Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Ešte k "Noemovej ponorke" na pešej zóne

( úvaha o fontáne v meste )

Pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny 2009 na Kysuciach som uvažoval o vhodnosti vybudovania Galérie v prírode a umiestnenie umeleckých artefaktov na hrebeni Javorníkov od Makova až po Čadcu s odnožou cez Kysucké Nové Mesto až po Budatínský zámok.

O správnosti umiestniť umelecké diela kysuckých autorov na hrebeni Javorníkov som zapochyboval.  Stále si myslím, že diela by sa mali vynímať v obciach, kde sa autori narodili,   viac ako na hrebeni. Zároveň by to bol hold umelca svojej obci, prinajmenšom tak, ako citlivo je umiestnený kameň na Semeteši od Miroslava Cipára.  

Aj my Čadčania máme v meste svoju (negatívnu) skúsenosť s umiestnením umeleckého diela. Mám na mysli „Noemovu ponorku“ na fontáne, ktorá je súčasťou pešej zóny. Dával som si sám sebe otázku, prečo práve v Čadci, a prečo práve tam „straší“ dielo, ktoré nie je prínosom v dotvorení celkovej scenérie fontány?  

Celý článok...
 
Patrí "španielsky býk" na Javorníky ?
( O Náučnom chodníku Javorníkmi ináč )

Otváranie turistickej sezóny 2009 „100 jarných kilometrov“ sa v našom okrese konalo v čarokrásnom pohorí JAVORNÍKY, na vrchu Vrchrieka. Stretnutie vyše 400 turistov je dôkazom, že turistika na Kysuciach nezaniká, ale je stále aktívna. Aj vďaka vzácnym ľuďom ako bezo sporu sú V. Žabka, S. Mrázik, V. Pekara, ale aj „motor“ kysuckej turistiky A. Opiál a „duša“ kysuckej turistiky M. Toman, ktorý sa v roku 2001 stal držiteľom čestného ocenenia OSOBNOSŤ KYSÚC sú zárukou, že turistika na Kysuciach žije a  stále má viac nasledovníkov.

Ak podujatie malo všetko čo patrí k takémuto stretnutiu, predsa vo vzduchu viselo mnoho nezodpovedaného. V mieste stretnutia sa vynímal jeden z monumentov Galérie v prírode  „Španielsky býk“, ktorý nútil každého, aby si kládol otázky

·  Prečo takéto „čudo“ práve v lone prírody?
·  Prečo nekorešpondujúca umelecká tvorba bola umiestnená na hrebeni Javorníkoch?
·  Prečo tieto diela neboli umiestnené v obciach, z ktorých pochádzajú autori?
Celý článok...
 
Nevidomí medzi nami
Problémy nevidomých, ich riešenia a uvádzania do života v meste jednoznačne je zodpovedná samospráva mesta.  

Nevidomí sú tiež len ľudia. Od nás zdravých očakávajú ústretovosť. Mnohokrát vďaka našej pohodlnosti zabúdame na ich obnaženú ľudskosť. Takto ich nechtiac vyčleňujeme na perifériu záujmu aj vďaka našim (ne)rozhodnutiam. Aj preto ich oprávnené požiadavky sa mnohokrát strácajú v nedohľadne nášho záujmu o nich.

Nevidomí majú neporovnateľne zložitejšiu situáciu ako my vidiaci v pohybe a orientácii. Samospráva je všemocná. Rozhoduje aj o kvalite a stave priechodov, ona aj rozhoduje aj o bezproblémovom pohybe nevidomých napríklad na pešej zóne, ona iniciuje, aké podmienky sú pri využívaní regionálnej dopravy, ale aj o bezproblémovom bezbariérovom prístupe do verejných inštitúcii atď. My zdraví vo svojej neznalosti sa domnievame, že ak s nimi budeme súcitiť, že im pomáhame. Nie je to pravda. Oni nechcú súcit, oni chcú byť plnohodnotní občania. Sú si vedomí svojho handicapu, sú si vedomí, že sú odkázaní na našu pomoc (v prípade ak chceme), alebo sú odkázaní na našu nemilosť (ak nechceme, alebo sme nečinní).   
Celý článok...
 
