Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Keď nevieme ako ďalej, zriadime komisiu
Presne tak konal primátor mesta na zasadaní zastupiteľstva 28.8.2009. Inak suverénny vo svojich názoroch, pri rozprave o výške tepla-TÚV a pomeru akcii v spoločnosti MTS s.r.o. zapochyboval. Navrhol zriadiť nič hovoriacu komisiu na vyšetrenie oprávnenosti výšky ceny tepla v meste. Je pravda, že všetko čo robí „musí byť“ mediálne medové, že on primátor sľúbi, že on bude konať, že je to on, ktorý chce pre mesto to najlepšie. Primátor zabudol vo svojej horlivosti sám pre seba si položiť niekoľko otázok o zmysle a význame zriadenia takejto komisie. Sú jeho sľuby a činy reálne? Zdá sa, že nie.
Celý článok...
 
Nehrozí ZZO a .s. konkurz, alebo úvaha, na čo nám je spoločnosť, ktorá produkuje stratu?

Na zasadaní zastupiteľstva 29. apríla 2009 pri prerokovaní Správy o hospodárení ZZO a.s. a transformácii FK Čadca do ZZO a.s. za rok 2008 sa konštatovalo, že hospodárenie spoločnosti za rok 2008 je stratové.

Pre objasnenie vyprodukovanej straty uvádzam čísla, ktoré majú svoju vypovedaciu hodnotu. Nech si každý sám pre seba urobí svoj názor, ako sa hospodárilo za predchádzajúceho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Pohančeník – za spoločnosť M.Poláček) a terajšieho vedenia (za vedenie mesta Ing.J.Vražel – za spoločnosť V.Malík).
 
Pozitíva hospodárenia

·       bývalé vedenie odovzdalo novému vedeniu ZZO a.s. na čele s Vladimírom Malíkom finančné zdroje na účte vo výške cca 99 582 € (3 000 000,- Sk)
·       bývalé vedenie bolo v podnikaní finančne zaťažená, splácaním úveru za parkovací systém, vo výške cca 3 319 € (100 000,- Sk) mesačne t.j. 39 832 € (1 200 000 Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie keby nesplácalo parkovací systém v meste, spoločnosť by športovým klubom vyplatila o uvedenú sumu viac t.j. cca 49 790 € (1 500 000,- Sk) ročne !!!
·       bývalé vedenie podporilo športové kluby v meste na ich športovú činnosť sumou od 6 63í € do 13 27á € (200 do 400 tisíc Sk)

Negatíva hospodárenia

·       nové vedenie zvýšilo nárast  výdajov za mzdy v spoločnosti sa zvýšil o cca 33.191 € (1 000 000,- Sk) za rok !!!
·       nové vedenie spoločnosti by mala ročne tvoriť zisk okolo 49 790 € (1 500 000,- Sk), namiesto toho však vytvára stratu !!!

Čísla napovedajú, že vedenie ZZO a.s. začalo ambiciózne svoje úradovanie v roku 2008 na úkor „budúcnosti“.

Celý článok...
 
Slnko lásky v meste dlho nezasvieti
Časom sa vyliečia všetky slová.
Nie je možné trvalo im vnucovať význam podľa našich záujmov
(Ján Balaban)


( O úspechu mažoretiek EVITA z Čadce na ME v Poľsku  )

V dňoch 28.-30.8.2009 sa uskutočnili v poľskom Opole 6. Majstrovstva Európy mažoretiek. Za účasti 105 súborov sa nestratil ani reprezentantky súboru EVITA z Čadce. V kategórii BATON KADET DUO Nikol Kicošová a Beata Cudráková umiestnili sa na 4. mieste. Súbor vznikol v septembri 2008, a od svojho počiatku vedúcou súboru je Eva Gurová.

Každý úspech poteší. Ak je úspech spojený s reprezentáciou mesta, je to o to významnejšie. Práve teraz v radosti z dosiahnutého úspechu by sme nemali zabúdať, ako  mesto necitlivo si váži tých, ktorí propagujú mesto v zahraničí.  

