Ing. Peter Glasnák
Hlavná stránka
Kto som
Aktuality
Úvahy
Rozhovory
Inými očami
Správy zo sveta
Vaše príspevky
Kontakt
Relácia Hodina s...
Komunálne voľby
Komunálne voľby
Užitočné odkazy
Zákony
Obchodný register
Živnostenský register
Región Kysuce
Občan
Sociálna sieť Ob. registra
Združ. miest a obcí Slovenska
Mesto Čadca
Katastrálny portál
Počasie
Úvaha o odvahe, zodpovednosti a slove ... žiť v pravde

                           ... aby zvíťazilo zlo, stačí, keď dobrí ľudia nebudú nič robiť

(Edmund Burke)


Webová stránka www.glasnak.sk má za cieľ kriticky poukazovať na veci verejne. Podľa odozvy, vlastne podľa počtu mailov, ktoré dostávam, asi zaujala. Medzi poslednými mailami boli dve otázky. Jednou bola, prečo v Čadci neexistuje diskusné fórum o veciach verejných? Zaujala ma prinajmenšom preto, lebo aj ja si kladiem túto otázku. Pri hľadaní odpovede som dal na papier pár myšlienok, čoho výsledkom je úvaha ani nie tak o diskusii, ako o odvahe, zodpovednosti a slove žiť v pravde ..... ktorí veria, že aj slušnosť v komunálnej politike je hodnota, za ktorú sa oddá bojovať.

Na otázku, či diskusia v meste, každý súdny človek odpovie kladne, ale ... ? V súčasnosti silnie nezáujem o veci verejné, plynúce spravidla od tých, ktorí dostali mandát vo voľbách.  Záujmy skoro alebo vždy smerujú k získaniu trvalého účelového vplyvu na rozhodovanie (k niečomu alebo k niekomu). Pamätajme si, spoločenské záujmy ešte väčšmi ako si to vieme predstaviť, spájajú aj nepriateľov.
 
Nezabúdajme, že moc (vrcholová, regionálna, miestna,  .... ) si veľmi dobre uvedomuje, že mať informáciu v pravý včas, je krok pred ostatnými. Žiadna moc nechce, aby jej niekto videl pod prsty a preto nemá záujem sa správať skutočne demokraticky !!! Lebo diskusia by mala znamenať stálu výzvu, že spoločným úsilím môžeme docieliť dobro, ktoré by sme ako jednotlivci nedosiahli.

Aby diskusné fóra mohli existovať, je potrebné, aby sa našli a nachádzali neformálne osobnosti, ktoré požívajú vo verejnosti autoritu a vedia sa orientovať vo verejnom priestore. Problémom je, že mnohé autority sa riadia heslom - je lepšie mlčať v kritike, ako byť horliví v kritike proti miestnej moci. A to sa nezmieňujem o tých, ktorí radi "prevracajú" kabáty, lebo to vedia s masami ... že by už vymreli?

Demokracia vo verejnom živote bez zodpovednosti, nie je demokracia. Demokracia je stály proces. Demokracia je taká, akú si vytvoria a uchránia tí, ktorí ju "stavajú" - občania, zároveň obyvatelia a voliči. Nezabúdajme, že skutočná demokracia je  budovaná zdola, v mestách a obciach a práve ona nám dovoľuje byť skutočnými občanmi, nie iba obyvateľmi jednorázovo použiteľní vo voľbách. Nechcem sa dožiť, že k voľbám budú chodiť iba kandidáti a ich rodinní príslušníci.

Nie sme s súčasnosti svedkami procesu, keď idei demokracie nastolené Periklanom v starovekých Aténach  sa mení na parti - demokraciu alebo sa buduje osvietenecká demokracia?
 

Celý článok...
 
O matke .....

 (Deň matiek, 11.máj 2008,  zamyslenie sa o žene od neznámeho autora)

Prečo ženy plačú? Malý chlapec sa spýtal mamy: " prečo plačeš? " " Pretože som žena " povedala mu."  " Nerozumiem! " povedal syn. Jeho mama ho len objala a povedala mu:" A nikdy ani neporozumieš." Neskôr sa chlapec opýtal svojho otca:" Prečo sa mi zdá, že mama plače bez dôvodu? " Všetky ženy plačú bez dôvodu," to bolo všetko čo mohol otec odpovedať. Malý chlapec vyrástol a stal sa mužom, avšak stále nerozumejúc, prečo ženy plačú. Nakoniec zavolá Bohu a keď sa dovolal, spýtal sa: " Bože, prečo sa ženy rozplačú tak ľahko?? " Boh odpovedal: " Keď som urobil ženu, musela byť výnimočná. "

Urobil som jej PLECIA, dosť silné na to, aby uniesla váhu sveta, ale natoľko jemné, aby poskytovali pohodlie.

