(o pripravovanom dopravnom prepojení ulíc 17. novembra  a Podjavorinskej)

Smrť patrí k životu a nikto z nás nemá inú cestu. Preto ešte za života si nejeden z nás kladie otázku, čo ma ešte urobiť, aby jeho odpočinok bol v pokoji a ničím nerušený.  Každý zásah do pokoja nebožtíka vyvoláva nežiaduci odpor najbližších.  Následne takéto riešenie plodí nedôveru (aj) ku vedeniu mesta. Práve tento stav môže nastať, ak mesto nebude citlivo riešiť realizácii výstavby nového dopravného prepojenia v meste vo vzťahu, keď mesto bez konzensu by riešilo premiestnenie 15 hrobových miest.

Píšem to preto, lebo mesto pripravuje nové riešenie pre dopravné prepojenie z centra smerom na Turzovku a v hre je aj 15 hrobových miest na cintoríne. Dopravná vyťaženosť v čase dopravnej špičky koliduje s dopravným kolapsom. Hlavný ťah je vedený cez Májovú ulicu s problémom  pri odbočovaní na svetelnej križovatke. Dočasne dvojsmerná premávka na Moyzesovej ulici. prekročuje všetky parametre jej priepustnosti. A to nás obyvateľov ešte čaká výstavba nezmyselnej výstavby obchodného domu v priestore parku pri hoteli Lipa.

Ďalšou možnosťou v smere z Turzovky do mesta je nevyhovujúce prepojenie cez ulicu Podjavorinskej, o ktorej by mohli miestni obyvatelia rozprávať svoje.

Mesto Čadca v záujme zlepšenia dopravnej situácie v centrálnej časti pripravuje riešenie, ktoré čiastočne zníži dopravné zaťaženie ulíc Slobody a Májovej. V informačnej správe prerokovanej na zastupiteľstve predpokladá sa, že dopravné prepojenie bude smerované ulicami 17. novembra a Ľ.Podjavorinskej ponad areál Kysuckej knižnice, Okresného riaditeľstva policajného zboru a Lesov SR a pod cintorínom. Komunikácia by mala byť dvojprúdová.

Treba povedať, že toto riešenie je poslednou možnosťou (nie ideálnou), ako riešiť túto skoro beznádejnú situáciu. Ak na dlhší čas si odmyslíme zamýšľaný veľkorysý projekt cestného prepojenia začínajúci kruhovým objazdom v priestore autobusového nástupištia a vedený popod Jurošák, tak  inej možnosti nie je. Leda tunel zo Žarca, ale to je už v rovine scifi. Treba pripomenúť, že cesta pod Jurošákom  vo svojom projekčnom rozlete dostala tvrdú ranu, a asi na dlho sa tento projekt uložil do „šuflíka“.  Jeho realizácie je možné obnoviť na „slovenský“ spôsob, keď  sa stane viac smrteľných nehôd, a až potom budú zodpovední vyburcovaní a malý obchvat popod Jurošák sa začne stavať. Problémom zostáva, že mesto autobusové nádražie na stanici predalo (za nevýhodných podmienok 400 Sk/m2).

Nevyhnutné zábery pozemkov boli prijaté s pochopením u všetkých dotknutých vlastníkov. Zásadné výhrady boli u Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), ktorý nesúhlasil s prevodom vlastníctva pozemku potrebného na vybudovanie dopravného prepojenia z dôvodov ohrozenia areálu Kysuckej knižnice. Po rokovaniach nakoniec prehodnotil ŽSK svoje prvotné nesúhlasné stanovisko a svoj súhlas  podmienil splnením 11 podmienok. Jednou z podmienok je, aby odstup cesty od budovy knižnice bude väčší aj za cenu väčšieho záberu areálu cintorína o 15 hrobových miest. A to je problém !!! Možné odstránenie 15 hrobových miest zákonite vyvolá nežiaduce názorové turbulencie. Práve hroby môžu byť najslabším článkom tohto riešenia prepojenia. Taktiež treba počítať z výrazným dopravným zhoršením úseku od Okresného súdu na napojenie I/11.

Chcem veriť so sporné miesto s 15 hrobovými miestami budú riešené citlivo a so súhlasom každého z príbuzných v areály jestvujúceho cintorína nad knižnicou. Prinajmenšom tak, ako poslanci  v minulom volebnom období zabránili stavať nehnuteľnosť na mieste židovského cintorínu - zhodou okolnosti blízko od navrhovanej komunikácie.

Neviem v akom štádiu sú pred jednané možné premiestnenia hrobových miest. Ak sa neprihliadne na tých, ktorí môžu mať z tohto problému traumu a tým ich mesto „na veky“ zmení na nepriateľov mesta. Prajem si, aby pri posudzovaní tohto citlivého problému sa pre mesto nestali iba „číslami“. Pripomeňme ako to „chodí“ na Slovensku. Ak sa nás niečo netýka, tak potom MY ostatní sme „geroji“. Neviem ako by sa práve ten, koho sa to teraz netýka, týkalo, ak by bol tak ako tí 15, či by zostal ľahostajný a dal súhlas.

Verím, že zvíťazí zdravý rozum !!!