Na zastupiteľstve 28.1.2009 v rozpočte pri rozdelení finančných príspevkov občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám bol návrh referátom kultúry súboru EVITA navrhnutý vo výške 5.000 Sk. Potom zasiahla neviditeľná ruka a doporučila  komisii neschváliť príspevok.  

P r e č o  ?

Celý článok...
 
Sv. Bartolomej, apoštol patrón mesta Čadca
Svätec je dobrý človek,
naplnený kresťanskou láskou.
Žije medzi inými a neponecháva si nič pre seba,
ale využíva všetky svoje dary na všeobecný úžitok;
pozerá na seba ako na dlžníka všetkých priateľov i nepriateľov,
múdrych i nerozumných.

( Sv. Bernard z Clairvaux)
 
Patrónom mesta Čadca je Sv. Bartolomej, ktorý si pripomíname vždy 24.8. Pôvod mena pochádza z aramej.bar Tolmai – syn Talmaiov, syn zbrázdeného, syn oráča.
Celý článok...
 
Právne služby ako indikátor zdravého vývoja samosprávy mesta
Poslanec Ing. Milan Gura na zastupiteľstve 29.4.2009 vyslovil otázku, či výdaje mesta na právne služby nie sú drahé, a či sú opodstatnené? Ak pre rok 2009 sa na právne služby počítalo  56.430 € (1,7 mio Sk), v II. zmene rozpočtu raketovo sa zvýšili o 100 %, na 112.859 € (3,4 mio Sk).

Poslankyňa RNDr. Anna Belousovová emotívne, miestami až neadekvátne reagovala na jeho vystúpenie a povedala od srdca všetkým, ako ináč svoju pravdu. Pre lepšie pochopenie, ona diskusiu považuje za správnu vtedy, keď je potvrdením jej pravdy bez ďalšej diskusie.   

Dlhšie pozorujem jej verejné vystúpenia. Dávam za pravdu tým, ktorí vidia vždy v jej emotívnom vystúpení spôsob, ako zakryť deficit obsahu. Preto, ak by táto úvaha bola správna, môžem sa domnievať, či takto stanovené výdaje na právne služby nie sú iba elegantným „tunelom“?  Kde je pravda vie asi iba ten nad nami.

Prítomným dala najavo, že osobná reflexia je pre ňu neznáma. Upozornila na neúmerný vzrast výdavkov na právne služby, ktoré neboli náhodné. Podľa nej sú dôsledkom chybného konania v minulosti súvisiace s transformáciou tepelného hospodárstva v rokoch 2000-2002. Ale už nepovedala, že práve ona ako primátorka začala s transformáciou tepelného hospodárstva v meste, a všetci vieme ako to dopadlo.
Celý článok...
 
Ako môžu ľudia strácať dôveru k politike a politikom

( Úvaha, ako sa možno mohlo predísť havárii mosta na Podzávoze )

Zo soboty na nedeľu (1.-2.8.2009) sa na ceste I/11 nad železničným prejazdom v oblasti Podzávozu stala sa havária, ktorá si na šťastie nevyžiadala žiadnu ľudskú obeť.  Most nespĺňa parametre na dnešnú záťaž, je už stavebne „vyžmýkaný“. Situácia na moste bola vyhodnotená ako kritická a havarijná. Okamžite kompetentné orgány začali konať. Kamiónovú dopravu presmerovali, semaformi sa usmerňuje  premávka v jednom dopranom pruhu (v druhom sa pracuje), a robia sa opatrenia na skoré sprevádzkovanie mosta.

Na Slovensku je to tak.  Ak sa nič nestane, nepostupuje sa koncepčne, lebo nie sú peniaze. Ak sa stane havária, tak kompetentní „behajú“ sťa brownov pohyb molekúl,  a všetko sa dá.

Všetko nemuselo byť, keby sa bolo po roku 1998 pokračovalo v Mečiarovej vízii výstavby diaľnic včítane prepojenia sever – juh a obchvatu mesta. Práce sa postupne utlmovali a začala sa presadzovať koncepcia „Jantárovej“ cesty smerom cez Oščadnicu. Posledná informácia hovorí, že v rokoch 2013 – 2014 možno aj motyka strelí, a diaľničný obchvat Čadce uzrie svetlo sveta.