Dal som jej vnútornú SILU, aby vydržala pôrod a odmietnutie, ktoré veľa ráz okúsi od svojich detí.

Dal som jej TVRDOSŤ, ktorá jej pomôže stále pokračovať, keď sa všetci ostatný vzdávajú a starať sa o svoju rodinu napriek chorobám a únave, bez sťažovania sa.

Dal som jej CIT milovať svoje deti za všetkých okolností, dokonca aj vtedy ak ju jej dieťa hlboko ranilo.

Dal som jej ODVAHU prijať svojho manžela napriek chybám a sformoval som ju z jeho rebra, aby chránila jeho srdce.

Dal som jej MÚDROSŤ, aby vedela, že dobrý manžel nikdy neraní svoju ženu, ale niekedy skúša jej silu a rozhodnosť stáť vedľa neho bez výhrad.

A nakoniec som jej dal SLZU, ktorú vyroní, ktorá je výlučne jej, aby ju využila kedykoľvek ju bude potrebovať, aby to zvládla. " Na tú slzu má naozaj právo, nik nevydrží bez slova toľko ako žena! "

Krása ženy nie je v šatách, ktoré nosí, v postave, ktorú má, ani v spôsobe ktorým si češe vlasy.

Krása ženy musí byť v jej očiach, pretože tie sú bránou k jej srdcu, miestu, kde sídli láska. ... dajte si veľký pozor, aby ste nerozplakali ženu, lebo Boh počíta jej slzy!

Žena vyšla z mužovho rebra, nie z nôh, aby bola pošliapaná, nie z jeho hlavy aby bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou... Z miesta pod ramenom, aby bola chránená, a vedľa srdca, aby bola milovaná.

 
Čadca tretia najhoršia na Slovensku
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) v rámci projektu HESO - Regióny prináša štvrťročne hodnotenia opatrení miest a obcí, ktoré ovplyvňujú kvalitu občanov. Odborná verejnosť pozorne sleduje toto hodnotenie a je barometrom kvality  práce samospráv.

Čo si ale myslieť, keď mesto vďaka primátorovi urobilo znovu "dieru" do sveta. Už nie iba mienkotvorná tlač, ale aj významný analyticky inštitút INEKO si všimlo, čo sa to deje v našom meste.  Pre mesto Čadcu hodnotenie za obdobie január - marec 2008 nedopadlo dobre. Vďaka platu primátora  mesta Čadca Ing.Jozefa Vražela, ktorý zarába viac ako premiér SR sa dostalo v hodnotení ako tretie najhoršie opatrenie na Slovensku.  

Ďakujem Inštitútu INEKO, ktorý mi dal súhlas na zverejnenie, aby som mohol pre čitateľov portálu glasnak.sk zverejniť v plnom rozsahu hodnotenie tohto pre mesto (nemravného) prípadu. Je to ďalší dôkaz, ako primátor mesta sa spreneveruje poslaniu, na ktorý dostal mandát od voličov.

Celý článok...
 
Prečo som nehlasoval, aby do konca volebného obdobia sa nezrušila žiadna škola ?
(spomienka spojená s pietou k 1.výročiu zrušenia najstaršej školy v meste na ul.A.Hlinku v Čadci)

Pripomeňme si, že na zastupiteľstve v piatok 30.marca 2007 sa zrušila najstaršia škola v meste. Aby rana bez citlivosti bola dokonaná, tak na mimoriadnom zastupiteľstve 11.júna 2007 bola v tajnom hlasovaní zrušené uznesenie č.76/2007, ktoré schválilo vznik cirkevnej školy v priestoroch zrušenej školy na ulici A.Hlinku. Uznesenie povedalo, cirkevná škola v meste nebude !!!! a uznesenie ešte viac rozjatralo otvorenú ranu slušnosti, ktoré mesto spôsobilo prinajmenšom 6743 občanom, ktorí podpísali petíciu za zriadenie cirkevnej školy.  

Aby tejto trúchlo hre nebolo koniec, primátor mesta po hlasovaní urobil ešte ľubivé ale  "prázdne" gesto voči verejnosti. Na návrh poslancov sa zastupiteľstvo uznieslo, aby do konca volebného obdobia nezrušila sa na území mesta žiadna škola. Plytké a priehľadné. Strach, že predsa by sa niekto odvážil rušiť ďalšie školy hrozí predsa od tých, ktorí sa pokúšali a aj sa im to podarilo zrušiť školu na ulici A.Hlinku v Čadci a tým spochybnilo volebný program primátora.