Tomáš Baťa ku kríze v roku 1932

 „ Příčinou krize je především morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.

V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.

Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a

důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem. “


Hoci nie celkom upresnené kritérium morálnosti, nedá sa nesúhlasiť.

(podľa internetových zdrojov )

 
Sú naše deti šťastné ?
( Zamyslenie sa na Deň deti 2009 )

Vyrastali sme v 50- tich, v 60- tich alebo 70- tich rokoch ...? Ako sme to vôbec prežili? Dalo sa to vôbec prežiť?
Celý článok...
 
Mamičky sa boja

(Bezpečnosť na miestnych komunikáciách v meste)

Situácia na cestách je neuspokojivá. Chodci na miestnych komunikáciách by sa mohli cítiť bezpečnejšie, ak by mesto priebežne vyhodnocovalo rizikovosť na miestnych komunikáciách. Podmienkou je, priebežne a hlavne by realizovalo opatrenia. Niekto povie, že priechod je detail. Život sa skladá z detailov, ale ak sa jedná o ľudský život, tak vtedy detail sa stáva prioritou, a peniaze sú iba druhoradým problémom.

Najviac ohrozenou skupinou obyvateľov sú menej pohybliví seniori a mamičky s kočíkom. Ak pri mamičke s kočíkom cupita ešte dieťa, a v ruke má nákup, vďaka nedisciplinovaným vodičom (hlavne mladí vodiči) priechody sa stávajú pre ne životu nebezpečnými.

Riziká možno zoradiť do nasledovných problémových oblasti:

·    Slabá viditeľnosť na priechodoch
·    Rýchla jazda na sídliskových komunikáciách
·    Nevyznačené priechody/križovatky
·    Obnovovanie značenia po zime

Celý článok...
 
... ako sa v Čadci chytajú hady cudzími rukami

Primátor sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým,
že ju prenáša na poslancov
( autor R. Fico, modifikoval P.Glasnák )

Hľadať niečo spoločné v konaní predsedu vlády R. Ficu a primátora Ing. J.Vražela je odvážne, a na prvý pohľad nemožné. Ale predsa, život prinesie neočakávane riešenia. V nedávnej minulosti spojenie R. Fico a Ing. J.Vražela bolo medializované, aj keď každý hral inú rolu.  

Bolo to pri nemorálnom plate primátora, keď si sám sebe pod tlakom mediálnej kampane opozičných poslancov v zastupiteľstve znížil druhý najväčší plat po prezidentovi, ktorý po znížení aj tak bol iba na úrovni predsedu vlády.

Po druhý krát je možno hľadať spoločný prienik práve v súvislosti s návrhom na odvolanie ministra. Ak predseda vlády videl v konaní ministra ŽP SR J.Chrbeta ako zbavenie sa jeho zodpovednosti, konal a odvolal ho. A práve v zbavení sa zodpovednosti konal aj primátor na poslednom zastupiteľstve.

 

Celý článok...
 
V krajine naháčov, je oblečený za blázna .........

( Úvaha o WC v meste, o jeho ekonomike, ale aj o čistote okolo neho )

Posudzovanie toho čo máme doma, je rozdielne, čo vidíme vo Viedni, alebo Paríži. Tam hneď sme geroji, a vidíme tisíc chybičiek. Ale doma, ak máme v centre miesta nedôstojne prostredie okolo jediného verejného WC v správe mesta (pod Žarcom na autobusovej zástavke), tak vtedy nevidíme to, čo nás ako obyvateľov mesta necti. Svojou pasivitou nepoukazovať na verejné nedôstojnosti vytvárame nelichotivý imidž o našom meste, aký si vytvára zahraničný, alebo domáci turista.

Cestovný ruch sa skladá z množstva maličkosti, a až ich vzájomné prieniky dávajú výslednú kvalitu ponuky. Naše mesto nie je výnimkou.   

Jediné WC v meste a jeho okolie je zamorené „parfumovou“ vôňou. Hanbím sa za to, že to čo má byť normálne, je práve v Čadci nenormálne. Áno, verejné WC musí byť. Musí byť udržiavané, aby sme my domáci, bez rozdielu či sme obyvatelia mesta, alebo z okolitých obcí nevytvárali negatívny obraz o našom meste.  

