Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
... o jednom zázraku v Čadci

(O Vianočnom futbalovom turnaji, o jeho úspechu, o vianočnom „darčeku“ organizátorom od mesta, ale aj o sľube primátora, ktorý sa nenaplnil)

Kto by nepoznal mená ako Marek Hamžík, Martin Škrtel, ktorí šíria pozitívny obraz o Slovensku v najrenomovanejších futbalových ligách Európy. Kto by nechcel poznať hrdých pokoriteľov futbalového Albiónu – futbalistov MŠK Žilina – Petra Pekárika, Mária Pečalku, ale aj Benjamína Vomáčku  alebo Tomáša Hlubočana, ktorého futbal zavial do ruského Petrohradu. Ale vidieť ich osobne v akcii, možnosť sa s nimi odfotiť už nie je taká samozrejmosť. V Čadci áno, lebo tam sa cez vianočné sviatky deje jeden zázrak – futbalový. Spomínaní futbalisti sú osobne prítomní na autogramiáde a divákom ukázali niečo zo svojho futbalového kumštu.

Turnaj v halovom futbale ako Štefanský pohár - Memoriál M.Piteľa si v nedeľu 28. decembra 2008 zapísal svoje 13. pokračovanie. Možno práve týmto magickým číslom si organizátori vykoledovali od mesta nečakaný vianočný „darček“, ale o tom neskoršie. Novinkou bolo, že sa  hralo na umelom trávniku, bola nainštalovaná veľká obrazovka, a v sérii 8. turnajoch budú mládežníčke družstva bojovať o JUNIOR TROFEJ.

Turnaj je príkladom, že aj na Kysuciach môže vzniknúť dielo, ktoré pretrvá. Z regionálneho turnaja  sa stal vyhľadávaný turnaj celoslovenského významu, cenený aj v odborných kruhoch. Hlavným garantom turnaja je Ing. Milan Gura, podnikateľ a súčasne poslanec Žilinského samosprávneho kraja a poslanec zastupiteľstva v Čadci.  Dušou celého podujatia a hlavným organizátorom je Mgr. Edo Gábriš. 

Od roku 1991 sa pravidelne vo vianočnom čase koná kultúrno – spoločenské podujatie Kysucké Vianoce. Organizátori na čele s vtedajším riaditeľom Domu kultúry Miroslavom Ďuricom zaumienili si, aby  v čase vianočného obdobia ponúkli verejnosti možnosť ešte väčšmi ako po iné dni v roku možnosť prichádzať v hojnejšom počte na podujatia, spájať ľudí, aby spolu komunikovali. Lebo umenie je komunikácia, ale komunikácia nie je umenie.  

Od vzniku turnaja bol kmeňovým podujatím Kysuckých Vianoc a vždy sa hrdil na oficiálnom plagáte podujatia. A práve magické číslo 13 bolo dôvodom, že mesto cúvlo a nedalo tento turnaj na plagát Kysuckých Vianoc. Asi náhoda to nebude, a bude mať svoje účelové vysvetlenie, pre verejnosť,  samozrejme utajené. Môžeme sa iba domýšľať aké boli dôvody, že organizátori z MsÚ a Domu kultúry takto uvažovali a konali.

 

·         Nebolo miesto na plagáte?

·         Nedopatrením sa podujatie nedostalo do oficiálneho scenára podujatia?

·         Administratívnym rozhodnutím? nedopatrením?

·         Pod lampou býva tma, a pravá ruka nevie čo robí ľavá?

·         V pozadí bola nevraživosť a závisť?

·         Bolo to na vedomí príkaz niekoho? Riaditeľky Domu kultúry? Vedúceho oboru školstva  a kultúry? Primátora?

·         Hlavný garant turnaja ing.Milan Gura je opozičným poslancov a hlavný oponent káuz mesta?

·         Alebo omnoho prozaickejšie , že ak v roku 2007 ešte „nedorazili“ na oddelenie kultúry organizačné zmeny, tak turnaj bol na plagáte. Ale ak v roku už nastal čas „volebný“ a organizačné zmeny nastali, tak turnaj tu nebol. Nie je táto verzia najpravdepodobnejšia?  

Celý článok...
 
Čas radosti, veselosti ... ale aj vianočné zamyslenie sa

O vyznaní Kysuciam

Ani už tichšie snežiť nemôže, ako dnes sneží.

Ide k nám záprah, bože, prebože.

V tenučkej spieži.

Cez dávne detstvá snehom zapadlé, blízučkí vzdychu.

Sneží. A my sa ako v zrkadle vidíme v tichu.

(Milan Rúfus, z básne Sneží)

 

Neviem či na Slovensko je niekto, ktorý by spochybňoval duchovný rozmer Vianoc. V človeku Vianoce lomcujú naše JA. Myšlienky o zmysle nášho žitia prichádzajú akosi ľahšie. Vianoce sú zároveň aj našou šancou zamyslieť sa nad sebou, nad svojou cestou životom, odkiaľ a kam kráčame, aby to dobré čo sme zdedili po našich rodičoch vnuklo do nás, a tak sme umožnili, aby ich posolstvo žilo v nás počas celého roka.

Srdce „plné“ Vianoc možno mať len vtedy, ak si ho budeme vedome napĺňať vnútorným postojom vďaky, radosti, chvály. Lebo nezabúdať na svoje kresťanské korene, nie pre našu zásluhu, ale pre šancu žiť večnú pravdu.

Vianoce v nás nech nie sú, alebo by nemali byť  obdobím nič robenia, ale neustále v sebe samom provokovať, premýšľať a rozjímať o zmysle Vianoc, o charaktere a láske, ale aj o ľudskej zlobe a viere ...  lebo do neba príde iba ten, kto chce.

V tento vianočný čas ...  