Aj v roku 2005 sa prejednalo možné zrušenie školy, ale poslanci sa vyjadrili, že ani jedna škola sa nebude rušiť. Vtedajší poslanci na návrh primátora Ing. Jozefa Pohančeníka prijali neformálnu ústnu dohodu, že do konca volebného obdobia sa nedostane do programu zastupiteľstva rušenie škôl na území mesta. Tento dobrovoľný konzensus všetkých poslancov bol možný iba preto, lebo riešenie bolo vedené v diskusii, ale korektne, čo sa nedá povedať o dnešnom zastupiteľstve. Rozdiel medzi rozhodovaním v roku 2005 a 2007 bol, že v roku 2005 platilo slovo, a v roku 2007 stranícka disciplína koaličných poslancov.

Ak si niekto myslí, že uznesenie "betónuje" možné rušenie školy sa mýli. Vydrží do vtedy, kým pospolitosť "spätosti jednoty" 15 poslancov sa poruší. Lebo to čo sa prijme  sa tak isto môže zrušiť. Odrazu niečo, čo sa ma povedať verejnosti - vidíte, mi nechceme rušiť žiadnu školu, to sú ako keby  "potemkinové" aliby.  Odrazu súčasná koalícia hľadá alibi, lebo sa boji, že primátorský sľub pred voľbami, že sa nezruší žiadna škola (a zrušila sa !!!) ešte väčšmi rozjatrala volebný sľub primátora. Zabúda sa, že pamäť je hrozná vtedy, keď si človek pamätá aj to, čo je pre niekoho nepríjemné.

Celý článok...
 
Veľkonočný koncert ako podnet na zamyslenie sa v súvislostiach

(úvaha o koncerte )

Vo štvrtok, 6.3.2008 sa uskutočnil v Dome kultúry v Čadci koncert s tematikou veľkonočnej hudby. Koncert po Novoročnom Trojkráľovom koncerte je ďalšou prezentáciou úrovne kultúry v meste, a zároveň aj kvality práce pracovníkov Domu kultúry. Súčasne je dôstojným príspevkom mesta k blížiacemu sa  kresťanskému sviatku - Veľkej noci.


V podaní Kysuckého komorného orchestra, pod vedením šéfdirigenta Štátnej opery v Košiciach Karola Kevického zazneli skladby venované veľkonočnej tematike za doprovodu speváckeho zboru pri kostole sv.Jozefa robotníka v Čadci so zbor majsterkou Antóniou Gráfovou, ktorá súčasne aj s manželom - spevákom Jozefom sa prezentovali v sólových výstupoch. Zazneli skladby J.B.Bacha, W.A.Mozarta, J.B.Bellu. Vrcholom večera bola prezentácia skladby Stabat Mater od G.B.Pergolesiho.  


Primátor mesta vo svojom príhovore vyslovil prianie, aby tento koncert sa stal tradíciou a bol súčasťou kultúrneho života mesta. Súhlasím až na jednu zásadnú nepresnosť v jeho slávnostnom príhovore. V minulosti sa konali tiež koncerty s veľkonočnou tematikou. Pamätníci si spomínajú na koncerty, ktoré svojim umeleckým počinom prekročili kultúrny význam mesta. Večer pašií v podaní správcu farnosti Mgr.Konečného s doprovodom KKO bol toho dôkazom. Ďalším kultúrnym počinom bolo uvedenie  Slovenských pašií od hudobného skladateľa I.Zeljenku hneď po premiere v Bratislave.


Nechce sa mi veriť, že by primátor bez konzultácie povedal niečo, čo nie je pravda, čím dostal minimálne návštevníkov koncertu a divákov KTV do omylu.  Primátor nemôže vedieť všetko. Ale kto má vedieť pravdu? Ten kto mu pripravuje príhovor. Ten buď nevedel, alebo nechcel vedieť, alebo jeho zámerom bolo zamlčať zásluhy bývalého riaditeľa Domu kultúry? Škoda tohto trapasu, čím koncert dostal nečakanú myšlienkovú trhlinu, lebo celkový dojem z koncertu bol velkolepý.

 
Sviatok žien 8. marec skutočnosť alebo fikcia?

Staroveká grécka idea hovorí, že história je učiteľkou života. Poznať pravdu, pravdu o histórii nemusí byť vždy príjemná. Zároveň pravda má v sebe jedinečnú silu ozdravenia.  

