Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Keď charakter sa stáva diamantom
Skutočná sloboda je predovšetkým prejavom kvality charakteru. Lebo charakter je nemenný, a predstavuje základnú formu osobnosti.

Futbalová zimná dráma  v Čadci s náznakom likvidácie futbalu sa aspoň zatiaľ zoslabila, ale neskončila.  Nemusela byť, keby v prostredí tých, ktorí zodpovedajú za futbal nevládol strach, ješitnosť a moc jednej pravdy, ale slušnosť a zdravý rozum. Rastislav Michalík mal toľko zodpovednosti, že povedal to, čo druhí sa báli povedať. On pichol do osieho hniezda.

Preto, ak budú pred zápasom s FK Bánova čítať jeho meno, prejavme my fanúšikovia svoju statočnosť, a doprajme tomuto futbalistovi, a zároveň slušnému a morálne čestnému mladému mužovi

d l h o t r v a j ú c i   p o t l e s k

za to, že neváhal, keď bola potreba konať,  tak ako mu velilo jeho svedomie. Bol protiváhou tým, ktorí váhali, báli sa vysloviť svoj názor, alebo boli účelovo opatrní. Lebo opatrnosť, báť sa, byť lojálny pre svoj pokoj, nevysloviť svoj názor je začiatkom konca demokracie, a je kontra produktívnym konaním namierené proti posilňovaniu občianskej odvahy konať.

Nie iba futbal v Čadci potrebuje takýchto mravne charakterných ľudí, akým sa prejavil v pravý čas Rastislav Michalík. Nech on je príkladom posilňovania tak potrebnej občianskej statočnosti a odvahy.
 
Úvaha k 2.výročiu zrušenia najstaršej školy na území mesta na ul.A.Hlinku
 „Zastavte zemeguľu, ja chcem vystúpiť“, tieto slova vyslovil dnes už čestný nositeľ ocenenia Osobnosť Kysúc Miroslav Golis ako svoj protest na nezmyselné rozhodnutie zastupiteľstva a primátora. Čo na tom, že v jeho volebnom programe bolo, citujem:

„Udržím súčasný počet základných škôl a

zameriam sa na ich špecializáciu.“

Pred dvoma rokmi, 30. marca 2007 sa zrušila najstaršia škola na území mesta. Následne poslanci zastupiteľstva neschválili ani zriadenie cirkevnej školy !!! Nepomohol

·    ani predvolebný sľub primátora, že nezruší ani jednu školu
·    ani 6743 podpisov na petície pre nezrušenie školy

Pýtam sa sám seba, v čom tkvel motív zrušiť najstaršiu školu v meste, a následne nezriadiť cirkevnú školu?
Celý článok...
 
Majetkové priznanie je zalepením oči demokracii

Komunálny politik je verejný funkcionár, ktorý okrem zákonnej povinnosti by mal mať aj osobný záujem zverejniť všetko o svojom majetku, ale aj o spôsobe jeho nadobudnutia počas aktívneho výkonu verejného funkcionára.

Ústavný zákon č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa vzťahuje aj na primátora mesta a poslancov zastupiteľstva. Počas výkonu funkcii je povinnosť do 31.3. podať písomne oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Pre občanov mesta je potrebné vedieť, že je zriadená komisia mestského zastupiteľstva, ktorá prijíma oznámenia o majetkových pomeroch primátora a poslancov, skúma jeho zosúladenie so zákonom, a zároveň je povinná poskytovať informácie o týchto oznámeniach každej osobe v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciách.

Celý článok...
 
Pavol Bršlík zažiaril v Mníchove

Nestáva sa často, aby dve z hlavných úloh spievali na jednej z najstarších a najlepších operných scén sveta dvaja Slováci. Na premiére 23. februára 2009 v Bavorskej štátnej opere v Mníchove v inscenácii Gaetano Donizetti -  Lucrezia Borgia sa predstavila slovenská  operná diva, sopranistka Edita Grúberová. To by až tak nebolo prekvapujúce.  S ňou v úlohe jej (operného) syna Gennara sa predstavil tenorista Pavol Bršlík, rodák z Kysuckého Nového Mesta. Mimoriadne nadaný tenorista spieval len svoju druhú úlohu v opere pred verdiovského bel canta a premiéru zvládol napriek čiastočnej zdravotnej indispozícii výborne.

Roku 2005 ho časopis Opernwelt vyhlásil za „Spevácky talent roka“. Odvtedy dostal do širšieho povedomia intendantov svetových operných scén, a je pozývaný na prestížne operné scény a festivaly.

Kritika potvrdila iba to, čo sa vedelo, že na Slovensku sa rodí tenor európskeho významu. Tento úspech potešil Kysučanov dvojnásobne. Nie iba tým, že Kysuce sa dostávajú do povedomia, ale že jeho začiatky sú aj trochu spojené s Domom kultúry v Čadci.