Celý článok...
 
Za čistotu okolo kontejnera zodpovedá vlastník

(O našej ľahostajnosti, o neporiadku okolo kontejnerov )

V utorok 28.7.2009 ráno po 7 hodine auto Mestského podniku služieb s pracovníkmi robili dozber okolo kontejnerov. Ani nie za pol hodinu mali plné auto odpadu zo šiestich  kontajnerových stanovíšť. Prevažovali vyhodené kuchynské skrinky, časti umakartovej kúpeľne, rozlámané staré skrine, matrace, množstvo starého šatstva a neprimerané množstvo odpadu v igelitkách – iba pripomínam, že všetko bolo zozbierané mimo kontejnerov !!! Nie je podstatné že dnes to bolo na ulici J.Kráľa, a zajtra v iných častiach mesta, ani nie, že sa to stalo, ale že sa to stáva.

Prevažujúcim odpadom okolo kontejnerov sú igelitové tašky s odpadom. Napadá ma, či toto nie je dôsledkom „solidárneho“ systému množstvového zberu, ktoré mesto realizovalo so súhlasom primátora, keď ľuďom poskytlo liberálny prístup si určiť počet kontejnerov a počet vývozov? Ak k tomu pripočítame zvyšujúce sa počty tajných skládok, hlavne v prímestských častiach, nie je množstvový zber vlastne legalizáciou, ako v meste robiť neporiadok? Lebo ak človek pochopí, že môže získať, je nenahraditeľný v kreativite hľadania výhod pre seba.

Kde je problém?

Celý článok...
 
O jednom (navrhovanom) protestnom zhromaždení
Žijeme vo veku, kedy nepatrné a čisto teoretická menšina dokáže ovládnuť nevedomú a nie iba teoretickú väčšinu, to sú slová G.K. Chestertona, ktoré ma napadli, keď na zastupiteľstve 26.6.2009 vo svojom vystúpení poslankyňa RNDr. A.Belousovová sa verejne zamýšľala zorganizovať protestné zhromaždenie  nespokojných občanov proti vysokej cene za teplo a TÚV.

Ako občianka má právo organizovať takéto stretnutie nespokojných, ako občianke nikto nebráni využiť základné práva občana

·     slobodu prejavu,
·     slobodu vyjadrovania sa
·     slobodu zhromažďovania sa
 
Ak uvažujem o protestnom zhromaždení, tak ako to proklamovala pani poslankyňa, napadajú má dve možné dôvodové alternatívy konania. Jedna priamejšia, či to nesúvisí s možnou jej kandidatúrou za poslankyňu Žilinského samosprávneho kraja ? alebo tá druhá absurdnejšie a pre mňa nepochopiteľná a zvrátená, či v hre nie sú až na prvom mieste fondy?
Celý článok...
 
Úvaha o prekročení prahu zodpovednosti
Niet tajnejších nástrah, ako sú tie,
čo sa skrývajú pod úradnou zámienkou
(Cicero)

Obaja zástupcovia primátora, JUDr. J.Macura a Mgr. M.Fúrik tým že prijali návrh primátora byť overovateľmi  uznesení na zastupiteľstve 26.6.2009 posudujem ako druh poníženia, ktoré má zaiste v taktike primátora svoju vypovedaciu hodnotu.

Nezabúdajme, že demokracia  predstavuje slobodu, ale to najpodstatnejšie zostáva, že miera našej demokracie v nás odhaľuje ľudskú povahu. Demokracia nežiada cnosti, demokracia vyžaduje, aby sme boli zodpovední. To je niečo, čo by nám malo byť vlastné a sväte. Ale nástroj „čerta“  - moc je veľkým pokušením aj pre tých, ktorí sa hrajú na demokratov.

Ale k veci.
Celý článok...
 
O čom je spor? O teple, alebo o niečom inom?