Boli raz robotníčky. V hlave nemali nič iné, len prácu, socializmus a odbory. A bol i zlý majiteľ továrne. V jeden deň sa robotníčky vzbúrili a zhromaždili sa vo fabrike. Niekto (hovorí sa, že to bol sám majiteľ továrne) založil požiar a 129 žien v ňom zahynulo. Bolo to 8. marca 1908 v New Yorku. O dva roky neskôr legendárna nemecká feministka Klára Zetkinová mala socialistickému kongresu v Kodani navrhnúť, aby sa 8. marec zasvätil pamiatke týchto žien ako Medzinárodný deň žien.
 
Dojímavý príbeh, publikovaný toľkokrát v novinách a časopisoch, toľkokrát použitý propagandou v knihách či stvárnený v mnohých divadlách. Áno, dojímavý príbeh. Len s jednou chybičkou. Nie je totiž pravdivý.
 
Nijaký štrajk, nijaký požiar 8. marca 1908 v New Yorku nebol. V roku 1911 (keď bol Medzinárodný deň žien už vyhlásený) vypukol z neopatrnosti požiar jednej fabriky, pri ktorom boli mŕtvi, ale boli to muži i ženy. Odbory s tým nemali nič spoločné. A ani marec.
 
Pre niekoho je určite nepríjemné objaviť pravdu, že 8. marec je založený na klamstve. Ide o klamstvo vypracované komunistickou propagandou pravdepodobne v období studenej vojny. A poznal sa aj presný počet mŕtvych - 129...

A čo kultúra, ktorá si hrdo hovorí "kritická"...? Tým sa však nechceme dotknúť dobrých a obetavých žien, pre ktoré bol tento sviatok jediným uznaním a prejavom lásky. Práve ony by si zaslúžili, aby mal solídnejší základ."  (Vittorio Messori)

(Zverejnené Katolícke noviny č.10, 11.3.2007, str.3)
 
O demokracii
(zamyslenie sa o demokracii v nás)

Demokracia sama nezaručuje nič. Ponúka príležitosť uspieť, ale nesie aj riziko neúspechu. Prísľubom demokracie je život, sloboda a hľadanie šťastia.

Demokracia je teda prísľubom i výzvou. Je prísľubom, že slobodní ľudia pracujúci spoločne môžu vládnuť spôsobom slúžiacim ich cieľom
 
o    osobnej slobode
o    ekonomickej príležitosti
o    sociálnej spravodlivosti

Je výzvou, lebo úspech demokratického podnikania závisí od úsilia občanov a nikoho iného.

Vláda ľudu riadená ľudom znamená, že občania demokratickej spoločnosti sa spoločne delia o jej výdobytky ako aj nesú bremeno. Generácia, ktorá vzala na seba úlohy samosprávy, sa usiluje zachovať ťažko vydobyté dedičstvo osobnej slobody, ľudských práv a zákonitosti pre nasledujúce generácie. V každej spoločnosti každá generácia musí vykonávať demokraciu v praxi odznova, prevziať jej zásady z minulosti a aplikovať ich v praxi nového veku a zmenenej spoločnosti.

                                                                                             Thomas Jefferson
 (americký prezident, 1743-1826)

 
O bezmocnosti v spore o ovládnutie tepelného hospodárstva v meste

               Bezmocnosť je psychologický stav, ktorý často vzniká z toho, že udalosti sú nekontrolovateľné  (Marlin Peligman)

Spor o ovládnutie tepelného hospodárstva v meste bol pre mňa od začiatku sporom, ako dostať Dalkiu a.s z mesta do súkromného vplyvu.

Spravodajská televízia TA3 v utorok 15.1.2008 v relácii Čierny PETER ako blesk z jasného neba pomenovala problémy súvisiace s mestom a Mestskou teplárenskou spoločnosťou a.s. TA3 nastavila zrkadlo pravdy. Poukázala na pozadie, ako sa v rokoch 2001 - 2006 hrala nekalá hra pri ovládnutí a spravovaní tepla v meste. Hra vypovedá o sile moci, o moci, ktorá valcuje charaktery a výsledok? Mesto stráca v kauze tepelné hospodárstvo svoj vplyv. Pre investorov sa stáva s ostatnými kauzami nedôveryhodné a obyvateľ je bezbranný a pýta sa, kedy slušnosť konečne bude mať svoje stále miestona MsÚ. (http://www.ta3.com/sk/relacie/7_cierny-peter/3626_nku-v-cadci-zlociny-na-hraniciach -spor-o-tokajske-vinice )

Otázka, komu zostal čierny PETER v tejto podivnej hre, zvanej Mestská teplárenská spoločnosť (MTS)asi netreba dlho hľadať. Každý v relácii vypovedal tak, ako vedel. Jeden o pravde, a druhý tiež o svojej pravde, ktorá bola na "míle" vzdialená slušnej pravde.  Lebo pravda zostane iba pravdou, a lož bude stále lžou. Problémom je, že rukojemníkom tejto podivnej hry sú obyvatelia mesta.

