(O vlasteneckom cite č.2)                

Nenápadný cielený tlak eliminovať národné atribúty nášho štátu, zdá sa, že je dlhodobou premyslenou záležitosťou.

Čo si myslieť o nemenovanom týždenníku, ktorý na titulnej stránke zverejnil fotokoláž, na ktorej bol Ľudovít Štúr v uniforme silno evokujúcej uniformu príslušníka Hlinkovej gardy. Titulok sugestívne hlásal: Národ antisemitov? Čo vlastne vedie časť novinárov viac či menej k otvoreným útokom voči všetkému, čo má  len náznak prívlastku národný?

Zrozumiteľne o národnom napísal V.Klaus „Hovorí sa o demokratickom deficite dnešnej EÚ. Ich protagonisti a ideológovia to však ako negatívum nevidia, z ich pohľadu je to naopak obrovská výhoda. Umožňuje im to uskutočňovať svoje nedemokratické plány bez ohľadu na názory občanov európskych krajín. Európsky démos, ľud v politickom slova zmysle nepotrebujú, ale ani ho nechcú. Ten by im ich plány znemožňoval. Pretože politický ľud existuje iba v národných štátoch, sú „staré“ európske štáty hlavným predmetom ataku dnešných európskych progresivistov. Zo všetkých sa síl snažia tieto štáty maximálne oslabiť.“

Zdá sa, že nebezpečenstvo zániku národných štátov a ich rozplynutie po „krátkodobej“ dočasnosti v záujme rýchlej pominuteľnosti „európskeho národa“ narážajú  na neochotu najmä štátov V4 demontovať svoje národné cítenie, národnú kultúru a dejiny v prospech federalizovaného „super štátu SŠE“, vedeného nevolenými všemocnými byrokratmi. V súčasnosti je náznak záblesku odklonu. Povolebná Merkelová sa začína pohrávať s formátom Európy národov.

Priehľadná je kampaň vedená proti štúrovcom, ktorá je postavená na vedomom vytrhávaní textov zo Štúrovho diela - Slovanstvo a svet budúcnosti. Nech je mementom najnovšia „proti štúrovská“ kampaň, ktorá označuje Štúra za „antisemitu“ a Vajanského za „zaprdeného hlupáka“. Nie je takto ponímaná kampaň vedomá? Otázka znie, nie je ich dehonestovanie naplnením skutkovej podstaty hanobenia národa?

Ak takto hanebne a bezdôvodne sú národní dejatelia urážaní, prečo nie je vzdor zdola na ich obhajobu? V meste máme Gymnázium J.M.Hurbana. Ak v súčasnosti aktívna mládež v uliciach, prečo prinajmenšom takýmto zápalom sa neprejavia študenti napr. v mimo vzdelávacích aktivitách a nereagujú obhajobou národovca?

Prečo mediálne masáže majú za cieľ vyvolávať u obyvateľov Slovenska permanentný pocit viny? Nedeje sa tu vedome úsilie zhlukovať pojmy ako antisemitizmus, homofóbia, klerikalizmus, nacionalizmus, xenofóbia do jednej kolónky fašizmus? Tu je vhodné pripomenúť, že bez vánku sa ani lístok nepohne.

Pripomeňme si, že tí skôr narodení majú v pamäti nebezpečné nálepkovanie „buržoáznym nacionalizmom“ a vieme ako to dopadlo. Tí ktorí boli takto označení, boli privedení ak nie na šibenicu, tak na dlhé roky do väzenia. 

Nech poslúži nedávny obsahový posun v ponímaní národného v Nemecku. Po zjednotení Nemecka v roku 1990 inicioval bývalý kancelár západného Nemecka H.Schmidt založenie Nemeckej národnej nadácie (Deutsche Nationalstiftung).  Cieľom bolo „väzbami k rodine, domovu, prírode prispievať vedome k upevneniu väzby na nemecký národný štát a jeho integráciu do Európskeho spoločenstva  ...“ Včera nemecký národný štát, dnes by to  asi neprešlo. Nie je tu úsilie v Nemecku, ale aj u nás vymazávať národné z našej histórie? Bolo to počuť, keď sme štrngali kľúčmi?