Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Otvorený list občanom
Vážení spoluobčania,                   

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré primátor stanovil na 13. januára 2009 o 19:00 hodine s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA

V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE

V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI

NA ÚZEMÍ SR

Na mimoriadnom zastupiteľstve sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Konanie neprítomných poslancov sme nechápali, a boli sme z ich konania zaskočení.

Vzhľadom na vyhlásenie stavu núdze neúčasť poslancov považujeme za nezodpovedné vo vzťahu ku svojim voličom. 

Prítomní poslanci (12)                                     Neprítomní poslanci (13)

Jozef Beleš,                                                  RNDr. Anna Belousovová,

MUDr. Silvester Drexler,                                  Mgr. Marián Fúrik,

Ing. Peter Glasnák,                                        PhDr. Pavol Holeštiak,

Ing. Milan Gura,                                             Mgr. Rastislav Kaličák,

Ing. Štefan Holeščák,                                     MUDr. Jozef Kanaba,

Ing. Vladimír Hruška                                        Ing. Ján Klučka,

Mgr. Danka Jašurková,                                    Oľga Kostková,      

Mgr. Martin Klimek,                                        Ing. Peter Krkoška,

MUDr. Anna Korduliaková,                               JUDr. Ján Macura,

MUDr. Ján Kožák,                                          MUDr. Jozef Marec,

Ing. František Privára,                                    Pavol Štrba,

Mgr. Tomáš Urbaník,                                      Mgr. Viera Strýčková,

                                                                 PaeDr. Jaroslav Velička

Treba si uvedomiť, že aj naši obyvatelia sú závislí od dodávok plynu. Na mimoriadnom zastupiteľstve sme chceli hľadať riešenie, ktoré by v prípade nedostatku energii (plyn, elektrina) zmiernilo negatívne dopady na občanov. Jediným cieľom na mimoriadnom zasadaní zastupiteľstva bolo vypracovanie krízovej smernice, ktorej zásady sme mali pripravené.

Vychádzali sme z poznatku, že verejnosť je znepokojená mlčaním vedenia mesta v tejto závažnej situácii. Chceli sme na rokovaní zastupiteľstva navrhnúť riešenia, ktoré môžu negatívnym následkom predísť, alebo ich zmierniť. Zároveň sme chceli primátora vyzvať, aby oboznámil poslanecky zbor s krokmi, ktoré previedol v čase stavu núdze. Takto sme chceli vyvrátiť rôzne šumy, ktoré boli negatívne smerované práve proti primátorovi. 

Chceme byť naďalej vo svojom výkone mandátu poslanca čitateľní, a svojou prácou sa nespreneveriť mandátu, ktorí sme dostali od vás voličov vo voľbách.

S úctou

 

Čadca 14. januára 2009                                    Ing. Milan Gura

                                                                    za poslancov

 
Správa o nekonaní mimoriadneho zastupiteľstva - utorok 13.1.2009

 Na základe  situácie SR v zásobovaní energiami poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami požiadali primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré zvolal na utorok 13. januára 2009 na 19 hodinu.

 Pred zastupiteľstvom sa prezentovali iba 12 poslanci z celkových 25 poslancov, čím zastupiteľstvo nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.

 Neprítomní poslanci (13 poslanci)

RNDr. Anna Belousovová, Mgr. Marián Fúrik, PhDr. Pavol Holeštiak, Mgr. Rastislav Kaličák, MUDr. Jozef Kanaba, Ing. Ján Klučka, Oľga Kostková, Ing. Peter Krkoška, JUDr. Ján Macura, MUDr. Jozef Marec, Pavol Štrba, Mgr. Viera Strýčková, PaeDr. Jaroslav Velička

Prítomní poslanci (12 poslanci)

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Milan Gura, Ing. Štefan Holeščák, Ing. Vladimír Hruška, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, MUDr. Ján Kožák, Ing. František Privára, Mgr. Tomáš Urbaník              

 
Žiadosť o zvolanie mimoriadného zastupiteľstva

Na základe vzniknutej situácie na celom území SR v zásobovaní energiami, v záujme predchádzania škôd , v zmysle § 12 ods.1. zákon A č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení poslanec Ing. Milan Gura spolu s ďalšími poslancami žiadajú primátora o zvolanie mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva na 13. januára 2009 s bodom programu:

ENERGETICKÁ SITUÁCIA NA ÚZEMÍ MESTA ČADCA V SÚVISLOSTI S VYHLÁSENÝM STAVOM NÚDZE V ZÁSOBOVANÍ ENERGIAMI NA ÚZEMÍ SR

Výzvu na zvolanie podpísali  (10 poslancov)

Ing. Milan Gura – autor výzvy na zvolanie M-MZ

Jozef Beleš, MUDr. Silvester Drexler, Ing. Peter Glasnák, Ing. Štefan Holeščák, Mgr. Danka Jašurková, Mgr. Martin Klimek, MUDr. Anna Korduliaková, Ing. František Privara, Mgr. Tomáš Urbaník

 

 
Slovensko smúti za svojim veľkým vzorom slova a pravdy

(Milan Rúfus, * 10. 12.1928 Závažná Poruba, † 11.1.2009 Bratislava)  

Milan Rúfus, najväčšia osobnosť slovenskej poézie a najvýraznejší slovenský básnik, skutočný bard slovenského národa, už nie je medzi nami.

Bol poetom,

bol poetom detskej reči,

bol poetom domova, ktorý bol pre neho básnickou a ľudskou istotou,

bol poetom duchovnej lásky,

bol poetom krásy,

bol poetom hľadania ľudskosti,

bol poetom hľadania pravdy,

bol poetom hlásania pravdy

bol poetom hľadania zmyslu a podstaty ľudského života,

bol poetom láskavosti,

bol poetom lásky k človeku,

bol poetom lásky k životu,

bol poetom ľudskej krásy,

bol poetom ľudskosti,

bol poetom morálnej autority,

bol poetom múdrosti,

bol poetom národa,

bol poetom nehy a dokonalosťou formy bojujúcej proti komercii

bol poetom pokory slova,

bol poetom s hlbokým prežívaním sveta,

bol poetom silného sociálneho cítenia,

bol poetom slovenskej moderny,

bol poetom skromnosti,

bol poetom svedomia národa,

bol poetom svetskej lásky,

bol poetom šírej slovenskej zeme,

bol poetom skvelých „Modlitbičiek“,

bol poetom ticha,

bol poetom utrpenia  a tragédie človeka,

bol poetom veriaceho v Boha

bol poetom výnimočnej morálnej autority,

bol poetom vysokých ideových, morálnych a estetických hodnôt,

bol poetom ............ a bol aj mojim poetom.