Pre pochopenie celej kauzy je potrebné si vedieť odpovedať na tri zásadné otázky. Potom súvislosti v čase sa začnú splývať v jeden záver.

-    Prečo mesto upísalo do spoločnosti MTS a.s. cca 60% svojho majetku a dostalo za to iba cca 40% akcii?
-    Prečo na miesto nominanta do správnej rady za mesto s mandátom zastupiteľstva bol dosadený bez mandátu  bývalý exprimátor ako súkromná osoba ???
-    Ako obhajoval záujmy mesta primátor, ako primátor pri zakladaní MTS a.s.?

Celý článok...
 
Prečo chodník na Horelici nie je už postavený a " pozlátený " ?

  ( O našej ľahostajnosti k veciam verejných )

Na komunikácii I/11 pod cintorínom na Horelici smerom na Oščadnicu nie je dobudovaný chodník. Situácia na tomto úseku je jedným s najrizikovejších úsekov v meste. Je stálou hrozbou pre účastníkov cestnej premávky, pre chodcov, pre žiakov dochádzajúcich do miestnej prímestskej školy, pre mamičky s kočíkmi, ale aj starých ľudí. Všetci to vedia, ale tí , ktorí by mali konať ako keby to nechceli počuť a vidieť.

 Možno až keď pribudne pri ceste ďalší kríž obete, začneme v bôli a v spytovaní si svedomia konať. Konajme tak, aby každý z nás si uvedomoval hodnotu svojho kríža. Robme tak, aby naše kríže nás vychovávali a spájali, a nie aby kríž sa stal výstrahou našej ľahostajnosti ku veciam verejným. Kto prežil osobnú trauma svojho najbližšieho, vie o čom rozprávam.

Obdivujem neutíchajúcu odvahu poslanca zastupiteľstva za Horelicu Jozefa Beleša (a zároveň nečinnosť druhého poslanca za Horelicu ), ktorý už dlhodobo poukazuje na tento vážny problém. Problém by nemusel byť, keby sa problém riešil zodpovedne jeho vážnosti .

Celý článok...
 
Krivda sa rodí aj dnes? Neveríte, čítajte .....
( úvaha o morálke a pozemkoch v Čadci .....)

Politici nám hovoria hlavne pred voľbami o posilňovaní demokracie vo všetkých sférach spoločnosti, o naprávaní krívd z minulosti, ale pozemky sa predávajú až sa "lesy červenajú".  

Vlastnícke právo k pozemkov má po roku 1989 zase svoju oporu v ústave. Zaručuje všetkým vlastníkom rovnaké vlastnícke práva v obsahu, ochrane a zaručuje sa dedenie.

Spor a krivda sa stala s pozemkami pri vodnom zdroji v priestore oproti nemocnici za železnicou, vo vlastníctve SEVAK a.s. Žilina. Pôvodní majitelia a ich zákonní dediči dôvodia, že oni majú morálne právo byť znovu vlastníkmi týchto pozemkov, ak sa stratil dôvod, prečo boli im vyvlastnené. Práve oni, pôvodní vlastníci boli vystavení vtedajšej moci a bola im spôsobené (prvá) krivda, kedy im v roku 1962 boli vyvlastnené pozemky Druhá krivda sa udiala po 18 rokoch po revolúcii v rokoch 2006-2007 kedy ich  pozemky boli predané tretej osobe !!!!! Pre reštituentov t.j. pôvodných vlastníkov a ich zákonných dedičov obzvlášť bolestivé zistenie !!!!!

Celý článok...
 
To ja nie, to poslanci .....
(úvaha o plate primátora)   

... " Ale veď je nahý!" vykríklo ktorési dieťa. " Bože na nebi, čujte ten nevinný hlas! " povedal otec. A ľudia si šepkali, čo povedalo dieťa. " Veď je nahý, malé dieťa to povedalo, nahý je ! " " Nahý je! " volal na koniec všetok ľud .....
      (H.Ch.Andersen: Cisárove nové šaty)


Primátor najväčšieho mesta (na Kysuciach) ma snáď najväčší plat medzi primátormi a starostami (na Slovensku). Takto znovu a "prirodzene" naše mesto sa dostalo na všeobecnú známosť (už po koľký krát) a stále dokazuje, že ma potenciál byť v celoslovenskom TOP "záujme". No čo, kto vie ten koná, ten kto nevie ten .....

