Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Predpokladaný scenár pre čadčiansky futbal po páde do jamy „levovej“
Kríza finančná a hospodárska je spôsobená nesúladom prianí a skutočnosti. Podobne aj v Čadci sú tieto príznaky. Primátor sa stal prezidentom FK Čadca a jeho nádejou bolo vyššia súťaž, ako teraz sa hrá v Čadci. Keď prezident FK pochopil o čom je futbal, bol sklamaný. Predstavovala si, že futbal bude pre neho „výťahom“ do vyššieho „levelu“.

Aký bude predpokladaný scenár futbalu po páde do jamy levovej? Futbal sa bude hrať. Len nikto nevie odhadnúť v akej súťaži, a s kým.
Celý článok...
 
Pravda o čadčianskom futbale .....
(O futbale, o prezidentovaní, o dlhoch, ..... )

Futbal je fenoménom doby. Je k neviere, ako vie jeden neplánovaný rozhovor Rastislava  Michalíka (Šport 3.2.2009) dostať ješitnosť v Čadci „na lopatky“.

Pripomeňme si fakty, ktoré vytvárajú mantinely pre pochopenie nepochopiteľného zlyhania tých, ktorí mali zabezpečiť prevádzku chodu FK Čadca.

F a k t a

·    Prezidentom klubu je primátor Ing. Jozef Vražel. Všetko čo sa tam deje, deje sa s plnou zodpovednosťou prezidenta FK.

·    Primátor a zároveň prezident FK má všetky páky, aby zjednotil podnikateľov, vytvoril jeden team work pomoci futbalu. On vtedy, ak futbal potrebuje činy, sa schová do ústrania? Nie je takéto zlyhanie porovnateľné iba so stavom, kedy kapitán potápajúcej sa lode ako prvý opustí loď?
Celý článok...
 
Tam kde je sloboda bez zodpovednosti, potom ......

Chomutov na severe Čiech ma 50 tisíc obyvateľov, ale má aj 8 tisíc neprispôsobivých obyvateľov, ktorí „vyrobili“ 240 miliónov pohľadávok mesta pri rozpočte 1 miliardy. Z toho 40 miliónov sú dlhy za poplatky a pokuty.

Po využití všetkých možnosti, primátorka mesta Ivana Řapková pristúpila k ojedinelej razantnej akcii „Záchranný kruh“ na ochranu slušných a riadne žijúcich občanov formou exekúcie sociálnych dávok. Vyvolalo pobúrenie nie u tých, ktorých sa to týka, ale u tých, s ktorými si myslela že budú stáť na jednej strane s ňou, so štátnou správou.

Ona si stojí za svojim konaním, lebo stojí na strane práva a slušných ľudí v meste.

Preto som si jej dovolil vysloviť v jej úsilí svoju podporu, a list v plnom znení zverejniť. 

Celý článok...
 
Víťazný február 1948 .......

Kardinál Miloslav Vlk sa vo svojom  článku zamýšľa nad  víťazným februárom 1948. Nabáda svojich čitteľov jeho osobnej webovej stránky k tomu, aby si uvedomili, jeho hrozivé následky si naša spoločnosť stále v sebe nosí. Nech je podnetom na zamyslenie sa, čo bolo, a čo nám zanechal.


„ Naše společnost opět vzpomíná na „únor 1948“, na jeho důsledky, které přinesly našemu národu nesmírné utrpení a velké škody mravní i materiální. Každoročně se vzpomíná, aby mladá generace, která to nezažila, nezapomněla. Zdá se ale, že to není schopna pochopit. Nevidí totiž zvláště duchovní a hodnotové škody způsobené národu. Tyto škody určitým způsobem ovlivňují také dnešní neblahý duchovní, mravní stav naší společnosti.

Naše revoluce byla příliš sametová. Nemyslím, že jsme měli komunisty, hlavně ty zodpovědné, pověsit. Tomuto zlu se ale bohužel nedostalo ani onoho minimálního morálního odsouzení. A komunisti sami se od něho nikdy nedistancovali a nesou ho dál. Naopak, působí v našem systému skrytě. Nebyla provedena žádná hluboká analýza hodnotových základů zla komunistického systému: nenávisti a lži. Nový režim jsme nezaložili na pravdě, právu, spravedlnosti a duchovních hodnotách ani na pořádných zákonech, které měly naši transformaci řídit a chránit. Naivně se mnozí politici (s komunismem v hlavách) domnívali, že nejprve je důležitý hmotný základ, ekonomická transformace, a to „ostatní“ prý přijde „samo“. Marxistický názor o základně a nadstavbě, způsob myšlení minulé doby, mnohdy zůstává ...