Smrť je len nenávratno, ale iba zabudnutie je koniec života. On bude naďalej žiť medzi nami so svojimi básňami. Budú nám chýbať jeho nové verše, ktoré na rozdiel od nás „smrteľníkov“ boli podporené trpezlivosťou a pokorou v hľadaní a objavovaní jeho sveta pre nás, ktorí sme si ho vážili.

 
O pamätných tabuliach na Mestskom dome

( Úvaha o sile v nás, o primeranosti vlastnej zrelosti )

Oslavy 160 výročia Slovenskej národnej rady v závere roku 2008 priniesli pre pozorného pozorovateľa zaujímavú paralelu. Keď dvaja robia to isté, nie je to isté. Ak odhalenie pamätnej tabule (5.12.2008) bolo spontánnym vyjadrením vďaky tomuto štúrovskému básnikovi, národovcovi a revolucionárovi Jankovi Kráľovi, tak pár metrov od tejto tabule je iná tabuľa, a už nie s takým duchovným posolstvom.

Spomienka 75. výročia výstavby Mestského domu je zaiste dobre si pripomenúť. Stavba svojou architektúrou na tú dobu bola odvážna. Do dnes púta pozornosť verejnosti, sídlo prvého muža mesta - primátora. Pri 75. výročí začatia stavby bola odhalená pamätná doska v znení:.

Budova obecného úradu sa začala stavať v roku 1930 na mieste bývalého najväčšieho domu v Čadci „MÝTA“,  ktorý bol odkúpený od rodiny Brauner.

          Starostom bol: ALEXANDER HULYÁK

Miesto starostom bol: KOLOMAN REHÁK

Vedúcom notárom bol: RUDOLF SEGETA

         Architektom bol: ZIGMUND WERTHEIMER

Dokončená bola v roku 1932.

Prvými nájomcom boli: Pošta, Bernát Kubica mäsiar, Rudolf Brichra obchodník, Jozef Jurčacko obuvník

Pamätnú tabulu odhalil v roku 2007  pri príležitosti 75. výročia postavenia budovy primátor Mesta Čadca Ing. JOZEF VRAŽEL.

Ak na tabuli sú mená tých, ktorí sa o výstavbu Mestského domu oprávnene zaslúžili, zarazilo ma, prečo je tam aj meno súčasného žijúceho primátora? O čo sa on zaslúžil? Prečo žijúci primátor sám sebe si pripomína? Nie je to gesto iba marketingovým glorifikovaním byť  „zapísaný do sŕdc svojich verných“ obyvateľov? Nie je to negatívna vypovedacia hodnota o jeho ak nie charaktere, tak o osobnosti? Urobil to, čo mu morálne neprislúcha?

Celý článok...
 
Mesíkovo špáranie sa v diaľnici D3, už po koľký krát?
(Úvaha o urážke a nekompetentnosti)

V článku „Tunelu Višňové zazvonil umieračik“ (PRAVDA 2.12.2008) Juraj Mesík napísal v súvislosti s výstavbou diaľnice D3:

„A samozrejme, keby vo svetle finančných a dopravných reálií

odložila tam kam patrí – teda ad acta –

40-miliardovú stavbu takzvanej „diaľnice D3“ odnikiaľ – nikam

do kysuckých vŕškov, kde dávajú líšky dobrú noc.“

On – bystrický diaľničný „expert“ už po koľký krát zavelil do útoku proti všetkému, čo nie je bystrické, ani ma to neprekvapuje. Stačí si prečítať diskusie k jeho článkom o diaľniciach. Každý iba trochu rozmýšľajúci musí si položiť otázku, kde sa v ňom berie toľko ľudskej zloby a nenávisti. Keby jeho diaľničná trauma bola iba jeho osobnou, keby svojou diaľničnou „smiešnosťou“ nezaťažoval slušných ľudí, tak by som si povedal, no čo, nech si sám pre seba píše svoje rozprávky. Ale keď on s plnou vážnosťou si myslí, že to čo on napíše o diaľniciach je absolútna pravda, ale ešte aj uráža, tak to už nie je v poriadku, to je už diagnóza zlyhania súdnosti vidieť svet v reálnych súvislostiach.

Celý článok...
 
Kto je Juraj Mesik?

Pre lepšie poznanie a pochopenie, kto je Juraj Mesík, dovolím si zverejniť jeho životopis, tak ako je dostupný bežne na internete. Potom možno jeho hodnotenie môže byť aj diametrálne odlišné od zaužívaného mediálneho stereotypu jeho prezentácie. Možno aj niekomu sa „otvoria“ oči ...a mnohé jeho prezentované myšlienky budú jasnejšie a transparentnejšie v súvislostiach.

Celý článok...
 
Faux pas slušnosti ?

Naša doba málokedy zabíja nepohodlných kazateľov. Zosmiešni ich však a odstaví. (Wilhelm E.von Ketteler)

 Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ďalej ŽASK) sa podujalo na „historický“ čin. Koaliční poslanci na žiadosť župana Juraja Blanára (Smer-SD) odvolali všetkých 65 riaditeľov na základe zistenia, že riadenie niektorých organizácii nie je v súlade s predstavou ŽASK. Poslanci odvolali, a v zapätí poverili riadením.

 Výmena všetkých riaditeľov riadených Žilinským samosprávnym krajom je nezvyčajným riešením vedenia a príspevkom na diskusiu, kde je miera citlivosti medzi odbornosťou a politikou. Vedenie ŽASK rozhodlo v znamení toho, čo sme už poznali v nedávnej minulosti vsjo rovno. Ak niekoho chcem odvolať, odvolám všetkých, vzápätí ich poveríme riadením.

  Boli odvolaní aj odborne zdatní, s ktorými neboli žiadne problémy a inštitúcie pod ich vedením odborne prosperovali. Boli aj tí, ktorí podľa kompetentných riadenia nezvládali podľa predstáv. Vedenie ŽASK nemalo váhať, a malo ich vymeniť.

  Vedenie ŽASK chce urobiť rovnaké podmienky pre všetkých? Odrazu aká dojímavá starostlivosť. Otázka znie, čo tým vedenie skutočne sleduje, a tým nemyslím oficiálne nič nehovoriace komuniké. Papier veľa znesie, ale dôvodová správa bola skúpa na argumenty. V horlivosti si vedenie neuvedomilo, že odvolať všetkých riaditeľov je to isté, ako keď s vyliatím vody z vaničky sa vyleje aj dieťa. Nie je to hazardovaním s dôverou inštitúcii? Nie je to hazardovaním toho najcennejšieho, čo ŽASK má - erudovaných odborníkov. Alebo že by to bolo začiatku (politických?) „čistiek“, kde povolebné záväzky sú väčšie ako možnosti? 