Mnohí majú ešte v pamäti nezabudnuteľný Novoročný koncert v januári 2000, v ktorom popri spevákoch Dagmar Bezačinskej a Vítovi Königovi, spoločne s klaviristkou Renatou Majtánovou a huslistom Stanislavom Paluchom ml. vystúpil vtedy ešte študent Pavol Bršlík.

Dom kultúry v rámci svojich aktivít systematicky vyhľadával  na Kysuciach začínajúce talenty, ktorým umožnil vystúpenia na Novoročných koncertoch, a Pavol Bršlík nebol výnimkou.

Zaželajme si spoločne, aby jeho spevácka kariéra vydržala čo najdlhšie, aby jeho spev bolo počuť zo všetkých operných scén sveta, aby takto prirodzene propagoval Slovensko v zahraničí.  

Verme, že aj napriek  nabitému termínovému kalendáru na tri roky dopredu, budeme ho môcť znovu skoro privítať na scéne Domu kultúry. 

 
Caissa Čadca - malý zázrak na zemi

(úvaha o úspechu čadčianského šachu)

Pod lampou býva tma, alebo skromnosť tam, kde nemá byť. Aj takto možno pomenovať v dianie v čadčianskom šachu. Keby sa robila anketa v uliciach Čadce, neviem či by okrem šachistov a ich rodinných príslušníkov ešte niekto vedel, že Čadca bola blízko svojho historického triumfu.

Posledné kolo slovenskej šachovej extraligy bol pre domácu Caissa Čadca priam historicky. Lós proti sebe postavil doterajšieho majstra Slovan Bratislava a domácu Caissa Čadca. Posledné kolo malo rozhodnúť, kto bude majstrom Slovenskej republiky v šachu. Či Slovan Bratislava, ktorý obháji minuloročný titul, alebo domáci. Neuveriteľná  šachová dráma na pravé poludnie v nedeľu 15.3.2009 chcela, že nie v poslednom zápase súťaže, ale v poslednej partii sa rozhodlo, že titul zostáva (aspoň) pre tento rok pri Dunaji.

Šachové Slovensko s úctou sa vyslovuje o malom zázraku ktorý sa stal v Čadci. My domáci nevieme nič, alebo veľmi málo, s akou skromnosťou a pokorou sa borili a boria domáca Caissa s problémami. Napriek tomu ich to hnalo vpred, aby sa zaradili medzi šachovú elitu na Slovensku.

Preto práve šachistom, funkcionárom, ale aj sponzorom, ktorí museli za pochodu riešiť svoje nie raz existenčné problémy, za ich trpezlivosť, odvahu nachádzať riešenia, v ich úsilí byť najlepší z najlepších si zaslúžia potlesk na otvorenej scéne a naše spoločné úprimné, radostné a hromové

Ď A K U J E M E

Celý článok...
 
... ešte o Novoročnom koncerte 2009
Prílišná horlivosť spôsobí iba omyly. (Molière)


V sobotu 10. januára 2009 sa uskutočnil už po 19 krát Novoročný koncert. Jeho priebeh, včítane prípravy a konečnej produkcie hodnotím a oceňujem ako kontinuitu práce Domu kultúry. Takto sa Dom kultúry každoročne práve Novoročným koncertom prezentuje s tým najlepším, čo môže verejnosti ponúknuť. Hodnota, ktorú koncert poskytuje verejnosti je v jeho originálnosti toho nášho - kysuckého. Preto tento koncert rezonuje vo verejnosti a ma priaznivú odozvu aj hranicami Kysúc.

Ani tohoročný Novoročný koncert nebol výnimkou. Problémom, dodávam príjemným zostáva, či vysoká úroveň tohoročného koncertu, ktorá nadviazala na koncerty z minulých rokov bude zachovaná.  Lebo nadviazať na započaté dielo je príjemné, ale pokračovať je omnoho ťažšie.

 Na tomto mieste by si zaslúžilo písať pozitívne o udalosti večera – oceňovaní čestných titulov Osobnosť Kysúc, za aktívnej účasti Kysuckej kultúrnej nadácie*, o prezentácii „Zlatej knihy DROTÁRIE“, o atmosfére. O tom zaiste budú písať iní. Ja sa sústredím na tých, ktorí vo svojej horlivosti chceli urobiť niečo výnimočné, a obrátilo sa to proti ním.

Problémom bolo necitlivosť dramaturgie, ktorá sa vzdala miestnej tradície, aby koncert konferovala niektorá z domácich konferencierok, a na koncert roka bola angažovaná konferencierka zo súkromnej TV z Bratislavy.

