Magnificat* spoľahlivý posol dobrej piesne

Hudba vie preletieť hranice, vie „sa dostať“ do vnútra človeka. Hudba cez svoju melódiu sa stáva pokladom ľudí. Hudba sa nedá pochopiť, ona sa dá iba precítiť, a toto precítenie v nás koná dobro. Ludwig van Beethoven svojou autoritou pri jednom zo svojich diel napísal, hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti.  

Tieto myšlienky mi prebiehali v mysli, keď som sedel ma archou čistého listu a snažil sa napísať hold 16.ročníku Festivalu duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc – MAGNIFICAT. Festival sa uskutočnil v priestoroch Domu kultúry v sobou 21. novembra 2009 pod záštitou poslanca mesta a VUC-ky Ing. Milana Guru.

Celý článok...
 
... a mesto sa naďalej zviditeľňuje

Vzťahové veci v čadčianskom futbale, kde tí, ktorí sľubovali, sú prví ktorí odchádzajú sa z potápajúcej lode a dostávajú do vzťahu nežičlivosti. Kríza trvajúca skoro rok sa naďalej prehlbuje.

Disciplinárna komisia SFZ prihliadla na pochybenie FK Čadca, ktoré nevycestovala na ligový zápas do Spišskej Novej Vsi a „zatvorenými“ očami prijala mierne pokarhanie, ktoré dáva všetkým zainteresovaným, aby nahromadené problémy FK Čadca sa riešili v spokojnosti futbalu v meste.  

„ DK SFZ okrem udelenia pokarhania zastavila A-tímu FK Čadca pretekársku činnosť na dve súťažné stretnutia s podmienečným odkladom na štyri mesiace od 26. 11. 2009 do 25. 3. 2010.“

 
Bývalá kontrolórka A.Zbojanová vyhrala spor s mestom
Bývala kontrolórka mesta Ing. Anna .Zbojanová vyhrala spor s mestom vo veci nezákonného ukončenia jej pracovno – právneho vzťahu.

Tomuto predchádzala voľba hlavného kontrolóra na zasadaní zastupiteľstva 27.februára 2009. Zvolením nového kontrolóra bol primátor presvedčený, že sa ukončilo funkčné obdobie kontrolórky, ale aj pracovnoprávny vzťah s mestom.
Celý článok...
 
Aby nezostali obyvateľom Žarca oči iba pre plač (2. pokračovanie)

Po zverejnení zámeru vystavať 31 bytov a 47 parkovacích miest v budove bývalej MŠ a Jazykovej školy obyvatelia bývajúci v okolí dotknutých pozemkov vyslovili svoje zamietavé stanovisko proti výstavbe.

Na základe ich iniciatívy som ako poslanec zastupiteľstva zorganizoval petíciu, ktorá bola doručená na MsÚ 30.10.2009. Pre úplnosť dodávam, že pri prerokovaní začatia územného konania som predložil pripomienky proti výstavbe bytov v tejto lokalite.

Celý problém jatrenia obyvateľov nemusel začať, keby sa rešpektoval územný plán mesta, ktorý na sporných pozemkoch z a k a z u j e  stavať nové byty.

Za účelom prerokovania petície zvolalo Mesto Čadca ústne rokovanie, ktoré sa uskutoční
 
štvrtok 26.11.2009 o 9:00 hodine na MsÚ – veľká zasadačka

Poznámka na záver:

Nechce sa mi veriť, že by o tom zákaze primátor nebol informovaný.  Ak moja predtucha je správna, potom konania primátora je krajne nezodpovedné.   

 
Voľby do Žilinského samosprávneho kraja

V sobotu 14.11.2009 sa uskutočnili v poradí už tretie voľby do Žilinského samosprávneho kraja. O miesto 8 poslancov, ktorí budú zastupovať okres v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja  sa uchádzalo celkom 68 kandidátov, z toho trvalý pobyt v Čadci malo 29 kandidátov.

Ak voľby do ŽASK sú súčasťou všetkých obyvateľov bývajúcich v okrese Čadca, otázkou zostáva, akú vypovedaciu hodnotu majú výsledky kandidátov s trvalým pobytom v Čadci, ktorí získali nasledovné počty hlasov:

Zvolení poslanci

 1. Ing. M.Gura 1746 hlasov, 2. Ing. J.Vražel 1308 (súčasný primátor), 3. RNDr. A.Belousovová (podpredsedníčka NR SR) 840, 4. MUDr. J.Kanaba 761

Celý článok...
 
Stále dokola o tom istom, ale stále (aspoň zatiaľ) nevýhodné pre mesto ...

( Úvaha, prečo spor o podiely mesta v MTS a.s. primátor zbytočne naťahuje )

Ak si nestranný čitateľ prečítal júlové číslo Občasníka, tak si povie, ako primátor principiálne rieši problém zvýšenia podielu mesta v Mestskej teplárenskej spoločnosti (MTS). Znalí situácie vedia svoje a kladú si otázky.