Bezbrehá sloboda, ako výraz našej demokracie sa stáva deštrukciou nášho správania sa ..... a potom slova z Andersenovej rozprávky dostávajú jasnejšie nebezpečné obrysy v obsahu slova ....a rozdiel medzi predchádzajúcim a terajším primátorom asi už nie je taký presvedčivý  ako 2.januára 2007. Nie je to dobre minimálne pre tých, ktorí mu verili.

Čo sa asi odohrávalo v mysli 14 poslancov, ktorí bez diskusie , ak odhliadnem moje vystúpenie, aby sa uznesenie o plate neschválilo, keď ešte pred 8 dňami na zasadaní zastupiteľstva 6.12.2007 boli za iba 7 poslanci ?

Zarazilo ma, že v diskusii na moje vystúpenie poslankyňa RNDr. A.Belousovová neadekvátne svojmu postaveniu argumentovala. Urazila slušnosť. Mne bolo ťažko ešte niečo povedať na jej obsahovú prázdnotu a zmetočnú improvizáciu. Asi zabudla, že improvizácia nie je to, čo je na konci jazyka !!!!

Celý článok...
 
Ako nevedomosť nebolí .....

(Správy STV 1.2.2008,19:30 - o plate primátora)

Na decembrovom zastupiteľstve 14 poslanci schválili primátorovi plat a odmenu vo výške 180.900 Sk. Toto nenechalo bez odozvy celoslovenské média, včítane televízie. STV obvykle posiela do regiónu svoj miestny TV štáb, ale teraz urobila výnimku. Pre výnimočnosť tejto kauzy poslala bratislavský štáb, aby pre hlavnú spravodajskú reláciu SPRÁVY STV spracovala o tejto kauze správu, čo nepotrebuje žiadny komentár (záznam správy www.stv.sk/videoarchiv ).

V správe komentovali svoje postoje k problematike zvýšenia platu a odmeny

-    Ing.Jozef Vražel, primátor (kandidát za ĽS HZDS, SMER-SD, SNS)

-    Ing.Štefan Holeščák (ĽS-HZDS) - prekladateľ návrhu na zvýšenie platu a odmeny primátorovi

-   Ing.Milan Gura (KDH) - opozičný  poslanec zastupiteľstva, ktorý namietal na nemravné konanie zastupiteľstva

Odvysielaná správa poukázala na podstatu problému. Výpoveď každého bola o ich pravde, ako oni vnímajú plat primátora.

Je poučné sledovať, ako jeden vie ukryť vo svoje odpovedi svoju pravdu, druhý tiež svoju pravdu iba s tým, že pre neho je kauza stresom, práve preto že je medializovaná a je na "očiach" verejnosti. Ale všetci spoločne dávajú znať, na ktorej strane v tejto nedôstojnej hre voči obyvateľom stoja. To je dobre, lebo pozorný divák okrem bezmocnosti vedel si odpovedať, komu ide o mesto a komu o niečo iné. Lebo pravda ma vypovedajúcu schopnosť byť pravdou, aj vtedy keď  sa o nej nehovorí, ale nepoctivosť, to je ako keď "slama" trčí z topánky.    

Nakoľko dôverne poznám oficiálnu komunálnu scénu v Čadci, a viem aj veľa z kuloáru niekoľkými poznámkami sa aspoň takto pripojím k odvysielanej správe v STV a vniesť do problému môj pohľad. Tučnými písmenami je odpoveď, ktorá zaznela v správach a potom nasleduje môj dôvetok.

Celý článok...
 
O nahote a povrchnosti .....
(o priebehu schvaľovania zvyšovania platu odmeny primátorovi a poslancom na zastupiteľstve 6.12.  a 14.12.2007)

Primátor mesta Čadca Ing.Jozef Vražel zložením sľubu 2.januára 2007 sa ujal funkcie primátora mesta Čadca. Začal plniť povinnosti štatutára, ktoré mu vyplývajú zo zákona, včítane všetkých káuz a súdnych sporov zdedených po predchádzajúcom vedení. Spomínam to preto, lebo práve kauzy sa stali dôvodom sporu a bezdôvodného dvojnásobného navýšenia platu a odmeny primátora prerokovaných na zasadnutiach zastupiteľstva 6. a 14.12.2007.

Nové vedenie, vlastne iba primátor (mesto ani po roku nemá zástupcu primátora !!!) a prednosta ing.J.Husár bol vo funkcii aj za primátorovania ing.J.Pohančeníka predložil materiály, ktoré otriasajú mestom (30 mio záväzok za parkovisko, priemyselný park, upísané akcie Mestskej teplárenskej spoločnosti). Pričom poslanci neboli o krokoch vedenia mesta minimálne za rok 2006 pravdivo a vecne informovaní a vedenie robilo kroky bez nich a pre mesto nevýhodne !!!!!