Celý článok...
 
... deje sa to z neznalosti, alebo je to zámer ?
( úvaha o neprerokovaní toho, čo malo byť prerokované v komisii zastupiteľstva  v súvislostiach )

Na zastupiteľstve 29.4.2009 sa v rámci II. zmeny rozpočtu mesta Čadca na rok 2009 prerokovali ďalšie príspevky občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám a pre šport.

Zdravý rozum káže, že ak sú zriadené Komisie zastupiteľstva, každý predkladaný materiál na zastupiteľstve by mal byť prerokovaný v príslušnej gesčnej komisii.

Zo zostatku príspevkov pre občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a športu (viď prílohu P6) v celkovej hodnote sa prerozdelili pre kultúru 2.655,51€ (80 tisíc Sk) a šport 33.193,92 € (1 mio Sk). Tento návrh nebol zaradený na prerokovanie v Komisii kultúry, cestovného ruchu a informácii zastupiteľstva. Bez stanoviska komisie bol priamo zaradený na rokovanie zastupiteľstva.  

Stáva sa tradíciou, ktorá necti MsÚ, hlavne referát kultúry. Zabúda, aby pred rokovaním zastupiteľstva Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácii MZ, ako gesčná komisia vyjadrila sa k predkladaným materiálom. A to referát ma aj odborný dohľad a úzko spolupracuje s Domom kultúry. Ak by primátor chcel, svojim vplyvom zjedná nápravu. Ak tak nekoná, že by už neorganizoval prácu MsÚ?
Celý článok...
 
Mojej matke vďačím za to, čím som

( Deň matky 2009 )

Jedného dňa prišiel nahluchlý chlapec domov zo školy a priniesol poznámku od vedenia školy. Bol v nej návrh, aby zobrali chlapca zo školy. Tvrdili, že je „príliš hlúpy na učenie“. Chlapcova matka si prečítala poznámku a povedala: „Môj syn Tom nie je príliš hlúpy na učenie. Budem ho učiť ja sama“. A tak aj urobila.

Keď Tom po mnohých rokoch zomrel, ľudia po Spojených štátoch amerických mu vzdali hold tým, že na celú minútu vypli svetlá. Viete ten Tom vynašiel žiarovku, a nielen to, ale aj film a gramofón. Thomas Edison vynašiel viac než 1000 patentov.

Mojej matke vďačím za to, čím som

(Thomas Alva Edison, 1847 – 1931)
 
Inými očami o meste a jeho problémoch, dnes o miestnej dani za psa
Problémy mesta a ich riešenia nezostávajú bez odozvy iba u obyvateľov mesta. Sú v centre pozornosti aj tých, ktorí v meste prežili časť svojho života. Prichádzajú do mesta, dívajú sa na mesto inou optikou. Preto majú iní pohľad na dianie v meste. Sú nezaťažení mnohými nepochopiteľnými kauzami prameniace z moci, ktorá napomáha k strate súdnosti riadiť mesto. Práve ich optika videnia môže byť pre človeka vážiaceho aj názor iného, cennou reflexiou pre nové poznanie.

Preto nech zverejnený list je prinajmenšom dôvodom sa zamyslieť o nás pre nás. Nie na všetky podnety mám rovnaký názor s pisateľom, možno aj preto, že mám viacej informácii. Jedno však viem. Bez výhrady súhlasím s vyjadrením o miestnej dani za psa na území mesta (aj keď ja by som ináč formuloval slová), že „takáto výška poplatku je drzosť maximálneho rozmeru“, tak ako pisateľ uviedol vo svojom liste.  

Pre svoju vypovedaciu hodnotu článok z 18.4.2009 si dovolím v plnom rozsahu zverejniť s láskavým zvolením správcu webového portálu www.e-kysuce.sk.
Celý článok...
 
... keď aj slušnosť môže byť viac ako neslušnosť
Za každým, keď človek  podporuje nejaký ideál, alebo
 chce zlepšiť údel iných ľudí, alebo
sa postaví proti nespravodlivosti,
 vysiela drobné signály nádeje.
 