Je záujem mesta zásadný, aby súd rozhodol o podiely mesta v MTS a.s.?

Je záujem mesta iba relatívny, využiť to na „masírovanie“ verejnosti, aby ona uverila, že primátor iba koná?

Odpoveď na položenú otázku ma v sebe čaro rozuzlenia, že primátor sa musí rozhodnúť,  akou cestou sa bude šetrenie uberať. A to je šanca pre občana, aby si konfrontoval sľuby, ktoré primátor neustále pred verejnosťou vo veci tepla prezentuje.  

Celý článok...
 
... a mesto sa zase zviditeľnilo

Z rozhodnutia disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu udelila trest FK Čadca s platnosťou od 9.11.2009:

 „ Druholigový klub z Čadce má za nerešpektovanie rozhodnutia riadiaceho orgánu v súvislosti s nenastúpením na zápas 10. kola skupiny Východ v Spišskej Novej Vsi až do ďalšieho rozhodnutia disciplinárnej komisie zastavenú činnosť. “

Dôvetok
Nenastúpenie na zápas predchádzalo nevycestovanie do Spišskej Novej Vsi, a tomu predchádzal finančný kolaps .

 
Ľudia sa spájajú vtedy, keď moc ich zatlačí do kúta ....

Verejnosť citlivo reaguje na etickú zvrhlosť v meste. Každá kauza vyvoláva otázky, komu slúži, čo je za tým? Aktéri týchto káuz si neuvedomujú si, že etický rozmer vládnutia mal by byť založený nie iba na rozume, ale aj úcte a dobrej viere vedieť odhadnúť dôsledky pre toho druhého. Ak sa nepristupuje veľkoryso k tejto voľbe, potom nastáva odcudzenie.

Celý článok...
 
Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú bude platiť aj po voľbách?

V sobotu 14.11.2009 sa uskutočnia voľby do VÚC – iek.  Dlhodobá nízka účasť voličov má svoju vypovedaciu hodnotu. Nesvedčí to o niečom vážnom, o prešľapoch politikov, ktorí zrádzajú sľuby dávané pred voľbami? Aký je kandidát pohltený stranou, ktorá si nárokuje jednotný hlas rozhodovať o našom verejnom „bytí, alebo nebytí“?

Nech kreslená „myšlienka“ majúca svoju pravdivú výpoveď v susednej krajine nie je dôvodom zamyslieť sa, či aj ona nemá svoju vypovedaciu hodnotu aj u nás práve pred voľbami do VUC – iek aj v našom meste?

Celý článok...
 
Pohľadávky mesta ku 31.12.2008

Pohľadávka je právny nárok voči nejakej osobe. Mesto nie je výnimkou. K 31.12.2008 malo mesto pohľadávky v celkovej výške 9.966.600.- Sk, čo na jedného obyvateľa pripadá vymáhateľná čiastka vo výške 380.- Sk.

Celý článok...
 
O jednej „spackanej“ recenzii
( k článku „JOZEF VRAŽEL OZVENE : ANI ZĎALEKA NEMÁM PLAT 6000 €“, web stránka mesta)

Koncom septembra rázne vstúpila OZVENA ČADCE do verejného života, aby svojim prispením napomáhala vytvárať  názorovú pluralitu v meste. Hneď po vyjdení premiérového čísla prišla z pera hovorkyne mesta nekompromisná kritika v citovanom článku.
Celý článok...
 
... za málo peňazí veľa muziky

( úvaha o nevyužitej šanci mesta k Mesiacu úcty k starším )

Dávam si otázku, či slová primátora  „ .. že Mesto Čadca sa snaží každý deň pomôcť seniorom, pretože ich názory a pohľady na život  a rozvoj mesta sú dôležité a nenahraditeľné ...“ sú práve v Mesiaci úcty k starším frázou, alebo dôkazom, že nádej a realita v meste žijú v symbióze a vyslovené slová sú úprimné, a nie účelové?

Celý článok...
 
Pri hrobe Janka Kráľa nás čakalo sklamanie
(K pamiatke zosnulých 2009)
 Je taká chvíľa.
Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako utajený prameň
A rozlieva sa do dní . . .

Na začiatku novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Zapálime sviečku na hrobe svojich nabližších, pomodlíme sa za ich duše, postojíme v tichej spomienke na nich, zároveň sa zamyslíme nad naším životom, ako my nesieme ďalej ich posolstvo života. Práve to ma napadlo, keď som sa zamýšlal nad slovami, ktoré by som napísal práve pri spomienke na tento deň – Pamiatke zosnulých, deň radosti, deń smútku, deň zamyslenia.

Nech neobvyklosť článku je ešte väčšmi výzvou si uvedomiť, ako jeden druhého potrebujeme, aby konal dobro, aby sme si navzájom vychádzali v ústrety. Článok vychádza s láskavým zvolením redakcie Turčianske noviny č. 47, s. 6, 25.11.2008.