Utrpení všeho druhu tolika lidí, ztráty na životech, které zločinný režim způsobil, jsou nevyčíslitelné. Duchovní škody – ty jsou ovšem naprosto nespočitatelné! Pronásledování, které jsem od komunistů ve svém životě zažil (nebyl jsem vězněn ani týrán, patřím k mladší generaci), jsem díky své víře dokázal zpracovat tak, aby to jako veliká zkušenost posloužilo k mravnímu upevnění mého života a posílilo mou víru. Vím, že bylo mnoho lidí, kteří se tomuto režimu zla stavěli na odpor a dokázali nasazovat i své životy, šířit naději a povzbuzovat v beznaději. Ano, i církev tohle dělala. Je třeba na naše hrdiny nezapomínat ...

Když čtu dnes vzpomínky na naši minulost a různá hodnocení komunistického totalitního období, mrzí mě, že právě ta stránka duchovních škod není dostatečně vyhodnocena. Vím, jak je to těžké, ale ani pokus o to tu není. Komunismus jako systém padl, ale mnoho z něj zůstalo (často neuvědoměle) v hlavách a myšlení postižené generace. Bylo by záslužné, kdyby se při letošním dvacátém výročí pádu systému zla někdo chopil toho úkolu a udělal důkladnou analýzu morálních škod a učinil pokus o návrh revize kultury života naší současnosti, která s sebou vleče těžké dědictví minulosti ...

kardinál Miloslav Vlk


Článok je zverejnený a vychádza s láskavým zvolením webového portálu www.kardinal.cz (25. február 2009)

 
Podozrenie si samo vytvára nepriateľov
V článku „ ... ako za každú cenu upútať pozornosť“ som zverejnil moje stanovisko na vzniknutú situáciu. Pri prerokovaní bodu predaj – kúpa na zastupiteľstve 28.1.2009 som nedostal ja a ďalší poslanci materiál. Vtedy som spochybnil morálne konanie primátora. To som ešte nie všetko vedel. Dnes viem viac, a preto sa ešte raz vraciam k spornému problému.  

Primátor na zasadaní dostal predkladateľku materiálu, vedúcu ekonomického oddelenia a správy majetku, Ing. T.Krkoškovú  do nezávideniahodnej situácie. Vyzval ju na jeho prerokovanie. Tak ako ona, aj on musel vedieť, že materiál je neúplný, a neobsahuje všetky potrebné náležitosti potrebné na schválenie v zastupiteľstve. Neúplný materiál bol určený pre prerokovanie v mestskej rade. Do zastupiteľstva mal ísť až po doplnení.
Primátor svojim zvýšeným záujmom za každú cenu schváliť materiál v tejto podobe naznačil, že má aj iný záujem, ako je iba vecné schválenie.

Je absurdná predstava, aby občan napísal predajnú zmluvu, ktorá nespĺňa všetky náležitosti, a od katastru chce jej zaknihovanie. To čo na katastri nie je možné, na zastupiteľstve áno.

Natíska sa overená pravda života, že podozrenie si samo vytvára nepriateľov, a v tomto prípade sa to primátorovi podarilo dokonale.
 
O bezpečnosti cyklistov v cestnej premávke

Zákon dáva všetkým účastníkomv  cestnej premávkej rovnaké práva a povinnosti.  Potencionálnu výhodu majú motorové vozidla, ktoré so svojim „ brnení“ sú vo výhode pred krehkými cyklistami.  Preto práve cyklisti by mali zvažovať, ako budú znižovať možné rizika zo zranení. Jednou z tých „istôt“ je používanie prilby.

Zákon jasne prikazuje, cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklista osoba mladšia ako 15 rokov,  táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Toľko litera zákona o cestnej premávke. Tá platí iba na diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy a niektoré účelové  komunikácie.

Cestný zákon definuje účelovú komunikáciu ako cesty „slúžiace spojeniu jednotlivých výrobných závodov, objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami“.

Otázkou zostáva, ako cyklista má vedieť odlíšiť účelovú komunikáciu od cesty, na ktorú  sa zákon nevzťahuje, t.j. hrádzu, lesnú alebo poľnú cestu?  

Zákonodarca pochybil? podcenil? neuvedomil si?, že pre stále väčšiu „rodinu“ cyklistov nastala právna dilema.  Čo neurobil zákonodarca, malo by sa riešiť zdravým rozumom cyklistu.

