Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Keď „veľká“ politika dala lekciu „malej“ politike v Čadci

 ( O nekalom konaní, ktoré podkopáva dôveru medzi ľuďmi )

Marketingové centrály politických strán považujú politiku za tovar. Politik sa stáva politickým „manekýnom“ vyčačkaný slovom, a volič je znechutený. Centrály hlásia, že budú spokojné s účasťou vo voľbách nad 60%. Ale v skutočnosti je snaha, aby k voľbám prišlo čo najmenej voličov, aby boli zvolení tí, ktorých nechceme.

Ale k veci. Pri úvahe o dôvere a transparentnosti k politickým stranám som premýšľal a hľadal spoločné, čo spája , alebo nespája „veľkú“ a „malú“ politiku. V čom môžu prieniky  byť prospešné pre občana – voliča? Náhoda pomohla, že v článku „HZDS vyzýva svojho tajomníka, aby vrátil odmenu“ (Pravda 1.7.2009).

Celý článok...
 
Svätý Konštatntín (Cyril) a svätý Metodej – spolupatróni Európy
(Ku Sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda - 5.júl 2009)

Sv. Cyril a Metod patria bezosporu k jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenského národa. S ich misionárskou činnosťou na Veľkej Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes hlásia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej či politickej príslušnosti. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe vyzdvihol v roku 1980 svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov Európy.
Celý článok...
 
Dôvodová správa k zákonu o štátnom jazyku SR
Slovenčina je krásna starosť nás všetkých
(Ľ.Feldek)

Ústava Slovenskej republiky v článku 6, odstavec 1 hovorí: „Na území Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk“.

K správe k návrhu zmien a doplnkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky na prerokovanie a schválenie zákona bola vydaná dôvodová správa, ktorú si pre svoju vypovedaciu hodnotu dovolím celú zverejniť.
Celý článok...
 
Cena Pavla Straussa Miroslavovi Cipárovi

Miroslav Cipár (1935) významný kysucký rodák, maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor je významnou osobnosťou, ktorá svojou prácou, verejnou a spoločenskou aktivitou obohacuje Slovensko o nové myšlienky, o nové podnety.

Miroslav Cipár zostal verný Kysuciam, zostal verný svojmu rodnému Semetešu. Preto nech Laudatio (poznámka: pochvala, prejav vďaky) , prednesené poslancom NR SR Františkom Mikloškom v Nitre 26. januára 2009 pri udeľovaní ceny Pavla Straussa nech je pripomenutím a zároveň podnetom rozmýšľať o dobre a mravnosti okolo nás a v nás.

Nech všade kde sa bude Miroslav Cipár nachádzať,  platili vyslovené slová autora laudatia  " Miro, kdekoľvek vstúpiš, zmyslom tvojho života je všade robiť svet krajším ! "

Celý článok...
 
Kedy moc sa stane odvahou v cnosti ?
Tu poznal som, že vrava to je nával tých tvorov,
nával hnusný, pre ošklivý,
ktorý Boh ani diabol za svoje neuznával.
(Dante Alighieri: Božská komédia, spev)

Neustále kauzy, nedemokratické spochybňovanie opozície sú znakom, že rozum opantal moc, a moc má vplyv na všetky politické procesy, ktoré prebiehajú vo veľkej politike, ale aj samospráve. Keby moc zostala iba v teoretickej rovine, tak by nebola potreba s tým zaoberať. Vážnym mementom je zamyslieť sa, či narastajúca moc nie je začiatkom klientelizmu a korupčných procesov, napríklad plynúcich z prevodov majetku pri možnom porušení zákonov?  Ak by to platilo, potom geometricky rastie hrozba prehlbujúcej sa moci pre tých, ktorí sa oddali žiť s ňou.

Účelové myšlienkové opojenia spôsobujú dezilúziu, sklamanie z výsledkov (komunálnych) volieb. Posledné voľby mali byť o zmene, tak ako hlásali kandidáti na primátora. Mali pravdu, že komunálne voľby sú o zmene, ale ja dodávam, k horšiemu. Čo je ale najdôležitejšie, posilňovanie a postupné budovanie občianskej spoločnosti dostáva vážne trhliny.

Moc zotročuje politiku, moc zotročuje vzťahy medzi ľuďmi, moc zotročuje štábnu kultúru, čím sa stále viac vedome a účelovo spochybňuje prvky pluralitnej spoločnosti. Pri súčasnom zosilňovaní a zmocnievaní sa moci, degraduje a vulgarizuje  komunikácia v slovnom prejave.
Celý článok...
 
Čo je občianska spoločnosť ?

