Nie som povinný byť taký,

aký by som podľa ostatných mal byť.

Je to ich omyl, nie moje zlyhanie

(P.R.Feynmana)

 

Nie jeden si povie, že dnešná doba nie je príhodná na veľké činy. Prevzatý článok (Kath.net, 4.12.2008 –zg -.) hovorí o jednom z nich, že aj XXI. storočie je „stvorené“ na veľké činy. Príbeh veľkovojvodu Henriho má svoju veľkú vypovedaciu hodnotu pre toho, ktorý svoj život žije v pravde. Svojim postojom napĺňa slova P.R.Feynmana, ktorý povedal, že „nie som povinný byť taký, aký by som podľa ostatných mal byť. Je to ich omyl, nie moje zlyhanie“.

Veľkovojvoda svojim správaním a konaním dokazuje, že ak politika a morálka na Slovensku žije oddelene, tak pre neho nie je cudzia. Jeho výchova bola vedená vo vyznávaní kresťanských a konzervatívnych hodnotách, ktoré mu velia ísť cestou pravdy. Koľko myšlienkového bohatstva sa skrýva v konaní človeka, ktorý svojim vplyvom na rozdiel od našich niektorých politikov koná v pravde.

Text:

„ Luxemburg má nového hrdinu – veľkovojvodu Henriho. Začiatkom septembra totiž veľkovojvoda odmietol podpísať sporný zákon o eutanázii. Tým nemôže tento zákon vstúpiť do platnosti.

Je zaujímavé, že „kresťansko – demokratický“ premiér Jean-Claude Juncker chce práve teraz zmeniť ústavu, aby obmedzil práva hlavy štátu. Zmena ústavy  sa má presadiť v zrýchlenom konaní, aby sa zákon o eutanázii predsa len podarilo ešte presadiť.  Konkrétne sa má z ústavy odstrániť paragraf 34, v ktorom je zakotvené právo veta veľkovojvodu.

Tento „smrtiaci zákon“ schválil luxemburský parlament 19. februára tohto roku veľmi tesnou parlamentnou väčšinou. V zákone sa stanovuje, že lekár môže poskytnúť „aktívnu pomoc pri umieraní“.

Leon Zeches v novinách „Luxemburské slovo“ k vývoju v Luxemburgu uvádza: „Veľkovojvoda Henri oznámil, že odmietne svoj podpis pod zákon, ktorý ako človek nemôže zodpovedne prijať.  Chce to urobiť aj za nebezpečenstva, že sám za to bude musieť niesť následky.  Ešte pred hlasovaním za zákon o eutanázii, nepotrebné a absurdne naviazaný na paliatívny zákon, sa predpokladá reforma ústavy, v zmysel ktorej bude môcť veľkovojvoda zákony iba promulgovať (teda oznámiť), ale nie sankcionovať (povoľovať ich vstúpenie do platnosti). Veľkovojvoda Henri vedel, že sa toto stane. Zostal však verný svojmu presvedčeniu v jednej z najzákladnejších otázok našej doby. Mnohí budú Luxemburgu závisieť hlavu štátu, ktorá má odvahu k takejto veľkosti ducha “.