  Na tému odvolania riaditeľov som dostal niekoľko mailov. Z jedného vyberáme časť, ako nezainteresovaná osoba vníma tieto výmeny (nebolo by vhodnejšie slovo „čistky“?).

 „ ..... Trošku sa šuchoce o tom, že by mal byť konkurz, ale prečo sa nič oficiálne neoznámi, neuvedie sa, ako ďalej ? Sú to predsa záležitosti, ktoré majú byť jasné všetkým a nie tajná misia. Pravdu povediac, keby v tej budove neboli deti, jedna riadna < t.j. ako niečo rozmetať >  by to dala možno do lepšieho poriadku, nemyslím vybavenie, to je super, ale čachrovanie, manipulácia s ľuďmi. Smutné je na tom to, že nech by človek aj zmenil pôsobisko, narazí na to isté. A keď niečo poviete, aj tak sa vrchnosť tvári, že nič nepočuli. Ale nejdem si kaziť krásny voľný deň. Veď nakoniec, my ostaneme a slávne vedenie nech sa dohryzie. “

Celý článok...
 
Deň nádeje, prečo nie ?

( O 2.výročí inauguračného prejavu primátora na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva v utorok 2.1.2007 )

Sľuby, sľuby, sľuby ... sú nádejou iba vtedy, keď sa pretavia v konkrétne činy,  a sú reálne a vykonateľné. Vyslovený sľub je ako verejný prísľub. Súčasne je aj výpoveďou o charaktere a charizme vypovedajúceho. Ak sa sľuby plnia, je to o dôvere, ak nie, potom je to o mravnom zlyhaní.  

Po dvoch rokoch pôsobenia primátora vo funkcii som si urobili pre seba „inventúru“ prejavu a napísal som si niekoľko poznámok. Budem rád, ak nimi vyvolám diskusiu o dvoch rokoch pôsobenia primátora vo funkcii. Budem rád, ak názory občanov sa prostredníctvom mailu dostanú aj ku mne. Ako podkladom si pripomenúť niektoré udalosti v meste môže poslúžiť aj moja webová stránka.

Základná otázka znie? Je inauguračný prejav aj po odstupe dvoch rokov stále platný a inšpirujúci, alebo je to už iba nádej, ktorá sa stratili v nenávratne?  

Primátor Ing. Jozef Vražel: Na začiatku chcem poďakovať voličom za dôveru , ktorú mi prejavili vo voľbách, a ubezpečiť ich, že budem robiť všetko preto, aby som postupne napĺňal svoj volebný program.

Názor autora:  Prečo nie? Volebný program je vážna vec, a každé hazardovanie s ním prináša skazu. Sľúbil, že nezruší ani jednu školu, a on zrušil najstaršiu školu v meste. Sľúbil, že po nástupe zníži poplatok za komunálny odpad o 50%. Neznížil, ale zvýšil a k tomu ešte pridal vianočný darček. Nízkopríjmová početná skupina obyvateľov dostala zvýšený poplatok v čase vianočnom. Toto vianočné gesto má oveľa väčšiu vypovedaciu hodnotu, ako tisíc slov na jeho obhajobu. Jasne odkázal seniorom, že žiadna solidarita, žiadny súcit s nimi. Pre neho občan je asi potrebný iba každé štyri roky, súdiac podľa jeho konania pri petícii o založenie cirkevnej školy so 6.400 podpismi, ktorú „zmietol“ zo stola. Dokázal, že jeho predvolebné sľuby sú iba zdrapom papiera. Viem, že jeho myšlienka, ktorú rád používa ako svoje alibi „to ja nie, to poslanci schválili“ je známa, ale stojí na hlinených nohách. Primátor má zákonné právo, ak uznesenie je nevýhodné pre mesto, alebo je v rozpore so zákonom nepodpísať ho. Ale on všetky sporné uznesenia vedome podpísal. Podľa neho boli výhodné pre mesto. Spomeniem iba niektoré:

·         Nezriadenie cirkevnej školy

·         Ustanovenie jeho „sociálneho“ platu vo výške 180.900.- Sk

·         Predaj pozemkov pred hotelom LIPA za 400.-Sk/m2

·         Neprehľadnosť s pozemkami pred Domom kultúry

·         Iba sľuboval, ale neznížil poplatok za nehnuteľnosti o 50%

·         Iba sľuboval, ale neznížil poplatok za komunálny odpad o 50%

·         Pri konštituovaní mestskej rady a komisii zastupiteľstva moc začala lomcovať s ľuďmi a moc bola v prevahe nad zdravým rozumom  

Celý článok...
 
Huráááá ! ..... je tu rok 2009 !

Hurá, … je tu rok 2009! Na prelome roka sa mi chcelo zakričať (radosťou) .….. ale zarazil som sa. Pýtal som sa sám seba, či práve o polnoci mám dôvod kričať,

o    keď mestom sa valí kauza za kauzou,

o    keď sa lámu charaktery, čo je to isté, ako chodiť dlho okolo žumpy, nasiaknuť smradom a potom .....,

o    keď slušná (mlčiaca) väčšina v nemom úžase je zaskočená dianím okolo seba

o    keď sa neplnia sľuby z časov medového (volebného) vábenia,

o    keď pseudo úspech sa nezakladá na dôvere a komunikácii, ale vo vzťahovej ponuke a (účelovej) výhode,

o    keď človek s nestálou „prelietavou“ meniacou sa hodnotou má na trhu „lojálnosti“ dočasne vysokú cenu, lebo neodolal zmetenému vábeniu,

o    keď žijeme v dobe, keď človek, ktorý chce žiť v pravde, musí počítať, že bude osamelým bežcom na dlhú trať,

o    keď „mocní“ nabažení bezbrehou mocou žijú v ilúzii, že odvahu si môže prispôsobiť,

o    keď peniaze nekazia charakter, iba nimi umožňujú, aby sa prejavili,

o    keď nespravodlivosť a neprávosť sa stáva pravdou moci,

o    keď morálka  a politika žijú na Slovensku oddelene,

o    keď nevedomosť nebolí,

o    keď sloboda bez mravnosti je diktovaná ako pravda menšiny „mocných,

o    keď chovanie a jednanie znižuje dôveru v očiach verejnosti, a je možnou príčinou „k vydieraniu“ v znamení vedúcej ku bezbrehej lojalite,

o    keď informácie získané pri výkone sa využívajú v osobný prospech,

o    keď už neplatí sľubovať je pánske, držať sľub chlapské,

o    keď verejnosti sú predkladané iba polovičaté informácie,

o    keď nezávislosť je zamieňaná komparzom mocných,

o    keď ľubovôľa a egoizmus oslabujú základy demokracie v nás,

o    keď si neuvedomujeme, že demokracia bez hodnôt a princípov je nebezpečná, že ľahko sa nám mení otvorený alebo skrytý totalitarizmus,

 

…. ale som sa zahamoval. Teraz som aj ja zmätený, lebo neviem si odpovedať, aký bude rok 2009? Viem, že každý z nás v rôznosti sledujúc spoločný cieľ, píše si svoju históriu, ktorá tu zostane po nás ... ale odpoveď, čo nás čaká, nato neviem si odpovedať. Keby som mal kryštálovú guľu tak možno aj ....  preto aspoň vykročiť pravou a pamätať si, že kľud nikdy nenájdeme tak, že sa vyhneme životu.

