Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Hlavu máme na nosenie, alebo na rozmýšľanie?

Pri vstupe  do roku 2010 som si položil otázku, či je dobre,  keď človek sa vie smiať sám na sebe. Na smiech je práve ten človek, ktorý sám seba berie veľmi vážne ... a vážny človek je náchylný byť závislý.

Čítaj, a v duchu si sám pre seba odpovedaj, ako si na tom ty so svojim smiechom pripravený vstúpiť do roku 2010.

Celý článok...
 
Povolebná úvaha o debakli voličov od politikov
Vdýchnime myšlienkam život,
dajme Kysuciam myšlienky
(Ján Podmanický)


Voľby do VUC–iek (14.11.2009) majú svojich víťazov. Zúčastnené politické subjekty hodnotia svojou optikou výsledky volieb ako svoj úspech. Pre verejnosť jasná správa, ktorá v sebe má zašifrovanú informáciu, aby voliči naďalej mali nedôveru k voľbám. Toto je prvý najdôležitejší poznatok, ktorý sa vlečie s voľbami od roku 2001.

Predvolebná kampaň ešte ako tak zaujme voliča, ale ich účasť aspoň do VUC – iek ešte stále nie je primeraná významu týchto volieb. Pritom napríklad iba Žilinský samosprávny kraj rozhoduje o 158 mio € (4.8. mld Sk).

 

Celý článok...
 
Vianočná úvaha o živote 2009
V čase vianočnom možno ešte viac ako po iné dni rozmýšľame o zmysle svojho žitia.
Objaviť v sebe svoju odpoveď na svoje smerovanie životom si vyžaduje od každého z nás, že sa oddá hľadať ju silou svojej odvahy a skúsenosti.

Možno sa v nás  práve v čase vianočnom prebudí túžba zmocniť sa myšlienky, ktorá je hlavnou ideou príbehu, a každý vo svojej pokore prijme ju za svoju, aby v nás začala  „žiť“. 

„ Keď budete strácať čas a energiu na drobnosti, materiálne veci,
nikdy nebudete mať čas na veci,
ktoré sú skutočne dôležité. "
 
Celý článok...
 
... politici nesľubujte nesplniteľné, lebo zemeguľa by sa prevrátila !
Regionálne televízie zo zákona nemôžu vysielať oficiálnu predvolebné kampaň strán a kandidátov pre voľby do VUC – iek. Je to skutočnosť, ktorú musia pod hrozbou sankcii všetky mestské, obecné, súkromné, ale aj regionálne televízie dodržiavať. Hlavné je, že ak tieto nemôžu, tak STV môže, veď ona je najbližšie k občanovi.

Nemajú pravdu tí, ktorí hovoria, že prístup do STV majú niektoré politické subjekty, čo sa nedá povedať na miestnej úrovni? Asi tu niekde treba hľadať paradox doby v ktorej žijeme, že podľa poslancov, Bratislava je bližšie mestám a obciam, ako sú mestá a obce k svojim obyvateľom.
Celý článok...
 
Bojíme sa kresťanského symbolu Vianoc?

Pri úvahe odpovedať si, prečo bol odstránený kresťanský symbol z tohoročného plagátu Kysucké Vianoce 2009 a bol nahradený nič hovoriacimi žoviálnymi postavičkami ma napadla myšlienka Alberta Schweitzera. Všetkým horlivcom vyznávajúci novodobí štýl života, ktorý zabúda na človeka odkázal: „Nadmerná zamestnanosť moderného človeka vo všetkých spoločenských vrstvách má za následok, že v duchovnej sfére upadá ...“.

Keď sa tvorila koncepcia Kysuckých Vianoc, nečakaným darom bol osobný dar akademickej maliarky E.B.Linhartovej. Venovala mestu a jej obyvateľom a zároveň aj podujatiu originálny graficky list „Svätá noc“ ako logo Kysuckých Vianoc. Svojim darom chcela napomôcť vytvárať atmosféru podujatia, a zároveň vyjadriť oddanosť Kysučanov k viere.

Grafický list „Svätá noc“ mal, má a verím že bude mať aj po tomto duchovnom lapsuse ambíciu v čase od adventu po Zjavenie Pána byť zjednocujúcim prvkom, aby Vianoce bolo cítiť v každom kúte mesta, v každom pľaci v meste.  

Ak ruka moci zasiahla, že na plagát sa nedostal symbol Vianoc, potom sa nádejam, či organizátori tohoročných Kysuckých Vianoc považujú aj vianočnú pieseň Tichá noc aspoň v roku 2009 za tuctovú vianočnú pesničku, iba preto, že vo svojom obsahu ma to čo grafický list - symbol Vianoc?