Tieto signály vychádzajúce z milióna rozličných zdrojov energie a odvahy, 
 spájajú sa do prúdu,
 ktorý môže strhnúť i najmocnejšie hradby útlaku a odporu.
 
( Róbert F. Kennedy )

Nech tieto slová sú nádejou, že ak slušní ľudia, nie že sa dohovoria, ale v rôznosti svojho presvedčenia chcú, strhnú aj najmocnejšie hradby nezáujmu tých, ktorí za to zodpovedajú. Toto ma napadlo, keď som sa zamýšľal nad neporiadkom a vypáleným smetným košom na Veľkonočný pondelok 2009 na pešej zóne v Čadci. 
 
Veľkonočné zamyslenie sa o vandalizme v meste

Aby nočný kľud a poriadok bol v našich uliciach, je potrebná „pevná“ ruka mesta, a aktívna verejná mienka. Lebo ak naďalej bude pretrvávať principiálna nespokojnosť obyvateľov mesta, ak miera citlivosti občanov prekročí pomyselný prach únosnosti, potom sa začneme

M  Y    O B Y V A T E L I A

mesta ozývať. Vznikne morálny tlak, a potom je väčšia šanca, že sa stane prioritným problémom v najbližších komunálnych voľbách. Lebo to, čo sa deje počas noci v našich uliciach, je úmerne vzrastajúcej frustrácie slušnej (zatiaľ) mlčiacej väčšiny obyvateľov mesta.

Zdá sa mi, že našou ľahostajnosťou, bojazlivosťou ale aj lobistickými tlakmi zatiaľ tento zápas o mravnú obrodu aspoň na tomto úseku verejného poriadku nezvládame my dospelí, ale aj poslanci. Takto sa vedome dopúšťame najväčšej chyby, sme nečinní. Keď s nami nepohnú ani slová učiteľov „My si vieme ustriehnuť, aby sa to nedialo na pôde školy, ale mimo školy sme bezmocní !!!!, tak potom, čo nás osvieti? Nerobme nič, tvárme sa, že konáme, predsa sme poslanci.

Prečo neplatí životom overená životná skúsenosť „Mladosť sa učí tomu, čo spievali starí“? Toto ma napadlo, keď som zrána cez Veľkonočný pondelok išiel po Palárikovej ulici (pre neznalého ako pre Francúza ísť po Champs - Elysées), premýšľajúc a hľadajúc niečo povzbudivé v tento posledný deň Veľkej noci.  Ako blesk z jasného neba ma zmrazilo pohľad na porozhadzované papiere, množstvo ohorkov a črepov z rozbitých fliaš. Vrcholom bol zhorený odpadový kôš (oproti pasáži).

Celý článok...
 
Svetový deň knihy 23.4.
Možno máte obrovské hmotné bohatstvo,
skrinky šperkov a truhlice plné zlata.
Ale nikdy nemôžete byť bohatší ako ja,
mala som matku, ktorá mi čítala

(Strickland Gillianová, 1869-1954)
 
 
·    Svetový deň knihy a autorského práva si každoročne pripomíname 23. apríla.

·    Všeobecná konferenia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu, ktorou vyhlásili od roku 1966 každoročne Svetový deň knihy. 

·    Tento návrh organizácii UNESCO predložila španielska vláda. Prijatý bola jednomyseľne s cieľom zaujať najmä mladú generáciu a podporovať v nej túžbu objavovať jedinečnú krásu a tajomstvo zážitku, ktoré ponúka len kniha.

·    Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie.
 
·    Svetový deň knihy a autorských práv je jedinečnou príležitosťou prejaviť vďaku jej tvorcom, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom. U nás, na Slovensku, si v  tento sviatok pripomíname slávnostným odovzdaním cien Najkrajšie knihy Slovenska  a čitateľskej ankety Kniha roka.

·    Prajme si a zároveň posiľujme v sebe odvahu, aby každý všedný deň sa stal jedinečnou príležitosťou siahnuť po knihe, objavovať v nej krásne a inšpiratívne.

·    Ak dôjde aj našim pričinením k súzvuku s autorom a čitateľom, a potom aj všedný sa môže premeniť na výnimočný deň
 
 
Keď charakter sa stáva diamantom
Skutočná sloboda je predovšetkým prejavom kvality charakteru. Lebo charakter je nemenný, a predstavuje základnú formu osobnosti.