 
Žigmund Vavrín - Wertheimer
(Životopis a tvorba projektanta Mestského domu v Čadci)

 Žigmund Vavrín - Wertheimer patrí k dosiaľ neprebádaným architektom svojho obdobia. Charakterizuje ho predovšetkým Mestský dom v Čadci, ktorý mal na svoje obdobie objemný koncept. Architekt projektoval v Žiline vyše 25 rokov, jeho tvorba by si preto určite zaslúžila podrobnejšie zmapovanie a dôkladnejšiu pozornosť.

Žigmund Wertheimer patril k veľmi činorodým a vyťaženým architektom – rovnako projektoval a zabezpečoval realizáciu vlastných stavieb, ale aj stavieb iných kolegov. Jeho meno rezonuje tiež pri výstavbe Žilinskej neologickej synagógy od nemeckého architekta Petra Behrensa. Svedkom tejto skutočnosti sú fotografie v albume z Wertheimerovej pozostalosti aj fotografia kupoly počas procesu torkrétovania betónu.

Wertheimerove aktivity siahali na Kysuce, Oravu aj Liptov. Ťažiskovo projektoval priemyselné budovy (Žilinská súkenná továreň, závod Nižná a pod.), nevyhýbal sa však ani iným typologickým druhom ako vily či nájomné domy. Aktívne sa zúčastňoval verejných anonymných či vyzvaných súťaží. V pozostalosti sa nachádzajú zmienky na vyzvanú súťaž na školu niekde v okolí Žiliny a skice v niekoľkých variantoch na kultúrny dom a jasle pre Slovenu (autorstvo na tento kultúrny dom sa dnes pripisuje architektovi Čapkovi). V anonymnej súťaži na letisko v Ruzyni v Prahe získal Wertheimerov návrh s heslom Červený štvorec z roku 1933 II. miesto, pričom I. cenu v tejto súťaži neudelili.

Mestský dom v Čadci

Z Wertheimerových diel vychádza z hľadiska lokálneho významu aj objemu ako najzaujímavejší Mestský dom v Čadci z roku 1937. Bezprostredne pred výstavbou tohto rozsiahleho komplexu autor spracoval v roku 1936 regulačný plán námestia, kde mal Mestský dom stáť. Na to obdobie ide o veľký komplex átriového typu, na ktorom sa už na fasádach pôsobivo premieta oficiálna architektúra. Autor tu umiestnil celý rad funkcií, ako sú pošta, telegrafický úrad, kartografický úrad, mestský úrad, cukráreň, krčmu, prechodné ubytovanie. Jednotlivé funkcie a aj rozličné výšky miestností sa premietajú na fasáde vo výške a tvare okien. Ide o istú interpretáciu modernej radnice – s vežou, hodinami a balkónom na 1. poschodí, to všetko komponované v osi dominujúceho rizalitu na fasáde.

Budova, umiestnená v miernom svahu, má 3 podlažia a sedlovú strechu, pričom jej tvar kopíruje parcelu. Nástup do budovy s hlavným vchodom v klasicizujúcom duchu akcentuje celý charakter budovy, najmä však čelná fasáda,  čím upozorňuje na svoju dôležitosť. Ústredný rizalit s plochou strechou delia pilastre na 5 častí, tie na prízemí prechádzajú do stĺpov. V strede nad vstupom v časti pod hodinami sa nachádza balkón – prvok vlastný oficiálnym budovám. Budova a jej architektúra je prekvapením v urbanizme aj v provinčnom charaktere mesta Čadca. Napriek jej súčasnej ošarpanosti sa na budove nerealizovali nové stavebné úpravy, vonkajšia hmota architektúry ostala takmer nedotknutá.

Expresívny výraz vstupnej časti architektúry pripomína budovu Finančných úradov v Žiline od M. M. Scheera z toho istého obdobia. Funkcionalistické koncepty v miestnej architektúre rezonovali najmä v tvorbe tohto autora, ktorému sa prisudzuje aj kľúčový vplyv na ďalších kolegov a architektov v medzivojnovej Žiline, medzi inými aj na Wertheimera. Z tohto dôvodu je teda celkom pravdepodobné, že práve Finančné úrady boli pre Wert­heimerovu architektúru Mestského domu veľkou inšpiráciou.

Pôvodný projekt žilinského hotela a kaviarne Astória v centre mesta vyšiel tiež z Wertheimerovej kancelárie. Išlo o výrazne funkcionalistický koncept hotela s jednoduchým, ale ťažiskovým skoseným rohom, ktorý prechádzal tam, kde bol vstup do kaviarne, v parteri, do štvrť kruhového pôdorysu. Dnes však po zásahu necitlivého investora budova stratila pôvab aj génius loci.

Celý článok...
 
Bože, vráť svetu pravdu !

(O exkluzívnom bývaní, o prepojení, o verejných zákazkách, o cene, ..... )

Nič priliehavejšie pri uvedení prevzatého článku ma nenapadlo, ako Čapkovské “Bože, vráť svetu pravdu“ ma stálu platnosť.

Mnohokrát veci, procesy a deje v spojení s domácimi menami nie vždy nám „otvárajú“ oči. Ak aj domáci pisateľ upozorní na konkrétnu kauzu, nie vždy je rešpektovaný. Pretože to čo sa javí a podáva v meste môže sa zdať izolované a nevierohodné. Ale ak tá istá kauza sa objaví v celoslovenských médiách, začína byť aktuálna aj doma. Preto článok zverejnený v týždenníka 7 PLUS (7.11.2008) má práve z tohto uhlu pohľadu svoj význam a má svoju vypovedaciu hodnotu.