Tichá noc, svätá noc,
všetko spí, všetko sní,
  sám len nebeský svätý bdie pán stráži dieťatko,
nebeský dar zlatý Ježiško spí,
sní nebeský ticho spí, sní.

Tichá noc, svätá noc,
anjeli zleteli najprv pastierom podali zvesť,  
ktorá svetom dnes dáva sa niesť,
Kristus Spasiteľ je tu,
tešiteľ sveta je tu.
 
Záleží iba na nás, či dovolíme, aby sa vrátili „staré dobré časy“
Piatok 14.12.2007 sa uchová v čadčianskom „bláznivom“ kalendári ako Deň straty súdnosti. V tento deň sa stalo to, čo sa stať nemalo. Moc sa nadradila rozumu a poslanci schválili to, čo sa medzi slušnými ľuďmi nerobí. Schválili plat primátorovi vo výške 6004 €.

Je dobré, že na takéto tiež rozhodnutia sa nezabúda. Pripomíname si ich, lebo opakovanie je matka múdrosti. Keby sa to nedialo, keby sme my občania mali krátku pamäť, potom by sme nechtiac  podporovali skutočný zámer tvorcov tohto nepremysleného činu (alebo správnejšie by bolo pomenovanie hanebného činu?). A tým myslím, aby za pár rokov sa rok 2007 a zvlášť piatok 14.12.2007 v histórii mesta pomenoval ako „staré dobré časy“.

Práve preto každý, kto zmýšľa konať dobro tomuto mestu by mal byť v strehu, aby sme vedeli vždy a vo všetkom odhaliť, oddeliť a pomenovať čo je kúkoľ a čo jačmeň, aby sa na udalosť, ktorá mesto negatívne preslávilo, nezabudlo.
 
Predvianočné posolstvo primátorom, starostom a zastupiteľstvám miest a obcí Vianoce 1991
Vážení,

Očakávaním najkrajších sviatkov v roku, ktoré sú oslavou znovuzrodenia pokoja, dobra a lásky, otvorili sme v Čadci cyklus kultúrno – spoločenských podujatí pod spoločným názvom „Kysucké Vianoce“.

S radosťou môžeme konštatovať, že do cyklu, ktorý zahŕňa 17 podujatí slovenských a kresťanských zvykoslovných tradícií, a iných podujatí ktoré sa konajú v čase vianočnom v meste, bez honorárových nárokov zapojili všetky kultúrne ustanovizne, 13 kolektívov amatérskej umeleckej tvorivosti, pôsobiacich v našom meste a 41 súkromných podnikateľov – sponzorov.

Týmto počinom chceme vyjadriť naše odhodlanie objavovať a tvorivo rozvíjať naše kresťanské a národné dedičstvo, ktoré je nevysychajúcim životodarným žriedlom nového vzostupu kultúry, o jej národné a kresťanské hodnoty môže dnes opäť oduševňovať a k životu a naplňovaniu týchto hodnôt.
Celý článok...
 
Nehanbíme sa, že vo svojej nevedomosti nevieme čo činíme?

Keď peniaze sú viac ako úcta k hodnotám použijúc parafrázovanie myšlienky, ktorú vyslovil Viliam Klimáček v súvislosti s inou stavbou s podobným osudom v Bratislave ako má Palárikov dom v Čadci.

 „ Prísť o miesto, ktoré je pamäťou viacerých generácií, o miesto, ktorým prešli nielen dejiny politické, ale ja tie bezbrannejšie, kultúrne, ktoré dávajú životu kvalitu, je barbarstvo. Mesto, ktoré zabíja svoju pamäť, je choré. Ale bager je len druhý krok. Najprv Palárikov dom musí niekto predať. “

 Aké presné, aké výstižné pre Čadcu a jej pochmúrny scenár likvidácie Palárikovho domu.

 
Magnificat* spoľahlivý posol dobrej piesne

Hudba vie preletieť hranice, vie „sa dostať“ do vnútra človeka. Hudba cez svoju melódiu sa stáva pokladom ľudí. Hudba sa nedá pochopiť, ona sa dá iba precítiť, a toto precítenie v nás koná dobro. Ludwig van Beethoven svojou autoritou pri jednom zo svojich diel napísal, hudba je zjavenie vyššieho rozumu a múdrosti.  

Tieto myšlienky mi prebiehali v mysli, keď som sedel ma archou čistého listu a snažil sa napísať hold 16.ročníku Festivalu duchovnej piesne katolíckej mládeže Kysúc – MAGNIFICAT. Festival sa uskutočnil v priestoroch Domu kultúry v sobou 21. novembra 2009 pod záštitou poslanca mesta a VUC-ky Ing. Milana Guru.