Nie že by bola konferencierka profesionálne nevhodná a neschopná. Ona je moderátorka typu súčasného trendu zábavy mladých ľudí,  a nie koncertu, ktorý svojou konzervatívnosťou v sebe snúbi pocit hrdosti k svojmu mestu, a radosť z počutého a videného. Novoročný koncert je niečím tak výnimočným, že si nezaslúži v žiadnom smere jeho spochybňovanie.

Rád by som vedel, aký bol honorár konferencierky? Na moju písomnú interpeláciu poslanca zastupiteľstva mi riaditeľka MsKS (Dom kultúry) Mgr. Dagmar Labáková okrem iného odpísala:

Celý článok...
 
Poslanci zvolili nového hlavného kontrolóra mesta
V piatok 27. februára 2009 najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bola voľba hlavného kontrolóra.

Hlavného kontrolóra volí Mestské zastupiteľstvo na 6 rokov a kontrolór je zamestnancom mesta. Funkčné obdobie  súčasnej kontrolórky Ing. Anny Zbojanovej skončilo 26.3.2009. Vo funkcii bola od 3.7.1991 (druhý krát bola zvolená 26.3.2003).

Na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Mesta Čadca sa prihlásili 7 kandidáti: Anna Getová, Ing. Jozef  Ihelka, JUDr. Ján Klučka ml., Ing. Ján Klučka st., Ing. Tatiana Krkošková, Ing. Richard Prívara a Ing. Anna Zbojanová. V priebehu voľby sa kandidatúr  vzdal Ing. Ján Klučka st.  Právo vystúpiť  a oboznámiť poslancov so svojimi predstavami využili iba dvaja kandidáti - JUDr. Ján Klučka ml. a  súčasná hlavná kontrolórka  Ing. Anna Zbojanová.

Návrh poslanca Ing. Milana Guru, aby voľba bola tajná, poslanci zamietli. Ing. Milan Gura dôvodil,  že sa jedná o personálnu voľbu, a tato všade býva tajná. Poslanci rozhodli, že voľba hlavného kontrolóra bude  v e r e j n á. V hlasovaní poslanci za hlavného kontrolóra  zvolili JUDr. Jána Klučka ml. (za 15, proti: 0, zdržal sa: 1). Zvolený bol hlasmi iba koalície.

Jednota koalície v zastupiteľstve ma neprekvapuje. Dala jasný signál, ako po kauzách aj teraz sa spreneverila demokratickému ponímaniu pomerov v zastupiteľstve. Nepísaným dohovorom v politike platí, že koalícia dá kontrolu opozícii. Platí to na celom Slovensku, ale v Čadci nie. Aj tu sa potvrdilo, že hlasovanie koalície je cielené a účelové. Postráda politickú slušnosť. Koalícia 15 hlasmi zobrala na sebe veľkú zodpovednosť.
 
Nespochybňujem komisiu, ktorá po otvorení obálok kandidátov konštatovala, že prax je v súlade s vyhlásenými podmienkami. Aj tak mám závan pochybnosti, že u tak mladého a predpokladám aj ambiciózneho mladého človeka nie som o jeho praxi úplne presvedčený.
Celý článok...
 
Žaloba o neplatnosti zmluvy ....
Tesne pred zasadaním zastupiteľstva v piatok 27.2.2009 poslanci dostal závažný materiál

„Podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonov
súvisiacich s navýšením základného imania“.

Materiál pojednáva o dohode medzi spoločnosťami Mestská teplárenská spoločnosť, a.s., SOTÉ, s.r.o. Čadca a DALKIA, a.s. Poslanci po diskusii schválili podanie žaloby o neplatnosť zmluvy a právnych úkonoch súvisiacich s navýšením základného imania proti žalovaným trom spoločnostiam.

Pri posudzovaní tohto materiálu som vychádzal z poznania, že primátor, a tiež poslanci chránia majetok mesta. Či sa jedná o 30 mio, kde primátor bol alebo ešte je spoločníkom, alebo sa jedná o tepelné hospodárstvo.

Aj preto som si osvojil obsah predloženého materiálu a hlasoval som za jeho prijatie, aj napriek k niektorým výhradám:

·    vadilo mi forma, ako bol materiál predložený poslancom v deň rokovania zastupiteľstva,

·    vadilo mi, že materiál predkladal prednosta MsÚ Ing. Ján Husár,

·    vadilo mi, že znenie dôvodovej správy sa podobala zneniu dôvodovej správy v dovolaní v 30 miliónovej kauze Mesto Čadca vers. M.Majchrák, ktorú koaliční poslanci odmietli

·    vadilo mi, že koaliční poslanci v zastupiteľstve sa báli ako čert svätenej vody zaviazať zastupujúcu právnickú kanceláriu výsledkom sporu

Pre pochopenie mojich výhrad, ktoré som mal k predloženému materiálu priložím niekoľko mojich poznámok.
Celý článok...
 