Skúsenejší cyklista vie  predvídať, aké nástrahy môžu nastať v lese. Problémom je, že  začínajúci cyklista je ten najzraniteľnejší, ktorí žije vo svojom klame „veď mne sa nič nemôže stať“ !  Ak nastane to najhoršie, predsa nebudeme sa odvolávať na chybu zákonodarcu. Každý by mal konať tak, ako nám velí zdravý rozum – mať vždy riadne upevnenú ochrannú prilbu !!! Nie, že musím, ale viem, že mi to pomáha zmierniť možné zranenie.  

 

 
Rastislav Michalík zaťal do živého ..........

(O futbalovej pravde, o moci, o strachu, o ješitnosti ....)

Ak Rastislav Michalík „zavelil“ do útoku pomenovať pravdivo situáciu vo futbalovom klube FK Čadca, mal na to svoje dôvody. On je na pomery kysuckého futbalu „pánom“ futbalistom, spoločne  s Ľubomírom Faktorom. Oni majú právo vysloviť svoj názor na problémy, ktoré sa dejú vo futbale. Oni dvaja na rozdiel od iných futbalových „teoretikov“ niečo vo futbale dokázali.


Slova Rastislava Michalíka sťa blesk zasiahli osie hniezdo, a blesky a hromy idú neprávom  na tých, ktorí chcú, aby sa plnili dohodnuté pravidla. Nie je ambíciou klubu postup do 1. futbalovej ligy? Neodznelo to iba tak náhodou po zvolení nového prezidenta FK, keď striedal vtedajšieho úspešného prezidenta FK Ing. Milana Guru ?

Nie je súčasne dianie v čadčianskom futbale učebnicovým príkladom, ako sa upevňuje  moc? Ako strach sa stáva ešte väčším strachom pre tých, ktorí nechcú, alebo nemajú silu zostať sami sebou? Nepramení ich strach z laického poznania, že ak budú lojálny, potom všetko bude ako prechádzka „ružovou“ alejou? Nie je opak  pravdou?

Nie je zámerom „projektantov“ nechať futbal padnúť „na hubu“, potom „chvála“ tomu kto to spôsobil, a potom aj finančné prostriedky možno sa objavia na účte FK? Kto neverí, nech si spomenie na 30.3.2007, kedy sa rušila základná škola na ulici A.Hlinku. Moc je hrozná vtedy, ak sa jej zapredáme, a potom stávame sa neslobodnými.

Tí, ktorí zavinili pád futbalu, sa nádejali, že budú na výslní svojej slávy. Projektanti tohto potemkinovho „úspechu“ nepočítali, že sa tu objaví Rastislav Michalík, a na plne ústa povie pravdu o čadčianskom futbale. Ich domček „slávy“ sa zrútil ... a pamäť je tá hrozná vec, že si pamätá.

Keby slová Rastislava Michalíka boli iba nevinným závanom, tak o neho nikto nezavadí. Opak je pravdou. Okamžite reagovali, výkonný výbor FK, viceprezident FK Ing. Štefan Holeščák, zástupca primátora JUDr. Ján Macura, ale svojim stanoviskom prišlo aj mesto.

Prečítajte si pozorne niektoré citácie, tak ako odzneli v poslednom čase v miestnej tlači. Rozmýšľajte so mnou, či to, čo je napísané, je pravdivou výpoveďou o dianí vo futbale, o futbalovej pravde, o moci, o strachu, o ješitnosti ...?

Celý článok...
 
Ako je to po čadčiansky v plnom tréningovom nasadení ?
 V týždenníku Kysuce (č.7-18.2.2009) sa na poslednej stránke (dolu) v poznámke na čiernom pozadí ( že by náznak futbalového karu ? ) bola futbalová verejnosť informovaná, citujem:

„ Do I. jarného kola II. Futbalovej ligy chýba už necelý mesiac.
Mužstvá sú v zimnej príprave a aj Čadca,
po istých problémoch,

je v plnom tréningovom nasadení.

Musí totiž doháňať deficit,
keď hráči štrajkovali za svoje finančné požiadavky.
Mesto na čele s primátorom Ing. Jozefom Vraželom urobilo kroky k tomu,
aby futbal v Čadci žil ...“

Článok píšem vo štvrtok 19.2.2009, a z dobre informovaných kruhoch viem, že s oficiálnym tréningom sa v Čadci ešte nezačalo. Milan Lasica všetkým, ktorý chcú niečo povedať, odkázal: Ak máte čo povedať, povedzte to jednoducho. Ak nemáte čo povedať, mlčte.
 