Vysvetliť pojem občianska spoločnosť nie je zložité. Každá politologická učebnica obšírnejšie vysvetľuje jej obsah. Ale vysvetliť to jednoducho, to už si vyžaduje mnoho životnej skúsenosti a praxe vo verejnom živote. Z množstva článkov moju pozornosť upútalo vysvetlenie, ktoré napísal senátor Karel Schwarzenberg. Citlivo vníma občana žijúceho v obci/meste a jeho možnosti ovplyvňovať  veci verejné. 

Celý článok...
 
Mamičky sa boja II ( druhé pokračovanie )

( Do poručenie, ako by priechod na križovatke U Kaplana mohol byť bezpečný )

V predchádzajúcom  článku „ Mamičky sa boja “ som písal, vlastne adresoval všetkým, ktorí majú v popise práce bezpečnosť obyvateľov mesta na zhoršujúcu sa situáciu na priechodoch v meste.

Začal  som sa bližšie zaujímať o túto problematiku a zistil som nové informácie o neoznačenej k r i ž o v a t k e   u   K a p l á n a (pod Kysuckou knižnicou, odbočka na poštu a Rieku). Križovatka je spôsobila pre autá, ale pre chodcov je tabu.

Mesto núti občana, aby bez vyznačeného priechodu prechádzal cez problémovú križovatku a priebežne porušoval zákon. Ak sa stane nehoda, ktorú spôsobil chodec, potom Mesto nie je vinné, to občan – to chodec. A propo, aspoň mne to pripomína analógiu s klasickým „otrepaným“, to ja nie, to poslanci.

Na základe osobného ankety medzi občanmi prechádzajúcimi cez križovatku, zaznel jednotný hlas. Hlavným vinníkom za tento stav je mesto, ktoré pre zabezpečovanie bezpečnosti svojich obyvateľov robí veľmi málo. Podľa vyjadrenia odborníkov, celková investícia zabezpečenia križovatky u Kaplána činí cca 1328 € (40 tisíc Sk). Nechce sa mi veriť, že by zo strany mesta pri najvyššom rozpočte v histórii by bol problém, vyfinancovať priechod a urobiť ho pre svojich obyvateľov   

b  e  z  p  e  č  n  ý    ! ! !

Celý článok...
 
Prečo my dospelí .... ?
(Ako Slovensko zaviedlo večierku pre deti, a pokuty pre rodičov opitej mládeži)

Od stredy 29.4.2009 nadobudla účinnosť novela zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a  o zriaďovaní a  prevádzke protialkoholických záchytných izieb. Za hlasovalo 115 zo 118 poslancov.

Ako charakterizovať novelu? Najlepšie je novela zhodnotená v dôvodovej správe k zákonu. V porovnaní s niektorými úpravami v zahraničí je „nežným“ zákonom.

Neúnosnosť konzumovania alkoholických nápojov sa hrozivo presúva z kategórie mladistvých (do 18 rokov) na osoby maloleté (do 15 rokov). To že tento civilizačný „trend“ je už aj v Čadci, sa nečudujem. Dnešná mládež sa omnoho lepšie prispôsobuje na všetko nové „progresívne“, „globálne“, čo si nevyžaduje trpezlivosť, námahu, sústredenú a pravidelnú prácu, ale akosi samo bez osobného pričinenia to prichádza do ich života, a pritom je to pre nich ešte aj príjemné. Tak prečo by to mali odmietať? Ale čo my dospelí?
Celý článok...
 
Ešte k "Noemovej ponorke" na pešej zóne

( úvaha o fontáne v meste )

Pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny 2009 na Kysuciach som uvažoval o vhodnosti vybudovania Galérie v prírode a umiestnenie umeleckých artefaktov na hrebeni Javorníkov od Makova až po Čadcu s odnožou cez Kysucké Nové Mesto až po Budatínský zámok.

O správnosti umiestniť umelecké diela kysuckých autorov na hrebeni Javorníkov som zapochyboval.  Stále si myslím, že diela by sa mali vynímať v obciach, kde sa autori narodili,   viac ako na hrebeni. Zároveň by to bol hold umelca svojej obci, prinajmenšom tak, ako citlivo je umiestnený kameň na Semeteši od Miroslava Cipára.  

Aj my Čadčania máme v meste svoju (negatívnu) skúsenosť s umiestnením umeleckého diela. Mám na mysli „Noemovu ponorku“ na fontáne, ktorá je súčasťou pešej zóny. Dával som si sám sebe otázku, prečo práve v Čadci, a prečo práve tam „straší“ dielo, ktoré nie je prínosom v dotvorení celkovej scenérie fontány?  