Človek má aj mravný rozmer. Bojme sa krutosti, priľnime k pokore. Kto to vie, nielenže ubráni krásu a dobro, ale dokáže krásu a dobro i vytvoriť, lebo ubrániť krásu, dobro a pravdu bolo rovnako dôležité včera ako dnes a bude to dôležité vždy. Jeden človek to nedokáže, to by malo byť povinnosťou každého občana. Ten by sa mal podieľať aj na udržaní a prehlbovaní demokratických pomerov. Lenže, koľkých to dnes zaujíma, keď je dôležitejšie a oceňovanejšie mať ako byť. Oddeliť kúkoľ od zrna – v tom môže pomôcť škola, náboženstvo, dobrý príklad v rodine, ale aj umenie. Teším sa na dobu, ak sa jej vôbec dožijem, keď význam toho – ktorého človeka bude úmerný jeho intelektuálnej energii a etickej harmónii. Aj na toto všetko myslíme v tento vianočný čas ... (Peter Jaroš, spisovateľ)

O charaktere

Daj si pozor na svoje myšlienky, pretože tvoje myšlienky prechádzajú v slová, daj si pozor na svoje slová, lebo tvoje slová prechádzajú v činy, daj si pozor na svoje činy, lebo tvoje činy  prechádzajú v záľuby, daj si pozor na svoje zaľúbi, pretože tvoje zaľúbi tvoria tvoj charakter, daj si pozor na svoj charakter, pretože tvoj charakter je tvoja budúcnosť.

O láske

Sú takí, čo „robia veci z lásky“ a sú také, ktorí sa „snažia byť láskou“. Tí prví robia síce mnoho, ale podľa seba, majú síce zásluhy, ale pre druhých sú záťažou. Tí druhí, chcú byť láskou, ktorou je Boh,  Nenatískajú sa, ale slúžia ako slnko, prežarujú, ohrievajú, prinášajú svetlo, robia tak, ako by si to brat či sestra priali, ako by túžili, keby mali pri sebe nie nás, ale Ježiša. (Chiara Lubichová)

O ľudskej zlobe

„Neprechovávaj zlé úmysly voči nikomu, inak sa namáhaš nadarmo. Očisti si srdce vo vzťahu ku všetkým ľuďom a nájdeš pokoj v Bohu. Keď niekoho uštipol jedovatý pavúk, jed mu prenikne do celého tela a dôjde až do srdca.  Tak je to i zo zlobou voči blížnemu. Jej jed otravuje dušu a uvádza ju do nebezpečenstva, ktoré je následkom tohto zla. Kto sa teba nechce namáhať nadarmo, snaží sa hneď zbaviť jedu, teda zla  a zlých úmyslov.“ (Opát Izaiáš, 5.storočie)

O viere ...

Vianoce sú predsa výnimočné nie v obdive k peniazom, tovaru, zhonu po ich zhánke, ale v hľadaní viery v sebe.

·         Je možné byť kresťanom až do konca sveta, tak ako je možné byť ateistom od začiatku sveta. Materializmus sa týka iba povrchu veci a nepotrebuje žiadnu vedu. Ak človek, ktorý žil a miloval, padne na tvár a stane sa potravou červov, tak je to materializmus, to je ateizmus, ak chcete. Ak ľudstvo navzdory tomu vždy verilo, bude veriť navzdory všetkému. Prečo by však náš ľudský osud mal byť beznádejnejší teraz, keď poznáme mená červov a mená orgánov, do ktorých sa pustili, je pre premýšľajúceho človeka zložitejšie vypátrať (G.K.Chesterton)

·         Je veľkým omylom domnievať sa, že keď ľudia stratia vieru, nebudú veriť v nič. Budú veriť  čo koľvek (G.K.Chesterton)

·         Keď svet podlieha špatnostiam, dokazuje tým, že má cirkev pravdu. Ona totiž nemá pravdu preto, že jej deti nehrešia, ale práve preto, že hrešia (G.K.Chesterton)

 
Veľkovojvoda Henri – nový hrdina z Luxemburgu

Nie som povinný byť taký,

aký by som podľa ostatných mal byť.

Je to ich omyl, nie moje zlyhanie

(P.R.Feynmana)

 

Nie jeden si povie, že dnešná doba nie je príhodná na veľké činy. Prevzatý článok (Kath.net, 4.12.2008 –zg -.) hovorí o jednom z nich, že aj XXI. storočie je „stvorené“ na veľké činy. Príbeh veľkovojvodu Henriho má svoju veľkú vypovedaciu hodnotu pre toho, ktorý svoj život žije v pravde. Svojim postojom napĺňa slova P.R.Feynmana, ktorý povedal, že „nie som povinný byť taký, aký by som podľa ostatných mal byť. Je to ich omyl, nie moje zlyhanie“.

Veľkovojvoda svojim správaním a konaním dokazuje, že ak politika a morálka na Slovensku žije oddelene, tak pre neho nie je cudzia. Jeho výchova bola vedená vo vyznávaní kresťanských a konzervatívnych hodnotách, ktoré mu velia ísť cestou pravdy. Koľko myšlienkového bohatstva sa skrýva v konaní človeka, ktorý svojim vplyvom na rozdiel od našich niektorých politikov koná v pravde.

Celý článok...
 
Janko Kráľ a jeho odkaz pre súčasnosť

V piatok 5.12.2008 sa v Čadci uskutočnili oslavy 160. Výročia pobytu a pôsobenia Slovenskej národnej rady a Slovenského dobrovoľníckeho zboru v Čadci počas Slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849. Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa štúrovskému básnikovi a národnému buditeľovi Jankovi Kráľovi s textom:

 

Janko Kráľ

* 24.4.1822   † 23.5.1876

štúrovský básnik, národný buditeľ

Taký slovenský, ako len možno, taký európsky

a svetový ako máloktorý Slovák po ňom

 

Dominantou slávnostného zhromaždenia bolo vystúpenie žiakov zo Základnej školy J.A.Komenského na Kýčerke. Pod vedením pani učiteľky Mgr.J. Krkoškovej prispeli k dôstojnému priebehu odhalenia pamätnej tabule. Je to ona, ktorá systematicky posilňuje vedomie o našej histórii medzi svojimi žiakmi. Jedným z ich záujmov je aj osobnosť spätá s Čadcou, básnikom, národovcom a revolucionárom Jankom Kráľom.