Predpokladaný scenár pre čadčiansky futbal po páde do jamy „levovej“
Kríza finančná a hospodárska je spôsobená nesúladom prianí a skutočnosti. Podobne aj v Čadci sú tieto príznaky. Primátor sa stal prezidentom FK Čadca a jeho nádejou bolo vyššia súťaž, ako teraz sa hrá v Čadci. Keď prezident FK pochopil o čom je futbal, bol sklamaný. Predstavovala si, že futbal bude pre neho „výťahom“ do vyššieho „levelu“.

Aký bude predpokladaný scenár futbalu po páde do jamy levovej? Futbal sa bude hrať. Len nikto nevie odhadnúť v akej súťaži, a s kým.
Celý článok...
 
Pravda o čadčianskom futbale .....
(O futbale, o prezidentovaní, o dlhoch, ..... )

Futbal je fenoménom doby. Je k neviere, ako vie jeden neplánovaný rozhovor Rastislava  Michalíka (Šport 3.2.2009) dostať ješitnosť v Čadci „na lopatky“.

Pripomeňme si fakty, ktoré vytvárajú mantinely pre pochopenie nepochopiteľného zlyhania tých, ktorí mali zabezpečiť prevádzku chodu FK Čadca.

F a k t a

·    Prezidentom klubu je primátor Ing. Jozef Vražel. Všetko čo sa tam deje, deje sa s plnou zodpovednosťou prezidenta FK.

·    Primátor a zároveň prezident FK má všetky páky, aby zjednotil podnikateľov, vytvoril jeden team work pomoci futbalu. On vtedy, ak futbal potrebuje činy, sa schová do ústrania? Nie je takéto zlyhanie porovnateľné iba so stavom, kedy kapitán potápajúcej sa lode ako prvý opustí loď?
Celý článok...
 
Tam kde je sloboda bez zodpovednosti, potom ......

Chomutov na severe Čiech ma 50 tisíc obyvateľov, ale má aj 8 tisíc neprispôsobivých obyvateľov, ktorí „vyrobili“ 240 miliónov pohľadávok mesta pri rozpočte 1 miliardy. Z toho 40 miliónov sú dlhy za poplatky a pokuty.

Po využití všetkých možnosti, primátorka mesta Ivana Řapková pristúpila k ojedinelej razantnej akcii „Záchranný kruh“ na ochranu slušných a riadne žijúcich občanov formou exekúcie sociálnych dávok. Vyvolalo pobúrenie nie u tých, ktorých sa to týka, ale u tých, s ktorými si myslela že budú stáť na jednej strane s ňou, so štátnou správou.

Ona si stojí za svojim konaním, lebo stojí na strane práva a slušných ľudí v meste.

Preto som si jej dovolil vysloviť v jej úsilí svoju podporu, a list v plnom znení zverejniť. 

Celý článok...
 
Víťazný február 1948 .......

Kardinál Miloslav Vlk sa vo svojom  článku zamýšľa nad  víťazným februárom 1948. Nabáda svojich čitteľov jeho osobnej webovej stránky k tomu, aby si uvedomili, jeho hrozivé následky si naša spoločnosť stále v sebe nosí. Nech je podnetom na zamyslenie sa, čo bolo, a čo nám zanechal.


„ Naše společnost opět vzpomíná na „únor 1948“, na jeho důsledky, které přinesly našemu národu nesmírné utrpení a velké škody mravní i materiální. Každoročně se vzpomíná, aby mladá generace, která to nezažila, nezapomněla. Zdá se ale, že to není schopna pochopit. Nevidí totiž zvláště duchovní a hodnotové škody způsobené národu. Tyto škody určitým způsobem ovlivňují také dnešní neblahý duchovní, mravní stav naší společnosti.

Naše revoluce byla příliš sametová. Nemyslím, že jsme měli komunisty, hlavně ty zodpovědné, pověsit. Tomuto zlu se ale bohužel nedostalo ani onoho minimálního morálního odsouzení. A komunisti sami se od něho nikdy nedistancovali a nesou ho dál. Naopak, působí v našem systému skrytě. Nebyla provedena žádná hluboká analýza hodnotových základů zla komunistického systému: nenávisti a lži. Nový režim jsme nezaložili na pravdě, právu, spravedlnosti a duchovních hodnotách ani na pořádných zákonech, které měly naši transformaci řídit a chránit. Naivně se mnozí politici (s komunismem v hlavách) domnívali, že nejprve je důležitý hmotný základ, ekonomická transformace, a to „ostatní“ prý přijde „samo“. Marxistický názor o základně a nadstavbě, způsob myšlení minulé doby, mnohdy zůstává ...