Ak máte v ruke kladivo, všetko ostatné vyzerá ako klinec ....

( o pravde v Pravde)

V téme dňa  - platy starostov a primátorov sa pripomenuli nezrovnalosti, aspoň u tých primátorov, ktorých fotografie, spoločne s ich platmi, a odmenami boli zverejnené (Pravda 17.2.2009, str. 6-7). Ak by sa nejednalo aj o plat primátora Čadce, tak by som prejavil zdravý patriotizmus k mestu. Hrdosť, že náš primátor je medzi takýmito komunálnymi osobnosťami a predsedom vlády, ale opak je pravdou. 

Mesto                   Plat          Odmena za 2008    Počet obyvateľov
Bratislava               4.959 €         7.085 €                   425.000
Košice                   4.256 €               0 €                   235.000
Nitra                     4.016 €               0 €                     86.000
Trnava                  4.000 €         7.678 €                     69.000
Banská Bystrica      3.790 €        12.282 €                     81.000
Trenčín                 3.555 €        13.278 €                     57.000
Žilina                    3.000 €               0 €                     85.000
Prešov                  2.880 €               0 €                     92.000
Predseda vlády      3.837 €       pauš.náhrad                    ---
Č a d c a               3.850 €                ? €                      26.000

Nemám námietky voči platom a odmenám primátorov krajských miest. V galérii pravdy v Pravde je dôkaz, že moja zhoda v kritike Slovenska a obyvateľov Čadce na plat svojho primátora je jednotná. Stále tvrdím, a budem tvrdiť, že bolo nemravné v štáte „čadčianskom“ schválenie platu a odmeny primátora vo výške 6004 €. Po tlaku verejnej mienky, primátor kapituloval a navrhol si menšiu mzdu (Pravda 26.4.2008)

Celý článok...
 
Bezpečne do cieľa, zviditeľni sa !

( rada chodcom, cyklistom, ako bezpečne prísť do cieľa, bez ujmy na zdraví a živote )

Policajná linka dôvery: 096 140 2157

Zažili ste, že vďaka rôznym podmienkam na cestnej komunikácii (tma, šero, dážď, sneh, hmla, fujavica, .....), nevedomky my cyklisti alebo chodci dostávame vodiča do kolíznej situácie? Sme si istý, že vodič na motorovom vozidle nás vidí? Ale čo ak  my chodci, alebo cyklisti nie sme osvetlení, aké šance dávame vodičovi, aby nás on videl.  

Farba oblečenia má vplyv, aby sme boli videní, či sme chodec, alebo cyklista. Správne volené farebné odlíšenie nášho odevu z nás, účastníkov cestnej premávky robí viditeľného v rozpätí od 18m do 200m.

·         modré oblečenie                18 m

·         červené oblečenie              24 m

·         žlté oblečenie                    37 m

·         biele oblečenie                  55 m

·         reflexné oblečenie            200 m

 Ako vidí vodič nás cyklistov, alebo chodcov, akú šancu dávame vodičovi, aby reagoval na nás účastníkov cestnej premávky.

·         po 30 m jazdy vodič vidí chodca

·         po 60 m jazdy vodič rozpoznáva nebezpečenstvo

·         po 90 m jazdy vodič rozhoduje sa o manévri

·         po 120 m jazdy vodič manévruje

·         po 150 m až 200 m vodič dokončuje uhýbací manéver

Čo prikazuje zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

·         Chodec za zníženej viditeľnosti idúci po krajnici alebo na okraji vozovky mimo obec musí mať na sebe viditeľné umiestnenie reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

·         Cyklista za zníženej viditeľnosti jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľné umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

 
Mesto nedrží slovo

(O futbale v Čadci, o sľuboch ako sa neplnia s Rastislavom Michalíkom)

 V Čadci po sľubnom začiatku, keď ambície siahali až na 1. futbalovú ligu, cez zimnú prestávku „zhasli“. Sľúbené finančné prostriedky od mesta akosi idú veľmi dlho, že by atrament v primátorom pere uschol? V utorok 3.2.2009 v Športe v článku „O konci kariéry sa nebavil“, teraz futbalista FK Čadca Rastislav Michalík okrem iného jasne a bez „obalenia“ pomenoval, prečo v Čadci sa netrénuje.