Môžeme mať rôzne názory na média. Týždenník 7 PLUS pri analyzovaní diania na Slovensku pracuje odborne. Systematicky zbiera informácie už vtedy keď sa netuší, že z toho môže byť kauza. Jeho syntéza spoločenských a verejných dejov sú prehodnocované a dávané im priority. Ak príde vhodný čas na zverejnenie, na základe analýzy sa napíše článok, ktorí je pravdivou výpoveďou o kauze, ktorá „hýbe“ Slovenskom. V tom je redakcia originálna, už iba tým, že vyslovuje iný názor, nastoľuje a obhajuje demokratické princípy. Preto „vlajková loď“ spoločnosti vydávajúca 7 PLUS je vo verejnosti rešpektovaná a je neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho a politického vývoja Slovenska..  

Pri zvažovaní vyžiadať si zvolenie na zverejnenie ho na mojej webovej stránke mal som práve tieto myšlienky na mysli. Nech tento článok je dôvodom sa zamyslieť, či to, čo je napísané je aj pre toho, ktorý sleduje komunálnu politiku v meste pravdivé, alebo si mysli, že to čo sa robí v meste je v súlade so slušnosťou a morálkou? 

 Nové hniezdo

 Anna Belousovová má v Bratislave nový luxusný byt. Od firmy, ktorá na Kysuciach vyhráva mnohomiliónové verejné súťaže.


 

Celý článok...
 
Konečne Ekotrest

(Martin Hric, zverejnené v denníku PRAVDA - fejtón)

Znečisťovateľov prírody stíhame, občas sa podarí vymámiť z nich aj nejakú pokutu. Ak sa v Piešťanoch  podarí zexekovať dôchodcu za bezodpadovú domácnosť, staneme sa svetovým unikátom. Priam na zápis do guinnessovky.

Zopakujme si: dôchodca v rodinnom dome organický odpad kompostuje. Papier predáva do zberu. Mlieko od súkromníka si nosí v kanvičke. A PET fľaše nekupuje. Nemá KUKA nádobu, a preto ju odmieta platiť. Ani len veľkoryso znížený poplatok 500 Sk ročne. Hrozí mu exekúcia. S poplatkami pre súd, exekútora nakoniec môže prísť o celý ten svoj bezodpadový domček. Ako bezdomovec už odpadky bude môcť produkovať – a neplatiť. Na jednej strane chápem úradníkov. Obieliť bielu vranu môže znamenať precedens. Polovička Piešťancov sa vyhlási za bezodpadových a smeti budú nosiť do mestských košov. Navyše – smetiarske auto má takmer rovnaké náklady, či na ulici zastaví 15 alebo 30 krát. Ale chápem aj ekorebela. Štve ma, že Mikloško musí platiť TV, aj keď ho nevlastní, že musí platiť teplárom, aj keď som sa odpojil. Platím poslancov, aj keď absentujú. Len taxikárom neplatím za to, že vlastním auto. Nemajú totiž v parlamente zástupcu.

Dôvetok

Novinára Martina Hrica novinár nezávislý na okolí. Z ničoho vytvorí dielko, ktoré má pointu, v sebe nesie morálny apel a je kriticky na svoje okolie. Je presný a úplný vo vyjadrovaní, a ešte vie v zhutnenej forme povedať to, čo druhý potrebujú na to tri krát viac novinového priestoru. Jeho slová v myšlienke vyrážajú v dobrom dych. Preto mám Martina Hrica rád ako novinára.

 
Najťažšie je je začať, a potom v tomto úsilí vydržať

( o letáku, ktorý vyzýva vlastníkov motorových vozidiel, aby neparkovali pred kontejnermi na odpad )

Konečne! Už som neveril, že sa takéhoto niečoho dožijem. Nie je to všetko, ale oceňujem snahu, že sa začalo. Asi sme od narodenia náchylní byť nedisciplinovaní. Mnohokrát neuvedomujúc si svoje konanie, ktoré je namierené proti druhému. Trebárs tak ako  dnes smetiari, zajtra to bude o pracovníkoch zimnej údržby na miestnych komunikáciách, a pozajtra ..... atď.

V hlave nejedného vodiča je uvažovanie - hlavne, že zaparkujem blízko svoj domova. Čo tam po nich, ktorí pre mesto odvádzajú záslužnú prácu. Keby v Čadci nastala neapolská odpadová apokalypsia, potom by sme si asi vedeli vážiť  každého, ktorí nám chce pomáhať, aby naše mesto boli čisté. Na ceste k bezproblémovému parkovaniu ešte veľa vody pretečie v Kysuci. Hlavné je, že sa začalo s osvetou. Bude zaiste potrebné veľa úsilia urobiť pre to, aby sme MY „páni“ vodiči si uvedomili, že svojim nezodpovedným a neraz zbytočným konaním neprispievame ku čistote mesta. Najťažšie je začať, a potom v tomto úsilí vydržať.

Text letáku

Mesto Čadca oznamuje všetkým vlastníkom motorových vozidiel, že za účelom plynulého a bezproblémového zabezpečenia odvozu komunálnych odpadov je zakázané parkovať pred kontejnermi na odpad.

V súčasnosti je uvedený problém riešený s nedisciplinovanými vodičmi pohovorom, ale v budúcnosti za účelom umožnenia bezproblémového odvozu odpadov budú podobné prípady zlého a nepovoleného parkovania riešené pokutou, prípadne dané vozidlo bude musieť byť odtiahnuté za účelom zabezpečenia dostupnosti a prístupu ku kontejnerom.

 
... o jednom zázraku v Čadci

(O Vianočnom futbalovom turnaji, o jeho úspechu, o vianočnom „darčeku“ organizátorom od mesta, ale aj o sľube primátora, ktorý sa nenaplnil)

Kto by nepoznal mená ako Marek Hamžík, Martin Škrtel, ktorí šíria pozitívny obraz o Slovensku v najrenomovanejších futbalových ligách Európy. Kto by nechcel poznať hrdých pokoriteľov futbalového Albiónu – futbalistov MŠK Žilina – Petra Pekárika, Mária Pečalku, ale aj Benjamína Vomáčku  alebo Tomáša Hlubočana, ktorého futbal zavial do ruského Petrohradu. Ale vidieť ich osobne v akcii, možnosť sa s nimi odfotiť už nie je taká samozrejmosť. V Čadci áno, lebo tam sa cez vianočné sviatky deje jeden zázrak – futbalový. Spomínaní futbalisti sú osobne prítomní na autogramiáde a divákom ukázali niečo zo svojho futbalového kumštu.

Turnaj v halovom futbale ako Štefanský pohár - Memoriál M.Piteľa si v nedeľu 28. decembra 2008 zapísal svoje 13. pokračovanie. Možno práve týmto magickým číslom si organizátori vykoledovali od mesta nečakaný vianočný „darček“, ale o tom neskoršie. Novinkou bolo, že sa  hralo na umelom trávniku, bola nainštalovaná veľká obrazovka, a v sérii 8. turnajoch budú mládežníčke družstva bojovať o JUNIOR TROFEJ.