Utrpení všeho druhu tolika lidí, ztráty na životech, které zločinný režim způsobil, jsou nevyčíslitelné. Duchovní škody – ty jsou ovšem naprosto nespočitatelné! Pronásledování, které jsem od komunistů ve svém životě zažil (nebyl jsem vězněn ani týrán, patřím k mladší generaci), jsem díky své víře dokázal zpracovat tak, aby to jako veliká zkušenost posloužilo k mravnímu upevnění mého života a posílilo mou víru. Vím, že bylo mnoho lidí, kteří se tomuto režimu zla stavěli na odpor a dokázali nasazovat i své životy, šířit naději a povzbuzovat v beznaději. Ano, i církev tohle dělala. Je třeba na naše hrdiny nezapomínat ...

Když čtu dnes vzpomínky na naši minulost a různá hodnocení komunistického totalitního období, mrzí mě, že právě ta stránka duchovních škod není dostatečně vyhodnocena. Vím, jak je to těžké, ale ani pokus o to tu není. Komunismus jako systém padl, ale mnoho z něj zůstalo (často neuvědoměle) v hlavách a myšlení postižené generace. Bylo by záslužné, kdyby se při letošním dvacátém výročí pádu systému zla někdo chopil toho úkolu a udělal důkladnou analýzu morálních škod a učinil pokus o návrh revize kultury života naší současnosti, která s sebou vleče těžké dědictví minulosti ...

kardinál Miloslav Vlk


Článok je zverejnený a vychádza s láskavým zvolením webového portálu www.kardinal.cz (25. február 2009)

 
Podozrenie si samo vytvára nepriateľov
V článku „ ... ako za každú cenu upútať pozornosť“ som zverejnil moje stanovisko na vzniknutú situáciu. Pri prerokovaní bodu predaj – kúpa na zastupiteľstve 28.1.2009 som nedostal ja a ďalší poslanci materiál. Vtedy som spochybnil morálne konanie primátora. To som ešte nie všetko vedel. Dnes viem viac, a preto sa ešte raz vraciam k spornému problému.  

Primátor na zasadaní dostal predkladateľku materiálu, vedúcu ekonomického oddelenia a správy majetku, Ing. T.Krkoškovú  do nezávideniahodnej situácie. Vyzval ju na jeho prerokovanie. Tak ako ona, aj on musel vedieť, že materiál je neúplný, a neobsahuje všetky potrebné náležitosti potrebné na schválenie v zastupiteľstve. Neúplný materiál bol určený pre prerokovanie v mestskej rade. Do zastupiteľstva mal ísť až po doplnení.
Primátor svojim zvýšeným záujmom za každú cenu schváliť materiál v tejto podobe naznačil, že má aj iný záujem, ako je iba vecné schválenie.

Je absurdná predstava, aby občan napísal predajnú zmluvu, ktorá nespĺňa všetky náležitosti, a od katastru chce jej zaknihovanie. To čo na katastri nie je možné, na zastupiteľstve áno.

Natíska sa overená pravda života, že podozrenie si samo vytvára nepriateľov, a v tomto prípade sa to primátorovi podarilo dokonale.
 
O bezpečnosti cyklistov v cestnej premávke

Zákon dáva všetkým účastníkomv  cestnej premávkej rovnaké práva a povinnosti.  Potencionálnu výhodu majú motorové vozidla, ktoré so svojim „ brnení“ sú vo výhode pred krehkými cyklistami.  Preto práve cyklisti by mali zvažovať, ako budú znižovať možné rizika zo zranení. Jednou z tých „istôt“ je používanie prilby.

Zákon jasne prikazuje, cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklista osoba mladšia ako 15 rokov,  táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Toľko litera zákona o cestnej premávke. Tá platí iba na diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy a niektoré účelové  komunikácie.

Cestný zákon definuje účelovú komunikáciu ako cesty „slúžiace spojeniu jednotlivých výrobných závodov, objektov a nehnuteľnosti s ostatnými pozemnými komunikáciami“.

Otázkou zostáva, ako cyklista má vedieť odlíšiť účelovú komunikáciu od cesty, na ktorú  sa zákon nevzťahuje, t.j. hrádzu, lesnú alebo poľnú cestu?  

Zákonodarca pochybil? podcenil? neuvedomil si?, že pre stále väčšiu „rodinu“ cyklistov nastala právna dilema.  Čo neurobil zákonodarca, malo by sa riešiť zdravým rozumom cyklistu.