Rastislav Michalík o situácii v čadčianskom futbale povedal: „Mesto nedrží slovo.“ Na ďalšie odpovedal:

·         Predsa len, nie je pre bývalého reprezentanta len tretia najvyššia súťaž málo?„Je to tak. Po odchode z Trnavy som nedostal žiadnu konkrétnu ponuku, tak som sa vrátil do Čadce, kde som robil prvé futbalové kroky. Dávnejšie som povedal, že sa tam vrátim a pomôžem. Na rozdiel trebárs od primátora mesta, ktorý sa k futbalu stavia chrbtom.“

 

·         Kedysi ste sa vyjadrili, že v Čadci plánujete ukončiť bohatú futbalovú kariéru. Dozrel ten čas? „ O konci kariéry sa nebavme. Cítim sa dobre  a chuť na futbal mám rovnakú, ako roky predtým. Len v tejto chvíli nedokážem povedať, či ju práve ukončím práve v Čadci.“

 

·         Má to súvislosť s tým, čo ste už naznačili, teda, že mesto futbalu nepraje? „Na začiatku sezóny sa hovorilo, že primátor pomôže s financiami na chod klubu. Nedostali sme tri mesiace výplaty, mám pocit, že slovo nedrží. Aj preto odišiel od mužstva tréner Zaťko.“

 

·          Už viete, kto nahradí Zaťka? V prvom rade nám  treba vyriešiť finančné resty z jesene. Pokiaľ sa to podarí, je tu šanca, že k nám príde bývalý hráč Žiliny, Trenčína a Trnavy Marián Klago.“

 

·         Takže momentálne sa v Čadci ani netrénuje? „So spoluhráčmi chodievame do haly, individuálne behávam, chodím do posilňovne. Nesedím doma, to by sa nedalo.“

Kto je Rastislav Michalík?

Narodil sa 14. januára 1974 v Čadci. Pôsobil v Považskej Bystrici, Banskej Bystrici, Třinci, Dukle Praha, Slovan Liberec, Sparte Praha, tureckom Kayserispore, rakúskom Riede, Spartak Trnava a po 20 rokoch sa vrátil do Čadce. Bol i kapitánom Sparty, získal dva tituly. Tri razy sa stal víťazom Českomoravského pohára (v Sparte raz, v Liberci dvakrát). V Lige majstrov odohral dvadsať zápasov, šestnásť v Pohári UEFA, dvadsaťjedenkrát reprezentoval Slovensko. Záľuby hokej, tenis a začal lyžovať. Rozvedený, má dve deti, Mareka (12 rokov), Simonu (9 rokov).

 
... ešte o 30 miliónovej megakauze mesta

( o tom, ako na vyzvanie primátora, kto môže nech pomôže mestu, konal Ing.M.Gura, ale primátor je stále nečinný ... veď sa jedná iba o 30 mio Sk)

 

Obyvatelia mesta, buďte v strehu !

V meste sa odohráva stále viac tajuplných káuz,

na ktoré nemáme, my obyvatelia odpovede !

 

Otázka znie, prečo je primátor naďalej nečinný?

·         Bol by nečinný, keby sa to týkalo jeho osoby (nie primátora) Ing. Jozefa Vražela?

·         Bol by nečinný, keby musel tak ako mesto zaplatiť, ale zo svojich, 30 mio Sk?

·         Bol by nečinný, keby mohol a nevyužil by podanie na mimoriadne dovolanie, aj napriek skutočnosti, že verejne proklamoval, že kto môže, nech pomôže?

Poslednú otázku som zámerne formuloval ako zmätočnú.

·         Ak niekto vyzýva, aby pomohol, ale on môže a nekoná, nie je to zmätočné konanie? Nie je to potom dôvod na diagnózu?

·         Ak on nekoná, čo robia jeho poradcovia? Ako mu radia?

·         Nie je to prejavom jeho apatie a neschopnosti viesť primátorsky úrad?  

·         Nie je to už strmý pád do komunálnej diery?

Celý článok...
 
Dopravná nehodovosť, jej príčiny a následkoch v okresoch Čadca a KNM

Od 1. februára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke. Zákon prináša prísnejšie pravidlá, ale aj pokuty. Možno súhlasiť s prezidentom PZ Jánom Packom, ktorý na otázku, aký bude zákon odpovedal: Zákon bude bičom iba na „hrdinov“.

Zákon sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, núti vodičov byť disciplinovanejšími, a v neposlednej miere sleduje zníženie nehodovosti, a zníženie počtu úmrtí. Vlani na našich cestách zahynulo 558 ľudí, z toho viac než 200 chodcov a cyklistov.

Sprísnenie sankcii v zákone vychádza z poznania, že najčastejšími príčinami nehôd je nedanie prednosti v jazde a nevenovanie sa riadeniu vozidla. Preto napríklad klasické telefonovanie (z ruky) je minulosťou, ak by predsa, tak na pokutu vodič tak rýchlo nezabudne.