Turnaj je príkladom, že aj na Kysuciach môže vzniknúť dielo, ktoré pretrvá. Z regionálneho turnaja  sa stal vyhľadávaný turnaj celoslovenského významu, cenený aj v odborných kruhoch. Hlavným garantom turnaja je Ing. Milan Gura, podnikateľ a súčasne poslanec Žilinského samosprávneho kraja a poslanec zastupiteľstva v Čadci.  Dušou celého podujatia a hlavným organizátorom je Mgr. Edo Gábriš. 

Od roku 1991 sa pravidelne vo vianočnom čase koná kultúrno – spoločenské podujatie Kysucké Vianoce. Organizátori na čele s vtedajším riaditeľom Domu kultúry Miroslavom Ďuricom zaumienili si, aby  v čase vianočného obdobia ponúkli verejnosti možnosť ešte väčšmi ako po iné dni v roku možnosť prichádzať v hojnejšom počte na podujatia, spájať ľudí, aby spolu komunikovali. Lebo umenie je komunikácia, ale komunikácia nie je umenie.  

Od vzniku turnaja bol kmeňovým podujatím Kysuckých Vianoc a vždy sa hrdil na oficiálnom plagáte podujatia. A práve magické číslo 13 bolo dôvodom, že mesto cúvlo a nedalo tento turnaj na plagát Kysuckých Vianoc. Asi náhoda to nebude, a bude mať svoje účelové vysvetlenie, pre verejnosť,  samozrejme utajené. Môžeme sa iba domýšľať aké boli dôvody, že organizátori z MsÚ a Domu kultúry takto uvažovali a konali.

 

·         Nebolo miesto na plagáte?

·         Nedopatrením sa podujatie nedostalo do oficiálneho scenára podujatia?

·         Administratívnym rozhodnutím? nedopatrením?

·         Pod lampou býva tma, a pravá ruka nevie čo robí ľavá?

·         V pozadí bola nevraživosť a závisť?

·         Bolo to na vedomí príkaz niekoho? Riaditeľky Domu kultúry? Vedúceho oboru školstva  a kultúry? Primátora?

·         Hlavný garant turnaja ing.Milan Gura je opozičným poslancov a hlavný oponent káuz mesta?

·         Alebo omnoho prozaickejšie , že ak v roku 2007 ešte „nedorazili“ na oddelenie kultúry organizačné zmeny, tak turnaj bol na plagáte. Ale ak v roku už nastal čas „volebný“ a organizačné zmeny nastali, tak turnaj tu nebol. Nie je táto verzia najpravdepodobnejšia?  

Celý článok...
 
Čas radosti, veselosti ... ale aj vianočné zamyslenie sa

O vyznaní Kysuciam

Ani už tichšie snežiť nemôže, ako dnes sneží.

Ide k nám záprah, bože, prebože.

V tenučkej spieži.

Cez dávne detstvá snehom zapadlé, blízučkí vzdychu.

Sneží. A my sa ako v zrkadle vidíme v tichu.

(Milan Rúfus, z básne Sneží)

 

Neviem či na Slovensko je niekto, ktorý by spochybňoval duchovný rozmer Vianoc. V človeku Vianoce lomcujú naše JA. Myšlienky o zmysle nášho žitia prichádzajú akosi ľahšie. Vianoce sú zároveň aj našou šancou zamyslieť sa nad sebou, nad svojou cestou životom, odkiaľ a kam kráčame, aby to dobré čo sme zdedili po našich rodičoch vnuklo do nás, a tak sme umožnili, aby ich posolstvo žilo v nás počas celého roka.

Srdce „plné“ Vianoc možno mať len vtedy, ak si ho budeme vedome napĺňať vnútorným postojom vďaky, radosti, chvály. Lebo nezabúdať na svoje kresťanské korene, nie pre našu zásluhu, ale pre šancu žiť večnú pravdu.

Vianoce v nás nech nie sú, alebo by nemali byť  obdobím nič robenia, ale neustále v sebe samom provokovať, premýšľať a rozjímať o zmysle Vianoc, o charaktere a láske, ale aj o ľudskej zlobe a viere ...  lebo do neba príde iba ten, kto chce.

V tento vianočný čas ...  

Človek má aj mravný rozmer. Bojme sa krutosti, priľnime k pokore. Kto to vie, nielenže ubráni krásu a dobro, ale dokáže krásu a dobro i vytvoriť, lebo ubrániť krásu, dobro a pravdu bolo rovnako dôležité včera ako dnes a bude to dôležité vždy. Jeden človek to nedokáže, to by malo byť povinnosťou každého občana. Ten by sa mal podieľať aj na udržaní a prehlbovaní demokratických pomerov. Lenže, koľkých to dnes zaujíma, keď je dôležitejšie a oceňovanejšie mať ako byť. Oddeliť kúkoľ od zrna – v tom môže pomôcť škola, náboženstvo, dobrý príklad v rodine, ale aj umenie. Teším sa na dobu, ak sa jej vôbec dožijem, keď význam toho – ktorého človeka bude úmerný jeho intelektuálnej energii a etickej harmónii. Aj na toto všetko myslíme v tento vianočný čas ... (Peter Jaroš, spisovateľ)

O charaktere

Daj si pozor na svoje myšlienky, pretože tvoje myšlienky prechádzajú v slová, daj si pozor na svoje slová, lebo tvoje slová prechádzajú v činy, daj si pozor na svoje činy, lebo tvoje činy  prechádzajú v záľuby, daj si pozor na svoje zaľúbi, pretože tvoje zaľúbi tvoria tvoj charakter, daj si pozor na svoj charakter, pretože tvoj charakter je tvoja budúcnosť.

O láske

Sú takí, čo „robia veci z lásky“ a sú také, ktorí sa „snažia byť láskou“. Tí prví robia síce mnoho, ale podľa seba, majú síce zásluhy, ale pre druhých sú záťažou. Tí druhí, chcú byť láskou, ktorou je Boh,  Nenatískajú sa, ale slúžia ako slnko, prežarujú, ohrievajú, prinášajú svetlo, robia tak, ako by si to brat či sestra priali, ako by túžili, keby mali pri sebe nie nás, ale Ježiša. (Chiara Lubichová)

O ľudskej zlobe

„Neprechovávaj zlé úmysly voči nikomu, inak sa namáhaš nadarmo. Očisti si srdce vo vzťahu ku všetkým ľuďom a nájdeš pokoj v Bohu. Keď niekoho uštipol jedovatý pavúk, jed mu prenikne do celého tela a dôjde až do srdca.  Tak je to i zo zlobou voči blížnemu. Jej jed otravuje dušu a uvádza ju do nebezpečenstva, ktoré je následkom tohto zla. Kto sa teba nechce namáhať nadarmo, snaží sa hneď zbaviť jedu, teda zla  a zlých úmyslov.“ (Opát Izaiáš, 5.storočie)

O viere ...