Skúsenejší cyklista vie  predvídať, aké nástrahy môžu nastať v lese. Problémom je, že  začínajúci cyklista je ten najzraniteľnejší, ktorí žije vo svojom klame „veď mne sa nič nemôže stať“ !  Ak nastane to najhoršie, predsa nebudeme sa odvolávať na chybu zákonodarcu. Každý by mal konať tak, ako nám velí zdravý rozum – mať vždy riadne upevnenú ochrannú prilbu !!! Nie, že musím, ale viem, že mi to pomáha zmierniť možné zranenie.  

 

 
Rastislav Michalík zaťal do živého ..........

(O futbalovej pravde, o moci, o strachu, o ješitnosti ....)

Ak Rastislav Michalík „zavelil“ do útoku pomenovať pravdivo situáciu vo futbalovom klube FK Čadca, mal na to svoje dôvody. On je na pomery kysuckého futbalu „pánom“ futbalistom, spoločne  s Ľubomírom Faktorom. Oni majú právo vysloviť svoj názor na problémy, ktoré sa dejú vo futbale. Oni dvaja na rozdiel od iných futbalových „teoretikov“ niečo vo futbale dokázali.


Slova Rastislava Michalíka sťa blesk zasiahli osie hniezdo, a blesky a hromy idú neprávom  na tých, ktorí chcú, aby sa plnili dohodnuté pravidla. Nie je ambíciou klubu postup do 1. futbalovej ligy? Neodznelo to iba tak náhodou po zvolení nového prezidenta FK, keď striedal vtedajšieho úspešného prezidenta FK Ing. Milana Guru ?

Nie je súčasne dianie v čadčianskom futbale učebnicovým príkladom, ako sa upevňuje  moc? Ako strach sa stáva ešte väčším strachom pre tých, ktorí nechcú, alebo nemajú silu zostať sami sebou? Nepramení ich strach z laického poznania, že ak budú lojálny, potom všetko bude ako prechádzka „ružovou“ alejou? Nie je opak  pravdou?

Nie je zámerom „projektantov“ nechať futbal padnúť „na hubu“, potom „chvála“ tomu kto to spôsobil, a potom aj finančné prostriedky možno sa objavia na účte FK? Kto neverí, nech si spomenie na 30.3.2007, kedy sa rušila základná škola na ulici A.Hlinku. Moc je hrozná vtedy, ak sa jej zapredáme, a potom stávame sa neslobodnými.

Tí, ktorí zavinili pád futbalu, sa nádejali, že budú na výslní svojej slávy. Projektanti tohto potemkinovho „úspechu“ nepočítali, že sa tu objaví Rastislav Michalík, a na plne ústa povie pravdu o čadčianskom futbale. Ich domček „slávy“ sa zrútil ... a pamäť je tá hrozná vec, že si pamätá.

Keby slová Rastislava Michalíka boli iba nevinným závanom, tak o neho nikto nezavadí. Opak je pravdou. Okamžite reagovali, výkonný výbor FK, viceprezident FK Ing. Štefan Holeščák, zástupca primátora JUDr. Ján Macura, ale svojim stanoviskom prišlo aj mesto.

Prečítajte si pozorne niektoré citácie, tak ako odzneli v poslednom čase v miestnej tlači. Rozmýšľajte so mnou, či to, čo je napísané, je pravdivou výpoveďou o dianí vo futbale, o futbalovej pravde, o moci, o strachu, o ješitnosti ...?

Celý článok...
 
Ako je to po čadčiansky v plnom tréningovom nasadení ?
 V týždenníku Kysuce (č.7-18.2.2009) sa na poslednej stránke (dolu) v poznámke na čiernom pozadí ( že by náznak futbalového karu ? ) bola futbalová verejnosť informovaná, citujem:

„ Do I. jarného kola II. Futbalovej ligy chýba už necelý mesiac.
Mužstvá sú v zimnej príprave a aj Čadca,
po istých problémoch,

je v plnom tréningovom nasadení.

Musí totiž doháňať deficit,
keď hráči štrajkovali za svoje finančné požiadavky.
Mesto na čele s primátorom Ing. Jozefom Vraželom urobilo kroky k tomu,
aby futbal v Čadci žil ...“

Článok píšem vo štvrtok 19.2.2009, a z dobre informovaných kruhoch viem, že s oficiálnym tréningom sa v Čadci ešte nezačalo. Milan Lasica všetkým, ktorý chcú niečo povedať, odkázal: Ak máte čo povedať, povedzte to jednoducho. Ak nemáte čo povedať, mlčte.
 
Ak máte v ruke kladivo, všetko ostatné vyzerá ako klinec ....