Celý článok...
 
Žiadny strom nerastie do neba ...
(Protokol NKÚ o výsledku kontroly v roku 2006 v meste Čadca)

Mesto prežíva vo svojej histórii jedno z najhorších období. Kauzy ako priemyselný park, parkovisko za bývalou Devín bankou, spôsob upísanie akcii do Mestskej teplárenskej spoločnosti dostali mesto do stavu, že nám obyvateľom mesta je do prianie sedieť aspoň na "lopate" hrobára a z nej sa dívame už iba do jamy zvanej nútená správa mesta.  Celkom  vyčíslená  záväzky  mesta z kauz mesta v prípade, keby ich mesto muselo platiť  sa blížia k sume 110 mio Sk. Premietnuté do návrhu rozpočtu 2008 to predstavuje 48% z celkových príjmov  mesta a pritom treba počítať aj so splácaním úverov. Straty z dividend pre nevýhodné upísanie akcii mesta do Mestskej teplárenskej spoločnosti a.s. činí podľa hospodárenia z roku 2006 cca milión  za rok. Aby tomu nebolo koniec, správa NKÚ  ukázalo skutočnú nahotu, ako mesto hospodárilo minimálne v roku 2006, za ktorý sa robila kontrola.

Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu bola kontrolórmi vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v Meste Čadca. Účelom kontrolnej akcie bolo preverenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom v meste v roku 2006 t.j. v poslednom roku volebného obdobia 2002-2006. Počas výkonu kontroly boli zistené nedostatky.

Celý článok...
 
Je dvojnásobné zvýšenie odmeny primátorovi Čadce primerané?
(fakta o plate a odmene primátora, december 2007)

Na zasadaní mestského zastupiteľstva 14.12.2007 poslanci schválili primátorovi zvýšenie doterajšieho platu a odmeny na dvojnásobok. Po úprave jeho mesačný príjem (plat 120.600 Sk, odmena 60.300 Sk) s účinnosťou od 1.1.2008 činí 180.900.- Sk.

Za zvýšenie platu a odmeny primátorovi a poslancom hlasovali títo 14 poslanci

RNDr.A.Belousovová, MUDr.S.Drexler, Mgr.M.Fúrik, Ing.Š.Holeščák, PhDr.P.Holeštiak, Mgr.R.Kaličák, MUDr.J.Kanaba, Ing.J.Klučka, O.Kostková, Ing.P.Krkoška, JUDr.J.Macura, MUDr.J.Marec, Mgr.V.Strýčková, P.Štrba

Proti zvýšeniu platu a odmeny primátorovi mesta a poslancom hlasovali 4 poslanci

Ing.P.Glasnák., Ing.M.Gura, MUDr.A.Korduliaková, Ing.J.Pohančeník

Zdržali sa 4 poslanci

J. Beleš,PaedDr.D.Jašurková, Mgr.M.Klimek, Ing.F.Prívara

Nehlasovali 2 poslanci: Mgr.T.Urbaník, PaedDr.J.Velička

Neprítomný: MUDr.J.Kožák

Celý článok...
 
Novoročný trojkráľový koncert 2008

(Čadca 5.1.2008) 

Kultúrna obec v Čadci netrpezlivo očakáva začiatok každého roku, ktorý je v znamení novoročného koncertu známeho aj ako Novoročný trojkráľový koncert. Súčasťou koncertu je udeľovanie čestných ocenení OSOBNOSŤ KYSÚC.

Udeľovanie čestného ocenenia OSOBNOSŤ KYSÚC patrí každoročne vďaka Kysuckej kultúrnej nadácii spoločne s mestami Kysúc k vrcholom spoločenského a verejného života mesta. Je to azda v rámci Slovenska ojedinelý prejav úcty k svojim rodákom, ktorí svojou prácou šíria dobre meno Kysúc doma i v zahraničí.

Originálnosť a jedinečnosť tohoto podujatia je príkladom odvahy Kysučanov k svojej súčasnosti. Oceňovanie ľudí, ktorí svojim činom na poli hospodárstva, umenia, kultúry, osvety, telovýchovy, športu, ale aj za humánny čin, alebo celoživotné dielo sú vzorom pre mladých. Posúvajú sebavedomie každého z nás, ktorý chce vidieť a veriť dobro v človeku.

Celý článok...
 
Vianočné rozjímanie .....
... v čase vianočnom nech ešte väčšmi ako po iné dni si pripomíname význam domova pre naše žitie slovami Milana Rúfusa  " duchu patrí celý šíry svet, ale domov to je také miesto, kde je ľuďom ľahšie žiť i umrieť "
 
Môžeme odpustiť, ale nikdy zabudnúť !!!
(zamyslenie sa nad zrušením kontrol na hraniciach)

Piatok 21.12.2007 sme sa dočkali. Hranice štátov v EÚ zostali, ale kontroly od Tallinu po Lisabon prestali existovať.