Vianoce sú predsa výnimočné nie v obdive k peniazom, tovaru, zhonu po ich zhánke, ale v hľadaní viery v sebe.

·         Je možné byť kresťanom až do konca sveta, tak ako je možné byť ateistom od začiatku sveta. Materializmus sa týka iba povrchu veci a nepotrebuje žiadnu vedu. Ak človek, ktorý žil a miloval, padne na tvár a stane sa potravou červov, tak je to materializmus, to je ateizmus, ak chcete. Ak ľudstvo navzdory tomu vždy verilo, bude veriť navzdory všetkému. Prečo by však náš ľudský osud mal byť beznádejnejší teraz, keď poznáme mená červov a mená orgánov, do ktorých sa pustili, je pre premýšľajúceho človeka zložitejšie vypátrať (G.K.Chesterton)

·         Je veľkým omylom domnievať sa, že keď ľudia stratia vieru, nebudú veriť v nič. Budú veriť  čo koľvek (G.K.Chesterton)

·         Keď svet podlieha špatnostiam, dokazuje tým, že má cirkev pravdu. Ona totiž nemá pravdu preto, že jej deti nehrešia, ale práve preto, že hrešia (G.K.Chesterton)

 
Veľkovojvoda Henri – nový hrdina z Luxemburgu

Nie som povinný byť taký,

aký by som podľa ostatných mal byť.

Je to ich omyl, nie moje zlyhanie

(P.R.Feynmana)

 

Nie jeden si povie, že dnešná doba nie je príhodná na veľké činy. Prevzatý článok (Kath.net, 4.12.2008 –zg -.) hovorí o jednom z nich, že aj XXI. storočie je „stvorené“ na veľké činy. Príbeh veľkovojvodu Henriho má svoju veľkú vypovedaciu hodnotu pre toho, ktorý svoj život žije v pravde. Svojim postojom napĺňa slova P.R.Feynmana, ktorý povedal, že „nie som povinný byť taký, aký by som podľa ostatných mal byť. Je to ich omyl, nie moje zlyhanie“.

Veľkovojvoda svojim správaním a konaním dokazuje, že ak politika a morálka na Slovensku žije oddelene, tak pre neho nie je cudzia. Jeho výchova bola vedená vo vyznávaní kresťanských a konzervatívnych hodnotách, ktoré mu velia ísť cestou pravdy. Koľko myšlienkového bohatstva sa skrýva v konaní človeka, ktorý svojim vplyvom na rozdiel od našich niektorých politikov koná v pravde.

Celý článok...
 
Janko Kráľ a jeho odkaz pre súčasnosť

V piatok 5.12.2008 sa v Čadci uskutočnili oslavy 160. Výročia pobytu a pôsobenia Slovenskej národnej rady a Slovenského dobrovoľníckeho zboru v Čadci počas Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa štúrovskému básnikovi a národnému buditeľovi Jankovi Kráľovi s textom:

 

Janko Kráľ

* 24.4.1822   † 23.5.1876

štúrovský básnik, národný buditeľ

Taký slovenský, ako len možno, taký európsky

a svetový ako máloktorý Slovák po ňom

 

Dominantou slávnostného zhromaždenia bolo vystúpenie žiakov zo Základnej školy J.A.Komenského na Kýčerke. Pod vedením pani učiteľky Mgr.J. Krkoškovej prispeli k dôstojnému priebehu odhalenia pamätnej tabule. Je to ona, ktorá systematicky posilňuje vedomie o našej histórii medzi svojimi žiakmi. Jedným z ich záujmov je aj osobnosť spätá s Čadcou, básnikom, národovcom a revolucionárom Jankom Kráľom.

Atmosféru pri odhalení tabule umocnila žiačka Mária Pikuláková básňou OROL. Potom prítomných zaujal príhovor žiaka tamojšej školy Rudolfa Kužmu, ktorý ľubozvučnou slovenčinou predniesol text, ktorý burcoval, ktorý múdrosťou a silou odvahy slova v boji o slovenskú myšlienku nikoho nenechal z prítomných ľahostajným k udalosti spred 160-tich rokov. Preto nech tento prejav sa stane výzvou,

·         aby sme nezabudli,

·         aby sme si z jeho diela, z jeho postojov a konaní zobrali každý z nás toľko myšlienkového odkazu, koľko sami sme schopní v sebe niesť, aby sme boli zajtra sebavedomejší, rozhľadenejší, lebo takým patrí šíry svet,

·         aby sme pochodeň jeho posolstva prijali za svoju, že aj dnešná doba potrebuje také osobnosti ako bol on, básnik, národovec a revolucionár, ale hlavne človek so slovenským srdcom

So súhlasom pani učiteľky Mgr. Jarmily Krkoškovej s radosťou zverejňujem v plnom znení text:

„ Vážené zhromaždenie,

Stretli sme sa pri tejto vzácnej príležitosti, aby sme odhalili pamätnú tabuľu veľkého Slováka – štúrovského básnika Janka Kráľa. Je v tom kus symboliky. Takto na jeseň pred 150 rokmi sa sťahoval z Čadce a dnes po oných 150 rokoch sa sem, aspoň takto symbolicky, vracia. Veľká vďaka patrí akademickému sochárovi Jozefovi Mundierovi, pretože aj jeho zásluhou dnes pamätnú tabuľu odhaľujeme.

Som hrdý, že sme boli pri zrode tejto myšlienky a v mene žiakov Základnej školy J.A. Komenského ďakujem predstaviteľom mesta Čadca za finančnú i morálnu podporu našich aktivít. Našimi spoločnými silami sme vrátili Čadci osobnosť Janka Kráľa, ktorá k nej právom patrí.

Všetky naše aktivity týkajúce sa Janka Kráľa sa zrodili a rodia na našich literárnych stretnutiach.

S pani učiteľkou Jarmilou Krkoškovou, ktorá je dušou týchto stretnutí, sme viedli a vedieme siahodlhé rozhovory o literatúre, histórii, o našom národe i o našom meste.

A tak akosi prirodzene sme sa dostali k osobnosti Janka Kráľa, básnika, národovca a revolucionára, pobytom ktorého sa i naše mesto dostáva hlbšie do histórie národa.  