Futbalová zimná dráma  v Čadci s náznakom likvidácie futbalu sa aspoň zatiaľ zoslabila, ale neskončila.  Nemusela byť, keby v prostredí tých, ktorí zodpovedajú za futbal nevládol strach, ješitnosť a moc jednej pravdy, ale slušnosť a zdravý rozum. Rastislav Michalík mal toľko zodpovednosti, že povedal to, čo druhí sa báli povedať. On pichol do osieho hniezda.

Preto, ak budú pred zápasom s FK Bánova čítať jeho meno, prejavme my fanúšikovia svoju statočnosť, a doprajme tomuto futbalistovi, a zároveň slušnému a morálne čestnému mladému mužovi

d l h o t r v a j ú c i   p o t l e s k

za to, že neváhal, keď bola potreba konať,  tak ako mu velilo jeho svedomie. Bol protiváhou tým, ktorí váhali, báli sa vysloviť svoj názor, alebo boli účelovo opatrní. Lebo opatrnosť, báť sa, byť lojálny pre svoj pokoj, nevysloviť svoj názor je začiatkom konca demokracie, a je kontra produktívnym konaním namierené proti posilňovaniu občianskej odvahy konať.

Nie iba futbal v Čadci potrebuje takýchto mravne charakterných ľudí, akým sa prejavil v pravý čas Rastislav Michalík. Nech on je príkladom posilňovania tak potrebnej občianskej statočnosti a odvahy.
 
Úvaha k 2.výročiu zrušenia najstaršej školy na území mesta na ul.A.Hlinku
 „Zastavte zemeguľu, ja chcem vystúpiť“, tieto slova vyslovil dnes už čestný nositeľ ocenenia Osobnosť Kysúc Miroslav Golis ako svoj protest na nezmyselné rozhodnutie zastupiteľstva a primátora. Čo na tom, že v jeho volebnom programe bolo, citujem:

„Udržím súčasný počet základných škôl a

zameriam sa na ich špecializáciu.“

Pred dvoma rokmi, 30. marca 2007 sa zrušila najstaršia škola na území mesta. Následne poslanci zastupiteľstva neschválili ani zriadenie cirkevnej školy !!! Nepomohol

·    ani predvolebný sľub primátora, že nezruší ani jednu školu
·    ani 6743 podpisov na petície pre nezrušenie školy

Pýtam sa sám seba, v čom tkvel motív zrušiť najstaršiu školu v meste, a následne nezriadiť cirkevnú školu?
Celý článok...
 
Majetkové priznanie je zalepením oči demokracii

Komunálny politik je verejný funkcionár, ktorý okrem zákonnej povinnosti by mal mať aj osobný záujem zverejniť všetko o svojom majetku, ale aj o spôsobe jeho nadobudnutia počas aktívneho výkonu verejného funkcionára.

Ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vzťahuje aj na primátora mesta a poslancov zastupiteľstva. Počas výkonu funkcii je povinnosť do 31.3. podať písomne oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre občanov mesta je potrebné vedieť, že je zriadená komisia mestského zastupiteľstva, ktorá prijíma oznámenia o majetkových pomeroch primátora a poslancov, skúma jeho zosúladenie so zákonom, a zároveň je povinná poskytovať informácie o týchto oznámeniach každej osobe v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciách.

Celý článok...
 
Pavol Bršlík zažiaril v Mníchove

Nestáva sa často, aby dve z hlavných úloh spievali na jednej z najstarších a najlepších operných scén sveta dvaja Slováci. Na premiére 23. februára 2009 v Bavorskej štátnej opere v Mníchove v inscenácii Gaetano Donizetti -  Lucrezia Borgia sa predstavila slovenská  operná diva, sopranistka Edita Grúberová. To by až tak nebolo prekvapujúce.  S ňou v úlohe jej (operného) syna Gennara sa predstavil tenorista Pavol Bršlík, rodák z Kysuckého Nového Mesta. Mimoriadne nadaný tenorista spieval len svoju druhú úlohu v opere pred verdiovského bel canta a premiéru zvládol napriek čiastočnej zdravotnej indispozícii výborne.