Celý článok...
 
... a mesto sa naďalej zviditeľňuje

Vzťahové veci v čadčianskom futbale, kde tí, ktorí sľubovali, sú prví ktorí odchádzajú sa z potápajúcej lode a dostávajú do vzťahu nežičlivosti. Kríza trvajúca skoro rok sa naďalej prehlbuje.

Disciplinárna komisia SFZ prihliadla na pochybenie FK Čadca, ktoré nevycestovala na ligový zápas do Spišskej Novej Vsi a „zatvorenými“ očami prijala mierne pokarhanie, ktoré dáva všetkým zainteresovaným, aby nahromadené problémy FK Čadca sa riešili v spokojnosti futbalu v meste.  

„ DK SFZ okrem udelenia pokarhania zastavila A-tímu FK Čadca pretekársku činnosť na dve súťažné stretnutia s podmienečným odkladom na štyri mesiace od 26. 11. 2009 do 25. 3. 2010.“

 
Bývalá kontrolórka A.Zbojanová vyhrala spor s mestom
Bývala kontrolórka mesta Ing. Anna .Zbojanová vyhrala spor s mestom vo veci nezákonného ukončenia jej pracovno – právneho vzťahu.

Tomuto predchádzala voľba hlavného kontrolóra na zasadaní zastupiteľstva 27.februára 2009. Zvolením nového kontrolóra bol primátor presvedčený, že sa ukončilo funkčné obdobie kontrolórky, ale aj pracovnoprávny vzťah s mestom.
Celý článok...
 
Aby nezostali obyvateľom Žarca oči iba pre plač (2. pokračovanie)

Po zverejnení zámeru vystavať 31 bytov a 47 parkovacích miest v budove bývalej MŠ a Jazykovej školy obyvatelia bývajúci v okolí dotknutých pozemkov vyslovili svoje zamietavé stanovisko proti výstavbe.

Na základe ich iniciatívy som ako poslanec zastupiteľstva zorganizoval petíciu, ktorá bola doručená na MsÚ 30.10.2009. Pre úplnosť dodávam, že pri prerokovaní začatia územného konania som predložil pripomienky proti výstavbe bytov v tejto lokalite.

Celý problém jatrenia obyvateľov nemusel začať, keby sa rešpektoval územný plán mesta, ktorý na sporných pozemkoch z a k a z u j e  stavať nové byty.

Za účelom prerokovania petície zvolalo Mesto Čadca ústne rokovanie, ktoré sa uskutoční
 
štvrtok 26.11.2009 o 9:00 hodine na MsÚ – veľká zasadačka

Poznámka na záver:

Nechce sa mi veriť, že by o tom zákaze primátor nebol informovaný.  Ak moja predtucha je správna, potom konania primátora je krajne nezodpovedné.   

 
Voľby do Žilinského samosprávneho kraja

V sobotu 14.11.2009 sa uskutočnili v poradí už tretie voľby do Žilinského samosprávneho kraja. O miesto 8 poslancov, ktorí budú zastupovať okres v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja  sa uchádzalo celkom 68 kandidátov, z toho trvalý pobyt v Čadci malo 29 kandidátov.

Ak voľby do ŽASK sú súčasťou všetkých obyvateľov bývajúcich v okrese Čadca, otázkou zostáva, akú vypovedaciu hodnotu majú výsledky kandidátov s trvalým pobytom v Čadci, ktorí získali nasledovné počty hlasov:

Zvolení poslanci

 1. Ing. M.Gura 1746 hlasov, 2. Ing. J.Vražel 1308 (súčasný primátor), 3. RNDr. A.Belousovová (podpredsedníčka NR SR) 840, 4. MUDr. J.Kanaba 761

Celý článok...
 
Stále dokola o tom istom, ale stále (aspoň zatiaľ) nevýhodné pre mesto ...

( Úvaha, prečo spor o podiely mesta v MTS a.s. primátor zbytočne naťahuje )

Ak si nestranný čitateľ prečítal júlové číslo Občasníka, tak si povie, ako primátor principiálne rieši problém zvýšenia podielu mesta v Mestskej teplárenskej spoločnosti (MTS). Znalí situácie vedia svoje a kladú si otázky.

Je záujem mesta zásadný, aby súd rozhodol o podiely mesta v MTS a.s.?

Je záujem mesta iba relatívny, využiť to na „masírovanie“ verejnosti, aby ona uverila, že primátor iba koná?

Odpoveď na položenú otázku ma v sebe čaro rozuzlenia, že primátor sa musí rozhodnúť,  akou cestou sa bude šetrenie uberať. A to je šanca pre občana, aby si konfrontoval sľuby, ktoré primátor neustále pred verejnosťou vo veci tepla prezentuje.  