( o pravde v Pravde)

V téme dňa  - platy starostov a primátorov sa pripomenuli nezrovnalosti, aspoň u tých primátorov, ktorých fotografie, spoločne s ich platmi, a odmenami boli zverejnené (Pravda 17.2.2009, str. 6-7). Ak by sa nejednalo aj o plat primátora Čadce, tak by som prejavil zdravý patriotizmus k mestu. Hrdosť, že náš primátor je medzi takýmito komunálnymi osobnosťami a predsedom vlády, ale opak je pravdou. 

Mesto                   Plat          Odmena za 2008    Počet obyvateľov
Bratislava               4.959 €         7.085 €                   425.000
Košice                   4.256 €               0 €                   235.000
Nitra                     4.016 €               0 €                     86.000
Trnava                  4.000 €         7.678 €                     69.000
Banská Bystrica      3.790 €        12.282 €                     81.000
Trenčín                 3.555 €        13.278 €                     57.000
Žilina                    3.000 €               0 €                     85.000
Prešov                  2.880 €               0 €                     92.000
Predseda vlády      3.837 €       pauš.náhrad                    ---
Č a d c a               3.850 €                ? €                      26.000

Nemám námietky voči platom a odmenám primátorov krajských miest. V galérii pravdy v Pravde je dôkaz, že moja zhoda v kritike Slovenska a obyvateľov Čadce na plat svojho primátora je jednotná. Stále tvrdím, a budem tvrdiť, že bolo nemravné v štáte „čadčianskom“ schválenie platu a odmeny primátora vo výške 6004 €. Po tlaku verejnej mienky, primátor kapituloval a navrhol si menšiu mzdu (Pravda 26.4.2008)

Celý článok...
 
Bezpečne do cieľa, zviditeľni sa !

( rada chodcom, cyklistom, ako bezpečne prísť do cieľa, bez ujmy na zdraví a živote )

Policajná linka dôvery: 096 140 2157

Zažili ste, že vďaka rôznym podmienkam na cestnej komunikácii (tma, šero, dážď, sneh, hmla, fujavica, .....), nevedomky my cyklisti alebo chodci dostávame vodiča do kolíznej situácie? Sme si istý, že vodič na motorovom vozidle nás vidí? Ale čo ak  my chodci, alebo cyklisti nie sme osvetlení, aké šance dávame vodičovi, aby nás on videl.  

Farba oblečenia má vplyv, aby sme boli videní, či sme chodec, alebo cyklista. Správne volené farebné odlíšenie nášho odevu z nás, účastníkov cestnej premávky robí viditeľného v rozpätí od 18m do 200m.

·         modré oblečenie                18 m

·         červené oblečenie              24 m

·         žlté oblečenie                    37 m

·         biele oblečenie                  55 m

·         reflexné oblečenie            200 m

 Ako vidí vodič nás cyklistov, alebo chodcov, akú šancu dávame vodičovi, aby reagoval na nás účastníkov cestnej premávky.

·         po 30 m jazdy vodič vidí chodca

·         po 60 m jazdy vodič rozpoznáva nebezpečenstvo

·         po 90 m jazdy vodič rozhoduje sa o manévri

·         po 120 m jazdy vodič manévruje

·         po 150 m až 200 m vodič dokončuje uhýbací manéver

Čo prikazuje zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

·         Chodec za zníženej viditeľnosti idúci po krajnici alebo na okraji vozovky mimo obec musí mať na sebe viditeľné umiestnenie reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

·         Cyklista za zníženej viditeľnosti jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky musí mať na sebe viditeľné umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev

 
Mesto nedrží slovo

(O futbale v Čadci, o sľuboch ako sa neplnia s Rastislavom Michalíkom)

 V Čadci po sľubnom začiatku, keď ambície siahali až na 1. futbalovú ligu, cez zimnú prestávku „zhasli“. Sľúbené finančné prostriedky od mesta akosi idú veľmi dlho, že by atrament v primátorom pere uschol? V utorok 3.2.2009 v Športe v článku „O konci kariéry sa nebavil“, teraz futbalista FK Čadca Rastislav Michalík okrem iného jasne a bez „obalenia“ pomenoval, prečo v Čadci sa netrénuje.

Rastislav Michalík o situácii v čadčianskom futbale povedal: „Mesto nedrží slovo.“ Na ďalšie odpovedal:

·         Predsa len, nie je pre bývalého reprezentanta len tretia najvyššia súťaž málo?„Je to tak. Po odchode z Trnavy som nedostal žiadnu konkrétnu ponuku, tak som sa vrátil do Čadce, kde som robil prvé futbalové kroky. Dávnejšie som povedal, že sa tam vrátim a pomôžem. Na rozdiel trebárs od primátora mesta, ktorý sa k futbalu stavia chrbtom.“

 