Atmosféru pri odhalení tabule umocnila žiačka Mária Pikuláková básňou OROL. Potom prítomných zaujal príhovor žiaka tamojšej školy Rudolfa Kužmu, ktorý ľubozvučnou slovenčinou predniesol text, ktorý burcoval, ktorý múdrosťou a silou odvahy slova v boji o slovenskú myšlienku nikoho nenechal z prítomných ľahostajným k udalosti spred 160-tich rokov. Preto nech tento prejav sa stane výzvou,

·         aby sme nezabudli,

·         aby sme si z jeho diela, z jeho postojov a konaní zobrali každý z nás toľko myšlienkového odkazu, koľko sami sme schopní v sebe niesť, aby sme boli zajtra sebavedomejší, rozhľadenejší, lebo takým patrí šíry svet,

·         aby sme pochodeň jeho posolstva prijali za svoju, že aj dnešná doba potrebuje také osobnosti ako bol on, básnik, národovec a revolucionár, ale hlavne človek so slovenským srdcom

So súhlasom pani učiteľky Mgr. Jarmily Krkoškovej s radosťou zverejňujem v plnom znení text:

„ Vážené zhromaždenie,

Stretli sme sa pri tejto vzácnej príležitosti, aby sme odhalili pamätnú tabuľu veľkého Slováka – štúrovského básnika Janka Kráľa. Je v tom kus symboliky. Takto na jeseň pred 150 rokmi sa sťahoval z Čadce a dnes po oných 150 rokoch sa sem, aspoň takto symbolicky, vracia. Veľká vďaka patrí akademickému sochárovi Jozefovi Mundierovi, pretože aj jeho zásluhou dnes pamätnú tabuľu odhaľujeme.

Som hrdý, že sme boli pri zrode tejto myšlienky a v mene žiakov Základnej školy J.A. Komenského ďakujem predstaviteľom mesta Čadca za finančnú i morálnu podporu našich aktivít. Našimi spoločnými silami sme vrátili Čadci osobnosť Janka Kráľa, ktorá k nej právom patrí.

Všetky naše aktivity týkajúce sa Janka Kráľa sa zrodili a rodia na našich literárnych stretnutiach.

S pani učiteľkou Jarmilou Krkoškovou, ktorá je dušou týchto stretnutí, sme viedli a vedieme siahodlhé rozhovory o literatúre, histórii, o našom národe i o našom meste.

A tak akosi prirodzene sme sa dostali k osobnosti Janka Kráľa, básnika, národovca a revolucionára, pobytom ktorého sa i naše mesto dostáva hlbšie do histórie národa.  

Vtedy sme o ňom ešte veľmi málo vedeli. No zanietenie našej pani učiteľky sa postupne prenieslo i na nás. Práve od nej sme sa dozvedeli veľa o živote i tvorbe tohto velikána a chceme vedieť ešte viac. Janko Kráľ sa pre nás stal pojmom. Vážime si, že bojoval za slovenský národ a bol odhodlaný položiť zaň i svoj život.

Celý článok...
 
Kto sa má starať o majetok mesta?

(mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru vo veci 30 mio kauzy)

Na zastupiteľstve 28. novembra 2008 predložil poslanec Ing. Milan Gura návrh na prerokovanie bodu „Opakovaný podnet na mimoriadne dovolanie “. Dovolanie súviselo s 30 miliónov kauzou, ktorú s mestom vedie súdny spor o náhradu škody navrhovateľ Miloš Majchrák. Prerokovanie  a schválenie uznesenia bolo potrebné. Dovolanie môže podať iba zastupiteľstvo svojim uznesením alebo primátor ako štatutár. Ten tak neurobil. Pýtam sa prečo?

Diskusia k dovolaniu bola vedená v duchu, že aj by bolo potrebné využiť poslednú možnosť na zvrátenie rozhodnutia Krajského súdu.  Niektorí poslanci poukazovali na krátkosť času, v ktorom sa majú rozhodnúť. Neuvedomili si, že dôvod je omnoho prozaickejší, a čierny „peter“ zostal na strane primátora. Pýtam sa prečo?

Verejnosť nevedela o rozsudku Krajského súdu v Žiline, ktorý rozhodol 17. septembra 2007 o právnej náhrade škody pre navrhovateľa. Platnosť rozsudku nadobudlo 3. decembra 2007. V termíne do 3. decembra 2008 bola možnosť podať mimoriadne dovolanie. Primátor mal na to vyše roka, aby zvážil ďalší postup a rozhodol ako konať. On sa rozhodol nekonať. Pýtam sa prečo?

Primátor vlastne aj konal, aj vyzval poslancov, že kto môže, nech pomôže. Na rozdiel od primátora, poslanec Ing. Milan Gura konal. Vypracoval mimoriadne dovolanie a na zastupiteľstve 26.septembra 2008 vyzval primátora, aby si osvojil nim vypracované mimoriadne dovolanie a ale ako štatutár si ho neosvojil a neposlal na Generálnu prokuratúru.  V čom bol problém, že primátor konal a  vlastne nekonal ? Pýtam sa prečo?

Poslednou možnosťou bolo prijať uznesenie na zastupiteľstve 28.novembra 2008, a ihneď ho poslať s vedomím, že jednoročná lehota na podanie mimoriadneho dovolania uplynula 3.decembre 2008. Návrh uznesenia poslanci neschválili (za 10, proti O a zdržali sa 12). Pýtam sa prečo?

Celý článok...
 
Prokurátor podal dovolanie, ktoré poslanci Čadce odmietli

Pre závažnosť kauzy, v ktorej mesto zatiaľ prišlo o 30 mio Sk, s dovolením autora článku ho v plnom znení zverejňujem. V ňom sa objavuje aj iný názor na kauzu. Nech si každý po prečítaní urobí v záujme pravdy svoju pravdu. (http://kysuce.sme.sk - 16.12.2008).

„Mimoriadne dovolanie, ktoré môže zvrátiť súd, v ktorom získal podnikateľ od mesta Čadca 30 miliónov korún, poslanci odmietli. Obávali sa jeho následkov. Podala ho však generálna prokuratúra.

ČADCA. Primátor Jozef Vražel povedal, že Mesto Čadca v tejto veci konalo najlepšie, ako mohlo. Podanie dovolania totiž nemá vplyv na vykonanie tohto rozhodnutia. Preto bolo pre mesto dobré uzatvoriť dohodu o urovnaní. Inak mal totiž podnikateľ právo siahnuť na celú sumu 30 miliónov korún.