Celý článok...
 
Patrí "španielsky býk" na Javorníky ?
( O Náučnom chodníku Javorníkmi ináč )

Otváranie turistickej sezóny 2009 „100 jarných kilometrov“ sa v našom okrese konalo v čarokrásnom pohorí JAVORNÍKY, na vrchu Vrchrieka. Stretnutie vyše 400 turistov je dôkazom, že turistika na Kysuciach nezaniká, ale je stále aktívna. Aj vďaka vzácnym ľuďom ako bezo sporu sú V. Žabka, S. Mrázik, V. Pekara, ale aj „motor“ kysuckej turistiky A. Opiál a „duša“ kysuckej turistiky M. Toman, ktorý sa v roku 2001 stal držiteľom čestného ocenenia OSOBNOSŤ KYSÚC sú zárukou, že turistika na Kysuciach žije a  stále má viac nasledovníkov.

Ak podujatie malo všetko čo patrí k takémuto stretnutiu, predsa vo vzduchu viselo mnoho nezodpovedaného. V mieste stretnutia sa vynímal jeden z monumentov Galérie v prírode  „Španielsky býk“, ktorý nútil každého, aby si kládol otázky

·  Prečo takéto „čudo“ práve v lone prírody?
·  Prečo nekorešpondujúca umelecká tvorba bola umiestnená na hrebeni Javorníkoch?
·  Prečo tieto diela neboli umiestnené v obciach, z ktorých pochádzajú autori?
Celý článok...
 
Nevidomí medzi nami
Problémy nevidomých, ich riešenia a uvádzania do života v meste jednoznačne je zodpovedná samospráva mesta.  

Nevidomí sú tiež len ľudia. Od nás zdravých očakávajú ústretovosť. Mnohokrát vďaka našej pohodlnosti zabúdame na ich obnaženú ľudskosť. Takto ich nechtiac vyčleňujeme na perifériu záujmu aj vďaka našim (ne)rozhodnutiam. Aj preto ich oprávnené požiadavky sa mnohokrát strácajú v nedohľadne nášho záujmu o nich.

Nevidomí majú neporovnateľne zložitejšiu situáciu ako my vidiaci v pohybe a orientácii. Samospráva je všemocná. Rozhoduje aj o kvalite a stave priechodov, ona aj rozhoduje aj o bezproblémovom pohybe nevidomých napríklad na pešej zóne, ona iniciuje, aké podmienky sú pri využívaní regionálnej dopravy, ale aj o bezproblémovom bezbariérovom prístupe do verejných inštitúcii atď. My zdraví vo svojej neznalosti sa domnievame, že ak s nimi budeme súcitiť, že im pomáhame. Nie je to pravda. Oni nechcú súcit, oni chcú byť plnohodnotní občania. Sú si vedomí svojho handicapu, sú si vedomí, že sú odkázaní na našu pomoc (v prípade ak chceme), alebo sú odkázaní na našu nemilosť (ak nechceme, alebo sme nečinní).   
Celý článok...
 
Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

 „ Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a

důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. “


Hoci nie celkom upresnené kritérium morálnosti, nedá sa nesúhlasiť.

(podľa internetových zdrojov )

 
Sú naše deti šťastné ?
( Zamyslenie sa na Deň deti 2009 )

Vyrastali sme v 50- tich, v 60- tich alebo 70- tich rokoch ...? Ako sme to vôbec prežili? Dalo sa to vôbec prežiť?
Celý článok...
 
Mamičky sa boja

(Bezpečnosť na miestnych komunikáciách v meste)

Situácia na cestách je neuspokojivá. Chodci na miestnych komunikáciách by sa mohli cítiť bezpečnejšie, ak by mesto priebežne vyhodnocovalo rizikovosť na miestnych komunikáciách. Podmienkou je, priebežne a hlavne by realizovalo opatrenia. Niekto povie, že priechod je detail. Život sa skladá z detailov, ale ak sa jedná o ľudský život, tak vtedy detail sa stáva prioritou, a peniaze sú iba druhoradým problémom.

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov sú menej pohybliví seniori a mamičky s kočíkom. Ak pri mamičke s kočíkom cupita ešte dieťa, a v ruke má nákup, vďaka nedisciplinovaným vodičom (hlavne mladí vodiči) priechody sa stávajú pre ne životu nebezpečnými.

Riziká možno zoradiť do nasledovných problémových oblasti:

·    Slabá viditeľnosť na priechodoch
·    Rýchla jazda na sídliskových komunikáciách
·    Nevyznačené priechody/križovatky
·    Obnovovanie značenia po zime

Celý článok...
 