Posledné zastupiteľstvo 26.6.2009, ale aj zastupiteľstvo 29.4.2009 mali spoločného menovateľa. Ak si odmyslím vnášanie nedemokratických prvkov pri vedení zastupiteľstva zo strany primátora, tak na oboch zastupiteľstvách boli prítomní „ohromení“ emotívnym vystúpením poslankyne RNDr. A.Belousovovej, ktoré nenechalo u väčšiny prítomných pokoj v duši.  

Vždy o tom istom, ale v rôznych variáciách. O Kysuckej TV, lebo asi mestská V-TV nie a nie sa rozbehnúť, o správnosti výšky výdavkov na právne služby, to je parketa „komunikácie“ s poslancom Ing. M.Gurom, o mestských akciách v spoločnosti MTS a.s., ale hlavne (podľa jej názoru) o neudržateľnom zvyšovaní ceny tepla, a pri poslednom zastupiteľstva aj tému tém – výzva k protestnej akcii.  

Celý článok...
 
Slávnostné otvorenie modernizovanej skládky 17.7.2009
(postrehy z otvorenia v súvislostiach)

V piatok 17. júla 2009 sa slávnostne otvorila zmodernizovaná skládka na Podzávoze, ktorej majiteľom je spoločnosť Jozef Kondek -  JOKO a syn (ďalej JOKO).

Pri slávnostných chvíľach my mysľou prebehli problémy, ktoré možno na okamih v momente slávnostného aktu idú do úzadia, ale zaslúžia si, aby neboli prehliadnuté.
Celý článok...
 
Hrozbám môže čeliť ten, kto nie je krátkozraký
( úvaha pred začiatkom jesennej časti a o zbytočnom medzičlánku pre čadčiansky futbal)

„ ... to že sa nám rozpočet  znova raz „rozbúral,
vyvoláva vo mne viac ako zmiešané pocity a verte,
že to nevnímam ako úder pod pás len ja.
To, či si za svojimi slovami budú verejne stáť aj ostatní predstavitelia klubu,
ktorí boli rovnako znechutení niektorými praktikami,
        nechávam na nich “

Eduard Gábriš, manažér FK Čadca
(Zdroj: Kysucké noviny 23.6.2009)

Ak slová premeníme na drobné, ako keby vo FK Čadca kameň na kameni neostal, a to prezidentom FK Čadca bol primátor mesta !!! Otázka znie, komu to poslúži? Viem, že to nebude ani futbal, ani futbalová verejnosť. Potom zostanú oči iba pre plač?

FK Čadca už od novej sezóny ako MFK (Mestský futbalový klub) prechádza do ZZO a.s., ktorá bude MFK zastrešovať. Od samého začiatku tvrdím, že je ZZO a.s. zbytočný medzičlánok. Ešte viac zahmli tok financií, a nepriamo posilni aj rozpočet ZZO a.s.

V diskusii na zastupiteľstve v bode Správa o činnosti ZZO Čadca a.s. odznelo, ako neefektívne sa vynakladajú finančné prostriedky. Iba za prepis akcii ZZO a.s. na mesto, mesto v rámci právnych služieb zaplatilo neuveriteľných 650 tisíc Sk. Ak poslanec zastupiteľstva Ing. M.Gura spochybnil neefektívnosť vynakladať finančné prostriedky, tak dobre, že nie poslankyňa RNDr. A.Belousovová ho nevyhlásila za nepriateľa mesta č.1. Nech si každý odpovie, či takéto efektívne vynakladanie finančných prostriedkov je správne?
Celý článok...
 
Facebook - o čem je vlastně řeč

( bez komentára )

Zhruba poslední 3 měsíce poslouchám, jak je facebook cool. Můžete si tam sdílet fotky, své stavy (třeba jiné stavy, stavy nálady…), můžete být v antiklubu pana Ratha či věrný člen klubu orgasmu. Výběr je jen na Vás. Zakládal jsem si na zkoušku profil s fiktivními údaji, vymyslel jsem si nový email a pustil se do projíždění profilů. Ale hned na první stránce registrace jsem pochopil, proč je na facebook čtvrt miliardy lidí. Důvod je prostý – vykrádá emailové schránky – a většina lidí mu to při registraci umožní. Mark Zuckerberg měl dobrý nápad a jistě i úmysl – vymyslet jednoduchý systém do škol, univerzit na sdílení dat a osobních údajů, zakládání skupin…ale přerostlo to v prakticky neovladatelné monstrum.