Celý článok...
 
Nové pracovné miesta v Čadci

(úvaha o odvahe ... )

V piatok 12.decembra 2008 v priestoroch spoločnosti Jozef Kondek a syn sa v Čadci Podzávoze slávnostne otvorila výrobná hala II na výrobu automobilových komponentov pre TI – HANIL Slovakia. Za prítomnosti generálneho riaditeľa TI – Hanil Slovakia Dave R.Rotha, výkonného riaditeľa pre Európu spoločnosti TI – Automotive Boguslawa Mieszczaka a investora Jozefa Kondeka sa previedol slávnostný akt prestrihnutia pásky v poradí už druhej výrobnej haly.  

Toľko správa z tlače. Ak otvorenie výrobnej haly I v máji 2006 prebehlo bez fanfár, lebo  všetci ktorí sa podieľali na vtedajšom tomto „čadčianskom“ zázrak, neverili, že v čo dúfali sa stane skutočnosťou.

Otvorenie výrobnej haly II bolo už primerané významu, ktoré otvoreniu haly prináleží. Význam je v nadčasovej myšlienke

·         Ak sa spoja traja partneri, ktorí chcú a vedia čo chcú, ako v prípade spolupráce IT – Hanil Slovakia a TI – Automotive a investor, tak sa konečné dielo podarí realizovať

·         Pozičná výhoda umiestnenia výrobných hál medzi KIA-mi v Tepličke n/Váhom a Nošovicami  predurčuje Čadca sa stať „dvorným“ dodávateľom automobilových komponentov pre kórejský automobilový gigant.  Čadca takto môže nadviazať na um a fortieľ niekoľkých generácii tatrovákov.

·         Najväčším pozitívom je, že v konečnom riešení sa počíta s 350 pracovnými miestami, a to si zaslúži potlesk na otvorenej scéne.

Nejeden prítomný pri slávnostnom otvorení sa sám seba pýtal, či to čo sa prezentovalo  je zázrak? Áno, je to zázrak umu ľudí, ktorí prácou, prácou a ešte prácou budovali tento zázrak na zemi čadčianskej. Priamočiarosť, odbornosť a zanietenosť odstraňovala za pochodu všetky problémy, ktoré stáli na ceste. Ľudia stavali stavbu, a stavba stavala ich. Vytvorili dielo, ktoré je príkladom, a zároveň vďakou, že podnikateľská sféra darovala obyvateľom mesta a okolia najkrajší vianočný darček – nové pracovné miesta.

Preto môžeme s radosťou zakričať, aby to počuli všetci, že v Čadci sa podarilo dielo, ktoré sa samo chváli svojou prácou, lebo práca   bola, je  a verím že zostane zmyslom nášho snaženia. Lebo ak je práca, potom bude aj spokojnosť a táto spokojnosť z práce sa bude premieňať na životodarnú energiu pre každého, ktorý bude sa môcť na nej podieľať.

 
O cestovom ...

( úvaha o zdražení cestovného, o sľube, o konkurenčnom prostredí, o nerealizovanom vianočnom darčeku pre dôchodcov .... )

Slovenská autobusový doprava Žilina a.s. prevádzkuje na Kysuciach verejnú autobusovú dopravu osôb. Mesto každý rok z rozpočtu mesta poskytuje priamu podporu  hromadnému dopravcovi. V roku 2007 to bolo 5,5 mio Sk, v roku 2008 sa navýšilo na 6,5 mio Sk a plánovaná suma na rok 2009 predstavuje 232357 € t.j. 7,0 mio Sk.

Na zastupiteľstve v piatok 28.11.2008 bolo prepravcom predložené na schválenie úprava výšky cestovného. S účinnosťou od 1.12.2008 základné cestovné a osobitné cestovné pre platbu pri nezmenených tarifných vzdialenostiach sa zvyšuje

o     v hotovosti o 4.- Sk (0,1327 €)

o     platobnou kartou o 2.- Sk (0,0663 €)

Prepravca zvýšením zmeny cenového výmeru pre rok 2009 očakáva ekonomický prínos v čiastke od 1 mio Sk do 1,4 mio Sk t.j. od 33193 € do 46471 €. Zavedením platobnej karty sa očakáva  skvalitnenie prepravy, nakoľko 70% cestovného sa platí v hotovosti.

Okrem platobných kariet by mala SAD- ka optimalizovať efektívnosť spojov a frekvenciu vo vzťahu k vykonávaniu prepravy cestujúcich. Najväčším problémom prepravy je, že SAD- ka nemá konkurenciu. Firma nie je nútená hľadať úspory, nasadzovať menšie autobusy a lepšie koordinovať spoje. Stálou úlohou by malo byť zamerať sa na vytváranie konkurenčného prostredia, čím sa vytvoria výhodnejšie podmienky pre prepravu občanov.

SAD – ka je partner, ktorá nechcela nič nechať na náhode, a ešte pred schvaľovaním na zastupiteľstve napísala poslancom, že keď neschvália zvýšenie cestovného, tak si  na meste budú uplatňovať kompenzáciu straty vo výške 1.5 mio Sk (49790 €). To už nepotrebuje komentár, leda úžas ako sa s mestom jedná. A to sme predali hlboko pod cenu lukratívne pozemky na autobusovom nádraží.

Pre pochopenie tejto problematiky sa treba vrátiť o pár mesiacov dozadu, lebo všetko súvisí so všetkým. 

Celý článok...
 
Asi niekedy menej je viac

( O jednej ankete, ktorá vadila niekomu v meste)

Na oficiálnej stránke mesta sa objavila informácia, ktorá vystríha obyvateľov pred anketármi, ktorí prevádzajú prieskum verejnej mienky v meste.  Ak takáto ostraha zaznela, vedenie mesta malo nato zaiste svoj dôvod.

Ostraha pre obyvateľov je na mieste, lebo život nám ukazuje, že všetko dobré sa vie zneužiť. Koľko bolo tiež „anketárov“, ktorí zneužívali dôveru zvlášť starších ľudí. Spomeňme si na fingovaných elektrikárov, plynárov, ..... ktorí svojim (dočasným) osobným prospechom znevažovali slušných anketárov.