... ako sa v Čadci chytajú hady cudzími rukami

Primátor sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým,
že ju prenáša na poslancov
( autor R. Fico, modifikoval P.Glasnák )

Hľadať niečo spoločné v konaní predsedu vlády R. Ficu a primátora Ing. J.Vražela je odvážne, a na prvý pohľad nemožné. Ale predsa, život prinesie neočakávane riešenia. V nedávnej minulosti spojenie R. Fico a Ing. J.Vražela bolo medializované, aj keď každý hral inú rolu.  

Bolo to pri nemorálnom plate primátora, keď si sám sebe pod tlakom mediálnej kampane opozičných poslancov v zastupiteľstve znížil druhý najväčší plat po prezidentovi, ktorý po znížení aj tak bol iba na úrovni predsedu vlády.

Po druhý krát je možno hľadať spoločný prienik práve v súvislosti s návrhom na odvolanie ministra. Ak predseda vlády videl v konaní ministra ŽP SR J.Chrbeta ako zbavenie sa jeho zodpovednosti, konal a odvolal ho. A práve v zbavení sa zodpovednosti konal aj primátor na poslednom zastupiteľstve.

 

Celý článok...
 
V krajine naháčov, je oblečený za blázna .........

( Úvaha o WC v meste, o jeho ekonomike, ale aj o čistote okolo neho )

Posudzovanie toho čo máme doma, je rozdielne, čo vidíme vo Viedni, alebo Paríži. Tam hneď sme geroji, a vidíme tisíc chybičiek. Ale doma, ak máme v centre miesta nedôstojne prostredie okolo jediného verejného WC v správe mesta (pod Žarcom na autobusovej zástavke), tak vtedy nevidíme to, čo nás ako obyvateľov mesta necti. Svojou pasivitou nepoukazovať na verejné nedôstojnosti vytvárame nelichotivý imidž o našom meste, aký si vytvára zahraničný, alebo domáci turista.

Cestovný ruch sa skladá z množstva maličkosti, a až ich vzájomné prieniky dávajú výslednú kvalitu ponuky. Naše mesto nie je výnimkou.   

Jediné WC v meste a jeho okolie je zamorené „parfumovou“ vôňou. Hanbím sa za to, že to čo má byť normálne, je práve v Čadci nenormálne. Áno, verejné WC musí byť. Musí byť udržiavané, aby sme my domáci, bez rozdielu či sme obyvatelia mesta, alebo z okolitých obcí nevytvárali negatívny obraz o našom meste.  

Celý článok...
 
... deje sa to z neznalosti, alebo je to zámer ?
( úvaha o neprerokovaní toho, čo malo byť prerokované v komisii zastupiteľstva  v súvislostiach )

Na zastupiteľstve 29.4.2009 sa v rámci II. zmeny rozpočtu mesta Čadca na rok 2009 prerokovali ďalšie príspevky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a pre šport.

Zdravý rozum káže, že ak sú zriadené Komisie zastupiteľstva, každý predkladaný materiál na zastupiteľstve by mal byť prerokovaný v príslušnej gesčnej komisii.

Zo zostatku príspevkov pre občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a športu (viď prílohu P6) v celkovej hodnote sa prerozdelili pre kultúru 2.655,51€ (80 tisíc Sk) a šport 33.193,92 € (1 mio Sk). Tento návrh nebol zaradený na prerokovanie v Komisii kultúry, cestovného ruchu a informácii zastupiteľstva. Bez stanoviska komisie bol priamo zaradený na rokovanie zastupiteľstva.  

Stáva sa tradíciou, ktorá necti MsÚ, hlavne referát kultúry. Zabúda, aby pred rokovaním zastupiteľstva Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácii MZ, ako gesčná komisia vyjadrila sa k predkladaným materiálom. A to referát ma aj odborný dohľad a úzko spolupracuje s Domom kultúry. Ak by primátor chcel, svojim vplyvom zjedná nápravu. Ak tak nekoná, že by už neorganizoval prácu MsÚ?
Celý článok...
 
Mojej matke vďačím za to, čím som

( Deň matky 2009 )

Jedného dňa prišiel nahluchlý chlapec domov zo školy a priniesol poznámku od vedenia školy. Bol v nej návrh, aby zobrali chlapca zo školy. Tvrdili, že je „príliš hlúpy na učenie“. Chlapcova matka si prečítala poznámku a povedala: „Môj syn Tom nie je príliš hlúpy na učenie. Budem ho učiť ja sama“. A tak aj urobila.