Pokud se chcete stát uživatelem facebook, přečtěte si názor ajťáka – člověka, který ví něco málo o tom, jak to vlastně je.

Celý článok...
 
Odpoveď na reakcie k článkom zverejnených na webovej stránke *
Umenie obsahuje tie veci,
o ktorých máme vedomosti
(Cicero)


Na články o umiestnení  umeleckých diel na hrebeni Javorníkoch a fontáne v Čadci som dostal  na prekvapenie množstvo  odpovedi. Dali mi za pravdu, že môj názor vyslovený v článkoch nie je ojedinelý.

Rozmýšľal som, prečo je rozpor s tými, ktorí tieto diela sebe vlastným zanietením vytvorili  a umiestnili na hrebeni Javorníkoch, alebo pri fontáne v meste. Miera prekročenia prahu neprijať dielo za svoje, treba vidieť v súvislostiach s každodenným životom prijímateľa.

Celý článok...
 
Keď „veľká“ politika dala lekciu „malej“ politike v Čadci

 ( O nekalom konaní, ktoré podkopáva dôveru medzi ľuďmi )

Marketingové centrály politických strán považujú politiku za tovar. Politik sa stáva politickým „manekýnom“ vyčačkaný slovom, a volič je znechutený. Centrály hlásia, že budú spokojné s účasťou vo voľbách nad 60%. Ale v skutočnosti je snaha, aby k voľbám prišlo čo najmenej voličov, aby boli zvolení tí, ktorých nechceme.

Ale k veci. Pri úvahe o dôvere a transparentnosti k politickým stranám som premýšľal a hľadal spoločné, čo spája , alebo nespája „veľkú“ a „malú“ politiku. V čom môžu prieniky  byť prospešné pre občana – voliča? Náhoda pomohla, že v článku „HZDS vyzýva svojho tajomníka, aby vrátil odmenu“ (Pravda 1.7.2009).

Celý článok...
 
Svätý Konštatntín (Cyril) a svätý Metodej – spolupatróni Európy
(Ku Sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda - 5.júl 2009)

Sv. Cyril a Metod patria bezosporu k jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenského národa. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej či politickej príslušnosti. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.
Celý článok...
 
Dôvodová správa k zákonu o štátnom jazyku SR
Slovenčina je krásna starosť nás všetkých
(Ľ.Feldek)

Ústava Slovenskej republiky v článku 6, odstavec 1 hovorí: „Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk“.

K správe k návrhu zmien a doplnkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky na prerokovanie a schválenie zákona bola vydaná dôvodová správa, ktorú si pre svoju vypovedaciu hodnotu dovolím celú zverejniť.
Celý článok...
 
Cena Pavla Straussa Miroslavovi Cipárovi

Miroslav Cipár (1935) významný kysucký rodák, maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor je významnou osobnosťou, ktorá svojou prácou, verejnou a spoločenskou aktivitou obohacuje Slovensko o nové myšlienky, o nové podnety.

Miroslav Cipár zostal verný Kysuciam, zostal verný svojmu rodnému Semetešu. Preto nech Laudatio (poznámka: pochvala, prejav vďaky) , prednesené poslancom NR SR Františkom Mikloškom v Nitre 26. januára 2009 pri udeľovaní ceny Pavla Straussa nech je pripomenutím a zároveň podnetom rozmýšľať o dobre a mravnosti okolo nás a v nás.

Nech všade kde sa bude Miroslav Cipár nachádzať,  platili vyslovené slová autora laudatia  " Miro, kdekoľvek vstúpiš, zmyslom tvojho života je všade robiť svet krajším ! "

Celý článok...
 