·         Kedysi ste sa vyjadrili, že v Čadci plánujete ukončiť bohatú futbalovú kariéru. Dozrel ten čas? „ O konci kariéry sa nebavme. Cítim sa dobre  a chuť na futbal mám rovnakú, ako roky predtým. Len v tejto chvíli nedokážem povedať, či ju práve ukončím práve v Čadci.“

 

·         Má to súvislosť s tým, čo ste už naznačili, teda, že mesto futbalu nepraje? „Na začiatku sezóny sa hovorilo, že primátor pomôže s financiami na chod klubu. Nedostali sme tri mesiace výplaty, mám pocit, že slovo nedrží. Aj preto odišiel od mužstva tréner Zaťko.“

 

·          Už viete, kto nahradí Zaťka? V prvom rade nám  treba vyriešiť finančné resty z jesene. Pokiaľ sa to podarí, je tu šanca, že k nám príde bývalý hráč Žiliny, Trenčína a Trnavy Marián Klago.“

 

·         Takže momentálne sa v Čadci ani netrénuje? „So spoluhráčmi chodievame do haly, individuálne behávam, chodím do posilňovne. Nesedím doma, to by sa nedalo.“

Kto je Rastislav Michalík?

Narodil sa 14. januára 1974 v Čadci. Pôsobil v Považskej Bystrici, Banskej Bystrici, Třinci, Dukle Praha, Slovan Liberec, Sparte Praha, tureckom Kayserispore, rakúskom Riede, Spartak Trnava a po 20 rokoch sa vrátil do Čadce. Bol i kapitánom Sparty, získal dva tituly. Tri razy sa stal víťazom Českomoravského pohára (v Sparte raz, v Liberci dvakrát). V Lige majstrov odohral dvadsať zápasov, šestnásť v Pohári UEFA, dvadsaťjedenkrát reprezentoval Slovensko. Záľuby hokej, tenis a začal lyžovať. Rozvedený, má dve deti, Mareka (12 rokov), Simonu (9 rokov).

 
... ešte o 30 miliónovej megakauze mesta

( o tom, ako na vyzvanie primátora, kto môže nech pomôže mestu, konal Ing.M.Gura, ale primátor je stále nečinný ... veď sa jedná iba o 30 mio Sk)

 

Obyvatelia mesta, buďte v strehu !

V meste sa odohráva stále viac tajuplných káuz,

na ktoré nemáme, my obyvatelia odpovede !

 

Otázka znie, prečo je primátor naďalej nečinný?

·         Bol by nečinný, keby sa to týkalo jeho osoby (nie primátora) Ing. Jozefa Vražela?

·         Bol by nečinný, keby musel tak ako mesto zaplatiť, ale zo svojich, 30 mio Sk?

·         Bol by nečinný, keby mohol a nevyužil by podanie na mimoriadne dovolanie, aj napriek skutočnosti, že verejne proklamoval, že kto môže, nech pomôže?

Poslednú otázku som zámerne formuloval ako zmätočnú.

·         Ak niekto vyzýva, aby pomohol, ale on môže a nekoná, nie je to zmätočné konanie? Nie je to potom dôvod na diagnózu?

·         Ak on nekoná, čo robia jeho poradcovia? Ako mu radia?

·         Nie je to prejavom jeho apatie a neschopnosti viesť primátorsky úrad?  

·         Nie je to už strmý pád do komunálnej diery?

Celý článok...
 
Dopravná nehodovosť, jej príčiny a následkoch v okresoch Čadca a KNM

Od 1. februára 2009 nadobudol účinnosť zákon č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke. Zákon prináša prísnejšie pravidlá, ale aj pokuty. Možno súhlasiť s prezidentom PZ Jánom Packom, ktorý na otázku, aký bude zákon odpovedal: Zákon bude bičom iba na „hrdinov“.

Zákon sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, núti vodičov byť disciplinovanejšími, a v neposlednej miere sleduje zníženie nehodovosti, a zníženie počtu úmrtí. Vlani na našich cestách zahynulo 558 ľudí, z toho viac než 200 chodcov a cyklistov.

Sprísnenie sankcii v zákone vychádza z poznania, že najčastejšími príčinami nehôd je nedanie prednosti v jazde a nevenovanie sa riadeniu vozidla. Preto napríklad klasické telefonovanie (z ruky) je minulosťou, ak by predsa, tak na pokutu vodič tak rýchlo nezabudne.

Zákon platí. Je v záujme všetkých, ktorí sú súčasťou cestnej premávky, aj napriek niektorým výhradám k zákonu ho dodržiavali. Ako sa budú napĺňať ambície zákonodarcov, aký bude trend počtu dopravných nehôd, usmrtených alebo ťažko zranených osôb, to ukáže budúcnosť. Preto nech priložená tabuľka nech sa stane porovnávacím štandardom, ako litera zákona bola účinná.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1211 - 1232 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.