Zákon platí. Je v záujme všetkých, ktorí sú súčasťou cestnej premávky, aj napriek niektorým výhradám k zákonu ho dodržiavali. Ako sa budú napĺňať ambície zákonodarcov, aký bude trend počtu dopravných nehôd, usmrtených alebo ťažko zranených osôb, to ukáže budúcnosť. Preto nech priložená tabuľka nech sa stane porovnávacím štandardom, ako litera zákona bola účinná.

Celý článok...
 
Naši mladiství sú druhí najhorší v Európe .....

(Dôvodová správa k novele zákona č.219/1996 v ďalšom znení)

Ku pripravovanej novele zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb mali poslanci NR SR priloženú dôvodovú správu. Pre jej závažnosť si ju dovolím v plnom znení zverejniť. Je výpoveďou a zároveň obvinením nás dospelých, ako vlažne pristupujeme k výchove maloletých a mladistvých, ktorí „vstupujú“ do života.

Všeobecná časť:

Podľa posledných prieskumov, Slováci v pití alkoholických nápojov a v užívaní iných návykových látok nepoľavili. Znepokojujúce je ich užívanie mladistvými a najmä maloletými. Z nedávneho medzinárodného prieskumu, o ktorom informovala naša tlač 29. 12. 2007 vyplynulo, že 15 percent oslovených 15 a 16 ročných Slovákov nielenže konzumovalo alkohol, ale kombinovalo ho s liekmi. Bol to druhý najhorší výsledok spomedzi európskych krajín.

Celý článok...
 
... ako za každú cenu upútať pozornosť

Na zastupiteľstve v stredu 28.1.2009 v bode kúpa – predaj som nedostal ja a ešte ďalší dvaja poslanci príslušný materiál k prerokovanému bodu. Bol to zámer, alebo technické zlyhanie? 

Keby som mal dôveru ku primátorovi, tak sa o tomto „incidente“ nie je potrebné ani na okamih sa slovom „otrieť“. Aby každý bol v stálom v strehu, chce práve primátor, ktorý  svojimi kauzami o tom presviedča.   

Nemám záujem sa zaoberať technickým problémom, ktorý mohol byť dôvodom, že som nedostal úplný materiál. To so môže stať, to je ľudské. Chcem ale upriamiť pozornosť, ako sa zachoval primátor, čo ma svoju vypovedaciu hodnotu.

Keď sa to stalo, primátor mal konať. Aj začal, aj verejne vyzval, aby dotyčným poslancom sa materiál prefotil a po obdŕžaní sa bude pokračovať v rokovaní. Potom to akosi dostal do stratena. Neušlo mi, že pred hlasovaním aktívne napomáhal, aby bod bol schválený, čím ešte väčšmi vniesol do rokovania pochybnosť.

Sám seba sa pýtam, či primátor ešte vie byť nad problémom, alebo je „vyrábáč“, a v tomto v prípade aj vyvolávač pochybnosti? Nerozumiem mu, že si zbytočne si sám seba komplikuje (primátorsky) život.

Primátor mal byť nad vecou. Dať dôkaz, že keď už sa  takéto niečo stalo, chce to riešiť ako primátor všetkých poslancov. Škoda, že nevyužil šancu presvedčiť prítomných o svojej  objektívnosti.

 

 
Kto je kto II ?

( Ako futsal v Čadci prišiel o peniaze ... vďaka mestu )

Už dlhšie sledujem vývoj pri prerozdeľovaní príspevkov športovým klubom (prerozdelenie pozri na konci článku), a moje poznanie sa úmerne dostáva do „správneho“ pohľadu vďaka zvyšujúcim sa kauzám v meste. Ak pominiem, že každý rok je viac žiadosti ako možnosti, ak silnie tlak lobistických skupín resp. jednotlivcov, tak v tomto roku celé prerozdelenie dostalo novú nebezpečnú dimenziu – isto účelovú a a ja si kladiem otázku, či aj nie politickú?

Prečo v Čadci úspech je považovaný za niečo zlého? Prečo úspech sa musí za každú cenu zlikvidovať. Mohol by som spomenúť úspešné pôsobenie FK Čadca v II. celoslovenskej lige, a cez zimnú prestávku sa netrénuje, futbalisti nemajú vyplatené peniaze. Pred sezónou kopec sľubov, a dnes iba beznádej. Aký to rozdiel medzi predchádzajúcim prezidentovaním futbalu (Ing. Milana Gura) a terajším prezidentom -  primátorom mesta (Ing.Jozefa Vražel)? Veľký ! Nie v rečiach, ale vo výsledkoch !!!  Ale to som odbočil, o tom niekedy inokedy. Kto neverí, nech si prečíta a potom bude vedieť.

