Pán poslanec, šíria sa rôzne fámy, takže na rovinu, budete alebo nebudete kandidovať na post primátora Čadce?

Áno rozhodol som sa, že budem kandidovať.

Prečo ste sa tak rozhodli? Čadca je mesto kde sa oplatí žiť. Je tu nádherná príroda, krásne prostredie. Bývam v Čadci dlhé roky a tak som bohužiaľ svedkom aj mnohých problémov. Pre ľudí sa spravilo málo. Sú tu obrovské možnosti , ktoré zďaleka neboli využité. Ak má Čadca napredovať - a najmä v čase kedy je potrebné viac šetriť - musí sa riadiť záujmami väčšiny obyvateľov a nie záujmami skupinky vplyvných a bohatých.

V čom chcete byť iný ako Vaši súperi? Vo vzťahoch a v prístupe k ľuďom. Ak niečo sľúbim, tak to dodržím. Aj v prípade, že to nie je pre mňa výhodné. Ak hovorím, tak neklamem. Aj keď niekedy pravda bolí. Či som alebo nie som vo funkcii, snažím sa byť stále rovnaký. Snažím sa byť slušný nie preto, že som slabý, ale preto že si vážim ľudí. Takto ma vychovali rodičia a starí rodičia. Hovorili mi, že toto sú typické vlastnosti nás, Kysučanov. Bohužiaľ v súčasnosti sme svedkami ako niektorí z našich rodákov na tieto vlastnosti akosi pozabudli. Aj v Čadci vidíme politikov, ktorí sľubujú a nedodržia, hovoria a pritom klamú, podvádzajú a sú ešte aj arogantní a drzí. Keď chodím po Čadci a hovorím s ľuďmi, tak toto im vadí. Veľmi vadí. A chcú to zmeniť.

Ako by ste hodnotili súčasného primátora Čadce J. Vražela? Plní samosprávne funkcie. Investičné akcie ktoré prebehli sú predražené. Za tie isté financie sa mohlo urobiť dva krát viac v celkovom rozvoji mesta. Mnohé veci nie sú dotiahnuté. Škoda, že sa nevyužili europrojekty, s ktorými on sám vstupoval do volieb. Mnohé kauzy okolo neho sú dodnes otvorené.

Ako sa postavila ku kandidatúre Vaša rodina? Som v komunálnej politike už dvadsať rokov. Či bolo lepšie alebo horšie, moji najbližší mi boli vždy oporou. Rodina ma podporuje aj keď mnohokrát to nie je ľahké, pretože veľakrát sa musia vysporiadať z mnohými vecami, ktoré sú nepríjemné a nepravdivé. Podporu však jednoznačne cítim a mám.

Ste mestským poslancom. Č o považujete v tejto práci za svoje najväčšie prehry resp. výhry? Počas môjho pôsobenia vždy za mnou stáli ľudia, ktorí mi pomáhali. Napríklad: vďaka našej iniciatíve má mesto možnosť domáhať sa navrátenia majetku v hodnote cca. 200.000 Eur ( 6 Mio SK) a lukratívnych pozemkov v centre mesta. Považujem za dôležité, aby dobré nápady a podnety nezostávali na papieri. Len spoločnými silami môžeme uviesť do života veci, ktoré budú nám, Kysučanom, život zlepšovať. Za prehru považujem, že ani 7000 ľudí nepresvedčilo „volených“, aby zabránili zrušeniu Hlinkovej školy a v náväznosti na to, aj cirkevnej školy. Počet ľudí podpísaných na petícii bol neuveriteľný, je to viac ako prišlo k voľbám. To snáď hovorí za všetko.

V minulosti ste viac krát hovorili, že si vážite hodnoty Vašich predkov, rodičov, prarodičov. Prečo?
Momentálny spôsob života ľudí sa odvíja aj od príkladu, ktorý nám dáva vedenie mesta. Keď sa pozriem späť do minulosti sú to práve rodičia a prarodičia, ktorí mi vštepovali zásady ako spolupatričnosť, slušnosť, ochotu vzájomne si pomôcť, férovosť. Koniec koncov boli to hodnoty našich predkov a stále, sú pre nás Kysučanov, typické a charakteristické. Ľudia ktorí tu žili nikdy nemali extra veľa peňazí, ale vždy si pomáhali a pocit spolupatričnosti bol silný. To im pomáhalo prežiť aj v ťažkých časoch. Myslím, že na rovnakých princípoch by mal fungovať aj vzťah medzi vedením mesta a občanmi.