Vtedy sme o ňom ešte veľmi málo vedeli. No zanietenie našej pani učiteľky sa postupne prenieslo i na nás. Práve od nej sme sa dozvedeli veľa o živote i tvorbe tohto velikána a chceme vedieť ešte viac. Janko Kráľ sa pre nás stal pojmom. Vážime si, že bojoval za slovenský národ a bol odhodlaný položiť zaň i svoj život.

Celý článok...
 
Kto sa má starať o majetok mesta?

(mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru vo veci 30 mio kauzy)

Na zastupiteľstve 28. novembra 2008 predložil poslanec Ing. Milan Gura návrh na prerokovanie bodu „Opakovaný podnet na mimoriadne dovolanie “. Dovolanie súviselo s 30 miliónov kauzou, ktorú s mestom vedie súdny spor o náhradu škody navrhovateľ Miloš Majchrák. Prerokovanie  a schválenie uznesenia bolo potrebné. Dovolanie môže podať iba zastupiteľstvo svojim uznesením alebo primátor ako štatutár. Ten tak neurobil. Pýtam sa prečo?

Diskusia k dovolaniu bola vedená v duchu, že aj by bolo potrebné využiť poslednú možnosť na zvrátenie rozhodnutia Krajského súdu.  Niektorí poslanci poukazovali na krátkosť času, v ktorom sa majú rozhodnúť. Neuvedomili si, že dôvod je omnoho prozaickejší, a čierny „peter“ zostal na strane primátora. Pýtam sa prečo?

Verejnosť nevedela o rozsudku Krajského súdu v Žiline, ktorý rozhodol 17. septembra 2007 o právnej náhrade škody pre navrhovateľa. Platnosť rozsudku nadobudlo 3. decembra 2007. V termíne do 3. decembra 2008 bola možnosť podať mimoriadne dovolanie. Primátor mal na to vyše roka, aby zvážil ďalší postup a rozhodol ako konať. On sa rozhodol nekonať. Pýtam sa prečo?

Primátor vlastne aj konal, aj vyzval poslancov, že kto môže, nech pomôže. Na rozdiel od primátora, poslanec Ing. Milan Gura konal. Vypracoval mimoriadne dovolanie a na zastupiteľstve 26.septembra 2008 vyzval primátora, aby si osvojil nim vypracované mimoriadne dovolanie a ale ako štatutár si ho neosvojil a neposlal na Generálnu prokuratúru.  V čom bol problém, že primátor konal a  vlastne nekonal ? Pýtam sa prečo?

Poslednou možnosťou bolo prijať uznesenie na zastupiteľstve 28.novembra 2008, a ihneď ho poslať s vedomím, že jednoročná lehota na podanie mimoriadneho dovolania uplynula 3.decembre 2008. Návrh uznesenia poslanci neschválili (za 10, proti O a zdržali sa 12). Pýtam sa prečo?

Celý článok...
 
Prokurátor podal dovolanie, ktoré poslanci Čadce odmietli

Pre závažnosť kauzy, v ktorej mesto zatiaľ prišlo o 30 mio Sk, s dovolením autora článku ho v plnom znení zverejňujem. V ňom sa objavuje aj iný názor na kauzu. Nech si každý po prečítaní urobí v záujme pravdy svoju pravdu. (http://kysuce.sme.sk - 16.12.2008).

„Mimoriadne dovolanie, ktoré môže zvrátiť súd, v ktorom získal podnikateľ od mesta Čadca 30 miliónov korún, poslanci odmietli. Obávali sa jeho následkov. Podala ho však generálna prokuratúra.

ČADCA. Primátor Jozef Vražel povedal, že Mesto Čadca v tejto veci konalo najlepšie, ako mohlo. Podanie dovolania totiž nemá vplyv na vykonanie tohto rozhodnutia. Preto bolo pre mesto dobré uzatvoriť dohodu o urovnaní. Inak mal totiž podnikateľ právo siahnuť na celú sumu 30 miliónov korún.

Celý článok...
 
Nové pracovné miesta v Čadci

(úvaha o odvahe ... )

V piatok 12.decembra 2008 v priestoroch spoločnosti Jozef Kondek a syn sa v Čadci Podzávoze slávnostne otvorila výrobná hala II na výrobu automobilových komponentov pre TI – HANIL Slovakia. Za prítomnosti generálneho riaditeľa TI – Hanil Slovakia Dave R.Rotha, výkonného riaditeľa pre Európu spoločnosti TI – Automotive Boguslawa Mieszczaka a investora Jozefa Kondeka sa previedol slávnostný akt prestrihnutia pásky v poradí už druhej výrobnej haly.  

Toľko správa z tlače. Ak otvorenie výrobnej haly I v máji 2006 prebehlo bez fanfár, lebo  všetci ktorí sa podieľali na vtedajšom tomto „čadčianskom“ zázrak, neverili, že v čo dúfali sa stane skutočnosťou.

Otvorenie výrobnej haly II bolo už primerané významu, ktoré otvoreniu haly prináleží. Význam je v nadčasovej myšlienke

·         Ak sa spoja traja partneri, ktorí chcú a vedia čo chcú, ako v prípade spolupráce IT – Hanil Slovakia a TI – Automotive a investor, tak sa konečné dielo podarí realizovať

·         Pozičná výhoda umiestnenia výrobných hál medzi KIA-mi v Tepličke n/Váhom a Nošovicami  predurčuje Čadca sa stať „dvorným“ dodávateľom automobilových komponentov pre kórejský automobilový gigant.  Čadca takto môže nadviazať na um a fortieľ niekoľkých generácii tatrovákov.

·         Najväčším pozitívom je, že v konečnom riešení sa počíta s 350 pracovnými miestami, a to si zaslúži potlesk na otvorenej scéne.

Nejeden prítomný pri slávnostnom otvorení sa sám seba pýtal, či to čo sa prezentovalo  je zázrak? Áno, je to zázrak umu ľudí, ktorí prácou, prácou a ešte prácou budovali tento zázrak na zemi čadčianskej. Priamočiarosť, odbornosť a zanietenosť odstraňovala za pochodu všetky problémy, ktoré stáli na ceste. Ľudia stavali stavbu, a stavba stavala ich. Vytvorili dielo, ktoré je príkladom, a zároveň vďakou, že podnikateľská sféra darovala obyvateľom mesta a okolia najkrajší vianočný darček – nové pracovné miesta.

Preto môžeme s radosťou zakričať, aby to počuli všetci, že v Čadci sa podarilo dielo, ktoré sa samo chváli svojou prácou, lebo práca   bola, je  a verím že zostane zmyslom nášho snaženia. Lebo ak je práca, potom bude aj spokojnosť a táto spokojnosť z práce sa bude premieňať na životodarnú energiu pre každého, ktorý bude sa môcť na nej podieľať.

 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1233 - 1254 z 1332
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.