Ak ostraha, tak stála. Pretože minimálne 3-4 anketové spoločnosti priebežne celoročne zisťujú napríklad preferencie politických strán, alebo robia bleskový prieskum pre média. Títo anketári nie sú odlíšení od iných anketárov. Pritom anketári sú ľudia, ktorí si chcú privyrobiť a ich pôsobnosť nie je alokovaná stále na jedno miesto, ulicu, prímestskú časť (aj z dôvodov objektivity).  Prečo potom odrazu taká horlivosť práve u týchto anketárov, a u iných nie? Z prečítanej správy, ako bola napísaná, mi vychádza, že mesto malo iný zámysel, nie ten, že v dobrej viere informovať obyvateľov. Vychádza mi, že ako keby mesto reagovalo na práve túto anketu podráždene, ako keby bola hrozbou pre niekoho. Aký je dôvod - špecificky? účelový? osobný? Bodaj by bola moja predtucha nepravdivá. 

Je nepríjemným zistením, že mesto niekedy sklzne do podpriemeru a chce byť stále v centre pozornosti Tak ako vedenie mesto nemá jasno, ako prejednávať petície. Všetky petície sú rovné, ale niektoré rovnejšie podľa účelu pre koho majú slúžiť. Podobne je to aj s anketami, s ktorými mesto nemá nič spoločné. Súčinné mesto nezajímajú, a na druhé s bubnom na zajace. Asi by malo platiť, menej je viac.

Nájde sa niekto z kompetentných a vysvetli, prečo mesto tak rázne upozorňovalo prave na túto anketu? V „štáte čadčianskom sa v poslednej dobe dejú zaujímavé veci. Keby som rozumel reči vrabcov na streche MsÚ, potom by som všetko vedel.  
 
Ako sa pošliapavala sloboda a ľudská dôstojnosť

( 55. rokov od menovej reformy v Československu )

 V dejinách štátu býva zriedkavosťou, aby sa v priebehu ôsmich rokov uskutočnili dve menové reformy. V povojnovom Československu sa tak stalo roku 1945 a potom roku 1953. Tá prvá bola pochopiteľná, pretože išlo o obnovu československej (čs.) meny. Prečo však po niekoľkých rokoch znovu došlo k menovej reforme a občan opäť začínal od nuly, hoci obnova vojnou zničeného hospodárstva bola vcelku úspešná a vysoké tempo priemyselnej výroby v rokoch 1950 - 1953 sa s predchádzajúcimi ani nasledujúcimi rokmi nedalo porovnať?


Začiatkom júna tohto roka uplynie jedno výročie, ktoré pravdepodobne bude opomenuté. Súčasné dejiny Československa poznajú mnoho totalitných zločinov. Do učebníc a kníh dejepisu sa už dostali informácie o charaktere komunistického bezvládia, pre mnohé však stále nie je miesto – na prelome mája a júna uplynie 55. rokov od menovej reformy v Československu.

Osem rokov od konca druhej svetovej a 5 rokov po „víťaznom februári“ sa potykalo hospodárstvo Československa s vážnymi problémami. Orientácia na ťažký zbrojársky priemysel spôsobila, že relatívne bohaté obyvateľstvo si nemalo možnosť za svoje mzdy kupovať spotrebný tovar. Súčasne so spotrebným nedostatkom vznikala zadlženosť podnikov. Problém bol na svete.

Príčin menovej reformy z roku 1953 bolo viac a neboli iba ekonomické. Znárodňovanie výroby a obchodu a kolektivizácia poľnohospodárstva bola politika, ktorá účinne likvidovala jasne zadefinovaných „triednych nepriateľov“. Totalitný režim sa však neuspokojí s „dielčimi“ skutkami. Totalitnému režimu ide o dôsledné postihnutie celej spoločnosti, preto siahnutie na menu mu bolo vlastné – naozaj zasahovala celú spoločnosť bez rozdielu. Menová reforma bola tiež aktom tzv. boľševizácie ekonomiky a svoj podstatou bola „exportným kúskom“ sovietskych súdruhov.

Celý článok...
 
Kto chce byť vodcom, musí vedieť sám sebe poručiť ....

(O jednej ceste náhradníka stať sa poslancom zastupiteľstva)

O odvahe, a hrdinstve, bez pomoci, bez podpory, len vlastnými silami Peter Valušiak  spoločne s  trojicou ruských polárnikov prešli za 118 dní z  ruskej Novej Zemľe naprieč Arktídou cez severný pól do kanadského Ward Huntu. Pavol Barabáš vo svojom unikátnom filmovom dokumente stvárnil ich hrdinstvo vo filmovom dokumente „118 dní v zajatí ľadu“.

Pre nezainteresovaného prekvapujúce slová. Výmena poslanca v zastupiteľstve mesta Čadca a cesta naprieč Antarktídou na prvý pohľad nesúvisí.  Ak sa zamyslíme, porozmýšľame o súvislostiach a faktoch, potom obe udalosti majú možno aj spoločného menovateľa. Menovateľom je doba, za ktorú obe strany svoj zámer uskutočnili. Ak prechod naprieč Arktídou trval 118 dní, tak výmena poslanca v Čadci neuveriteľných 113 dní. Ak Peter Valušiak podstúpil 118 dňový súboj s extrémne chladnou a vetrami ošľahanou arktickou prírodu, tak teraz už poslanec ing.V.Hruška tiež absolvoval svoju „arktickú“ čadčiansku nástupnú cestu, ktorá trvala neskutočných 113 dní. Zbytočne sa nehovorí, že pri zdolaní hory najťažšia je nástupná cesta a on to bez výhrady potvrdil.

Tak ako prebiehala výmena poslanca v Čadci, už zložitejšie sa to ani nedá. Po prečítaní faktov, nech si každý sám pre seba odpovie na otázku, či som sa mýlil, alebo moje slová sú výpoveďou o morálnom marazme ? víťazstve, ale poznačené morálnym zlyhaním ? obštrukciou ? účelovým konaním ? nezáujmom ? laxným prístupom ? dobrým úmyslom konať ?  1)

 

Celý článok...
 