Celý článok...
 
Aby nezostali obyvateľom Žarca oči iba pre plač (1. pokračovanie)

Proti výstavbe 31 bytov a 47 parkovacích miest v budove bývalej MŠ a Jazykovej školy som ako poslanec a obyvateľ sídliska Žarec spísal moje pripomienky, ktoré sú súčasťou konania.

Konanie primátora, ktorý zvolal rokovanie ku začatie zmeny Územného plánu mesta je o to zarážajúce, že na sporných pozemkoch je zakázané stavať byty.

Nechce sa mi veriť, že by o tom zákaze primátor nebol informovaný.  Ak moja predtucha je správna, potom konania primátora je krajne nezodpovedné. Pre úplnosť zverejňujem v plnom rozsahu list, ktorý som odovzdal do podateľne mesta.
Celý článok...
 
Čo očakávam od novín Ozvena Čadce?

V týchto dňoch si verejnosť mohla prečítať druhé číslo OZVIEN ČADCE. Sám seba sa pýtam, sú Ozveny potrebné? Pomôžem si slovami Hilela, či práve jeho slová nie sú stále platné aj dnes a práve v Čadci?

„ Toľko už bolo povedané,

a predsa stále nemôžeme mlčať “.

Celý článok...
 
Rozprávka O troch grošoch aj po rokoch stále aktuálna .....

( zamyslenie sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším)

Ľudové rozprávky patria k najstarším a najrozšírenejším formám ústnej slovesnosti. Kto by nepoznal Andersenové, Grimové alebo Dobšinského rozprávky. Majú najrozmanitejší obsah v závislosti na dobe a spôsobe života. Hrdinovia prekonajú útlak, biedu a chudobu a svojou dobrosrdečnosťou a mravnosťou víťazia nad zlom, úkladmi ľudí, drakov, šarkanov, ... .

Preto práve v Mesiaci úcty k starším si pripomeňme hĺbku myšlienky O troch grošoch, ktorá je stále aktuálna svojim mravným étosom.  

Celý článok...
 
Je v meste rýchla a efektívna informovanosť obyvateľov?

Mesto okrem prílohy Čadčan v regionálnej tlači, zatiaľ nevýraznej Mestskej televízie distribuje občasník „Naša Čadca“, kde okrem ďakovných ód sa čitateľ podstatného nič nedozvie. A práve tento občasník by mal byť do slova „pravou“ rukou mesta v priamej, rýchlej a efektívnej informovanosti o výzvach, nariadeniach, ktoré musí cielená osoba splniť, lebo ináč jej hrozí pokuta.

Celý článok...
 
Zostanú obyvateľom Žarca oči iba pre plač ?

(o možnej výstavbe bytov na ulici J.Kráľa, kde je zákaz stavať byty)

Primátor zvolal poradu na prerokovanie zmeny účelu využívania základnej školy na bytový dom v budove bývalej Jazykovej školy na ulici J.Kráľa na Žarci aj napriek tomu, že územný plán mesta

z a k a z u j e

v tejto oblasti stavať nové byty. Prístup je pre každého, ktorý chce byť prítomný a predniesť svoje pripomienky.

Celý článok...
 
Pretrvávajúca kauza aj vďaka mestu sa prehlbuje
Futbalisti FK Čadca nevycestovali z dôvodu pretrvávajúcich finančných problémov na ligové stretnutie do Spišskej Novej Vsi.
 
Kto vie, nech pomôže ......
Moderoval som reláciu Hodina s ... v Kysuckej televízii vyše 150 krát.  Vždy sa snažím byť pripravený na tému s hosťom. Poznám veľa o hosťovi, o téme, ale aj o tom, o čom sa v meste nehovorí. Posledná relácia s bývalým primátorom Ing.J.Pohančeníkom ma "zdvihla" zo stoličky. Otázku, ktorú poslal divák ma prekvapila. Dovolím si ju v plnom znení citovať:

„ Prenajalo ZZO a.s. parkovací systém v Čadci dolnokubínskej spoločnosti?
Ak áno, akej ... ? “

Obraciam sa na všetkých obyvateľov, ktorí vedia niečo o prenájme, aby si ju nenechali pre seba, a poslali mi ju. Ja obratom ju zverejním, a tým vylúčim všetky šumy, ktoré sa v meste začínajú šíriť.
 
Postrehy z vystúpenia bývalého primátora mesta Ing.J.Pohančeníka v Kysuckej TV.

Počas prípravy na moderovanie relácie Hodina s ... v Kysuckej TV v stredu 30.9.2009 som si pripomínal čínske príslovie, že existuje moja pravda, tvoja pravda, a pravda ...

Práve preto relácia bola verejnosťou očakávaná s veľkým, záujmom. Ak by sa merala sledovanosť, som presvedčený, že prekoná všetky regionálne rekordy. Hosťom relácie bol bývalý primátor mesta Ing. Jozef Pohančeník.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1145 - 1166 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.