Keď Tom po mnohých rokoch zomrel, ľudia po Spojených štátoch amerických mu vzdali hold tým, že na celú minútu vypli svetlá. Viete ten Tom vynašiel žiarovku, a nielen to, ale aj film a gramofón. Thomas Edison vynašiel viac než 1000 patentov.

Mojej matke vďačím za to, čím som

(Thomas Alva Edison, 1847 – 1931)
 
Inými očami o meste a jeho problémoch, dnes o miestnej dani za psa
Problémy mesta a ich riešenia nezostávajú bez odozvy iba u obyvateľov mesta. Sú v centre pozornosti aj tých, ktorí v meste prežili časť svojho života. Prichádzajú do mesta, dívajú sa na mesto inou optikou. Preto majú iní pohľad na dianie v meste. Sú nezaťažení mnohými nepochopiteľnými kauzami prameniace z moci, ktorá napomáha k strate súdnosti riadiť mesto. Práve ich optika videnia môže byť pre človeka vážiaceho aj názor iného, cennou reflexiou pre nové poznanie.

Preto nech zverejnený list je prinajmenšom dôvodom sa zamyslieť o nás pre nás. Nie na všetky podnety mám rovnaký názor s pisateľom, možno aj preto, že mám viacej informácii. Jedno však viem. Bez výhrady súhlasím s vyjadrením o miestnej dani za psa na území mesta (aj keď ja by som ináč formuloval slová), že „takáto výška poplatku je drzosť maximálneho rozmeru“, tak ako pisateľ uviedol vo svojom liste.  

Pre svoju vypovedaciu hodnotu článok z 18.4.2009 si dovolím v plnom rozsahu zverejniť s láskavým zvolením správcu webového portálu www.e-kysuce.sk.
Celý článok...
 
... keď aj slušnosť môže byť viac ako neslušnosť
Za každým, keď človek  podporuje nejaký ideál, alebo
 chce zlepšiť údel iných ľudí, alebo
sa postaví proti nespravodlivosti,
 vysiela drobné signály nádeje.
 
Tieto signály vychádzajúce z milióna rozličných zdrojov energie a odvahy, 
 spájajú sa do prúdu,
 ktorý môže strhnúť i najmocnejšie hradby útlaku a odporu.
 
( Róbert F. Kennedy )

Nech tieto slová sú nádejou, že ak slušní ľudia, nie že sa dohovoria, ale v rôznosti svojho presvedčenia chcú, strhnú aj najmocnejšie hradby nezáujmu tých, ktorí za to zodpovedajú. Toto ma napadlo, keď som sa zamýšľal nad neporiadkom a vypáleným smetným košom na Veľkonočný pondelok 2009 na pešej zóne v Čadci. 
 
Veľkonočné zamyslenie sa o vandalizme v meste

Aby nočný kľud a poriadok bol v našich uliciach, je potrebná „pevná“ ruka mesta, a aktívna verejná mienka. Lebo ak naďalej bude pretrvávať principiálna nespokojnosť obyvateľov mesta, ak miera citlivosti občanov prekročí pomyselný prach únosnosti, potom sa začneme

M  Y    O B Y V A T E L I A

mesta ozývať. Vznikne morálny tlak, a potom je väčšia šanca, že sa stane prioritným problémom v najbližších komunálnych voľbách. Lebo to, čo sa deje počas noci v našich uliciach, je úmerne vzrastajúcej frustrácie slušnej (zatiaľ) mlčiacej väčšiny obyvateľov mesta.

Zdá sa mi, že našou ľahostajnosťou, bojazlivosťou ale aj lobistickými tlakmi zatiaľ tento zápas o mravnú obrodu aspoň na tomto úseku verejného poriadku nezvládame my dospelí, ale aj poslanci. Takto sa vedome dopúšťame najväčšej chyby, sme nečinní. Keď s nami nepohnú ani slová učiteľov „My si vieme ustriehnuť, aby sa to nedialo na pôde školy, ale mimo školy sme bezmocní !!!!, tak potom, čo nás osvieti? Nerobme nič, tvárme sa, že konáme, predsa sme poslanci.

Prečo neplatí životom overená životná skúsenosť „Mladosť sa učí tomu, čo spievali starí“? Toto ma napadlo, keď som zrána cez Veľkonočný pondelok išiel po Palárikovej ulici (pre neznalého ako pre Francúza ísť po Champs - Elysées), premýšľajúc a hľadajúc niečo povzbudivé v tento posledný deň Veľkej noci.  Ako blesk z jasného neba ma zmrazilo pohľad na porozhadzované papiere, množstvo ohorkov a črepov z rozbitých fliaš. Vrcholom bol zhorený odpadový kôš (oproti pasáži).

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1189 - 1210 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.