Roku 2005 ho časopis Opernwelt vyhlásil za „Spevácky talent roka“. Odvtedy dostal do širšieho povedomia intendantov svetových operných scén, a je pozývaný na prestížne operné scény a festivaly.

Kritika potvrdila iba to, čo sa vedelo, že na Slovensku sa rodí tenor európskeho významu. Tento úspech potešil Kysučanov dvojnásobne. Nie iba tým, že Kysuce sa dostávajú do povedomia, ale že jeho začiatky sú aj trochu spojené s Domom kultúry v Čadci.

Mnohí majú ešte v pamäti nezabudnuteľný Novoročný koncert v januári 2000, v ktorom popri spevákoch Dagmar Bezačinskej a Vítovi Königovi, spoločne s klaviristkou Renatou Majtánovou a huslistom Stanislavom Paluchom ml. vystúpil vtedy ešte študent Pavol Bršlík.

Dom kultúry v rámci svojich aktivít systematicky vyhľadával  na Kysuciach začínajúce talenty, ktorým umožnil vystúpenia na Novoročných koncertoch, a Pavol Bršlík nebol výnimkou.

Zaželajme si spoločne, aby jeho spevácka kariéra vydržala čo najdlhšie, aby jeho spev bolo počuť zo všetkých operných scén sveta, aby takto prirodzene propagoval Slovensko v zahraničí.  

Verme, že aj napriek  nabitému termínovému kalendáru na tri roky dopredu, budeme ho môcť znovu skoro privítať na scéne Domu kultúry. 

 
Caissa Čadca - malý zázrak na zemi

(úvaha o úspechu čadčianského šachu)

Pod lampou býva tma, alebo skromnosť tam, kde nemá byť. Aj takto možno pomenovať v dianie v čadčianskom šachu. Keby sa robila anketa v uliciach Čadce, neviem či by okrem šachistov a ich rodinných príslušníkov ešte niekto vedel, že Čadca bola blízko svojho historického triumfu.

Posledné kolo slovenskej šachovej extraligy bol pre domácu Caissa Čadca priam historicky. Lós proti sebe postavil doterajšieho majstra Slovan Bratislava a domácu Caissa Čadca. Posledné kolo malo rozhodnúť, kto bude majstrom Slovenskej republiky v šachu. Či Slovan Bratislava, ktorý obháji minuloročný titul, alebo domáci. Neuveriteľná  šachová dráma na pravé poludnie v nedeľu 15.3.2009 chcela, že nie v poslednom zápase súťaže, ale v poslednej partii sa rozhodlo, že titul zostáva (aspoň) pre tento rok pri Dunaji.

Šachové Slovensko s úctou sa vyslovuje o malom zázraku ktorý sa stal v Čadci. My domáci nevieme nič, alebo veľmi málo, s akou skromnosťou a pokorou sa borili a boria domáca Caissa s problémami. Napriek tomu ich to hnalo vpred, aby sa zaradili medzi šachovú elitu na Slovensku.

Preto práve šachistom, funkcionárom, ale aj sponzorom, ktorí museli za pochodu riešiť svoje nie raz existenčné problémy, za ich trpezlivosť, odvahu nachádzať riešenia, v ich úsilí byť najlepší z najlepších si zaslúžia potlesk na otvorenej scéne a naše spoločné úprimné, radostné a hromové

Ď A K U J E M E

Celý článok...
 
... ešte o Novoročnom koncerte 2009
Prílišná horlivosť spôsobí iba omyly. (Molière)


V sobotu 10. januára 2009 sa uskutočnil už po 19 krát Novoročný koncert. Jeho priebeh, včítane prípravy a konečnej produkcie hodnotím a oceňujem ako kontinuitu práce Domu kultúry. Takto sa Dom kultúry každoročne práve Novoročným koncertom prezentuje s tým najlepším, čo môže verejnosti ponúknuť. Hodnota, ktorú koncert poskytuje verejnosti je v jeho originálnosti toho nášho - kysuckého. Preto tento koncert rezonuje vo verejnosti a ma priaznivú odozvu aj hranicami Kysúc.

