(O vlasteneckom cite č.1)                

Vlastenectvo nie je prežitok, vlastenectvo je láska k vlasti, láska k svojmu jazyku, láska ku svojej histórii. Je to hodnota ktorú treba chrániť, lebo národne je späté s národom.

Priebežné prieskumy nelichotivo vypovedajú o nie dobrom postavení Slovákov, ktorí v hodnotení vlastenectva sú za Čechmi, ale aj Maďarmi a Bulharmi v závere poradia.

Pomôžme si USA, kde môžeme odpozorovať, že vlastenectvo na americky spôsob je pevnou súčasťou výchovy detí, má významné miesto v mediálnej propagande. Je prirodzené, že pri rodinných domoch je stožiar, kde sa vyvesuje vlajka USA.

Zaujímavý je postreh od M.Formana, ktorý býval v Connecticutu.  Pred jeho domom mu plápolala americká vlajka. Bol to sľub predchádzajúcemu majiteľovi, výtvarníkovi E.Sloanovi zachovať americký zvyk. U nás takéto niečo je v súčasnosti nepredstaviteľné, lebo „oficiálne“ vlastenectvo srdca nie je žiaduce.

Je pravda, oni považujú za vlastenecké činy aj také činy, ako bolo bombardovanie Juhoslávie alebo bombardovanie Sýrie (bez súhlasu BR OSN), či agresiu USA v Iraku (na základe nepravdivých informácii) alebo podpora Kosova. 

U nás zbĺklo svetielko nádeje na konci tunela, aj keď aspoň v športe, keď sa začalo pred každým hokejovým zápasom extra lige hrať slovenská hymna. Dnes je to prirodzené, fanúšikovia to berú ako samozrejmosť.

Hĺbka nášho vlastenectva je dôsledok kvality výchovy v rodine. Je paradoxné, že pred rokom 1989 sa o štúrovskom hnutí a vôbec o slovenskej histórii učilo viac ako dnes. Je zarážajúce, že v Česku nedávny prieskum o udalostiach 1948 medzi mladými ukázal, že historický deficit je veľký, nevedia čo sa vtedy odohralo. Pre úplnosť treba povedať, že mladí majú informácie na internete o všetkom, ale prakticky si to nevedia  dávať do súvislosti, a ich myseľ je zahlcovaná neúnosným počtom informácii.   

Slovensko vďaka (niektorým) slovenským médiám chce byť  pápežovatejši ako pápež. Nie že považujú ale nepriamo povzbudzujú antivlastenecké postoje, ktorým dávajú vlastenectvu rovnítko nacionalizmus. Občianska výchova je zmes západných hodnôt demokracie, tolerancie, pluralizmu, LGBTi a iných „lákadiel“, ktoré znevažujú obsah vlastenectva.

Pritom vlastenectvo ako vnútorné meradlo postojov a konaní jednotlivca a spoločnosti odvíja existenciu národov a štátov. Je to datované od čias gréckeho polis.

„Šikovne“ sme vymenili proletársky internacionalizmus  za multikulturalizmus, východ za západ a idea svetoobčianstva sa nám podsúva na ceste k lepším zajtrajškom. Čo si myslieť o (slovenskom) politikovi, ktorý si cti EÚ ako svoju matku. V súčasnosti  je hrozbou, že menšina vytvára odlučovanie väčšiny, aby sa rozrastali noví občania pre ktorých národ a vlasť nič nehovorí. 

Dnes aj za pomoci (niektorých) neziskoviek a think thankov školská výchova o vlastenectve je na hranici minima. Pripomeňme si, ako sa vtedajší predseda NR SR R.Sulík sa pasoval do úlohy politika odborníka, ktorému vadila socha Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu.

Nesmieme zabúdať, že pojmy ako národ, vlasť, rodina, vlastenectvo na Slovensku sú silno späté s kresťanstvom, ktoré formovali európsku kultúru. Pritom EÚ je pre nás krutým „vzorom“ prinajmenšom tým, že kresťanstvo sa nedostalo do preambuly EÚ.

Tu väčšmi ako inokedy sú výstižne slová M.Kašpara „Do Božieho kráľovstva, na rozdiel  od EÚ, majú prednostný vstup malí a chudobní. To je jeden z dôvodov, prečo sa Božie meno nedostalo do  jej ústavy EÚ. Vzhľadom na to, čo hovorí druhé prikázanie, nevezmeš meno Pána, svojho Boha nadarmo, by v nej bolo aj tak nadarmo.“

Kresťanstvu môže Slovensko ďakovať, že prežilo stáročia útlaku, že si zachovalo svoj jazyk, svoju históriu a dotvorilo si  svoju štátnosť. Tí, ktorí porobovali Slovensko si neuvedomili, že oni (dobyvační) nemôžu zvíťaziť nad Cirkvou. To sa týka aj ateistickej EÚ. Pritom ateisti snáď viac ako včera potrebujú Boha, pretože inak by nemali sa s kým porovnávať a nemali by čo popierať.

Nie je náhoda, že nové umenie, ktoré je skôr cesta do pekla, ako k pozdvihnutiu umenia na Slovensku začína dráždiť znevažovaním štátnych symbolov. Z týchto diel slušnému človeku sa dvíha žalúdok. Zobrazenie trojvrší zarámované spolu s ľudskými extrementom alebo všetkým Slovákom je pripísaná kolektívna vina za hrôzy počas druhej svetovej vojny,  je úbohým zúfalstvom ľudí bez vlastenectva. Vulgárne „umenie“, hanobí slovenský národ  a slovenskú štátnosť. Pozrime sa na sever alebo juh od Slovenska, ako oni robia výchovu ku vlastenectvu.

Toto je príznačné pre autorov a ich kamošov, ale nie pre drvivú väčšinu obyvateľov Slovenska. Takéto spájanie národa a umenia môžu „vykúzliť“ iba umelci neoliberálneho zmýšľania, ktorí sú v menšine ale majú podporu, zdroje a moc.

Zaoberáme sa Mizíkom alebo Mazurekom ich obvineniami za extrémistické konanie, čo je správne, ale prinajmenšom takouto razanciou by sme mali vyšetrovať aj trestnú činnosť smerujúcu k hanobeniu slovenského národa a jej symbolov.