Jarné slnko odhalilo Čadcu, ktorú mestské zastupiteľstvo, posledné roky neustále zveľaďuje do krásy, ako špinavú, šedivú, nepriťažlivú a ničím  nelákajúcu.

Už ani našou  pešou zónou  sa nemôžeme hrdiť, hyzdí ju totiž otrasná fasáda budovy bývalého Okresného  úradu, ktorá dnes dominuje Palárikovej  ulici ako "Disneyland", zbúranisko Palárikoveho domu "hroby" s kríkovou zeleňou, ktoré slúžia len na  odhadzovanie odpadkov. Lavičky pri nich situáciu nezachránia, pretože v zime  je na nich sneh a v letnom, páliacom  slnku sa nedajú využiť.
Chýbajú nad nimi koruny stromov, ktoré by zabezpečili potrebný tieň k odpočinku. Vieme, raz tam  boli, ale vandali ich vytrhali. Dnes však celú pešiu zónu sleduje kamerový systém a mestská polícia, takže s ich ochranou by nemal byť  problém. Určite s pásmom krásnych zelených stromov, skrášlením fasád všetkých jestvujúcich budov a rýchlym vyriešením zbúraniska Palárikovho  domu by aspoň pešia zóna vyzerala slušne a príťažlivejšie.

Aj ostatným stromom a kríkom v meste by bolo potrebné venovať väčšiu starostlivosť a údržbu - orezať vetvy siahajúce do chodníkov pre chodcov, upraviť ich koruny,  a kríky, ktoré, napr. pri plote areálu nemocnice, neúnosne zužujú chodník, atď.  

Myslíme si, a odborníci to tvrdia tiež, že každé pekné mesto nevytvárajú len  polyfunkčné a iné budovy, vyasfaltované, vydláždené plochy parkoviska, ale  i zelené plochy malých či veľkých parkov, stromy, fontány, pamätné sochy a odpočinkové miesta s lavičkami.

Až vtedy si občania nášho mesta uvedomia, že naozaj primátor a mestské zastupiteľstvo to s budovaním krásneho a moderného mesta myslia  naozaj vážne a možno potom, snáď, by nám ho niekto mohol i závidieť,- napísali občania a voliči mesta Čadca. - r -

Článok bol zverejnený: KYSUCE č.13 - 31.3.2010, str.3