Kríza a nezamestnanosť. Máte na toto recept? Bohužiaľ, kríza zasiahla aj región Kysúc. Osobne si cením spoluprácu s podnikateľmi Kysúc, s ktorými riešime ako zvýšiť zamestnanosť. Je dôležité aby sa podnikatelia stretávali s vedením mesta a dodržiavali sa základné pravidlá a záväzky. Aby vzťahy boli korektné a robili sa dobré dohody, ktoré sú prospešné pre obidve strany. Aby vyhrávali najlepšie ponuky a nie také o ktorých výhodnosti vie asi len hŕstka „vyvolených“. Skrátka aby nám podnikatelia a investori neodchádzali do okolitých miest. Aj tento spôsob nám pomôže  zvyšovať zamestnanosť .

Ako by ste riešili problémy mladých ľudí? Mladí ľudia sú pre mňa každodennou inšpiráciou. Rád sa s nimi stretávam na kultúrno – spoločenských, či športových akciách, na facebooku, či len tak pri káve. Ako funkcionár  som zakladal a spravoval niekoľko športových klubov, v duchu hesla  - športom proti drogám. Bol by som rád, ak by sa aj mladý zapojili do komunálnej politiky.

Často Vás vidno z našimi seniormi. Čo máte pripravené pre nich?
Bol som poslancom VÚC v sociálnej komisii a stretával som a stále sa stretávam nie len s dôchodcami, ale aj s ľuďmi ťažko postihnutými. V tom čase sa odsúhlasil prísun financií na skvalitnenie služieb ako aj  rekonštrukciu. Či už išlo o výťahy, ktoré sú v takýchto zariadeniach nevyhnutnosťou alebo aj ďalšie veci na skvalitnenie života týchto ľudí. Viem, že sú odkázaní na pomoc druhých. Jednoznačne na nich v budúcnosti nezabudnem vo svojich plánoch.

Ste spájaný s rôznymi športovými aktivitami. Čo chcete dosiahnuť v tejto oblasti? Športu sa venujem už dlho a tak je pre mňa dôležitá, ako výstavba športovísk, tak aj usporadúvanie kultúrno – športových podujatí ako napríklad Štefanský pohár. Vedenie mesta musí zintenzívniť rozvoj výstavby športových areálov na sídliskách ako aj v jednotlivých lokalitách. Je dôležité aby sa deťom a mladým opäť ponúkli športy ako stolný tenis, šach, karate, futbal a mnohé ďalšie.

Čo najviac chýba obyvateľom Čadce? Ľudský prístup zo strany vedenia mesta. Je hodne arogancie v prístupe k ľuďom nie len zo strany volených ale aj zo strany administratívy. Aby bežný obyvateľ mal pocit, že mesto je tu neho. A najmä úcta človeka k človeku.

Ako by ste sa charakterizovali? Aký ste človek? Myslím, že som človek, ktorý sa snaží, či už úspech, alebo neúspech, nedať na sebe príliš znať. Na druhej strane som veľmi rád, že okolie vo mne vidí človeka, ktorému sa môže zdôveriť a od ktorého možno očakávať spoluúčasť. Samozrejme, aj ja som rád, keď v prípade potreby môžem od okolia prijať tieto prejavy ľudskej spolupatričnosti. Snažím sa pamätať na hodnoty ktoré mi vštepovali rodičia. A aj keď už nie sú medzi nami, túto ich úlohu prevzal môj brat, ktorý je kňazom.

Máte svoju víziu? Je jasná a jednoznačná. Vtiahnuť do diania v meste čo najväčší okruh ľudí. Hľadať riešenia pre ľudí a zamerať sa na skvalitnenie ich života v Čadci. Je dôležité skĺbiť národné dedičstvo s modernou, ako sa to podarilo napríklad v Rakúsku, Švajčiarsku či v škandinávskych krajinách, ktoré z toho neuveriteľne profitujú. To je aj moja vízia Čadce a Kysúc. Len spojenie nášho dedičstva s modernou nám v budúcnosti môže prilákať investorov a to najmä v oblasti služieb a cestovného ruchu. Takto vytvorené pracovné miesta by zároveň mohli riešiť náš najbolestivejší problém – odchádzanie našich ľudí za prácou mimo nášho regiónu.

Článok je zverejnený so súhlasom redakcie Ozvena Čadce (č.9/2010)