Dôležitým medzníkom pre Slovensko zostáva 1.1.1993, kedy sa dovŕšila cesta Slovenska ku samostatnosti a zvrchovanosti. Vznikla Slovenská republika, ako demokraticky a právny štát. Ak v roku 1993 vznikli hranice, tak v piatok 21.12.2007 sa zrušili kontroly na nich. Čo je podstatné? Ak v roku 1993 Slovenská republika vznikla a teraz sa zrušili kontroly na hraniciach, ale hranice naďalej existujú.  Pozor, opačne to neplatí, lebo ak by vtedy hranice nevznikli, tak Slovenská republika nebude zvrchovaný a právny štát  v spoločenstve EÚ.

Celý článok...
 
Mesto Čadca a jeho súčasne súdne spory
Mesto pri svojom hospodárení a nakladaní s majetkom mesta sa v niektorých prípadoch nemôže sa vyhnúť súdnym sporom. V súčasnosti vedie mesto 9 súdnych sporov.  Na zasadaní mestského zastupiteľstva 6.12.2007 poslanci na základe predloženej informatívnej správy o aktuálnych  sporoch Mesta Čadca prerokovali na verejnom zasadaní a prijali k nej uznesenie.

V záujme úplnej a pravdivej informovanosti obyvateľov o dôležitých veciach mesta, zverejňujem ako poslanec správu o súdnych sporoch, tak ako ju poslanci obdržali na prerokovanie. Zostávam v nádeji, že verejnosť to príjme s pochopením, ako dôkaz novej a intenzívnejšej komunikácie s verejnosťou o veciach verejných na mojej webovej stránke. Budem rád, ak vaše názory si nenecháte pre seba a napíšte mi. Takto budem môcť získaval spätnú väzbu  vašich názor na veci a problémy, na ktoré môžete mať odlišné názory a stanoviska. Vopred ďakujem za vašu spoluprácu.Celý článok...
 
Duša každého človeka skrýva v sebe neviditeľnú struny. Keď sa ich dotkneš, krásne zazvučia M.Gorkij
(Hold k 30.výročiu Miešaného speváckeho zboru KYSUCA)

V nedeľu 2.decembra 2007 sa konal slávnostný koncert pri príležitosti 30.výročia založenia Miešaného speváckeho zboru KYSUCA. Na programe bola premiéra skladby STABAT MATER od Pavla Procházku (v súčasnosti hlavný zbormajster v SND) za spoluúčasti  Kysuckého komorného orchestra.  Pred koncertom dostali členovia zboru, ktorí 30 rokov boli jeho členmi ocenenie z rúk primátora mesta. Okrem toho prezident zboru Mgr. Milan Čimbora dostal Cenu primátora mesta Čadca a dirigentovi Doc.Mgr.art. Pavlovi Procházkovi bolo udelené Čestné  občianstvo mesta Čadca.

Celý článok...
 
..... a my sme povedali ÁNO

(zamyslenie sa  nad nezriadením cirkevnej školy v meste)

Náhodou som si prečítal na internete ..... a našiel a dal do súvisu,  či práve v čase adventnom minimálne pre 6743 obyvateľov mesta nebude  dňom smútku a beznádeje z konania zastupiteľstva, ktoré neschválilo zriadenie Základnej cirkevnej školy v priestoroch školy na ulici A.Hlinku v Čadci, kedy volebný sľub primátora sa stal iba zdrapom papiera ?

Zamýšľam, sa v čom je toľko neúcty k myšlienkam, ktoré 2000 rokov hýbu svetom. Možno práve nasledujúce riadky dajú šancu aspoň rozmýšľať,  či to, čo je napísané nemá v seba charizmu slova premieňajúcu myšlienku do života každého z nás? Lebo ak človek je ... tak potom aj svet môže byť radostnejší, kde etika je súčasťou nášho žitia. Napadlo ma, prečo práve v Čadci  „vôňa“ pozemku má tu neviditeľnú silu slova, ktorá gniavi nejeden charakter? 

Dúfam, že slová uchvátia toho, kto chce byť fascinovaný slovom, ktoré bude slovom povznášaný na duchu.  Nečakajme  nič povrchné a plytké, práve naopak slová, ktoré keď chceš pochopiť, aj „bolia“.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1277 - 1298 z 1340
Najnovšie články
Joomla is Software released under the GNU/GPL License.