Ak nie je nikomu rady,
a myslí si, že chce mať balón,
potom mu držme palce,
aby aspoň mydlová bublina bola jeho istotou.
(ľudová múdrosť)


Mestská televízia tým, že je financovaná z našich daní je televíziou všetkých jej obyvateľov.  Preto ma povinnosť reflektovať na názorovú pestrosť jej obyvateľov, ponúkať im aj iné názory, ktoré nezdieľa vedenie mesta a primátor, ale aj vystríhať sa, aby nebola zneužívaná na osobnú propagáciu.

Samozrejmosťou by malo byť, aby Mestská TV dala priestor všetkým kandidátom na funkciu primátora. Je pochybením mesta, aby žilo v naivite, aby Mestská televízia žila odtrhnutá od diania v meste. Ona nie, že môže, ale ona musí poskytovať pre  svojich obyvateľov vyvážené spravodajstvo.

Práve preto, aby sa ozdravila klíma v meste je potrebné pustiť medzi ľudí ozdravný názorový „kyslík“ a dať priestor aj iným myšlienkam. Nepodceňujme obyvateľov v meste, nech majú čo najviac informácii, aby kvalifikovane mohli pristúpiť k volebnej urne.

Strata tejto reflexie nevyužiť jedinečnú šancu zo strany primátora by potom bola jeho osobnou prehrou.

Návrh poslanca J.Beleša zmietnutý zo stola

Poslanec Jozef Beleš dal návrh, aby všetci kandidáti na primátora riadne zaregistrovaní mali možnosť vystúpiť v Mestskej televízii v období oficiálnej predvolebnej kampane.

Predpokladalo sa, že uznesenie bude prijaté jednohlasne. Hlasovanie ukázalo, ako hlboko absentuje slušnosť k svojim obyvateľom a deficit demokratického cítenia je minimálny. Iba 8 z 19 prítomných boli za poskytnutie vysielacieho času všetkým kandidátom na funkciu primátora !!!

Rozčarovanie zo zlyhania pri hlasovaní

Očakávalo sa, že primátor pochopí, že niekedy ustúp môže byť pre neho míľový krok vpred. Ale on zostal na svojom názorovom svete a nevyjadril sa na podporu uznesenia a koaliční poslanci nechápajúc situáciu, že Mestská televízia je platená z našich daní, zmietli tento návrh zo stola.

Na celom prerokovaní bolo príznačný strach primátora, ktorý si uvedomil hrôzu, že vo vysielaní Mestskej TV už nebude jediný, že tam budú odznievať aj iné názory ako on zdieľa. Zaráža vedomé konanie, ako primátor chcel „dopliesť“ J.Beleša, že mu vkladal slová ktoré nepovedal.  

Primátor vyšiel z hlasovania víťazne. Čo na tom, že porazeným sú všetci obyvatelia mesta, ktorým bola uprené poznať názory kandidátov na primátora.

Zase o miešaní jabĺk a hrušiek

Všetkému na záver ako ináč dala po hlavičke poslankyňa A.Belousovová. Nevenovala sa problému, ale súkromnej KTV, prečo ona nedá priestor kandidátom, že aj ona tam chce vystúpiť.

Po prvé, ona nekandiduje za primátorku.

Po druhé, KTV je súkromná televízia. Dobre pripomenul J.Beleš, tak to riešme. Odpoveď bola, že mesto nemá vplyv na súkromnú televíziu.

Po tretie  ak by sledovala vysielania súkromnej KTV, neuniklo jej , že bez uznesenia  už prezentovala kandidátov - Milana Guru a Pavla Holeštiaka. V poslednej Hodina s ... Marián Franek verejne vyzval primátora, aby prišiel do priameho vysielania. Takže tak pani poslankyňa s veľkou pompou začala, tak s blamážou skončila.

Poučenie

Byť majiteľom KTV, okamžite vyzvem všetkých kandidátov na primátora, že KTV im poskytne bezplatne vysielací čas pre ich prezentáciu. Obsah a formu si určí každý kandidát individuálna (rozhovor, príhovor,...).

Článok bol zverejnený v Ozvene Čadce č. 10/2010