Pred rokom 1989 sme mohli navštíviť iba niektoré „bezpečné“ krajiny, do bývalej Juhoslávie to bolo iba pre preverených. Ilegálny prechod v lepšom prípade, keď bol  chytený, dostal vysoký nepodmienečný trest. Ak mal smolu, dostal „na pamiatku“ guľku.  Po roku 1989 sme mohli bez problému cestovať do zahraničia, ale zase nie všetci. Ceny doma sme mali „svetové“ a platy ... Pripomeňme si, že to čo máme doma pre iných je to stále cesta zarúbaná.

Keď ilegálne prekročíme severokórejské hranice, pošle Vás Kimov režim na 12 rokov nútených prác.

Keď ilegálne zavítame do Iránu, skončíte bez časového obmedzenia vo väzení.

Keď ilegálne vkročíme do Afganistanu, miestni policajti môžu bez varovania zastreliť.

Keď ilegálne prejdete do Saudskej Arábie, budete väznení niekoľko rokov (od troch  do pätnástich, podlá ich práva).

Keď ilegálne prejdeme čínsku hranicu, je veľmi pravdepodobné, že o Vás už nikdy nebude počuť.

Ak bez povolenia prekročíme hranice Venezuely, budete automaticky považovaný za špióna a podľa toho sa k Vám budú miestne autority chovať.

Pri ilegálnom prekročení hraníc Kuby skončíte vo väzení dokonca i bez súdu.

Austrálska vláda rozhodla, že neprijíma žiadnych uprchlíkov z lodí. Tieto lode vracia späť, ľuďom nepovolí ani iba vystúpiť. Keď už sú niektorej lodi podarí obísť pobrežnú stráž a pristať, ľudia z nej sú intervenovaní  do zberných táboroch na Papui - Nové Guinei. Majú tri možné voľby (žiadnu inú). Buď budú žiť v zbernom tábore, teda za plotom do smrti alebo sa dobrovoľne vrátia do krajiny, odkiaľ prišli alebo budú súhlasiť s presunom do štátu Guinea, ktorý sa austrálskemu štátu za úplatu zaviazal, že všetkých uprchlíkov od neho prijme.

Keď ilegálne prídete do štátov Európskej Únie, predovšetkým do Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie, Francie či Švédska, dostanete :

• číslo a kartu sociálneho poistenia • mobilní telefón bez nutnosti platiť útratu za volanie • platený nájom • bezplatnou zdravotnú starostlivosť • vreckové bez potreby preukazovať účel ich využitia • bezplatný jazykový kurz jazyka daného štátu • voľné lístky na autobusovú, železničnú a lodnú dopravu • príplatky na deti • bezplatného právneho zástupcu na ochranu proti nezákonnému vykázaniu z krajiny • právo, aby za Vami mohli pricestovať rodinní príslušníci •

Proste žiadne povinnosti, ale viacej práv, ako majú domáci.

Čo si myslíme, nezbláznili sme sa ?