Ani tohoročný Novoročný koncert nebol výnimkou. Problémom, dodávam príjemným zostáva, či vysoká úroveň tohoročného koncertu, ktorá nadviazala na koncerty z minulých rokov bude zachovaná.  Lebo nadviazať na započaté dielo je príjemné, ale pokračovať je omnoho ťažšie.

 Na tomto mieste by si zaslúžilo písať pozitívne o udalosti večera – oceňovaní čestných titulov Osobnosť Kysúc, za aktívnej účasti Kysuckej kultúrnej nadácie*, o prezentácii „Zlatej knihy DROTÁRIE“, o atmosfére. O tom zaiste budú písať iní. Ja sa sústredím na tých, ktorí vo svojej horlivosti chceli urobiť niečo výnimočné, a obrátilo sa to proti ním.

Problémom bolo necitlivosť dramaturgie, ktorá sa vzdala miestnej tradície, aby koncert konferovala niektorá z domácich konferencierok, a na koncert roka bola angažovaná konferencierka zo súkromnej TV z Bratislavy.

Nie že by bola konferencierka profesionálne nevhodná a neschopná. Ona je moderátorka typu súčasného trendu zábavy mladých ľudí,  a nie koncertu, ktorý svojou konzervatívnosťou v sebe snúbi pocit hrdosti k svojmu mestu, a radosť z počutého a videného. Novoročný koncert je niečím tak výnimočným, že si nezaslúži v žiadnom smere jeho spochybňovanie.

Rád by som vedel, aký bol honorár konferencierky? Na moju písomnú interpeláciu poslanca zastupiteľstva mi riaditeľka MsKS (Dom kultúry) Mgr. Dagmar Labáková okrem iného odpísala:

Celý článok...
 
Poslanci zvolili nového hlavného kontrolóra mesta
V piatok 27. februára 2009 najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bola voľba hlavného kontrolóra.

Hlavného kontrolóra volí Mestské zastupiteľstvo na 6 rokov a kontrolór je zamestnancom mesta. Funkčné obdobie  súčasnej kontrolórky Ing. Anny Zbojanovej skončilo 26.3.2009. Vo funkcii bola od 3.7.1991 (druhý krát bola zvolená 26.3.2003).

Na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca sa prihlásili 7 kandidáti: Anna Getová, Ing. Jozef  Ihelka, JUDr. Ján Klučka ml., Ing. Ján Klučka st., Ing. Tatiana Krkošková, Ing. Richard Prívara a Ing. Anna Zbojanová. V priebehu voľby sa kandidatúr  vzdal Ing. Ján Klučka st.  Právo vystúpiť  a oboznámiť poslancov so svojimi predstavami využili iba dvaja kandidáti - JUDr. Ján Klučka ml. a  súčasná hlavná kontrolórka  Ing. Anna Zbojanová.

Návrh poslanca Ing. Milana Guru, aby voľba bola tajná, poslanci zamietli. Ing. Milan Gura dôvodil,  že sa jedná o personálnu voľbu, a tato všade býva tajná. Poslanci rozhodli, že voľba hlavného kontrolóra bude  v e r e j n á. V hlasovaní poslanci za hlavného kontrolóra  zvolili JUDr. Jána Klučka ml. (za 15, proti: 0, zdržal sa: 1). Zvolený bol hlasmi iba koalície.

Jednota koalície v zastupiteľstve ma neprekvapuje. Dala jasný signál, ako po kauzách aj teraz sa spreneverila demokratickému ponímaniu pomerov v zastupiteľstve. Nepísaným dohovorom v politike platí, že koalícia dá kontrolu opozícii. Platí to na celom Slovensku, ale v Čadci nie. Aj tu sa potvrdilo, že hlasovanie koalície je cielené a účelové. Postráda politickú slušnosť. Koalícia 15 hlasmi zobrala na sebe veľkú zodpovednosť.
 
Nespochybňujem komisiu, ktorá po otvorení obálok kandidátov konštatovala, že prax je v súlade s vyhlásenými podmienkami. Aj tak mám závan pochybnosti, že u tak mladého a predpokladám aj ambiciózneho mladého človeka nie som o jeho praxi úplne presvedčený.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1189 - 1210 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.