Nemôžem si pomôcť lepším príkladom, čo sa odohralo na zastupiteľstve v stredu 28. januára 2009, keď sa schvaľoval príspevok futsalovému klubu Benfica GEMM Čadca. Treba pripomenúť, že Benfica hrá celoslovenskú súťaž, zároveň je organizátorom famózneho Vianočného futbalového turnaja, a v rozhodujúcej miere sa podieľajú aj na činnosti FK Čadca.   

Klub využil ponuku mesta uchádzať sa o príspevok. Benfica podala projekt na 200 tis Sk príspevok. Komisia školstva, mládeže a športu navrhla 90 tis. Sk. V stredu 28.1.2009 na zasadaní Mestskej rady schválila 0 (slovom nula) Sk. Možno si iba domýšľať, prečo Rada tak nekompromisne konala? Že by jediným previnením poslanca Ing. Milana Guru bolo, že týždeň pred konaním Rady a zastupiteľstva si dovolil v relácii Hodina s .... v Kysuckej televízie otvorene rozprávať o kauzách, ktoré spôsobil primátor mesta? Ani sa nečudujem, keď štýl práce je tienený strachom, neodpúšťa sa.

Ak k tomu pripočítam, že na následnom zastupiteľstve dostal poslanec Ing. Milan Gura ešte bonus, tak moja predtucha môže mať aj pravdivý kontext. Poslanec JUDr. Ján Macura, poslanec za Horelicu navrhol bez mihnutia oka, ale s trasľavým hlasom vylúčiť poslanca Ing. M.Guru z Mestskej rady a veľká BODKA ...a dielo „skazy“ bolo dokonané. (viď zoznam príspevkov športovým klubom)

Celý článok...
 
Finančné príspevky občianskym združeniam, nadácám a neziskovým organizáciám 2009

Pre rok 2009 boli schválené občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám  finančné príspevky. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 28.1.2009 schválilo výšku príspevkov tak, ako ich navrhla Komisia kultúry, cestovného ruchu a informácií pri MZ v Čadci. Finančné príspevky sú uvedené v tisíc Sk. Príspevok pre rok činí 510 tis Sk (16.929 €), oproti roku 2008, kedy sa prerozdelilo 755 tis. Sk).

Celý článok...
 
Poďakovanie COOP Jednota Čadca

(vďaka za používanie parkoviska aj pre potreby mesta)

COOP Jednota v Čadci ako majiteľ parkoviska pred OD TERNO zaviedla novinku, ktorá mnohých z nás prekvapila. Parkovacia doba bola stanovená maximálne do 2 hodín. Po tomto čase vodič je povinný opustiť parkovisko. Prekročenie stanoveného limitu je riešené mestskou políciou. Možno táto správa zarezonuje iba v úzkom okruhu občanov. Zväčša nie u tých, ktorí prišli na nákup, ale u tých, ktorí ako keby idú nakupovať, ale auto si na celý deň zaparkujú a k tomu ešte dostali aj „bonus“ - celodenné parkovanie zadarmo.  Preto vedenie pristúpilo na takéto riešenie.

Treba povedať, že toto parkovisko v centre mesta plnilo dôležitú úlohu, ako záchytné parkovisko aj mesta.

Očakávane rozhodnutie o obmedzení doby parkovania je nezvratné. Z tohto pohľadu by si aspoň teraz zaslúžilo vedenie OOP Jednota od mesta verejne poďakovanie, že takto  zištne pomáhali mestu pri riešení jeho parkovacích plôch.  

Preto aspoň cez webový portál osobne ďakujem COOP Jednota Čadca za pochopenie s mestom. Verím, že nie som sám, a preto, kto chce, nech sa pridá, aby naše spoločné    zborové a hromové ĎAKUJEME bolo počuť všade, aj v najodľahlejších miestach mesta.

 

Ďakujeme !!!

 
Kto je kto?