Celý článok...
 
... a mesto sa zase zviditeľnilo

Z rozhodnutia disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu udelila trest FK Čadca s platnosťou od 9.11.2009:

 „ Druholigový klub z Čadce má za nerešpektovanie rozhodnutia riadiaceho orgánu v súvislosti s nenastúpením na zápas 10. kola skupiny Východ v Spišskej Novej Vsi až do ďalšieho rozhodnutia disciplinárnej komisie zastavenú činnosť. “

Dôvetok
Nenastúpenie na zápas predchádzalo nevycestovanie do Spišskej Novej Vsi, a tomu predchádzal finančný kolaps .

 
Ľudia sa spájajú vtedy, keď moc ich zatlačí do kúta ....

Verejnosť citlivo reaguje na etickú zvrhlosť v meste. Každá kauza vyvoláva otázky, komu slúži, čo je za tým? Aktéri týchto káuz si neuvedomujú si, že etický rozmer vládnutia mal by byť založený nie iba na rozume, ale aj úcte a dobrej viere vedieť odhadnúť dôsledky pre toho druhého. Ak sa nepristupuje veľkoryso k tejto voľbe, potom nastáva odcudzenie.

Celý článok...
 
Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú bude platiť aj po voľbách?

V sobotu 14.11.2009 sa uskutočnia voľby do VÚC – iek.  Dlhodobá nízka účasť voličov má svoju vypovedaciu hodnotu. Nesvedčí to o niečom vážnom, o prešľapoch politikov, ktorí zrádzajú sľuby dávané pred voľbami? Aký je kandidát pohltený stranou, ktorá si nárokuje jednotný hlas rozhodovať o našom verejnom „bytí, alebo nebytí“?

Nech kreslená „myšlienka“ majúca svoju pravdivú výpoveď v susednej krajine nie je dôvodom zamyslieť sa, či aj ona nemá svoju vypovedaciu hodnotu aj u nás práve pred voľbami do VUC – iek aj v našom meste?

Celý článok...
 
Pohľadávky mesta ku 31.12.2008

Pohľadávka je právny nárok voči nejakej osobe. Mesto nie je výnimkou. K 31.12.2008 malo mesto pohľadávky v celkovej výške 9.966.600.- Sk, čo na jedného obyvateľa pripadá vymáhateľná čiastka vo výške 380.- Sk.

Celý článok...
 
O jednej „spackanej“ recenzii
( k článku „JOZEF VRAŽEL OZVENE : ANI ZĎALEKA NEMÁM PLAT 6000 €“, web stránka mesta)

Koncom septembra rázne vstúpila OZVENA ČADCE do verejného života, aby svojim prispením napomáhala vytvárať  názorovú pluralitu v meste. Hneď po vyjdení premiérového čísla prišla z pera hovorkyne mesta nekompromisná kritika v citovanom článku.
Celý článok...
 
... za málo peňazí veľa muziky

( úvaha o nevyužitej šanci mesta k Mesiacu úcty k starším )

Dávam si otázku, či slová primátora  „ .. že Mesto Čadca sa snaží každý deň pomôcť seniorom, pretože ich názory a pohľady na život  a rozvoj mesta sú dôležité a nenahraditeľné ...“ sú práve v Mesiaci úcty k starším frázou, alebo dôkazom, že nádej a realita v meste žijú v symbióze a vyslovené slová sú úprimné, a nie účelové?

Celý článok...
 
Pri hrobe Janka Kráľa nás čakalo sklamanie
(K pamiatke zosnulých 2009)
 Je taká chvíľa.
Skončí sa život, začne spomienka.
Vytryskne zo srdca ako utajený prameň
A rozlieva sa do dní . . .

Na začiatku novembra si pripomíname pamiatku zosnulých. Zapálime sviečku na hrobe svojich nabližších, pomodlíme sa za ich duše, postojíme v tichej spomienke na nich, zároveň sa zamyslíme nad naším životom, ako my nesieme ďalej ich posolstvo života. Práve to ma napadlo, keď som sa zamýšlal nad slovami, ktoré by som napísal práve pri spomienke na tento deň – Pamiatke zosnulých, deň radosti, deń smútku, deň zamyslenia.

Nech neobvyklosť článku je ešte väčšmi výzvou si uvedomiť, ako jeden druhého potrebujeme, aby konal dobro, aby sme si navzájom vychádzali v ústrety. Článok vychádza s láskavým zvolením redakcie Turčianske noviny č. 47, s. 6, 25.11.2008.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1145 - 1166 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.