......ale mimo školy sme bezmocní !!!!

(Úvaha č.1 - o pohostinstvách, o čase predaja, o podávaní alkoholu, o hyzdení duše mladého človeka .....)  

V piatok 28.11.2008 bol z programu zasadania mestského zastupiteľstva stiahnutý pre mňa z neznámeho dôvodu návrh všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa  určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Čadca.

Pri príprave na rokovanie som si zisťoval aj názory tých, ktorí požívajú vo verejnosti dôveru a svojou skúsenosťou dôverne poznajú situáciu medzi žiakmi z ich využívaním voľného času. Pre nás, ktorí sa podieľame na riešení vecí verejných by to mala byť povinnosť využívať takéto skúsenosti a pretavovať ich do zákonov, uznesení a nariadení.

Po vyhodnotení  podnetov som s hrôzou zistil, že ich poznanie o tomto zložitom probléme vyplývajúcich z ich dlhoročných skúsenosti by si vyžadovalo okamžité a rázne riešenie. Nepoukazujú ani tak na problém s otváracími a hlavne so zatváracími hodinami. Zdrojmi tejto nebezpečnej „rakovinotvornej“ nákazy spoločnosti, ktoré žiaci a študenti získavajú ako návyky v mladosti sa budú s nimi tiahnuť celý život:

o     návšteva pohostinstiev maloletými  deťmi (aj cez deň)

o     vysedávanie v nočných podnikoch do skorých ranných hodín

o     pitie alkoholu a fajčenie maloletých detí

o     nezodpovednosť rodičov za výchovu svojich deti 

So zvolením autorky, ktorá si nepriala byť menovaná, dovolím si zverejniť podstatnú časť odpovede, ako ona reagovala na návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa  určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Čadca. Ďakujem za jej ústretovosť.

Celý článok...
 
Je Čadca republikou v republike?

( Ako sa porušuje zákonnosť v meste )

Rokovanie mestské zastupiteľstvo 28.novembra 2008 bolo v znamení vedomého porušenia obecného  „zákona“ mesta - uznesenia zastupiteľstva.

Zákon je najvyššia právna norma upravujúca konanie a vzťahy na území Slovenskej republiky. Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Pripomínam to preto, lebo nie pre každého to je samozrejmosť.

Ak štát má najvyššiu záväznú normu – zákon, tak zákonodarca pri spracovaní základného zákona samosprávy O obecnom zriadení (zk.č.369/1990) stanovil, že najvyššími zákonnými normami obce sú

·         uznesenie zastupiteľstva

·         všeobecné záväzne nariadenie

Obe tieto normy nemôžu byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a zákonmi. Ak je schválené uznesenie zastupiteľstva, je záväzne pre všetkých, aj pre primátora. Zdravý rozum káže, právne si ctiť a rešpektovať bez rozdielu o aký typ uznesenia alebo nariadenia sa jedná a komu má slúžiť.

Program zastupiteľstva v piatok 28.11.2008 obsahoval ak odmyslím bod otvorenie a záverečný bod neuveriteľných 31 bodov. Treba si uvedomiť, že zastupiteľstvo sa koná v piatok so začiatkom o 10 hodine.

V platnosti je stále uznesenie zastupiteľstva a taktiež schválený Rokovací poriadok zastupiteľstva, kde obe záväzné normy obmedzujú, že na rokovaní zastupiteľstva môže byť najviac zaradených 15 bodov.

Celý článok...
 
Hrozí zahustenie vnútro blokového priestoru na sídlisku Žarec ?

(Po predaji bývalej Materskej škôlky na ul.J.Kráľa v Čadci)

Materská škôlka, (sídlo tam mala Jazyková škola) a priľahlé plochy na ul.J.Kráľa sú v náväznosti na okolité paneláky stavané v súlade s vtedajšími zásadami výstavby sídliska. Sú architektonicky dotvorené a konečné, a nemalo by byť povolená žiadna vnútro bloková stavba.

Prečo to spomínam? Na zasadaní mestského zastupiteľstva dňa 15.8.2008 sa prejednával odpredaj budovy Materskej škôlky a priľahlých pozemkov na ulici J.Kráľa na sídlisku Žarec. Plocha o celkovej výmere 3810 m2 sa odpredajom stala zaujímavá  pre ďalšiu možnú výstavbu. V prípade, že majiteľ by sa rozhodol stavať, zahustil by sa vnútro blokový priestor a životné prostredie by sa pre obyvateľov tejto časti sídliska zhoršilo.

Mestu sa na základe výzvy prihlásili 3 záujemcovia (IGA s.r.o. KINEKA s.r.o., SWIMEA s.r.o.), ktorí ponúkali za budovu a pozemky od 4,7 Sk do 5.7.mio Sk. Po diskusii poslanci v hlasovaní schválili odpredaj  spoločnosti IGA s.r.o. z Kysuckého Nového Mesta za 5.7 mio Sk (za 12, proti 5, zdržalo sa 2).

Celý článok...
 
Školský „pravek“ alebo škola na Kýčerke nemá telocvičňu .....

V utorok 28.10.2008 sa na Základnej školy J.A.Komenského  uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov a zamestnancov školy, za prítomnosti primátora. Jediným bodom bola výstavba telocvične. Je paradoxom, že práve v súčasnosti Základná škola J.A.Komenského je najmodernejšou školou v meste, ale nemá telocvičňu.

Už dlhých 11 rokov nie je v silách mesta dostavať telocvičňu. Nepodarilo sa to za primátorovania Ing.J.Pohančeníka, a hlavne od 1998, kedy primátorkou bola RNDr.A.Malíková a sa zmnožovali sľuby, že telocvičňa bude dostavaná, ale všetky sľuby sa strácali ako miznúci letný sneh.

Problémom je, že telocvičňa je stále evidovaná v režime komplexnej bytovej  výstavby (známa ako KBV). Primátor Ing.J.Vražel dal na stretnutí verejný prísľub, že v okamihu keď vláda schváli prehodnotenie režimu telocvične, okamžite Ministerstvo školstva uvoľní požadované finančné prostriedky. Dnes sa nedá presne stanoviť termín, kedy sa tak stane.