V Kysuckých novinách poslankyňa zastupiteľstva RNDr. Anna Belousovová k svojej neúčasti na zasadaní zastupiteľstva 13.1.2009 povedala „Odmietam sa zúčastňovať predčasnej predvolebnej kampane pána Guru, pretože určite bude mať snahu kandidovať za primátora mesta“. 1)

Prekvapilo ma jej priame, nezaobalené a zrozumiteľné vyjadrenie prameniace zaiste aj z jej pôsobenia vo „veľkej“ politike. Ani sa nečudujem jej vyjadreniu. Po skúsenostiach z predchádzajúcimi resp. z terajším primátorom, nie je na výber. Ak jej verím čo povedala, tak potom presne pomenovala, ale zároveň potvrdila, že ona tak ako jej kolega Ing. Milan Gura majú totožný názor.

Keby to bolo tak, ako sa vyjadrila, práve ona je príkladom, ako sa mediálne účelovo prezentuje na rôznych akciách, prezentáciách, slávnostných otvoreniach alebo odovzdávaniach, ako sleduje popularitu politikov. Aby to bolo správne pochopené, nespochybňujem to. Zároveň môžem dedukovať, že tak, ako sa vyjadrila o svojom poslaneckom kolegovi, tak isto potom aj ona sa chystá kandidovať za primátorku, alebo županku?

Celý článok...
 
... nemému ani vlastná mater nerozumie

  (ohliadnutie za vyhláseným stavom núdze)

Vyhlásený stav núdze na Slovensku mobilizuje ľudí a prostriedky, aby sa situácia nevymykla z rúk. Bol som zaskočený z nekonania v meste. Nebol zriadený krízový štáb, časť poslancov od sabotovala mimoriadne zasadanie zastupiteľstva 13. januára 2009 (ďalej M-MZ). Krízový stav nemôže urobiť nemožné, ale mať jasno, keby v prípade, že sa kríza bude prehlbovať (viď mestá, ktoré vykurujú uhlím, a riešili situáciu napr. Košice, Trenčín). Ale to najpodstatnejšie súdiac poučený z iných miest, je ukludniť verejnosť,  a presvedčiť ju, že sa koná. A pritom mesto má svoje „historické“ poučenie, keď sa na Kýčerke pred niekoľkými rokmi nekúrilo.

 

Celý článok...
 
Harmonogram udalosti v meste počas stavu núdze v dňoch od 7.1. do 16.1.2009

V čase, keď Slovenska republika je odkázaná na dodávku plynu z Ruska, keď Slovensko privatizovalo zdroje na výrobu energii, keď štát nemá vplyv a dosah nad rozvodnou sústavou, keď bezprecedentný spor medzi Ruskom a Ukrajinou ťaživo dopadá na Slovensko, keď situácia na Slovensku  je najhoršia zo štátov EÚ, MH SR vyhlásilo stav núdze na celom území SR. V tej istej situácii je aj mesto, keď nevlastní zdroje energie, ani rozvodovú sústavu. Ak štát koná, tak v meste je „hrobové“ ticho. Ak k tomu pripočítame, že niektorí  poslanci bojkotujú zasadanie zastupiteľstva potom takéto mlčanie ma svoju vypovedaciu - nulovú hodnotu.

Pripomeňme, čo podľa našej legislatívy stav núdze znamená:

Stav núdze je stav, kedy došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu  značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie. Núdzový stav je možné vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Pre pochopenie situácie, dovolím si zverejniť môj pohľad, ako som vnímal situáciu, ako som sa snažil byť aktívny v rámci svojich možnosti, ako poslanec Mestského zastupiteľstva.  Preto nech moje glosovanie je výpoveďou o dobe, ktorú história bude považovať za nové preskupovanie síl  a prostriedkov na východ od našej hranice.

Streda 7. január 2008

Prvé stretnutie zvolal predseda poslaneckého klubu pri MZ v Čadci Ing. Milan Gura. Dôvodom bol vyhlásený stav núdze. Tak ako na MH SR zasadal každý deň krízový štáb, tak sme sa nádejali, že v meste mal pracovať krízový štáb.

Uvedomovali sme si, že

-         2/3  produkcie tepla v meste pre domácnosti pochádza z plynových kotolní,

-         mesto má trpké poznania, aká bola situácia pred pár rokmi, keď vrcholil spor o dodávku tepla medzi SOTE s.r.o. a mestom, ako obyvatelia sídliska Kýčerka sa stali rukojemníkmi tejto nepeknej hry. Aj tu absentovala informovanosť.

Boli sme si vedomí, že aj v súčasnosti pretrváva pnutie medzi vedením Mestská teplárenská spoločnosť s.r.o. a primátorom. Po zvážení všetkých rizík, výsledkom našej analýzy bolo, že primátor nadradí záujmy mesta nad osobné a začne konať. Dohodli sme sa, že počkáme, a ponecháme iniciatívu primátorovi.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1211 - 1232 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.