Kedy moc sa stane odvahou v cnosti ?
Tu poznal som, že vrava to je nával tých tvorov,
nával hnusný, pre ošklivý,
ktorý Boh ani diabol za svoje neuznával.
(Dante Alighieri: Božská komédia, spev)

Neustále kauzy, nedemokratické spochybňovanie opozície sú znakom, že rozum opantal moc, a moc má vplyv na všetky politické procesy, ktoré prebiehajú vo veľkej politike, ale aj samospráve. Keby moc zostala iba v teoretickej rovine, tak by nebola potreba s tým zaoberať. Vážnym mementom je zamyslieť sa, či narastajúca moc nie je začiatkom klientelizmu a korupčných procesov, napríklad plynúcich z prevodov majetku pri možnom porušení zákonov?  Ak by to platilo, potom geometricky rastie hrozba prehlbujúcej sa moci pre tých, ktorí sa oddali žiť s ňou.

Účelové myšlienkové opojenia spôsobujú dezilúziu, sklamanie z výsledkov (komunálnych) volieb. Posledné voľby mali byť o zmene, tak ako hlásali kandidáti na primátora. Mali pravdu, že komunálne voľby sú o zmene, ale ja dodávam, k horšiemu. Čo je ale najdôležitejšie, posilňovanie a postupné budovanie občianskej spoločnosti dostáva vážne trhliny.

Moc zotročuje politiku, moc zotročuje vzťahy medzi ľuďmi, moc zotročuje štábnu kultúru, čím sa stále viac vedome a účelovo spochybňuje prvky pluralitnej spoločnosti. Pri súčasnom zosilňovaní a zmocnievaní sa moci, degraduje a vulgarizuje  komunikácia v slovnom prejave.
Celý článok...
 
Čo je občianska spoločnosť ?

Vysvetliť pojem občianska spoločnosť nie je zložité. Každá politologická učebnica obšírnejšie vysvetľuje jej obsah. Ale vysvetliť to jednoducho, to už si vyžaduje mnoho životnej skúsenosti a praxe vo verejnom živote. Z množstva článkov moju pozornosť upútalo vysvetlenie, ktoré napísal senátor Karel Schwarzenberg. Citlivo vníma občana žijúceho v obci/meste a jeho možnosti ovplyvňovať  veci verejné. 

Celý článok...
 
Mamičky sa boja II ( druhé pokračovanie )

( Do poručenie, ako by priechod na križovatke U Kaplana mohol byť bezpečný )

V predchádzajúcom  článku „ Mamičky sa boja “ som písal, vlastne adresoval všetkým, ktorí majú v popise práce bezpečnosť obyvateľov mesta na zhoršujúcu sa situáciu na priechodoch v meste.

Začal  som sa bližšie zaujímať o túto problematiku a zistil som nové informácie o neoznačenej k r i ž o v a t k e   u   K a p l á n a (pod Kysuckou knižnicou, odbočka na poštu a Rieku). Križovatka je spôsobila pre autá, ale pre chodcov je tabu.

Mesto núti občana, aby bez vyznačeného priechodu prechádzal cez problémovú križovatku a priebežne porušoval zákon. Ak sa stane nehoda, ktorú spôsobil chodec, potom Mesto nie je vinné, to občan – to chodec. A propo, aspoň mne to pripomína analógiu s klasickým „otrepaným“, to ja nie, to poslanci.

Na základe osobného ankety medzi občanmi prechádzajúcimi cez križovatku, zaznel jednotný hlas. Hlavným vinníkom za tento stav je mesto, ktoré pre zabezpečovanie bezpečnosti svojich obyvateľov robí veľmi málo. Podľa vyjadrenia odborníkov, celková investícia zabezpečenia križovatky u Kaplána činí cca 1328 € (40 tisíc Sk). Nechce sa mi veriť, že by zo strany mesta pri najvyššom rozpočte v histórii by bol problém, vyfinancovať priechod a urobiť ho pre svojich obyvateľov   

b  e  z  p  e  č  n  ý    ! ! !

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1167 - 1188 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.