Jediný reálny návrh na okamžité stavanie navrhol poslanec zastupiteľstva, prítomný na stretnutí ing.Milan Gura. Navrhol  aby sa každý rok využil zostatok z podielových daní počnúc rokom 2009 určených na školstvo.

Celý článok...
 
Kysucké Knihobranie

Raj som si vždy predstavoval ako knižnicu, nikdy nie zázrak

 (Jorge Luis Borges)

Sobotný večer (25.10.2008) bol pre prítomných na Kysuckom Knihobraní v Dome kultúry v Čadci zvláštnym, výnimočným a nevšedným zážitkom. Už samotný názov podujatia - Kysucké Knihobranie v sebe skrýva niečo tajuplne krásne vyvolávajúci v nás silný pocit  z prežívaného, ktoré nás oddáva sneniu o slove, o knihe ....  

Nevšednosť tohto podujatia bolo neustále umocňované v pokore ku slovu. Lebo slovo je mocným nástrojom nášho možného zjemňovania, ale môže byť aj mečom, ktoré raní, ale môže mať v sebe aj potenciál urobiť človeka slušného, ale aj toho, kto slovom sa stáva „neokrôchaný“ vo svojom vyjadrovaní sa.

Podujatie, kde hlavnú rolu hrali ocenené knihy1), má v sebe potenciál vnášania do nášho žitia tak potrebnú noblesu. Z písmenok sa tvorí slovo, zo slov vety a vety nám dávajú myšlienky, ktorá nás provokujú, a podnecujú zamýšľať sa a vytvárať si svoj názor.  Lebo literatúra slovami spisovateľa A.Hykischa nepodlieha zákonom demokracie. Väčšina nerozhoduje. Rozhoduje úprimnosť výpovede, pravda a kvalita. Lebo kniha by mala byť naším zdrojom sprostredkovania pravdy, mala by byť podnetom zamýšľať sa napísanými myšlienkami.

Prajem si, aby celé podujatie bolo naďalej citlivo vedené v žičlivom prostredí. Nedá mi neopomenúť niektoré detaily, ktoré som si všimol.

Celý článok...
 
Ak sa ma to netýka, potom môžem všetko .................

Každé kultúrne spoločenstvo si vytvára sústavu zvykov, ktorému nadobúdajú črty noblesy. Ale pre rýchlo kvasené society je príznačné, že z noblesy preberajú iba to povrchné – byť nóbl.

(Ester Plicková)

Aj takto možno začať úvahu o tom ako môže slovo raniť, keď ten, ktorý ho vypovie a až potom zvažuje čo povedal.

 Napísanie tejto úvahy  ma primäla relácia „Aj múdry schyby“ v piatok 17.11.2008, v ktorej vystupovali M.Čobejová a a hlavne sporný herec Ivan Vojtek.

 Čo sa vlastne stalo? V spomínanej relácii ako keby náhodou chcel byť I.Vojtek papežovatejský ako pápež a rozpovedal (podľa neho smiešnu) príhodu. Pointou bolo, že jeho priateľ, ktorý sa presťahoval na Kysuce, po čase bol u neho na návšteve, a ako keby náhodou stratil (tri) lístočky zo svojho denníka v ktorých opisoval svoj život na Kysuciach. Zo začiatku nadšený prírodou, tichom, ale aj spôsobom života, neporovnateľný s veľkomestom sa postupne menil na odporcu všetkého čo sa spájalo s Kysucami. Príčinou bolo stále viac snehu a problémy s nim spojené pri zabezpečovaní zjazdnosti ciest a prístupových komunikácii, čím vlastne nepriamo chcel povedať o náročnosti života na Kysuciach.

 Samo o sebe by na tom nebolo nič zvláštne, keby bez postranných úmyslov chcel povedať o zložitom živote ľudí na Kysuciach, podobne ako napríklad aj na Orave. Zarážajúca bola forma ako to v humornej relácii prezentoval. Podľa mňa necitlivo zosmiešňoval Kysuce a Kysučanov.

Celý článok...
 
Z ľudí chcú mať len nemysliace stádo

Momentom, ako sa náš miláčik dostane k moci, zrazu slepo veríme čo i len jeho povzdychu. Zrazu sme schopní obhajovať názor, ktorý sme predtým považovali za bohapustú lož - len preto, lebo náš nový boh si to tak myslí. Zrazu rozdávanie majetku (nás všetkých) svojim kamarátom už nie je krádežou najväčšieho rangu, ale normálne - len preto, lebo náš nový boh si to tak myslí. A tak dokolečka, zas a znova si dobrovoľne nechávame vymývať mozgy a prestávame chcieť rozmýšľať vlastnou hlavou.

Pýtam sa prečo? Prečo sa necháme vodiť za nos a len slepo opakujeme to čo nám "tí naši" naservírujú? Vari si naozaj myslíme, že "tí naši" nekradnú, nepodvádzajú a nesmejú sa nám poza chrbty?

Nie je to náhodou tak, že naši páni z nás potrebujú mať jedno nerozmýšľajúce a verné stádo? Stádo, ktoré bude vždy len slepo opakovať názory svojho vodcu? Stádo, ktoré pre svoju vlastnú slepotu nebude vidieť, že kráľ je nahý? Stádo, ktoré v eufórii z pocitu víťazstva zrazu nebude vyžadovať plnenie stokrát sľúbených sľubov?

Nepripadá vám to na človeka podradná úloha? Veď deti už v škole hrdo učíme, že jediný rozdiel medzi ľuďmi a zvieratami je to, že ľudia sú schopní samostatne myslieť. Tak prečo sa dobrovoľne tejto vznešenej úlohy zriekame? Prestaňme pánom zobať z ruky a začnime konečne rozmýšľať vlastnou hlavou. Dokážeme to;)

Je zaujímavé sledovať, že kým naši páni papaláši nie sú pri korytách, neváhajú všetkým novinárom vliezť (s prepáčením) do zadku. Chvália, obhajujú a stoja na ich strane. Zaujímavá zmena nastane, keď páni vytúžené korytá dosiahnu. Zrazu sú všetci novinári, občianski aktivisti, či obyčajní ľudia, ktorí chcú len vedieť, ako sa nakladá s ich daňami, zlí a veľmi zlí.

Boja sa pravdy?

Papaláši dobre vedia, že obyčajní ľudia nedokážu stíhať pozerať na prsty všetkým tým 200 tisíc štátnym úradníkom, poslancom, starostom, primátorom a ministrom. Papaláši veľmi dobre vedia, že kontrolovať ich čachre-machre je odjakživa úlohou novinárov. Preto im nevonia, keď sa novinári veľa pýtajú a do vecí šťúrajú. Opovážia sa odhaliť o nich nepríjemne holú pravdu, a preto sú novinári zrazu zlí a veľmi zlí.

 Aký je medzi nimi rozdiel?

 Odložme emócie, dajme si ruku na srdce a povedzme - aký je vlastne rozdiel medzi Ficom, Dzurindom a Mečiarom? Nie, nemyslím sľuby a ani čísla topánok. Všetci traja, počas svojej vlády, do krvi nenávideli, či nenávidia novinárov. Prečo asi? Rozmýšľajúci ľudia sú pre nich totiž nebezpeční, vidia im na prsty.           

(článok uverejnený v Regionálnych novinách KYSUCKO, 5.9.2008)

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

 
Zostaneme vnímaví a citliví ..... ?

(o pripravovanom dopravnom prepojení ulíc 17. novembra  a Podjavorinskej)

Smrť patrí k životu a nikto z nás nemá inú cestu. Preto ešte za života si nejeden z nás kladie otázku, čo ma ešte urobiť, aby jeho odpočinok bol v pokoji a ničím nerušený.  Každý zásah do pokoja nebožtíka vyvoláva nežiaduci odpor najbližších.  Následne takéto riešenie plodí nedôveru (aj) ku vedeniu mesta. Práve tento stav môže nastať, ak mesto nebude citlivo riešiť realizácii výstavby nového dopravného prepojenia v meste vo vzťahu, keď mesto bez konzensu by riešilo premiestnenie 15 hrobových miest.

Píšem to preto, lebo mesto pripravuje nové riešenie pre dopravné prepojenie z centra smerom na Turzovku a v hre je aj 15 hrobových miest na cintoríne. Dopravná vyťaženosť v čase dopravnej špičky koliduje s dopravným kolapsom. Hlavný ťah je vedený cez Májovú ulicu s problémom  pri odbočovaní na svetelnej križovatke. Dočasne dvojsmerná premávka na Moyzesovej ulici. prekročuje všetky parametre jej priepustnosti. A to nás obyvateľov ešte čaká výstavba nezmyselnej výstavby obchodného domu v priestore parku pri hoteli Lipa.

Ďalšou možnosťou v smere z Turzovky do mesta je nevyhovujúce prepojenie cez ulicu Podjavorinskej, o ktorej by mohli miestni obyvatelia rozprávať svoje.

Mesto Čadca v záujme zlepšenia dopravnej situácie v centrálnej časti pripravuje riešenie, ktoré čiastočne zníži dopravné zaťaženie ulíc Slobody a Májovej. V informačnej správe prerokovanej na zastupiteľstve predpokladá sa, že dopravné prepojenie bude smerované ulicami 17. novembra a Ľ.Podjavorinskej ponad areál Kysuckej knižnice, Okresného riaditeľstva policajného zboru a Lesov SR a pod cintorínom. Komunikácia by mala byť dvojprúdová.

Celý článok...
 
E.A.Cernan v Prahe, ale na Slovensku nie, prečo ...... ?

V týchto dňoch bol na návšteve v Prahe kozmonaut Eugen Andrew CERNAN, posledný človek, ktorý na Mesiaci zanechal svoju stopu. Práve on, J.E.Cernan je pre nás, (alebo by mal byť pre nás) zdrojom nášho sebavedomia. Jeho korene z otcovej strany pochádzajú z hornokysuckej obce Vysoká nad Kysucou (matka je Češka), a v obci má pamätnú izbu. To že bol v Prahe ma potešilo, i keď ešte väčšmi by bola moja radosť, ak by zavítal aj na Slovensko, na Kysuce.

Mesto Čadca má v živote E.A.Cernana svoje významné miesto. Na slávnostnom zasadaní zastupiteľstva 29.9.1994 mesto Čadca mu udelilo čestné občianstvo Mesta Čadca. V zdôvodnení sa konštatovalo, že čestné občianstvo sa udeľuje za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými činmi na poli dobývania vesmíru v rámci projektu APOLLO.

Článok zverejňujem v plnom rozsahu (bez fotografii) pre jeho výnimočnosť. Ďakujem redakcii Mladá fronta DNES (www.mfdnes.cz), ktorá mi dala súhlas na jeho zverejnenie, čím súčasne ďakujem za ich pochopenie. Autorom článku je Karel Pacner, novinár.  

Celý článok...
 
Je zamlčanie názvu KYSUCE zámer alebo nevedomosť?
Zlaté stránky na cesty 2008 zverejnili mapu regiónov Slovenska, kde "bezohľadne" zamlčali vo zverejnenej mape regiónov Slovenska názov regiónu KYSUCE (str.191). Na miesto historicky do tvoreného regiónu KYSUCE je tam uvedený  iba názov ŽILINA a OKOLIE ????? Táto manipulácia faktu ma prinútila napísať list vydavateľovi. Zverejňujem ho v plnom rozsahu, aby tí, ktorí majú konať, neboli nečinní, boli vytrvali vo svojej odvahe byť hrdí na svoju históriu, na svoj región v aktívnom svojom žití a konaní.

Zaráža ma (aspoň o tom neviem), že organizácie, ktoré majú poslanie propagovať región, tak nekonajú. Žilinský samosprávny kraj? Združenie turizmu Kysúc? Mestská informačná kancelária? ZMOS Kysúc? .... Práve oni by mali evidovať všetko čo sa píše o turizme a regióne a na vzniklú situáciu adekvátne reagovať. Zdá sa, že .... to tak nie, ale hlavne že každý sa štíti ako ON robí všetko pre rozvoj turizmu v regióne. Sú to prázdne slová strácajúce sa ako tie letné snehy.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1255 - 1276 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.